Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

4.ročník

Úkoly, prosím, posílejte nejpozději do večera následujícího dne.

1. 4. 2020 (poslat do 2. 4. 2020)

ČJ - žlutá brožura (ta nová) strana 2/d, e + 2/3a (ve starších brožurách označeno jen a)

       - písemně do brožury

MA - 17/2 + 17/3 a (kdo chce může i 17/3 b) - písemně do uč.

Vlastivěda - prostuduj románský stavební sloh - uč. strana 25

                    + ústně - strana 26

                    + vypracuj písemně tyto otázky a odpovědi:

1) Čím se živilo nejvíc lidí za doby přemyslovských knížat?

2) Jak se lišil oděv bohatých pánů a prostých lidí?

3) Kdo byl v této době vzděláván?

4) Kdo napsal první kroniku o historii našich zemí?

5) Jakým jazykem je tato kronika napsaná?

31.3.2020 (poslat do 1. 4. 2020)
Aj- zaregistrovat se do aplikace Wocabee (viz. mail)
- Dopiš zbytek slovíček z 6. lekce
- procvič obě dvě cvičení- opakování lekce https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce6?cc=cz&selLanguage=cs

ČJ - učebnice 98/8b - písemně - 4 řádky (se vzory)

Ma - 17/1 písemně do uč. (příklad - 120 x 20 - nejprve vynásob záčátek 12 x 2 a pak přidej dvě nuly, protože každý činitel je zvětšený 10x - takže =  2400)

30. 3. 2020 (poslat do 31. 3. 2020)

ČJ - uč. 97/3 - písemně 10 vět (závorky neopisujte, pište jen tvar vzoru)

příklad: Naši kluci (páni) se zajímají....

MA - prostudujte násobení do milionu zpaměti - postup je stejný jako do 1000

 - písemně do uč. - 16/1

Geometrie - písemně převody

 84 dm2=              cm2                37 200 dm2=                  m2

 4000 mm2=          cm2                  25 m2=                           cm2

 2000 cm2=            dm2

Vlastivěda - prostuduj stranu 24 + vypracuj písemně otázky a odpovědi

1) Jak se jmenuje první přemyslovský kníže, o kterém máme písemné záznamy?

2) Jaké náboženství pomáhal tento panovník šířit?

3) Kdo nechal zabít knížete Václava?

4) Kdy a kde došlo k této události?

5) Co jsou to denáry?

6) Který slovanský kmen se nechtěl Přemyslovcům podrobit?

27. 3. 2020 (poslat do 28. 3. 2020)
Aj- https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/cv1.htm -Procvič slovesa (neposílat).
-
PS s. 61/ tabulka nahoře- Napiš 5 libovolných vět o dětech (likes/ doesn´t like) do sešitu.

26. 3. 2020 (poslat do 27. 3. 2020)
Aj- zapiš do sešitu (Komu tisknu- může vytisknout a nalepit):

Do= pomocné sloveso "dělat"

Do you play football? (Hraješ fotbal?)
Yes, I do.  (Ano, hraju.)
No, I don´t. (Ne, nehraju.)

Do + not= don´t     Does + not= Doesn´t

I don´t  like playing football. (Já nemám rád hraní fotbalu.)
She doesn´t like running. (Ona nemá ráda běhání.)

PS s. 61- Tabulka- ústně popiš, co kdo rád dělá.
- níže spoj věty

ČJ - písemně do sešitu - uč. strna 96 - opiš skloňování vzoru PÁN v jednotném i množném čísle (všímej si tvarů slova) a taktéž vyskloňuj podstatné jméno tygr

- učebnice strana 97 - růžový rámeček - přečti a pamatuj

MA - 14/3, 4

Přírodověda - prostuduj stranu 80 a 81 + vypracuj písemně otázky a odpovědi:

1) Pro co pěstujeme obilniny?

2) Co řadíme k obilninám? Vyjmenuj celými názvy.

3) Z jakého důvodu pěstujeme okopaniny - co z nich využíváme?

4) Vyjmenuj celé názvy luštěnin.

5) Jak získáváme olej z olejnin?

6) Co jsou to pícniny?

                    

25. 3. 2020 (poslat do 26. 3. 2020)

ČJ - uč. 109/4 - 3 řádky - písemně - roztřiď ke vzorům (pán, muž, hrad, stroj)

MA - 14/1,2

Vlastivěda - ústně opakování uč. strana 21

                    - prostuduj dále stranu 22, 23 (Přemyslovci)

                    - vypracuj písemně do sešitu tyto otázky a odpovědi:

1) Proč poslal kníže Rastislav pro Konstantina a Metoděje?

2) Jak se nazývalo slovanské písmo, které sestavil Konstantin?

3) Kdo zakázal bohoslužby ve slovanském jazyce?

4) Kde probíhaly obchody?

5) Kdy se Velkomoravská říše rozpadla?

6) Které vládce Velké Moravy z rodu Mojmírovců znáš? Seřaď je podle pořadí v jakém vládli.

 

24. 3. 2020 (poslat do 25. 3. 2020)

ČJ - učebnice 95/2 - písemně - tentokrát přiřaď ke vzorům rodu mužského (4 sloupce - pán, hrad, muž, stroj)

MA - uč. 13/3,4

AJ

 Přepsat 10 slovíček- po "sports programme" (Ti, kteří nepřepisují- učit!). Ideálně pustit si výslovnost například v překladači.

- PS s. 60/1- Slova v nabídce obsahují písmeno "c", které se  v různých slovech vyslovuje jako "k" nebo "s". Opět si můžeš slova poslechnout v překladači. Rozděl je poté do dvou sloupečků: cake /k/ nebo cereal /s/.

23. 3. 2020 (poslat do 24. 3. 2020)

ČJ - učebnice 95/2 - písemně - rozděl do dvou sloupců na rod m. ž. a rod m. n.

pokud máš možnost procvičuj na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html

MA - uč. 11/1

Geometrie - uč. 29/2 a,b + tyto převody jednotek

24 m2 =               cm2                     28 000 mm2 =             cm2

75 dm2 =             cm2                     3 500 cm2 =                 dm2

24 000 000 mm2 =              m2

Vlastivěda - prostuduj stranu 19 a 20

Ve čtvrtek jsem zadala otázky z přírodovědy, ale zapomněla jsem zadat další látku - přečíst a prostudovat stranu 78 a 79.                                                                    Životnost.docx (14.5 kB)

 

20. 3. 2020 (poslat do 21. 3. 2020)

AJ

PS s. 59/ Odpovědět písemně na otázky 1-4 (Yes, they do/ No, they don´t)

Do= pomocné sloveso "dělat"

Do you play football? (Hraješ fotbal?)

Yes, I do.- Ano, hraju.

No, I don´t.- Ne, nehraju.

Na konci strany dopsat do vět jaké činnosti/ sporty se u nás provozují nejvíce.

 

19. 3. 2020 (poslat do 20. 3. 2020)

ČJ - učebnice 82/11 - písemně 4 řádky (kdo má zkráceno, tak 3) + určit slovní druhy

MA - 13/1 - do učebnice

Přírodověda - vypracovat otázky 

1) Kterým dnem začíná léto?

2) Čím je tento den odlišný od ostatních?

3) Které lesní plody v létě dozrávají?

4) Vysvětli slovo žně.

5) Kdy odlétají tažní ptáci do teplejších krajin?

AJ

Doplnit dny v týdnu.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/days-in-a-week/cv3.htm

Doplnit slovesa k činnostem.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/activity/aktivity5.htm

Online cvičení nemusíte fotit a posílat.

uč. s. 47/ Our world- Kdo zvládne: přečíst, přeložit.

Všichni- odpovědět na otázky pod textem podle sebe písemně do sešitu celou větou.

 

18. 3. 2020 (poslat do 19. 3. 2020)

ČJ - brožura 13/g - písemně do sešitu - 3 řádky (i vzory)

 + určit pád, číslo rod, vzor - pod lavicemi

                                                - při světle

MA - 10/1,2

VlastivědaPOZOR - mnoho z vás neposlalo úkol z pondělí 

1) Kdy vznikl první skutečný stát a jak se nazýval?

2) V jaké části naší současné republiky se stát nacházel?

3) Který slovanský rod vytvořil Velkomoravskou říši?

4) Čím se liší křesťané od pohanů? Vysvětli.

 

17. 3. 2020   (poslat do 18. 3. 2020)

ČJ - učebnice 82/8 - 3 řádky + vzory - písemně do sešitu

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida  používej k procvičení vzorů PJ

MA - úloha 5/1 (opakuji: můžete psát do učebnice)

AJ - 

PS s. 57/ 1- doplnit slovíčka z nabídky do textu, 2- napsat o svém oblíbeném televizním programu  (podobně jako ve cvič. 1)

Žáci, kteří dostávají slovíčka k nalepení, si je mohou vytisknout nebo se je učí z pracovního sešitu.

16. 3. 2020

ČJ - brožura 12/e písemně 3 řádky (se vzory)

MA - PIŠTE do UČEBNICE  (PS 3) - pokud zadám slovní úlohu pište příklad, výpočet a odpověď

          7/1 - 2 sloupce

Geometrie - uč. geometrie 29/1 b  písemně do sešitu + převody

780 cm2 =                mm2                       5 cm2 =           mm

16 300 dm2 =             m2                       800 000 cm2 =                 m2

51 cm2 =                    mm2

Vlastivěda - vypracuj otázky a odpovědi do sešitu + dále prostuduj stranu 18 a křesťanství na straně 19

1) Kde se usazovali Slované?

2) Co znamená, že Slované byli pohané?

3) Kdo v 7. st. n. l. ohrožoval Slovany?

4) Kdo sjednotil Slovany?

5) Jak se jmenovala nová říše?

 

 

11. 3. 2020     Učivo od 11. 3. - 13. 3. 2020

- písemně do sešitu - dokončit 4/1 + minutovky 1/2

ČJ - písemně do sešitu - brožura 12/2 b, c

Vlastivěda - Slované - uč. 16,17

Přírodověda - Léto uč. 74, 75

AJ - opakování dny v týdnu, TV programmes + otázky: Do you like sports? Wat sport do you like?

What´s your favourite TV programme? (viz. učebnice 42, 43)

- 10 dalších slovíček z 6. lekce

- uč. 44/ otázky dole - přečíst, odpovědět ústně

- uč. 46/ Colin - čtení, překlad

PS 56/1, 2

PS 58/1,2,3 (AJ je za celý tento týden)

                                           
Třídní učitelka - Mgr. Eva Jonová - 17 žáků
E-mail: jonovaeva@seznam.cz

Seznam pomůcek pro školní rok 2019/2020

Do pouzdra pastelky, fixy, 2 pera, tužky (č.1,2,3), gumu, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání.

Velkou a malou fólii.

Do Vv a Pč vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelínu, kelímek, štětce, hadřík, suché pastely, lepidlo.

Do geometrie velký lenoch, kružítko, trojúhelník, delší pravítko.

Obaly na sešity.

Tělesná výchova

  • do tělocvičny - sálovou obuv + cvičební úbor
  • na hřiště - tenisky + cvičební úbor
  • pytlík na cvičební úbor do šatny

Přezůvky - ne pantofle

Ručník


Webové stránky pro procvičování učiva ČJ

Svátek

Svátek má Hugo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Pranostika na akt. den

Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.

Obědy dětem

Obědy dětem

Dotace

Anketa

Předpověď počasí

Počasí dnes:

1. 4. 2020

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem