Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

4.ročník

Třídní učitelka - Mgr. Eva Jonová - 21 žáků
E-mail: jonovaeva@seznam.cz 

Online výuka  - rozvrh od 19. 10. 2020 - připojení TEAMS

    8-8,45 9-9,45 10-10,45 11-11,45
Po 4.tř 1. sk - čj, ma 2. sk - čj, ma 1. sk - př,vl 2. sk - př,vl
Út 4.tř 1. sk – čj,ma 2. sk – čj,ma 1. sk - čj, čt 2. sk - čj, čt
St 4.tř 1. sk - g 2. sk - g 1.sk. - aj 2. sk - aj
Čt 4.tř 1. sk – čj,ma 2. sk – čj,ma 1. sk - čj, čt 2. sk - čj, čt
4.tř 1. sk – čj,ma 2. sk – čj,ma    

1.skupina - Herák, Hrochová, Hurtová, Kedroutková, Kováříková, Kužílek, Poláčková, Pospíšil, Sedláčková, Svoboda, Žák

2. skupina - Bílková, Hošek, Kobza, Kopecký, Matoušek, Matušů, Mielcová, Prchalová, Vágner, Vachatová

POZOR - středeční Aj se přesouvá na pátek 27.11. ve stejném čase

Pátek 27. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ -
brožura vyjmenovaná slova 40/4 - 8 vět do sešitu
MA - kopie učebnice 60/2
Přírodověda - nastuduj Byliny a keře v lese + rostliny s jedovatými plody - strana 33 (učebnice nové - ze strany 30 - Jahodník obecný, Brusnice borůvka, Brusnice brusinka a ze strana 31 Rulík zlomocný, Vraní oko čtyřlisté
Dnes nemusíte nic vypracovávat (máte AJ).
Aj -
zopakuj si čísla https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/numbers/vocabulary/exercises.html- 
- vypracuj do sešitu čísla_ numbers.png (22.28 kB) (kdo poslal včera, už neposílá)
- zapiš slovíčka po „soup“ (Tom, Domča, Míša – vyznačí v PS)


Čtrvtek 26. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ  - 
učebnice Alter strana 46/3 - 4 řádky do sešitu
MA - kopie učebnice strana 52/2 - 2 žebříky

Středa 25. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
Geo -
 učebnice strana 17/4 (POZOR - mají se protínat, nejen dotýkat - vysvětlíme si v hodině) - rýsuj do sešitu
VL - přečti si kapitolu - POVODNĚ strana 25
     - pracuj s mapou - opakuj pohoří, nížiny a řeky + PL (kopie) strana 19
Aj - zopakuj si čísla https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/numbers/vocabulary/exercises.html
- vypracuj do sešitu čísla_ numbers.png (22.28 kB)

 

Úterý 24. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ
 - brožura vyj. slova strana 36/7 - 9 vět do sešitu
MA - kopie MINUTOVKY 14/27 a
Přírodověda
 - nastuduj nejedlé houby, jedové h., soužití hub a stromů a pravidla sběru hub - strana 32 (nové 28a 29) + otázky a odpovědi:
1) Do jaké výšky zasahuje bylinné patro?
2) Kteří živočichové (celé názvy) využívají plodnice hub jako potravu?
3) Jakým způsobem může člověk houby zpracovávat či využívat?

Pondělí 23. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ -
 brožura - vyjmenovaná slova strana 35/4 - 9 vět do sešitu
MA - kopie MINUTOVKY 12/24 b
AJ - 
vypracuj AJ úkol do sešitu.png (23.49 kB)
POZOR - středeční Aj se přesouvá na pátek 27.11. ve stejném čase

Pátek 20. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
Aj- přepiš a začni se učit dalších 10 slovíček ze 3. lekce - po „sandwich“ (kromě Míši, Domči, Toma)
- zapiš do sešitu a doplň časy anglicky časy AJ.png (18.07 kB)
Samostatná práce obě skupiny v 10:15
ČJ - Alter 40/6 b -celé do sešitu
MA - kopie MINUTOVKY  11/21 b
Př - 
nastuduj Lesní patra - strana 30 (nové 27) a Houby rostoucí v lese - jedlé strana 31 (nové 28) + otázky a odpovědi:

1)Jaký druh lesa převažuje v ČR?
2) Co je to les lužní?
3) Uveď tři celé názvy listnatých stromů. (hledej v učebnici)

Čtvrtek 19. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ
- brožura - vyjmenovaná slova - strana 26/4 - 9 vět do sešitu + podtrhni tužkou podstatná jména
MA - kopie učebnice - strana 44/bok šedý - celý
Aj - PS s. 21/2 – nakresli a napiš časy (např. I have dinner at seven o´clock)
V pá samostatná práce: sloveso have got - obě skupiny v 10:15

 

Středa 18. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
Geometrie - 
PS 11/1 - rýsuj do sešitu a vše zapiš (zápis kružnice a body)
Vl - nastuduj - Řeky v České republice (strana 23) a Povodí České republiky (24)
     + PL 16/2 a 3

Pondělí 16. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ - 
učebnice Alter 39/2 - 4 řádky do sešitu
MA - kopie MINUTOVKY strana 10/20 a
Aj - 
podívej se na video o vyjadřování času: https://www.youtube.com/watch?v=ATLs1DEbX5A'
- zakresli si do sešitu ciferníky, zapiš zápis a dopiš 4 časy time- zápis.png (281 kB)
 

Pátek 13. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ -
učebnice Alter strana 35/5 b - celé do sešitu + podvlň slovesa
MA - kopie učebnice - strana 44/1
Přírodověda - nastuduj DRUHY LESA strana 30 (nové 27) + otázky a odpovědi do sešitu:
1) Uveď 3 způsoby přípravy přezimujících živočichů na zimu.
2) Vyjmenuj, co tvoří neživou přírodu.
3) Jakým způsobem může pomoci člověk živočichům v zimě?
Aj - Podívej se na zadání a příklad, vypracuj pouze tabulku do sešitu aj do sešitu.png (18.34 kB)

Čtvrtek 12. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ
- brožura strana 20/10 - 9 vět
MA - kopie učebnice - strana 43/1 - 7. a 8. sloupec (dělení 80ti a 90ti)
Aj -  vyber správný tvar slovesa „mít“ a přepiš věty do sešitu have got.png (32.63 kB)

Středa 11. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
Geometrie
- Narýsuj 3 kružnice různé velikosti - změřte je a proveďte jejich zápis (ukážeme si v hodině) + přikládám odkaz na rýsování kružnice                                 https://www.youtube.com/watch?v=T2CrlG4jWks  
Vlastivěda - nastuduj stranu 21, 22 - VODSTVO + vypracuj pracovní list VL (kopie) strana 15 - pracuj s příruční mapou

Úterý 10. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ -
růžová brožura - vyjmenovaná slova strana 18/4 - 9 vět
MA - kopie učebnice - strana 43/1 - 3. a 4. sloupec
Přírodověda - nastuduj kapitolu - Živočichové na podzim strana 26 (nové 23) + otázky a odpovědi do sešitu:
1) Kdy začíná podzim?
2) Proč listy stromů na podzim ztrácí zelenou barvu?
3) Jmenuj 5 druhů plodů, které dozrávají na podzim.
Nahrála jsem vám prezentaci o podzimu - Teams -Hrdinové - soubory - výukové materiály - přírodověda - podzim

Pondělí 9. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ
 - učebnice ALTER 37/6 - 4 řádky do sešitu
MA - kopie učebnice - strana 43/2 slovní úloha do sešitu
Aj - PL s. 10 – přečti a doplň jména
- lísteček v sešitě – doplň haven´t/ hasn´t got (Kdo udělal už v pátek, má o práci méně.)

Pátek 6. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ - učebnice Alter strana 30/13 - do sešitu (opakujeme -bje/bě, pě, vje/vě) - 4 řádky
MA - kopie učebnice - strana 41/1 - 5. a 6. sloupec (dělení číslem 6 a 7)
Přírodověda - nastuduj kapitolu PODZIM (Příroda na podzim, rostliny na podzim)- učebnice strana 24, 25 (nové strana 22 + odstavec 23) + otázky a odpovědi do sešitu:
1) Co je to ekosystém?
2) Jaké základní ekosystémy rozlišujeme?
3) Jak se nazývá věda o životním prostředí?
Aj - přepiš a začni se učit dalších 10 slovíček ze 3. lekce - po „half past“ (Kromě Míši, Domči, Toma)
- doplňte správný tvar slovesa „have“ - cvičení z lístečku, které jsi dostal (nalep do sešitu)
- ve středu zkouším ústně slovíčka 2. lekce

Čtvrtek 5. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ - 
růžová brožura - vyjmenovaná slova - strana 15/8 - 9 vět - do sešitu
MA - kopie učebnice - strana 41/1 - 2. a 3. sloupec (vysvětlíme si ráno v hodině)
Aj - PS s. 20- doplň rozhovor
- procvičuj - have got/ has got/ haven´t got/ hasn´t got: https://www.montsemorales.com/gramatica/havegot3.htm

Středa 4. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
Geometrie - 
učebnice geometrie 28/3 d - rýsuj do sešitu
Vlastivěda - nastuduj stranu 19 a 20 - Povrch České republiky (hraniční pohoří, povrch ve vnitrozemí, roviny) - pracuj s příruční mapou - ukazuj si pohoří a nížiny + PL (pracovní listy - kopie  strana 14/1, 2  (jednou barvou, co patří k nížinám, další barvou - co k pahorkatinám atd.)

 

Úterý 3. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ - 
učebnice Alter - strana 31/2- 4 řádky se sešitu
MA - učebnice (kopie) 39/1 - 3 sloupce (vysvětlíme si při online výuce)
Přírodověda - nastuduj  - EKOSYSTÉM strana 23 (nové učebnice strana 21) + otázky a odpovědi 
do sešitu: 1) Co je to humus?
                   2) Z čeho humus vzniká?
                   3) Jaký užitek přináší planetě Zemi Slunce?
                   4) Jaké pohyby vykonává Země?

Pondělí 2. 11. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ - 
růžová brožura - Vyjmenovaná slova od B po Z - strana 7/2 - přepiš a doplň - do sešitu
MA - MINUTOVKY strana 9/18 - 2 sloupce - do sešitu
AJ - Připomeň si tyto věty z minulého úkolu a zapiš si je do sešitu, barevně zvýrazni tučná slova: He´s got some bananas – On má nějaké banány/ She hasn´t got any oranges – Ona nemá žádné pomeranče.
- PS s. 19/2 – doplň slova z nabídky podle obrázků

 

Pátek 23. 10. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ - 
učebnice Alter 30/12 - 4 řádky
MA - Minutovky 8/15 a + polovina b (3 sloupečky) POZOR - OPISUJTE nemáme kopie
Přírodověda - nastuduj Půda, Světlo a teplo ze slunce - strana 22, nové učebnice strana 20 +
                         otázky a odpovědi do sešitu:
1) Z jakých minerálů se skládá žula?
2) Jak vznikají usazené horniny?
3) K čemu využíváme vápenec?
4) Jak a k čemu můžeme využít mramor?
Aj -  zapiš si a začni se učit 10 slovíček ze 3. lekce (Michal, Tomáš, Dominik – nepřepisují, ale vyznačí si slovíčka vzadu v PS). Kdo má Wocabee, procvičuje zde. Kdo ne, může si výslovnost pustit v google překladači.
- uč. s. 17- Pan Potter měl nakoupit podle nákupního seznamu, ale na některé potraviny zapomněl. Koukni se, co nakoupil nebo zapomněl a popiš ústně: He´s got some bananas. - Má nějaké banány./ He hasn´t got any oranges. – Nemá žádné pomeranče. BUDEME OPAKOVAT NA ONLINE HODINĚ.
- PS s. 19/1 poslechni a zakroužkuj co je v nákupní tašce http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD1_Track_24.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

Čtvrtek 22. 10. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin
ČJ -
 učebnice Alter strana 29/7 - 4 řádky
MA - Minutovky strana 6/11 a, b (použij kopie)
Aj - uč. s. 16/ poslech z CD v pracovním sešitě- nahrávka č. 20, přečti a přelož ústně
- PS s. 18/ 1 – poslechni si (i vícekrát), označ fajfkou nebo křížkem (má rád/nemá) http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD1_Track_23.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
- cvičení a hry k procvičování: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/food/choice/exercises.html , https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/food/hangman/food.html

 

Středa 21. 10. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin

Geometrie - PS 3/5 do sešitu (jednotky délky) - do sešitu
                       + narýsuj odbélník - učebnice 28/3 a - do sešitu
- Zde je video - konstrukce obdélníka

https://www.youtube.com/watch?v=Biymn5y_4FI

Vlastivěda - nastuduj stranu 18 (Zemský povrch) + otázky a odpovědi do sešitu:
1) Jaké přístroje můžeme použít při orientaci v krajině?
2) Jak se nazývá obrázek, který znázorňuje hlavní a vedlejší světové strany?
3) Vyjmenuj hlavní světové strany.
4) Které přírodní úkazy nám mohou pomoci určit světové strany?

 

Úterý 20. 10. 2020 

ČJ - uč. Alter 27/10 - 4 řádky

Ma - Minutovky 7/14 a, b (použij kopie)

Přírodověda - prostuduj stranu 21 + otázky a odpovědi do sešitu:

1) Jak dělíme pevninskou vodu?

2) Napiš 3 informace o vzduchu.

3) Jak se nazývá povrchová vrstva Země?

4) Jak dělíme horniny (podle způsobu vzniku)?

přírodověda 20

přírodověda 21

Pondělí 19. 10. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin 
Aj - zopakuj si sloveso „MÍT“ – podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=eNrHOKprHGU
- zapiš do školního sešitu 5 různých vět (Tom, Míša, Dominik 4 věty) s použitím slovesa have got v různých osobách (např. She has got two cousins.)
- procvičuj čísla https://www.gamestolearnenglish.com/numbers/

ČJ - učebnice Alter strana 25/2 - 4 řádky do sešitu

MA - Minutovky strana 7/13 a, b (použij kopie, které jsi dostal(a) ve škole)

 

Pátek 16. 10. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin 
Aj - procvičuj názvy členů rodiny  https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-family-1-uroven?source=explicitExercise
-  PS s. 17/Napiš názvy členů rodiny místo teček, spoj čísla s názvy, dopiš věty (pozor na jednotné a množné číslo).

ČJ - učebnice Alter strana 26/5 a - 4 řádky do sešitu

Ma - strana 35/1, 2, 3, 4

Přírodověda - prostuduj v učebnici stranu 19 (vzduch, minerály a horniny) a 20 + písemně do sešitu otázky a odpovědi:

1) Jak dělíme obratlovce? Vypiš jejich rozdělení.

2) Kam řadíme včelu medonosnou? (podle vnitřní stavby těla)

3) Jak dělíme vodu na Zemi?

4) Uveď příklad pevného skupenství vody.

 

Čtvrtek 15. 10. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin 

ČJ - Hledej  ve slovech zájmena (slova napiš do sešitu a barevně označ zájmeno) + opiš věty a 

        urči slovní druhy.       

slova:  MAJÁK         BARCELONA         PRONAJATÝ       MYSLIVEC        JONÁŠ

             BARVY          KARTONY              KARTY                 KONIPAS          

Maminka plete modrý svetr. Půjdu na procházku, protože sleníčko pěkně svítí.   

MA - pracujte na listy, které jste dostali - strana 32/1

         dobrovolný úkol 33/1 (stačí příklad, výpočet a odpověď) 

Aj - procvičuj čísla zde https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-numbers-2-uroven?source=explicitExercise
- PS s. 16/1 - poslechni si nahrávku z odkazu a rozděl slovíčka do dvou sloupečků podle toho, kde slyšíš "i" a kde "aj":    http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_third_CD1_Track_19.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

                                          

Středa 14. 10. 2020 - úkoly posílejte do 22 hodin 

Geometrie - PS  strana 3/3 a, b, c, d + PS strana 8/1 - vše do sešitu

Vlastivěda - nastuduj kapitolu Orientace v krajině - učebnice strana 15 a 16 +

                      opiš otázky a napiš odpovědi do sešitu:

1) Co je to mapa?

2) Co je to legenda mapy?

3) Jakou barvou jsou na mapě vyznačeny nížiny?

4) Co vyjadřuje měřítko mapy?

                                    
 

Seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021

Do pouzdra pastelky, fixy, 2 pera, tužky (č.1,2,3), gumu, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání.

Velkou a malou fólii.

Do Vv a Pč vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelínu, kelímek, štětce, hadřík, suché pastely, lepidlo.

Do geometrie velký lenoch, kružítko, trojúhelník, delší pravítko.

Obaly na sešity.

Tělesná výchova

  • do tělocvičny - sálovou obuv + cvičební úbor
  • na hřiště - tenisky + cvičební úbor
  • pytlík na cvičební úbor do šatny

Přezůvky - ne pantofle

Webové stránky pro procvičování učiva ČJ
 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Svátek

Svátek má Svatoslav

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

Pranostika na akt. den

O Františku Xaveru vítr fičí od severu.

Obědy dětem

Obědy dětem

Dotace

Anketa

Předpověď počasí

Počasí dnes:

3. 12. 2020

zatazenosesnezenim

Bude zataženo, občas sněžení nebo sněhové přeháňky, na východě postupně srážky smíšené nebo dešťové, zpočátku i mrznoucí. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem