Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

4.ročník

                                         
Třídní učitelka - Mgr. Eva Jonová - 21 žáků
E-mail: jonovaeva@seznam.cz

Seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021

Do pouzdra pastelky, fixy, 2 pera, tužky (č.1,2,3), gumu, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání.

Velkou a malou fólii.

Do Vv a Pč vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelínu, kelímek, štětce, hadřík, suché pastely, lepidlo.

Do geometrie velký lenoch, kružítko, trojúhelník, delší pravítko.

Obaly na sešity.

Tělesná výchova

  • do tělocvičny - sálovou obuv + cvičební úbor
  • na hřiště - tenisky + cvičební úbor
  • pytlík na cvičební úbor do šatny

Přezůvky - ne pantofle

Webové stránky pro procvičování učiva ČJ
 

Úkoly, prosím, posílejte nejpozději do večera následujícího dne.

19. 6. 2020 (poslat do 20. 6. 2020)

ČJ - učebnice 124 /6 - do sešitu

MA - minutovky strana 24/47 a

Aj – PS s. 83 – opakování lekce, 93/2,3 – doplň,  94/2 – namaluj
- je spuštěn nový balíček ve Wocabee (až do 30.6.)

 

18. 6. 2020 (poslat do 19.6. 2020)

ČJ - učebnice 121/5 - 4 řádky do sešitu

MA - 57/1 - dokonči + 58/2

Aj - uč. s. 63 – pokus se přečíst a přeložit, PS s. 81/1,2
- pusť si song- roční období https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c

 

17. 6. 2020 (poslat do 18. 6. 2020)

VL - ústně opakování strana 45 - 46 + písemně otázky a odpovědi

1) Proč se zvyšovala potřeba vzdělání?

2) Mohli si vzdělání dovolit všichni lidé?

3) Co přispělo k rozvoji vzdělanosti?

4) Jaké výhody přinesl knihtisk?

Geo  - učebnice geometrie strana 37 a 38 - prostuduj grafický součet a rozdíl úseček

         + do sešitu 37/2 + 38/2 a

 

16. 6. 2020 (poslat do 17. 6. 2020)
Aj –
splň další lekci ve Wocabee v termínu (+ NESPLNĚNÉ – komu chybí!)
- uč. 62/ Colin – pokus se přečíst a přeložit, PS s. 80 – seřaď obrázky

ČJ - učebnice 122/2 - 4 řádky do sešitu

MA - 57/1 - 8 příkladů

 

15. 6. 2020 (poslat do 16. 6. 2020)

ČJ - učebnice 121 - dole - nastuduj červený text + učebnice 121/7 do sešitu

MA - učebnice 56/1 dopočítej + 56/2

VL - prostuduj stranu 45 - Vzdělání + písemně otázky a odpovědi:

1) Proč se zvyšovala těžba stříbra?

2) Jak se nazývá největší český rybník?

3) Co umožňovalo sestrojení dalekohledu?

4) V čem podnikala šlechta?

- učebnice strana 93 - opakování - postupuj ve směru šipek - piš jen odpovědi

 

12. 6. 2020 (poslat do 13. 6. 2020)

ČJ - učebnice 120/2 - přepiš 4 řádky - urči základní skladební dvojice a doplň y,i v přísudku

MA - učebnice 56/1 - 8 příkladů i s kontrolou (písemné dělení se zbytkem)

Aj – uč. s. 60 – koukni na grafy a zkus odpovědět ústně na otázky pod nimi a dole rozhodnout, ze kterého města jsou pohledy (Rio de Janeiro/ Prague). V otázkách se objevuje stupňování přídavných jmen - zapiš do sešitu:
- cold (chladný) – colder (chladnější)
- hot (horko/teplo) – hotter (teplejší)
- wet (vlhký) – wetter (vlhčejší)
- dry (suchý) – drier (sušší)
- warm (teplý) – warmer (teplejší)
- PS s. 78/1, 2

 

11. 6. 2020 (poslat do 12. 6. 2020)

ČJ - prostuduj shodu přísudku s podmětem uč. 118

      + do sešitu 118/1 d

MA - MINUTOVKY 21/41 - do sešitu

Aj – PS s. 92/2, 3

 

10. 6. 2020 (poslat do 11. 6. 2020)

VL - prostuduj stranu 45 - podnikání, řemesla + nové vědecké poznatky

      + nakresli do sešitu postavu v renesančním oděvu a doplň popisky (části oděvu)

Geo - učebnice matematiky 43/3 - do sešitu

9. 6. 2020 (poslat do 10. 6. 2020)

ČJ - učebnice 116/5 - cvičení přepiš (3 řádky), vyhledej a označ základní skladební dvojice +                urči slovní druhy

MA - uč. 41/2 + 41/3 - cvičení 3 do sešitu (nevejde se do učebnice)
Ajmůžeš si s někým zahrát hru v uč. na s. 59 (jeden si vybere obrázek a druhý se ho podle otázek snaží uhodnout)
- PS s. 77/1
- ve Wocabee je spuštěna další lekce (splň ji v termínu)
- poslechni si písničku pro lepší zapamatování měsíců v roce https://www.youtube.com/watch?v=rMhZXxQP5fo

 

8. 6. 2020 (poslat do 9. 6. 2020)

ČJ - vypiš do sešitu základní skladební dvojice ze strany - uč. 116/3

         (ZSD, podmět a přísudek znač obyčejnou tužkou)

MA - učebnice strana 42/2

VL - prostuduj renesanční módu - strana 44

     + vytvoř zápis do sešitu - ZNAKY RENESANČNÍ STAVBY (vypiš znaky dle učebnice)

- prostuduj - savci stojatých vod - strana 92

      + písemně odpovědi - celou větou

1. Uveď význam břehového porostu.

2. Jaký je náš největší vodní pták?

3. Kam řadíme lysku černou z hlediska příjmu potravy?

4. Vypiš 4 informace o kachně divoké.

 

5. 6. 2020 (poslat do 6. 6. 2020)

ČJ - vypiš do sešitu základní skladební dvojice ze strany - uč. 115/1

         (ZSD, podmět a přísudek znač obyčejnou tužkou)

MA - uč. 40/1 dopočítej + 41/1

Aj – uč. s. 58/Find the people (Najdi popisované osoby na obrázku) – ústně, poslechni si Song Umbrellas (z CD)
- PS s. 76/2

 

4. 6. 2020 (poslat do 5. 6. 2020)
Aj
 - pusť si video https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops
– uč. s 57 – podívej se nahoře na obrázky jak vyjadřujeme stav počasí v angličtině a zkus ústně popsat počasí na obrázcích níže
- PS s. 74/2

ČJ - učebnice strana 115 - nastuduj určování podmětu a přísudku (otázkami) a rozdíl mezi         

        větnými členy holými a rozvitými (nic neposílej - trénuj na 115/1)

Ma - učebnice strana 40 - prostuduj postup písemného dělení jednociferným činitelem

      + 40/1 - 4 příklady  (posílám odkaz, kde je vysvětlen postup)

https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w

 

3. 6. 2020 (poslat do 4. 6. 2020)

VL - vypracuj otázky na straně 43 (žlutý rámeček) - do sešitu

      + prostuduj RENESANCI (bez módy) na straně 44

G - Geometrie PS 25/3 - do sešitu

 

2. 6. 2020 (poslat do 3. 6. 2020)
Aj – ve Wocabee je spuštěn nový balíček- splň jej v termínu
- pusť si video https://www.youtube.com/watch?v=h8V6YPJ8ido
- uč. s. 56 – poslechni si příběh z CD (kdo zvládne - přečíst, přeložit), PS s. 73/2

Čj - uč. 74/10 (Věty tvořit nemusíš)

Ma - Minutovky 7/14 a - do sešitu

 

1. 6. 2020 (poslat do 2. 6. 2020)

Čj - žlutá brožura 11/m (někdo 11/13)

Ma - Minutovky 7/13 a - do sešitu

Vlastivěda - prostuduj str. 42, 43 (Rudolf II.) + písemně odpovědi

1. Jak se jmenoval první čes. panovník z rodu Habsburků?

2. Jaký byl Ferdinand I. Habsburský?

3. Proč potřeboval Ferdinand I. Habsburský hodně peněz? Jak si je zajistil?

4. Jaká území Ferdinand I. Habs. spojil v jednu říši?

5. České země byly nejbohatší částí říše, proč?

Přírodověda - prostuduj str. 92 (Ptáci stojatých vod) + písemně odpovědi

1. Jaké obojživelníky najdeme ve stojatých vodách?

2. Co víš o užovce obojkové?

3. Kam kladou obojživelníci vajíčka?

4. Čím dýchají pulci?

5. Čím dýchají dospělí obojživelníci?

 

29. 5. 2020 (poslat do 30. 5. 2020)
Aj
– PS s. 71/1 – rozděl slova podle výslovnosti (go - "ou"/lots - "o"), 72 celá

Čj - uč. 44/8  Utvoř slova s předponou vy/vý. Jen 1. sloupec - podstatná jména

Ma - Minutovky 6/12 c - do sešitu

 

28. 5. 2020 (poslat do 29. 5. 2020)
Aj
– PS s. 70 celá

Čj - uč. 44/ b (hnědý rámeček) - 4 řádky do sešitu

Ma - Minutovky 6/12 b - do sešitu

 

27. 5. 2020 (poslat do 28. 5. 2020)

G - učebnice Ma 25/1, 2, 3

Vlastivěda - prostuduj str. 42 ( Habsburkové - Ferdinand I. Habsburský) + písemně odpovědi

Učebnice str. 40 - opakování (vzor - 1.a, 2..., 3...)

 

26. 5. 2020 (poslat do 27. 5. 2020)
Aj -
uč. s. 55 - přečíst, přeložit, zodpovědět otázky pod textem ústně
- opakování slovíčka

Čj - uč. 112/8  Piš jen věty (se vzorem).

Ma - Minutovky 14/28 a - do sešitu

 

25. 5. 2020 (poslat do 26. 5. 2020)

Čj - žlutá brožura 11/ k (někdo 11/11)

Ma - Minutovky 12/24 b - 1. řádek (seřaď dle zadání)

Vlastivěda - zopakuj si str. 36 - 39 + písemně odpovědi

1. Kdo vládl po Jiřím z Poděbrad? Z jaké země pocházel?

2. Komu se říkalo "král Dítě" ?

3. Proti komu bojoval Ludvík Jagellonský?

4. Proč skončila v Čechách vláda Jagellonců?

5. V jakém stavebním slohu vznikaly stavby za vlády Jagellonců? Jaké?

Přírodověda - prostuduj str. 92 (Obojživelníci a plazi stojatých vod) + písemně odpovědi

1. Jaké ryby najdeme u nás ve stojatých vodách?

2. Co víš o kapru obecném?

3. Jaká ryba stojatých vod u nás je masožravá?

4. Proč je rybí maso zdravé?

 

21. 5. 2020 (poslat do 22. 5. 2020)
Aj
– PS s. 91/2, 3

Čj - uč. 112/6 - 2. sloupec - tvořte věty s danými slovy

Ma - Minutovky - 9/17 c

Přírodověda - prostuduj str. 91 (Ryby stojatých vod) + písemně odpovědi

1. Jaké bezobratlé živočichy najdeme ve stojatých vodách?

2. Jak se jmenuje jediný pavouk žijící pod vodou?

3. Jakým způsobem tento pavouk pod vodou dýchá?

4. Co víš o škebli rybniční?

 

20. 5. 2020 (poslat do 21. 5. 2020)

Čj - žlutá brožura 11/j (někdo 11/10)

Ma - Minutovky 8/16 a

Vlastivěda - prostuduj str. 39 (Jagellonci) + písemně odpovědi

1. Kdo se ujal správy země místo Ladislava?

2. Proč se stal Jiří z Poděbrad králem?

3. Čím se Jiří z Poděbrad lišil od ostatních panovníků?

4. Co významného navrhl Jiří z Poděbrad ostatním panovníkům Evropy?

5. Jaké nebezpečí hrozilo Evropě?

 

19. 5. 2020 (poslat do 20. 5. 2020)

Aj- PS s. 90/1,2

Čj - uč. 45/7 - 4 řádky (opakujeme vyjmenovaná slova)

Ma - uč. 28/1 - 2. řádek

 

18.5.2020 (poslat do 19.5.2020)

Čj - žlutá brožura 10/h (někdo 10/8)

Ma - Minutovky 12/24 a (seřaď i dle zadání - do sešitu)

G - učebnice geometrie 32/3 - do sešitu

Vlastivěda - prostuduj str. 38, 39 (šlechtic Jiří z Poděbrad) + písemně odpovědi

1. Proč skončila v Čechách vláda Lucemburků?

2. Kdo usedl na trůn po Zikmundovi Lucemburském?

3. Kdo to byl Ladislav Pohrobek a proč měl takovou přezdívku?

4. Proč nemohl vládnout?

 

1. 5. 2020 (poslat do 16. 5. 2020)

Aj - PS s. 89/1 - spoj, 89/3 - ústně
- ve Wocabee si pusť nová slovíčka, pak si přepiš 10 slovíček z 8. lekce do slovníčku (po "December")

14. 5. 2020 (poslat do 15. 5. 2020)
Aj – PS s. 88/2,3
- na webu Wocabee je spuštěna další písemka (platná zase tento den). Úplně stejná písemka znovu spustit nešla, slovíčka jsou vybírána náhodně (Pro ty, kterým se nepovedlo. Ale vyplňte si ji všichni.).

Čj - učebnice 112/6 - 1. sloupec (6 vět) - tvořte věty s danými tvary

       Příklad - kosi - kosy: Na větvi sedí kosi. Viděl jsem odlétat kosy.

Ma - Minutovky 8/15 c

Přírodověda - prostuduj str. 91 (Živočichové stojatých vod) + písemně odpovědi

1. Jak dělíme rostliny stojatých vod?

2. Napiš 3 rostliny břehového porostu.

3. Jaký význam má břehový porost?

4. Co víš o vrbě bílé?

5. Jakou znáš vodní rostlinu?

 

13. 5. 2020 (poslat do 14. 5. 2020)

Čj - žlutá brožura 10/ g Z pohádky (někdo 10/7)

Ma - Minutovky 9/17 b - písemně do sešitu

Vlastivěda - prostuduj str. 38 (Konec vlády Lucemburků) + písemně odpovědi

1. Kde a kdy proběhla poslední bitva husitů?

2. V čem byla poslední bitva husitů jiná?

3. Kdo vládl v Čechách v době husitských válek?

4. Byl Zikmund Lucemburský synem Karla IV. ?

 

12. 5. 2020 (poslat do 13. 5. 2020)
Aj
– PS s. 87/ 1- písemně, 2 – ústně
- ve Wocabee je spuštěna „písemka“ na některá slovíčka ze 7. lekce – vypracuj. (Je spuštěna pouze dnes! Není na známky.)

Čj - učebnice 110/9 - do sešitu 4 řádky (i se vzory)

Ma - uč. 28/1 - 1. řádek

 

11. 5. 2020 (poslat do 12. 5. 2020)

Čj - žlutá brožura 10 f Náš kraj (někdo 10/6)

Ma - Minutovky - 12/23 a, b (10 příkladů) do sešitu

G - uč. geometrie strana 31/4 - do sešitu

Vlastivěda - prostuduj str. 37 (Husité bojují proti sobě) + písemně odpovědi

1. Kdo a proč vyslal vojsko proti husitům?

2. Jaký znak mělo toto vojsko na oděvu a jak se jim říkalo?

3. Kolik bylo křížových výprav?

4. Kdo všechny výpravy vyhrál?

 

7. 5. 2020 (poslat do 8. 5. 2020)
Aj
– uč. s. 54- přečíst, přeložit příběh ústně
- PS s. 69/1,2

Čj - žlutá brožura strana 9/d (někdo 9/4)

Ma - Minutovky 2. díl, strana 9/17 a - do sešitu

Přírodověda - ústně strana 90 - 91 (Rostliny stojatých vod) + písemně odpovědi

1) Jaký přírodní ekosystém tvoří stojaté vody?

2) Jaké umělé ekosystémy tvoří stojaté vody?

3) K čemu slouží rybníky a kdo o ně pečuje?

4) Nachází se v našem okolí nějaká vodní nádrž? (jak se jmenuje, k čemu se využívá)

 

6. 5. 2020 (poslat do 7. 5. 2020)

Čj - uč. strana110/8 b - písemně do sešitu

Ma - Minutovky 2. díl, strana 8/15 b  - do sešitu

Vlastivěda - ústně strana 37 (Křížové výpravy) + písemně odpovědi

1) Jak se říkalo lidem, kteří souhlasili s názory J. Husa?

2) Co měli husité ve znaku?

3) Kdo stál v čele vojska husitů?

4) Jaké zbraně husité používali?

5) Co je to vozová hradba?

 

5. 5. 2020 (poslat do 6. 5. 2020)

Čj - uč. 111/2 - 4 řádky - písemně (i se vzory)

Ma - strana 27/1 - 2. řádek

Aj - PS 68/2

 

4. 5. 2020 (poslat do 5. 5. 2020)

Čj - uč. strana 110/8a - písemně do sešitu, př. přítel - přátelé

Ma - uč. 24/1 poslední řádek + 24/2a

Geometrie - uč. geometrie str. 31/2a,b - do sešitu (se vzorci, dosazením...)

Vlastivěda - ústně strana 36 - 37 (Husité se bouří) + písemně odpovědi

1) Kdo to byl Jan Hus?

2) Napiš alespoň 2 názory, které hlásal J. Hus.

3) Kde měl J. Hus svá kázání?

4) Kde se konal sněm, na kterém měl J. Hus obhajovat své názory?

5) Kdy a jak zemřel J. Hus?

 

30. 4. 2020 (poslat do 1.5. 2020)
Aj
– uč. s 53- přečti si a zkus přeložit Clivův den
- PS s. 68/ 1-doplň slova do vět

ČJ - učebnice 112/4 - 4 řádky (se vzory)

Ma - uč. 27/1 - 1. řádek

Přírodověda - nezadávám další látku, opakujte

                      + písemně otázky a odpovědi:

1) Jak se nazývá pták (celým jménem) tekoucích vod, který má černobílé zbarvení a je tažný?

2) Co tvoří květenství olše lepkavé?

3) Napiš 4 informace o bobru evropském.

4) Opakovací ot. Které 3 skupiny hmyzu řadíme mezi bezobratlé živočichy?

29. 4. 2020 (poslat do 30. 4. 2020)

ČJ - žlutá brožura strana 9 /3 a,b (někdo 9/ a, b)

MA - Minutovky 17/33 - 1. řádek

Vlastivěda - prostuduj stranu 36 (Jan Hus)

                    + vypracuj písemně otázky a odpovědi

1) Jak byl a je přezdíván Karel IV.?

2) Ze které země se šířil gotický stavební sloh?

3) Jak se nazývala nemoc, která se šířila na vlády Václava IV.?

4) Opakovací otázka - Který slovanský kmen se odmítal podrobit přemyslovským knížatům?

 

 

28. 4. 2020 (poslat do 29. 4. 2020)
Aj
– poslechni si ve Wocabee zbytek slovíček ze 7. lekce, pak uč. s. 52/Solar system- přečti a přelož si text u obrázků
- opiš a doplň 4 věty pod textem do sešitu
- PS s. 67- zakroužkuj správnou odpověď

ČJ - brožura 8/a, b - dole

Ma - MINUTOVKY - písemně do sešitu 14/27 (bez kontroly, tu můžeš provést na kalkulačce)

 

27. 4. 2020 (poslat do 28. 4. 2020)

ČJ  - uč. strana 108/2 - písemně do sešitu vyskloňuj vzor STROJ a JETEL

       + prostuduj růžový rámeček na straně 109

Ma - podle zde uvedeného odkazu nastuduj písemné násobení dvojciferným činitelem       

         (procvičuj  na papír příklady ve videu - nic dnes nemusíš posílat)

          https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw

Geometrie - obsah obdélníku (vysvětlíme si v kavárně) najdete i  v uč. ma strana 37

          + uč. geometrie 31/1 b,c - písemně do sešitu

Vlastivěda - ústně strana 35 (opakování - Lucemburkové, gotika)

          + písemně otázky a odpovědi

1) Které plodiny pěstovali zemědělci ve středověku?

2) Proč měli řemeslníci dílny označené znaky?

3) Které skupiny lidí žily ve městech?

4) Prostuduj znak Přemyslovců (knížat), znak českého království a znak Lucemburků. Všímej si rozdílů. Který se ti líbí nejvíce? Namaluj ho.

24. 4. 2020 (poslat do 25. 4. 2020)
- uč. s. 50/Read and answer- přečti si otázky a zapiš k číslům otázek odpověď do sešitu
- Procvičuj časy zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/time/time6.htm
a zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/time/time7.htm

23. 4. 2020 (poslat do 24. 4. 2020)
Aj - 
přepsat 10 slovíček 7. lekce po „ lollipop lady“), procvičuj další část slovíček ve WocaBee
- Přelož do sešitu časy (stačí číslo a čas digitálně):
1) It´s half past three.                  4)) It´s quarter past nine.
2) It´s quarter to eleven.             5) It´s five o´clock.
3) It´s quarter past one.

ČJ - uč. 105/ - 4 řádky (i se vzory slov, která jsou v závorce)

MA - 24/1 - 2 řádky

Přírodověda - nezadávám další látku - opakujte

                       + PL pro všechny povinný (kdo si nemůže vytisknout, musí do sešitu opsat alespoň                            začátek a přiřadit  živočicha (celé jméno - rodové i druhové)

 PŘ - PL tekoucí vody.docx (239.33 kB)

22. 4 . 2020 (poslat do 23. 4. 2020)

ČJ - uč. 105/4 a - 4 řádky (se vzory)

MA - 23/1 - 3. řádek

      + 23/2

Vlastivěda - prostuduj  uč. stranu 33, 34 (jak žili lidé ve středověku)

                   + vypracuj písemně otázky a odpovědi:

1) Vyjmenuj 4 znaky gotické stavby.

2) Kdy bylo postaveno nejvíc staveb v gotickém slohu na našem území?

3) Jaké druhy staveb se nejčastěji stavěly v gotickém slohu?

4) Opakovací otázka: Kdo byl Ota Braniborský a co o něm víš?

21. 4. 2020 (poslat do 22. 4. 2020)
Aj
- PS s. 66/2 přečti a přelož si rámečky a doplň jméno
- PS s. 50/ song- můžeš si pustit písničku z CD v pracovním sešitě (č. nahrávky je 14)
- Do sešitu nadepiš pod sebe tyto digitální časy a dopiš vedle anglický překlad
(např. 5:45 - It´s quarter to six): 4:30, 6:15, 9:00, 2:45, 12:30
ČJ - brožura strana 7/ S kým jedeme? Jak zdravíme? (zdůvodňuj si - nejprve životnost, pak vzor)

MA - 23/1 - 2 řádky

20. 4. 2020 (poslat do 21.4. 2020)

ČJ - uč. 104/2 písemně do sešitu (vyskloňuj vzor MUŽ a KRÁL)

         + prostuduj růžový rámeček strana 105

MA - 22/1, 2 písemné násobení (vysvětlíme si v kavárně on-line)

Geometrie - obsah čtverce (výklad najdete uč. mat. strana 36, vysvětlíme si v kavárně)

                    + PS geo. 22/1 a,b   (dodržuj pravidlo - vzoreček, dosazení, výpočet s jednotkami)

Vlastivěda - prostuduj uč. strana 32 (gotika)

                   + otázky a odpovědi písemně do sešitu:

1) Jak se k vládě dostal Jan Lucemburský?

2) Charakterizuj panovníka Karla IV. (Jaký byl?):

3) Jak se nazývá královská korunovační koruna, kterou dal zhotovit Karel IV. ?

4) Vysvětli, co je odpustek:

17. 4. 2020 (poslat do 18. 4. 2020)
- uč. str. 49/Play a game (dole)- přečti si Quizzyho a Ziggyho, vytvoř 3 podobné hádanky písemně do sešitu (popiš co používá dané povolání k práci- věci jsou v nabídce a dopiš k nim do závorky název povolání)
- PS s. 65/ 2- Diopiš správná jména do vět
- koukni zde a nauč se i další povolání https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA

16. 4. 2020 (poslat do 17. 4. 2020)
Aj – dokončit balíček ve wocabee do Pá (kdo ještě nemá)
- PS s 64/ Quizzy and Ziggy
- procvičuj povolání zde ( jsou zde i nová povolání) https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-jobs-1-uroven?source=explicitExercise

ČJ - učebnice 101/4 - písemně do sešitu (se vzory)

MA - uč. 21/3,4

Přírodověda - prostuduj  uč. strana 86 - 87 (kapitola tekoucí vody)

                       + písemně otázky a odpovědi:

1) Napiš 4 informace o poštolce obecné.

2) Jakou část rostliny využíváme u okopaniny?

3) Jmenuj dva druhy ptáků, kteří jsou nekrmiví.

4) Co řadíme do neživé přírody?

15. 4. 2020 (poslat do 16. 4. 2020)

ČJ - písemně do brožury 4/1,2

MA - 20/1 - 3. sloupec + 20/2,3

Vlastivěda - prostuduj stranu 30 a 31

                    + písemně vypracuj otázky a odpovědi:

1) Kdo nechal uvěznit Václava II. ?

2) Jak se nazývaly mince, které nechal razit Václav II. ?

3) Kdo byl posledním panovníkem z rodu Přemyslovců?

4) Vysvětli, co znamená - Přemyslovci vymřeli po meči.

 

14. 4. 2020 (poslat do 15. 4. 2020)
Aj-
pusť si nová slovíčka ve WocaBee
- poté uč. s. 49/Read and match- podívej se na povolání, přečti a přelož si bubliny a zkus přiřadit povolání k popisu (ústně)
- PS s. 63/2- zapiš slova do rámečků, pak přiřaď čísla k obrázkům
- vrať se do Wocabee a procvičuj slovíčka (Je potřeba vždy splnit lekci - spuštěno max. do Pá!)

ČJ - učebnice 101 - prostuduj růžový rámeček + písemně do sešitu uč. 100/2 - vyskloňuj vzor HRAD a podstatné jméno nápis

MA - do uč. strana 20/1 - 2 sloupce

 

8. 4. 2020 (poslat do 9. 4. 2020)

VE DNECH 9. 4. - 13. 4. 2020 nebudou zadávány domácí úkoly, neboť jsou prázdniny a svátky.

ČJ - učebnice 98/6 - písemně  do sešitu

MA - 19/1, 2

Vlastivěda - prostuduj zbytek strany 28 (Václav II. a Václav III.)

                    + ústně opakování strana 29

                    + DOBROVOLNÝ pracovní list                PL - středověk

                    + písemně otázky a odpovědi:

1) Co zajišťoval dědičný královský titul?

2) Jak se jmenuje listina, která tento titul potvrzuje?

3) Proč byl Přemysl Otakar II. nazýván králem "železným a zlatým"?

4) Vyjmenuj přemyslovské panovníky (i knížata) o kterých jsme se učili tak, jak vládli za sebou.

 

7. 4. 2020 (poslat do 8. 4. 2020)
Aj-
přepsat 10 slovíček ze 7. lekce (po "firefighter"), slovíčka si pak poslechni v aplikaci Wocabee, kde můžeš začít procvičovat (otevřeno do Pá)
- procvič si čas  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/time/time4.htm
- PS s. 62/2. Stáhni si zde obrázek s řešením cvičení 1 a podle něj doplň věty ve cv. 2. cvičení 1.jpg (1.96 MB)

ČJ - písemně do sešitu - učebnice ČJ 99/11 - 4 řádky (i se vzory, POZOR není tam jen mužský rod)

MA - 18/2 - 3. a 4. sloupec + 18/3

6. 4. 2020 (poslat do 7. 4. 2020)

ČJ - písemně doplnit - i, í, y, ý - žlutá brožura 3/e, f

MA - písemně dělení do milonu zpaměti uč. 18/1 + 18/2 (2 sloupce)

Geometrie - PS geometrie 21/4 - písemně do sešitu

Vlastivěda - prostuduj stranu 27 (Český stát za přem. králů)

                    + ze strany 28 - Přemysl Otakar I. a II.

                    + vypracuj písemně otázky a odpovědi

                    + DOBROVOLNÉ - přikládám pracovní list       

PL - přemyslovská knížata          

1) Vypiš 4 znaky románské stavby.          

2) Jak se nazývá románská stavba kruhovitého tvaru?

3) Co je to bazilika a čím se liší od rotundy?

 

3. 4. 2020 (poslat do 4. 4. 2020)
Aj-
uč. s. 48- poslechni si příběh na CD, které je vzadu v PS (poslech č. 24- Late!), pak si příběh přečti a přelož (Kdyby někdo chtěl, může klidně poslat zvukovou nahrávku :-))
- přihlásit se do Wocabee a procvičovat slovíčka (ti, kteří tak ještě neučinili)
- procvičuj časy zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/time/time2.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/time/time3.htm
Čt- nezapomeňte číst své knížky, čtenářské listy můžete také posílat

2. 4. 2020 (poslat do 3. 4. 2020)
Aj- procvičuj slovíčka v aplikaci Wocabee (Někteří ještě nemají dokončenou ani registraci!)
- koukni na video- NOVÉ UČIVO. Je zde vysvětleno, jak se v angličtině určuje kolik je hodin. https://www.youtube.com/watch?v=ATLs1DEbX5A&t=1s
- Zapamatuj si hlavně toto a zapiš do sešitu: half past= půlhodina po.., quarter past= čtvrt na.., quarter to= třičtvrtě na.., What´s the time? (Kolik je hodin?)
- následně si to procvičíš na tomhle cvičení online https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/time/time1.htm

ČJ - žlutá brožura - doplnit 3/ c, d

MA - písemně do uč. 17/šedý bok (celý) - POZOR při násobení - některá velká čísla mají jednotky, které také musíš vynásobit

Přírodověda - prostuduj stranu 82 v učebnici

                       - strana 83 ústně

                       - písemně vypracuj otázky a odpovědi:

1) Jak škodí plevele jiným rostlinám?

2)  Co víš o mandelince bramborové?

3) Kteří ptáci řadící se do ekosystému pole jsou stálí?

4) Čím se živí ještěrka obecná?

5) Opakování - vyjmenuj skupiny živočichů, které se řadí k obratlovcům.

 

1. 4. 2020 (poslat do 2. 4. 2020)

ČJ - žlutá brožura (ta nová) strana 2/d, e + 2/3a (ve starších brožurách označeno jen a)

       - písemně do brožury

MA - 17/2 + 17/3 a (kdo chce může i 17/3 b) - písemně do uč.

Vlastivěda - prostuduj románský stavební sloh - uč. strana 25

                    + ústně - strana 26

                    + vypracuj písemně tyto otázky a odpovědi:

1) Čím se živilo nejvíc lidí za doby přemyslovských knížat?

2) Jak se lišil oděv bohatých pánů a prostých lidí?

3) Kdo byl v této době vzděláván?

4) Kdo napsal první kroniku o historii našich zemí?

5) Jakým jazykem je tato kronika napsaná?

31.3.2020 (poslat do 1. 4. 2020)
Aj- zaregistrovat se do aplikace Wocabee (viz. mail)
- Dopiš zbytek slovíček z 6. lekce
- procvič obě dvě cvičení- opakování lekce https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce6?cc=cz&selLanguage=cs

ČJ - učebnice 98/8b - písemně - 4 řádky (se vzory)

Ma - 17/1 písemně do uč. (příklad - 120 x 20 - nejprve vynásob záčátek 12 x 2 a pak přidej dvě nuly, protože každý činitel je zvětšený 10x - takže =  2400)

30. 3. 2020 (poslat do 31. 3. 2020)

ČJ - uč. 97/3 - písemně 10 vět (závorky neopisujte, pište jen tvar vzoru)

příklad: Naši kluci (páni) se zajímají....

MA - prostudujte násobení do milionu zpaměti - postup je stejný jako do 1000

 - písemně do uč. - 16/1

Geometrie - písemně převody

 84 dm2=              cm2                37 200 dm2=                  m2

 4000 mm2=          cm2                  25 m2=                           cm2

 2000 cm2=            dm2

Vlastivěda - prostuduj stranu 24 + vypracuj písemně otázky a odpovědi

1) Jak se jmenuje první přemyslovský kníže, o kterém máme písemné záznamy?

2) Jaké náboženství pomáhal tento panovník šířit?

3) Kdo nechal zabít knížete Václava?

4) Kdy a kde došlo k této události?

5) Co jsou to denáry?

6) Který slovanský kmen se nechtěl Přemyslovcům podrobit?

27. 3. 2020 (poslat do 28. 3. 2020)
Aj- https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/cv1.htm -Procvič slovesa (neposílat).
-
PS s. 61/ tabulka nahoře- Napiš 5 libovolných vět o dětech (likes/ doesn´t like) do sešitu.

26. 3. 2020 (poslat do 27. 3. 2020)
Aj- zapiš do sešitu (Komu tisknu- může vytisknout a nalepit):

Do= pomocné sloveso "dělat"

Do you play football? (Hraješ fotbal?)
Yes, I do.  (Ano, hraju.)
No, I don´t. (Ne, nehraju.)

Do + not= don´t     Does + not= Doesn´t

I don´t  like playing football. (Já nemám rád hraní fotbalu.)
She doesn´t like running. (Ona nemá ráda běhání.)

PS s. 61- Tabulka- ústně popiš, co kdo rád dělá.
- níže spoj věty

ČJ - písemně do sešitu - uč. strna 96 - opiš skloňování vzoru PÁN v jednotném i množném čísle (všímej si tvarů slova) a taktéž vyskloňuj podstatné jméno tygr

- učebnice strana 97 - růžový rámeček - přečti a pamatuj

MA - 14/3, 4

Přírodověda - prostuduj stranu 80 a 81 + vypracuj písemně otázky a odpovědi:

1) Pro co pěstujeme obilniny?

2) Co řadíme k obilninám? Vyjmenuj celými názvy.

3) Z jakého důvodu pěstujeme okopaniny - co z nich využíváme?

4) Vyjmenuj celé názvy luštěnin.

5) Jak získáváme olej z olejnin?

6) Co jsou to pícniny?

                    

25. 3. 2020 (poslat do 26. 3. 2020)

ČJ - uč. 109/4 - 3 řádky - písemně - roztřiď ke vzorům (pán, muž, hrad, stroj)

MA - 14/1,2

Vlastivěda - ústně opakování uč. strana 21

                    - prostuduj dále stranu 22, 23 (Přemyslovci)

                    - vypracuj písemně do sešitu tyto otázky a odpovědi:

1) Proč poslal kníže Rastislav pro Konstantina a Metoděje?

2) Jak se nazývalo slovanské písmo, které sestavil Konstantin?

3) Kdo zakázal bohoslužby ve slovanském jazyce?

4) Kde probíhaly obchody?

5) Kdy se Velkomoravská říše rozpadla?

6) Které vládce Velké Moravy z rodu Mojmírovců znáš? Seřaď je podle pořadí v jakém vládli.

 

24. 3. 2020 (poslat do 25. 3. 2020)

ČJ - učebnice 95/2 - písemně - tentokrát přiřaď ke vzorům rodu mužského (4 sloupce - pán, hrad, muž, stroj)

MA - uč. 13/3,4

AJ

 Přepsat 10 slovíček- po "sports programme" (Ti, kteří nepřepisují- učit!). Ideálně pustit si výslovnost například v překladači.

- PS s. 60/1- Slova v nabídce obsahují písmeno "c", které se  v různých slovech vyslovuje jako "k" nebo "s". Opět si můžeš slova poslechnout v překladači. Rozděl je poté do dvou sloupečků: cake /k/ nebo cereal /s/.

23. 3. 2020 (poslat do 24. 3. 2020)

ČJ - učebnice 95/2 - písemně - rozděl do dvou sloupců na rod m. ž. a rod m. n.

pokud máš možnost procvičuj na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html

MA - uč. 11/1

Geometrie - uč. 29/2 a,b + tyto převody jednotek

24 m2 =               cm2                     28 000 mm2 =             cm2

75 dm2 =             cm2                     3 500 cm2 =                 dm2

24 000 000 mm2 =              m2

Vlastivěda - prostuduj stranu 19 a 20

Ve čtvrtek jsem zadala otázky z přírodovědy, ale zapomněla jsem zadat další látku - přečíst a prostudovat stranu 78 a 79.                                                                    Životnost.docx (14.5 kB)

 

20. 3. 2020 (poslat do 21. 3. 2020)

AJ

PS s. 59/ Odpovědět písemně na otázky 1-4 (Yes, they do/ No, they don´t)

Do= pomocné sloveso "dělat"

Do you play football? (Hraješ fotbal?)

Yes, I do.- Ano, hraju.

No, I don´t.- Ne, nehraju.

Na konci strany dopsat do vět jaké činnosti/ sporty se u nás provozují nejvíce.

 

19. 3. 2020 (poslat do 20. 3. 2020)

ČJ - učebnice 82/11 - písemně 4 řádky (kdo má zkráceno, tak 3) + určit slovní druhy

MA - 13/1 - do učebnice

Přírodověda - vypracovat otázky 

1) Kterým dnem začíná léto?

2) Čím je tento den odlišný od ostatních?

3) Které lesní plody v létě dozrávají?

4) Vysvětli slovo žně.

5) Kdy odlétají tažní ptáci do teplejších krajin?

AJ

Doplnit dny v týdnu.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/days-in-a-week/cv3.htm

Doplnit slovesa k činnostem.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/activity/aktivity5.htm

Online cvičení nemusíte fotit a posílat.

uč. s. 47/ Our world- Kdo zvládne: přečíst, přeložit.

Všichni- odpovědět na otázky pod textem podle sebe písemně do sešitu celou větou.

 

18. 3. 2020 (poslat do 19. 3. 2020)

ČJ - brožura 13/g - písemně do sešitu - 3 řádky (i vzory)

 + určit pád, číslo rod, vzor - pod lavicemi

                                                - při světle

MA - 10/1,2

VlastivědaPOZOR - mnoho z vás neposlalo úkol z pondělí 

1) Kdy vznikl první skutečný stát a jak se nazýval?

2) V jaké části naší současné republiky se stát nacházel?

3) Který slovanský rod vytvořil Velkomoravskou říši?

4) Čím se liší křesťané od pohanů? Vysvětli.

 

17. 3. 2020   (poslat do 18. 3. 2020)

ČJ - učebnice 82/8 - 3 řádky + vzory - písemně do sešitu

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida  používej k procvičení vzorů PJ

MA - úloha 5/1 (opakuji: můžete psát do učebnice)

AJ - 

PS s. 57/ 1- doplnit slovíčka z nabídky do textu, 2- napsat o svém oblíbeném televizním programu  (podobně jako ve cvič. 1)

Žáci, kteří dostávají slovíčka k nalepení, si je mohou vytisknout nebo se je učí z pracovního sešitu.

16. 3. 2020

ČJ - brožura 12/e písemně 3 řádky (se vzory)

MA - PIŠTE do UČEBNICE  (PS 3) - pokud zadám slovní úlohu pište příklad, výpočet a odpověď

          7/1 - 2 sloupce

Geometrie - uč. geometrie 29/1 b  písemně do sešitu + převody

780 cm2 =                mm2                       5 cm2 =           mm

16 300 dm2 =             m2                       800 000 cm2 =                 m2

51 cm2 =                    mm2

Vlastivěda - vypracuj otázky a odpovědi do sešitu + dále prostuduj stranu 18 a křesťanství na straně 19

1) Kde se usazovali Slované?

2) Co znamená, že Slované byli pohané?

3) Kdo v 7. st. n. l. ohrožoval Slovany?

4) Kdo sjednotil Slovany?

5) Jak se jmenovala nová říše?

 

 

11. 3. 2020     Učivo od 11. 3. - 13. 3. 2020

- písemně do sešitu - dokončit 4/1 + minutovky 1/2

ČJ - písemně do sešitu - brožura 12/2 b, c

Vlastivěda - Slované - uč. 16,17

Přírodověda - Léto uč. 74, 75

AJ - opakování dny v týdnu, TV programmes + otázky: Do you like sports? Wat sport do you like?

What´s your favourite TV programme? (viz. učebnice 42, 43)

- 10 dalších slovíček z 6. lekce

- uč. 44/ otázky dole - přečíst, odpovědět ústně

- uč. 46/ Colin - čtení, překlad

PS 56/1, 2

PS 58/1,2,3 (AJ je za celý tento týden)

                                           
Třídní učitelka - Mgr. Eva Jonová - 21 žáků
E-mail: jonovaeva@seznam.cz

Seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021

Do pouzdra pastelky, fixy, 2 pera, tužky (č.1,2,3), gumu, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání.

Velkou a malou fólii.

Do Vv a Pč vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelínu, kelímek, štětce, hadřík, suché pastely, lepidlo.

Do geometrie velký lenoch, kružítko, trojúhelník, delší pravítko.

Obaly na sešity.

Tělesná výchova

  • do tělocvičny - sálovou obuv + cvičební úbor
  • na hřiště - tenisky + cvičební úbor
  • pytlík na cvičební úbor do šatny

Přezůvky - ne pantofle

Webové stránky pro procvičování učiva ČJ
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3
1
4 5 6
7 8 9
1
10 11 12 13
14 15 16 17
1
18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Berta

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Po teplém září zle se říjen tváří.

Pranostika na akt. den

Zpustlé pšenice - prázdné truhlice.

Obědy dětem

Obědy dětem

Dotace

Anketa

Předpověď počasí

Počasí dnes:

23. 9. 2020

bourka

Bude polojasno až oblačno, od JZ místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Karolina L.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem