Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

3.ročník

Slovíčka - 6. lekce - výslovnost.m4a (2.35 MB)

Slovíčka - 7. lekce - výslovnost.m4a (1.74 MB)

Čtvrtek 18. 6.  (odeslat do 19. 6. )

ČJ - brožura str. 55 - dodělat

Jinak máme vše hotovo, v matematice si můžete dodělat integrované úlohy v PS a v brožuře můžete trénovat podle libosti. Zítra už úkoly nezadám. Jsme hotoví.

_____________________________________________________________________________________________

Středa 17. 6.  (odeslat do 18. 6.)

ČJ - brožura str. 55/a, b, c

AJ - PS - str. 82, 83

PRV - PS - str. 60

_____________________________________________________________________________________________

Úterý 16. 6.  (odeslat do 17. 6.)

ČJ - přeříkej si vyjmenovaná slova po Z

         brožura - str. 55/f, g

AJ - PS - str. 100/1, 2 (Ve cv. 2 přelistuj na stranu 81, děláš to podle čísel u fotek.)

M - zkus si napsat závěrečnou písemnou práci, nemusíš posílat. Je to jen kontrola, jestli si vše pamatuješ.

Závěrečná práce z M 2019.docx (15.04 kB)

_____________________________________________________________________________________________

Pondělí 15. 6.  (odeslat do 16. 6.)

ČJ - přeříkej si vyjmenovaná slova po V

        brožura - str. 50/4

M - PS - str. 58, 59

PRV - U - str. 83

           PS - str. 59

______________________________________________________________________________________________

Pátek 12. 6.  (odeslat do 13. 6.)

ČJ - přeříkej si vyjmenovaná slova po S.

        brožura - str. 41/3, 4, 5

M - PS - str. 58

PRV - U - str. 82

           PS - str. 58

_____________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 11. 6.  (odeslat do 12. 6.)

ČJ - přeříkej si vyjmenovaná slova po P

        brožura - str. 31/3

        U - str. 124/10 - podstatná jména si vypiš do sešitu a urči pád, číslo, rod.

M - PS - str. 57

AJ - PS - 99/1, 2, 3 (Ve cv. 2 si přelistuj v PS na str. 65 a podle obrázku  1 doplň věty.)

_____________________________________________________________________________________________

Středa 10. 6.  (odeslat do 11. 6.)

ČJ – přeříkej si vyjmenovaná slova po M

         brožura str. 26/1d, e

         Napiš do sešitu pod sebe slova: myje se, zabloudili, uteču – a urči osobu, číslo, čas.

M – PS – str. 56

AJ – PS – str. 98/1, 2 (Ke cvičení 2 si přelistuj v PS na str. 59 a doplň podle tohoto cvičení.)

PRV – U – str. 81 – přečti si a zkus říct nahlas.

             PS – str. 57

_____________________________________________________________________________________________

Úterý 9. 6.  (odeslat do 10. 6.)

ČJ - vyjmenuj řadu vyjmenovaných slov po B a L. Pokud jsi zapomněl, zopakuj si.

ČJ - brožura str. 26/1b, c - piš přímo do brožury!

Ze cvičení 26/1c si do sešitu pod sebe vypiš slova: příběh, vzlykot, zmrzlinu, králíka, k Lindě - a urči u nich pád, číslo ,rod. Nezapomeň, že určuješ pády podle toho, jakou pádovou otázkou se ptáš ve cvičení.

M - PS - str. 55 (Maxmilián má hotovo, ale dodělá si str. 54.)

AJ - PS - str. 97/1, 2, 3 (ve cv. 1 si přelistuj v PS na str. 41/1 a podle toho vyplň cvičení)

Wocabee - další opakovací balík, tentokrát 2. lekce

_____________________________________________________________________________________________

Pondělí 8. 6.  (odeslat do 9. 6.)

ČJ - PS - str. 76

      -brožura Vyjmenovaná slova hrou - str. 26/1a - pište přímo do brožury!

      - vyjmenovaná slova můžete opakovat a procvičovat na školákově

M - PS - str. 41/10, 11

PRV - U - str. 79 - vyzkoušej si své znalosti.

           U - str. 80 - přečti si a zkus říct nahlas.

AJ - nezapomeňte si procvičit Wocabee.

______________________________________________________________________________________________

Pátek 5. 6.  (odeslat do 7. 6.)

ČJ - PS - str. 75

M - PS - str. 54

PRV - U - str. 78 - přečti si a zkus říct nahlas.

           PS - str. 56

_____________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 4. 6.  (odeslat do 5. 6.)

ČJ - PS - str. 74/3, 4 (Ve cvičení 3 dopiš nad každé doplněné slovo pád.)

Trénuj pády:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český jazyk&search1=04.+Podstatná+jména&topic=02.+Pády+podstatných+jmen#selid

M - PS - str. 41/8, 9

AJ - PS - str. 96/1, 2, 3

Ve cvičení 1 - musíš se podívat v PS na stranu 32/1 a podle toho doplnit na straně 96.

Zapomenutý poslech ke straně 81 (včerejší práce):

Poslech 30.m4a (1.37 MB)

_____________________________________________________________________________________________

Středa 3. 6.  (odeslat do 4. 6.)

ČJ – PS – str. 74/1, 2 (Ve cvičení 1 napiš nad každé slovo číslo slovního druhu.)

M – PS – str. 40

AJ – PS – str. 81

PRV – U – str. 77 – přečti si a zkus říct nahlas.

            PS  - str. 55

_____________________________________________________________________________________________

Úterý 2. 6.  (odeslat do 3. 6.)

ČJ - PS - str. 73 - dodělat

Procvičuj pády:

https://www.mojecestina.cz/article/2016061406-test-urcovani-padu-11

M - PS - str. 39

AJ - U - str. 63 - poslechni si a potom ukazuj obrázky podle poslechu.

Poslech 28.m4a (1.74 MB)

Byla nám prodloužena aplikace Wocabee. Budeme pomocí ní opakovat slovíčka ze všech lekcí. Otevři si Wocabee a procvičuj nový balík.

_____________________________________________________________________________________________

Pondělí 1. 6.  (odeslat do 2. 6.)

ČJ – PS – str. 73/1, 2

M – PS – str. 38

PRV – U – str. 76 – přečti si a zkus říct nahlas.

_____________________________________________________________________________________________

Pátek 29. 5.  (odeslat do 30. 5.)

ČJ – opakování vyjmenovaných slov. Trénuj na Školákově.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

M  - PS – str. 53

PRV – U – str. 75 – přečti si a zkus říct nahlas

_____________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 28. 5.  (odeslat do 29. 5.)

ČJ - PS - str. 72

M - PS - str. 37/3, 4

AJ - U - str. 62 - poslechni si a zkus přeložit.

Poslech 27.m4a (2.19 MB)

Překlad 27.docx (13.99 kB)

        PS - str. 80

_____________________________________________________________________________________________

Středa 27. 5.  (odeslat do 28. 5.)

ČJ – U – str. 113 – nauč se žlutý rámeček. Infinitiv je to samé jako neurčitek.

        PS – str. 71 – dodělat

M – U – str. 80 – horní část strany – nauč se orientovat v čase.

        PS – str. 37/1, 2

AJ – U – str. 61

        PS – str. 79

PRV – U – str. 74 – nauč se a zkus říct nahlas.

             PS – str. 54

___________________________________________________________________________________________

Úterý 26. 5.  (odeslat do 27. 5.)

ČJ – PS – str. 71/1, 2

          U – str. 112/2 – vypiš do sešitu zvratná slovesa a urči u nich osobu, číslo, čas.

M – PS – str. 36/18, 19 + opakujte malou násobilku.

AJ – U – str. 60

Poslech 26.m4a (584.44 kB)

          PS – str. 78

____________________________________________________________________________________

Pondělí 25. 5.  (odeslat do 26. 5.)

ČJ – U – str. 111 – žlutý rámeček – časování slovesa být, sloveso být vyčasujte ústně ve všech časech.

          U – str. 112 – zvratná slovesa – nauč se žluté rámečky

          U – str. 112/3 – opiš cvičení do sešitu a vlnovkou podtrhni všechna slovesa (nezapomeň na zvratné se, si).

M – PS – str. 36/16, 17

PRV – U – str. 73 – přečti si a zkus říct nahlas.

             PS – str. 53 - dodělat

_____________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 21. 5. (odeslat do 22. 5.)

ČJ - U - str. 111/8a - opiš cvičení do sešitu a podtrhni vlnovkou slovesné tvary.

Procvič si slovesa:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/

M - PS - str. 52/ 1, 2 (Ve cv. 1 počítej vrcholy. Čtyřúhelník má 4 vrcholy.)

AJ - PS - str. 77

_____________________________________________________________________________________________

Středa 20. 5. (odeslat do 21. 5.)

ČJ – PS – str. 70/ 3, 4

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český jazyk&search1=05.+Slovesa#selid

M – PS – str. 35/13, 14, 15 (rozklady ve cv. 15 ⇒ 19 rozložíme na 10 a 9, 85 rozložíme na 80 a 5….)

AJ – U – str. 59 – napiš do sešitu, čí je oblečení v modrém rámečku. První 2 kusy oblečení jsou ve vzoru. Dalších 6 kusů napiš podle vzoru.

Vzor: It’s Polly’s jumper.  It’s Greg’s T-shirt.

________________________________________________________________________________________________

Úterý 19. 5. (odeslat di 20. 5.)

ČJ – PS – str. 70/1, 2

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis2.htm

M – PS – str. 34/11, 12

AJ – PS – str. 76

Poslech PS - str. 76.m4a (567.54 kB)

PRV – U – str. 72 – přečti si a zkus říct nahlas.

             PS – 53/8

_____________________________________________________________________________________________

Pondělí 18. 5.  (odeslat do 19. 5.)

ČJ – U – str. 110 – přečti si žlutý rámeček a podívej se do tabulky na časování sloves.

          U – str. 110/5a – vyčasuj všechna slovesa podle tabulky – ústně, potom si vyber 2 z nich a vyčasuj je do sešitu.

M – PS – str. 34/9, 10

AJ – U – str. 58 – poslechni si písničku (CD z pracovního sešitu), můžeš si zazpívat.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_08/singalong_unit08song2?cc=cz&selLanguage=cs

          PS – str. 75

PRV – U - str. 71 – přečti si a zkus říct nahlas.

            PS – str. 52/7 – někteří již máte splněno.

_____________________________________________________________________________________________

Pátek 15. 5.  (odeslat do 16. 5.)

ČJ – U – str. 109 – přečti si žlutý rámeček

Nauč se zpaměti, jak jdou po sobě osoby v jednotném a množném čísle, poradí ti tento odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ

        PS – str. 69 – dodělat

M – U – str. 101 – Myšpulín ti vysvětlí obvod trojúhelníku (horní polovina strany).

        PS – str. 51/5 (Změř úsečky trojúhelníku pravítkem a sečti je. Nemusíš používat proužek papíru.)

PRV – U – str. 70 – přečti si a zkus přeříkat nahlas.

             PS – str. 52/5

_____________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 14. 5.  (odeslat do 15. 5.)

ČJ – PS – str. 69/1, 2, 3 (cvičení 3 pouze ústně)

M – PS – str. 33/7, 8

AJ – U – str. 57 – poslechni si, přečti nahlas a zkus přeložit. Potom si svůj překlad zkontroluj.

Poslech U - str. 57.m4a (1.03 MB)

Překlad U - str. 57.docx (14.03 kB)

______________________________________________________________________________________________

Středa 13. 5.  (odeslat do 14. 5.)

ČJ – nauč se slovesné tvary

Slovesné tvary.docx (15.06 kB)

         PS – str. 68 (Podtrhávej vlnovkou celé slovesné tvary. Nezapomínej na se, si.)

M – PS – str. 33/5, 6 (Ve cvičení 5 nemusíš psát zápis ani odpověď. Napiš jen příklad a výpočet.)

AJ – PS – str. 74

Poslech PS - str. 74.m4a (2.34 MB)

Nezapomeň si procvičit nová slovíčka ve wocabee.

_____________________________________________________________________________________________

Úterý 12. 5.  (odeslat do 13. 5.)

ČJ – U – str. 107/3

 1. Opiš do sešitu zbylé 3 věty v minulém čase.
 2. Vypiš z nich podstatná jména (je jich 6) a urči pád, číslo, rod.

Trénovat časy můžeš i zde (pouze cvičení 1).

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm

M – PS – str. 32/4

AJ – U – str. 56

Slovíčka:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_08/picturedictionary_08_01?cc=cz&selLanguage=cs

Písnička:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_08/singalong_unit08song?cc=cz&selLanguage=cs

          PS – str. 73

Poslech PS - str. 73.m4a (659.04 kB)

PRV – U – str. 69 – přečti si a zkus přeříkat nahlas.

_____________________________________________________________________________________________

Pondělí 11. 5. (odeslat do 12. 5.)

ČJ – U – str. 107 / žlutá poučka – zapamatuj si

Procvič si časy zde:

https://www.youtube.com/watch?v=AmR9Wmyr_Mo

        U – str. 107/3

 1. Opiš do sešitu 2 řádky v minulém čase. Končíš slovem keř.
 2. Z těchto dvou řádků si pod sebe vypiš podstatná jména (je jich 7) a urči u nich pád, číslo, rod.

M – otevři si soubor:

Násobení dvojciferného čísla jednociferným.docx (14.23 kB)

        PS – str. 32/3 – nezapomeň, že násobení má přednost.

PRV – U – str. 68 – přečti si a zkus říct nahlas.

             PS – str. 51/1, 2, 3

AJ – Wocabee – poslední balík slovíček

_____________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 7. 5.  (odeslat do 8. 5.)

ČJ – U – str. 106/4

 1. Napiš cvičení do sešitu, kdo má možnost, nechá si ho nadiktovat.
 2. Nad každé slovo napiš číslo pro slovní druh.
 3. Napiš si pod sebe: v létě, s rodiči, na výlety, město, na mýtině a urči pád, číslo a rod. Postupuj podle vzoru, někteří to píšete špatně.

Vzor: pro maminku – 4. p, č. j., r. ž.        nebo takto – p. 4., č. j., r. ž.   NE takto! 4, j, ž

M – PS – str. 32/1, 2  - už jsme se učili, připomínám: 3 . 6 = 18   ⇒  3 . 60 = 180

AJ – PS – str. 72

______________________________________________________________________________________________

Středa 6. 5. (odeslat do 7. 5.)

ČJ – U – str. 105/5 – opiš si do sešitu sloupeček slov a urči – pád, číslo, rod (životnost).

https://www.mojecestina.cz/article/2014101501-test-urcovani-padu-6

M – PS – str. 31 /13, 14, cvičení 15 je dobrovolné.

AJ – U – str. 55

AJ - U - str. 55.m4a (1.38 MB)

Překlad U - str. 55.docx (12.85 kB)

         PS – str. 70

AJ - PS - str. 70.m4a (1.1 MB)

_____________________________________________________________________________________________

Úterý 5. 5. (odeslat do 6. 5.)

ČJ – U – str. 104/4 napiš pod sebe všechna slova a urči pád, číslo, rod.

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

M – PS – str. 30/11, 12

PRV – U – str. 67

             PS – str. 50

AJ – PS – str. 71 – obrázky hledej v učebnici str. 48 - 55

_____________________________________________________________________________________________

Pondělí 4. 5.  (odeslat do 5. 5.)

ČJ – PS – str. 67

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

M – PS – str. 30/9,10 (Ve cvičení 9 piš příklady pod sebe.)

AJ – U – str. 54 - poslechni si nahrávku, potom přečti nahlas a zkus přeložit.

Nahrávka str. 54.m4a (2.14 MB)

Zkontroluj si, jestli všemu rozumíš.

Překlad - U - str. 54.docx (13.97 kB)

          PS – str. 69

Wocabee - nová slovíčka - tentokrát už z 8. lekce, aplikace nám končí 15. 5., tak toho musíme využít.

PRV – U – str. 66 – přečti si a zkus přeříkat.      

_____________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 30. 4.  (odeslat do 1. 5.)

ČJ – PS – str. 66

M – PS – str. 51/4

        PS – str. 29/7, 8

Cvičení 7 – vzor:

500       473

300       268

800       741

Pátek 1. 5. – státní svátek

______________________________________________________________________________________________

Středa 29. 4.  (odeslat do 30. 4.)

Trénuj pády:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

ČJ – U – str. 103/5 – slova přepiš do sešitu, za každé napiš pád.

Vzor:  u lavice – p. 2., pro strýčka – p…….

M – PS – str. 29/5, 6

AJ – U – str. 53 – přečti si a přelož a podobně se pokus vypracovat pracovní sešit.

         PS – str. 68

_______________________________________________________________________________________________________

Úterý 28. 4.  (odeslat do 29. 4.)

ČJ – otevři si soubor a vypracuj do sešitu ČJ 2 úkol.

Úkol - pády, číslo a rod.docx (14.9 kB)

Procvičuj pády:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

M – str. 28/3, 4

PRV – PS – str. 49

AJ – U – str. 52 – podívej se na obrázky dívek a jejich mazlíčků a přečti si o nich.

         PS – str. 67 – podobným způsobem popiš tento obrázek. Za slovo By – napiš své jméno.

______________________________________________________________________________________________

Pondělí 27.4.  (odeslat do 28. 4.)

ČJ – vezmi si sešit ČJ – 2, otevři si soubor a napiš úkol podle vzoru. Nezapomeň na datum.

Úkol - číslo a rod.docx (13.2 kB)

M – PS – str. 28/1,2 – sčítání trojciferných čísel je stejné jako sčítání dvojciferných. Postupuj stejně. Příklad začínáš počítat vždy vpravo dole.

AJ – PS – str. 66/1, 2

Poslech str. 66.m4a (688.3 kB)

PRV – U – str. 65 – přečti si a přeříkej nahlas.

             PS – str. 48/10

_____________________________________________________________________________________________

Pátek 24. 4.   (odeslat do 25. 4.)

ČJ – U – str. 100/3 – opiš slova do sešitu, nad každé napiš buď ž – životný, nebo n – neživotný (nezapomeň datrum)

https://www.youtube.com/watch?v=SvOerC0WOF8

        PS – str. 65/číslo podstatných jmen – 1, 2

M – U – str. 100 – dole na stránce vedle Fifinky je trojúhelník KLM a vedle je vysvětleno, co jsou vrcholy a co jsou úsečky. Zapamatuj si a jdi do pracovního sešitu.

        PS – str. 50

PRV – U – str. 64 – přečti si, nechej si otevřenou učebnici a vezmi si pracovní sešit.

            PS – str. 48/9a, 9b – můžeš pracovat s učebnicí.

______________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 23. 4. (odeslat do 24. 4.)

ČJ – PS – str. 64/životnost podstatných jmen – cvičení 1, 2 – (Ve cvičení 1 si životnost odůvodňujte pomocí slůvka – vidím – např. ten delfín – vidím delfína)

Nauč se pády podstatných jmen jako básničku. Zkus to zvládnout do pondělí. (V učebnici jsou pády na str. 102, ale chybí tam předložky. Lepší na učení je následující soubor.):

Pádové otázky.docx (14.5 kB)

Procvičování rodů:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

Některým z vás dělají problémy příslovce, podívej se na video, může ti pomoci.

https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk

M – podívej se na soubor, jak se převádějí jednotky objemu.

Převádění jednotek objemu.docx (12.96 kB)

        PS – str. 27/12, 13

AJ – PS – str. 65

Poslech str. 65.m4a (830.53 kB)

_____________________________________________________________________________________________

Středa 22. 4.  (odeslat do 23. 4.)

ČJ – nejdříve si otevři odkaz a nauč se určovat životnost. Kdo se účastnil úterní video-výuky, už to umí.

Životnost a neživotnost u mužského rodu.docx (13.61 kB)

        U – str. 100/1 – přečti si vyprávění, vyhledej podstatná jména a určuj rod mužský, ženský a střední. U mužského rodu urči životnost nebo neživotnost – ústně.

        U – str. 99/6 – opiš cvičení do sešitu ČJ 2 a nad každé podstatné jméno napiš rod – M, Ž, S (napiš datum).

M – str. 27/10, 11

AJ -  U – str. 51 – na této straně jsou nakreslené obrázky dětí 1 – 12. Já jsem popsala 3 z nich. Popisy dětí opiš do sešitu AJ a přiřaď k nim číslo obrázku podle učebnice.

Popisy dětí:

She is a girl. She’s got long black hair. She’s got a blue jumper and red shoes. – napiš číslo

He is a boy. He is tall. He’s got short blond hair. He’s got a black T-shirt. – napiš číslo

She is a girl. She is tall. She’s got long brown hair. She’s got a yellow T-shirt. – napiš číslo

         PS – str. 64

Stále můžeš procvičovat ve Wocabee.

_____________________________________________________________________________________________

Úterý 21. 4.  (odeslat do 22. 4.)

ČJ – PS – str. 64/rod podstatných jmen 1, 2 (Životnost podstatných jmen nedělejte!) Ve cvičení 2 dávej pozor. Všechna podstatná jména jsou tam v množném čísle. To znamená, že jsou tam např. kouzla – mohou být dvě, tři i více. My potřebujeme pro určení rodu jen jedno. Takže kouzlo – to kouzlo – rod střední.

M – PS – str. 26/9

AJ – U – str. 50 (Písnička je na CD z pracovního sešitu nebo si pusť odkaz.)

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song2?cc=cz&selLanguage=cs

Můžeš si zahrát hru:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_07/games_unit07_01?cc=cz&selLanguage=cs

          PS – str. 63  (she’s got – ona má,  he’s got – on má)

Poslech PS - str. 63.m4a (907.6 kB)

Vocabee - nový balík 7/2

PRV – PS – str. 47/8

_____________________________________________________________________________________________

Pondělí 20. 4.  (odeslat do 21. 4.)

ČJ – nejdříve si pusť odkaz, ve kterém je vysvětlený rod podstatných jmen.

https://www.youtube.com/watch?v=v4HvQn0_FS0

          U – str. 98/1a,b – přečti si vyprávění a odpověz si na otázky – ústně. Potom si vezmi sešit ČJ - 2 a všechna tučně zvýrazněná slova ze cvičení 1 rozděl na mužský, ženský a střední rod. Pomáhej si zájmeny ten, ta, to – např. ten stůl, ta židle, to dřevo. Podívej se na odkaz, jak má úkol vypadat.

Úkol - rody podstatných jmen.docx (13.44 kB)

M – PS – str. 25/7, 8

        oranžový sešit do M – napiš si datum a potom si napiš pod sebe tyto příklady a vypočítej. Nezapomeň, že jednotky musí být pod jednotkami a desítky pod desítkami. A hlavně počítej odspodu, ne shora!   23 + 42,   65 + 8,   99 – 36,  100 – 17

AJ – U – str. 49 - nejdříve si poslechni text v některém z odkazů. Potom zkoušej přečíst a přeložit. Teprve potom se podívej na odkaz překlad, jestli se ti to povedlo.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_07?cc=cz&selLanguage=cs

Pokud ti odkaz nešel otevřít, tak si pusť nahrávku zde:

AJ - str. 49 - poslech.m4a (1.35 MB)

Tady je překlad. Zkontroluj si, jestli vše chápeš.

Překlad U - str. 49.docx (14.16 kB)

PRV – U – str. 63 – přečti si a zkus nahlas přeříkat.

             PS – str. 47/7

_____________________________________________________________________________________________

Pátek 17. 4.  (odeslat do 18. 4.)

ČJ – U – str. 95/4 – cvičení napiš do sešitu a očísluj slovní druhy u všech slov (sešit ČJ 2, napiš datum)

          PS – str. 63 – dodělat

M – PS – str. 49/4, 5, 6 (Ve cvičení 5 dejte pozor. Geometrických tvarů může být v obrazci víc, než se na první pohled zdá – jsem zvědavá, jak si s tím poradíte a kolik těch tvarů dokážete najít.)

PRV – U – str. 62 – přečti si vše o kostře a zkus si říct nahlas

            PS – str. 46/6 – někteří jste již posílali, mám uloženo.

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_kostra1.htm

Wocabee - v pátek sice není angličtina, ale na žádost mnohých z vás přidávám další balík na procvičování 6. lekce.

_____________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 16. 4. (odeslat do 17. 4.)

ČJ – U – str. 94 /cvičení 2 v kapitole Spojky – (začíná: Budeš vysávat,…..) – cvičení napiš do sešitu a všechna slova očísluj podle slovních druhů. (sešit ČJ 2, napiš datum)

          PS – str. 63/cvičení 1a, 1b

M – PS – str. 25/5, potom si otevři soubor a podívej se, jak se převádějí jednotky hmotnosti.

Převody jednotek hmotnosti.docx (27 kB)

        PS – str. 25/6

Tady je spousta cvičení, kde můžeš trénovat převody délky, ty jsou pro tebe nejdůležitější.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=47.+Převody+jednotek+-+jednotky+délky#selid

AJ – PS – str. 62/1, 2

Poslech PS - str. 62 - 1.m4a (763.2 kB)

Wocabee - stále můžeš trénovat slovíčka. Zdokonaluj se, příští týden už budou slovíčka nová. Někteří se ještě nezaregistrovali. Někteří se zaregistrovali, ale aplikaci ještě neotevřeli. Spousta z vás už ale pilně trénuje. Balík je splněný, pokud máte hotové všechny tři fajfky a u jména napsáno 1/1. Ale i potom můžete stále trénovat podle potřeby, dokud nebude balík nový. Hodně zdaru.

______________________________________________________________________________________________

Středa 15. 4.  (odeslat do 16. 4.)

ČJ – U – str. 95/citoslovce – přečti a zopakuj si žlutý rámeček + cvičení 1 a 2 – ústně

          PS – str. 62/citoslovce – cvičení 1, 2, 3

M – PS – str. 24/3, 4, potom si otevři odkaz a trénuj jednotky a převody délky.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/jednotkydelky/jednotkydelky-1.htm

AJ – U – str. 48 – písničku a slovíčka můžeš trénovat v následujících odkazech, pokud ti jdou otevřít.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/picturedictionary_07_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs

Otevři si aplikaci WocaBee a můžeš začít trénovat nová slovíčka, která se vyskytují v učebnici na str. 48 – 51. Trénovat můžeš kdykoli budeš chtít a jak dlouho tě to bude bavit. Ve WocaBee se ti budou přičítat body. Nemusíte mezi sebou soupeřit. Pokud už máš pocit, že slovíčka umíš jak biče mrská, nemusíš dál trénovat a čekej na další balík. Nejde mi o umístění, ale abyste měli kde procvičovat. Doufám, že bude vše fungovat i pro mě je to novinka : ).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 14. 4.  (odeslat do 15. 4.)

ČJ – U – str. 94/částice – přečti si žlutý rámeček a zapamatuj si nejčastější 4 částice: ať, nechť, kéž, což

        U – str. 94/1,2 – dole – vše procvič ústně

        PS – str. 62/částice 1, 2, 3, 4 – u každého cvičení piš pouze jednu větu

M – PS – nalistujte str. 31 a podívejte se na str. před tím – převody a přehledy/délka – zopakuj si převody délky a jak jdou jednotky po sobě: mm, cm, dm, m, km, pomůže ti také tento přehled:

Převody jednotek délky.docx (87.83 kB)

         PS - str. 24/1, 2

Procvičovat jednotky můžeš i zde:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/jednotky_delky4.htm

PRV – U – str. 61 – přečti si text, podle obrázku se podívej, jaké máš orgány v těle, kde leží a k čemu slouží. Procvičit si to můžeš i zde:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/nase-telo2/nase-teloA1.htm

           PS – str. 46/5

AJ - zaregistrovat se do aplikace Wocabee - vysvětlivky a přístupové kódy jsou v emailu, aplikace bude přístupná k procvičování od středy 15. 4.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. - 13. 4. - Velikonoční prázdniny

Středa 8. 4.  (odeslat do 9. 4.)

ČJ – U – str. 94 – přečti a zopakuj si vše o spojkách. Cvičení 1, 2 – pouze ústně

         PS – str. 61/spojky

Spojky můžeš trénovat i zde:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Český jazyk&search1=03.+Slovní+druhy&topic=02.+Spojky#selid

M – PS – str. 23 (Kdo nemá hotovou stranu 21, tak ji také dodělá. Někteří ji dělali celou, někteří jen jedno cvičení. Asi jsem to nějak nepochopitelně napsala.)

AJ – opakovat slovíčka 6. lekce, do úterý 14. 4. zapsat slovíčka 7. lekce

HEZKÉ VELIKONOCE!

Na shledanou v úterý 14. 4.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 7. 4.  (odeslat do 8. 4.)

ČJ – U – str. 92 (celá strana ústně) – přečti si žlutý rámeček, vše už znáš ze druhé třídy. Pozor si dej hlavně na slovo – se. Někdy je to předložka, někdy zvratné zájmena.

                      7      1      7       2                   7     3                 7       4

Předložka: se psem, se starým psem, se svým psem, se sedmým…

                                   3     5              5            3

Zvratné zájmeno: se najedl, osprchoval se

         PS – str. 61 / předložky

M – PS – str. 22

AJ – začni si zapisovat slovíčka ze 7. lekce

PRV – U – str. 60 – přečti si a zkus přeříkat nahlas.

            PS – str. 45 (pokus je dobrovolný)

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_smysly1.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 6. 4.  (odeslat do 7. 4.)

ČJ – U – str. 92/3, 4 – ústně. Ve cvičení 4 zapomněli zvýraznit jedno příslovce, přijdeš na to, které?

          PS – str. 60

M – str. 21 – rozklady ve cvičení 45 – např. 320 rozložíme na 300 a 20, 470 rozložíme na 400 a 70.

AJ – PS – str. 60 – obrázky ve cv. 2 hledej v učebnici na stranách 40 – 47

                   str. 61

PRV – U – str. 59 - přečti si a zkus říct nahlas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 3. 4.  (odeslat do 4. 4.)

ČJ – U – str. 92 – přečti si a nauč se žlutý rámeček. Pozor! Na přídavná jména se ptáme: Jaký? Který? Čí? Na příslovce se ptáme: Jak? Kde? Kam? Kdy? Z přídavných jmen se dají utvořit příslovce. Např. jaký: krásný – jak: krásně, dobrý – dobře, červený – červeně. Vyzkoušej si to ve cvičení 2.

        U – str. 92/2a – písemně do sešitu ČJ – 2 (nezapomeň datum), 2b – ústně

        PS – str. 59 – dodělat

M – Rovinné útvary – známe 4 rovinné útvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

        PS – str. 48/1, 2, 3

PRV – U – str. 58 – zopakuj si základní části těla – hlava, krk, trup, horní a dolní končetiny, a přidej další části – břicho, hýždě, horní končetina – rameno, paže, loket, zápěstí, ruka, dolní končetina – stehno, koleno, lýtko, kotník, noha – pata, chodidlo, nárt

            PS – str. 44

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_telo2.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 2. 4.  (odeslat do 3. 4.)

ČJ – U – str. 91/3 – nejdříve si celé cvičení přečti a vyhledej všechna slovesa. Ze 2. třídy už víš, že ve větě může být pouze jedno určité sloveso. Pokud je ve větě více sloves, musí být v neurčitku. Tzn., že končí na písmeno T,  např. kreslit, skákat, spát.

 • Ze stejného cvičení napiš do sešitu 3 věty a očísluj v nich podstatná jména 1, přídavná jména 2 a slovesa 5.

         PS – str. 59/ 1, 2

M – str. 20 – dodělat

AJ – U – str. 47 – poslechni si nahrávku, opakuj podle ní zvířata. Potom si zkus přeložit texty u obrázků.

Poslech 47.m4a (1.56 MB)

        PS – str. 59

Poslech 49.m4a (1.48 MB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 1. 4.  (odevzdat do 2. 4.)

ČJ – U – str. 91 – připomeň si, co jsou to slovesa – žlutý rámeček

          U – str. 91/1 – ústně

          U – str. 91/2 pouze a – piš do sešitu podle vzoru (sešit ČJ – 2), nad každé slovo napiš číslici pro slovní druh.

                                                                               3       1      5        3         1         5

Vzor (tvoř slova podle obrázků v učebnici): ten motýl létá,    to sluníčko svítí

Slovesa můžeš procvičit i zde:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso1.htm

M – PS – str. 20/41, 42

Procvičuj i zde:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-2/maluj0.htm

AJ – U – str. 46

Colin in Computerland.m4a (2.45 MB)

          PS – str. 58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 31. 3.  (odeslat do 1. 4.)

ČJ – U – str. 91/2 (horní cvičení) – napiš do sešitu ČJ – 2 (nezapomeň datum).

          U – str. 87/6 – piš do sešitu ČJ – 2, pokud máš možnost, nechej si nadiktovat, pokud ne, cvičení opiš. Diktát si zkontroluj podle učebnice. Až opravíš chyby, očísluj ve všech větách podstatná jména číslem 1.

M – PS – str. 19 - celá

        Cv. 38 – rozklad děláš podle prvního čísla, které dopočítáš do následující stovky. Např. číslo 370 musíš dopočítat do čísla 400. Takže ti chybí 30. Rozklad čísla 40 tedy bude na 30 a 10. Číslo 280 dopočítáš do čísla 300. Chybí ti 20. Takže číslo 50 rozložíš na 20 a 30….

AJ – PS – str. 56 – na krátké linky napíšeš písmeno A nebo B tak, aby věty dávaly smysl.

          PS – str. 57 – zkus doplnit email pro Grega. Pomůže ti včerejší práce v učebnici.

PRV – U – str. 57 – opakování – nezapomeň, že do učebnice se nepíše, vše si vyzkoušej ústně.

            PS – str. 43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 30. 3. (odeslat do 31. 3.)

ČJ – U – str. 90 / ČÍSLOVKY – přečti si žlutý rámeček a připomeň si, co jsou to číslovky.

         U – str. 90/číslovky 1 (cv. je na stránce dole) – vyhledej číslovky, pouze ústně, nepiš

         PS – str. 58

M – PS – str. 18/36, 37, cv. 35 je dobrovolné

AJ – U – str. 45 – poslechni si nahrávku. Potom si ji zastavuj po větách a zkoušej správně číst.

Email - anglicky.m4a (555.65 kB)

Zkus email přeložit, svůj výkon si zkontroluj zde:

Email - překlad.m4a (576.72 kB)

        Malý sešit do AJ – odpověz na 6 otázek z učebnice (str. 45 dole). Kdo zvládne, odpoví celými větami. Kdo to nezvládne celými větami, odpoví pouze slovem nebo slovy. Pomůcka: Where’s  - kde je?, Have you got – máš?

PRV – U – str. 56 – přečti si a zkus říct nahlas.

            PS – str. 42

Můžeš trénovat i zde:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zvirata_znaky.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 27. 3. (odeslat do 28. 3.)

Milí rodiče, moji milí žáci. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za spolupráci při domácí výuce. Vím, že to nemáte jednoduché a že jsou to někdy nervy. Ale je to nutné, abyste nám, vy děti, moc nezlenivěly a nezakrněly a měly to co nejjednodušší, až se vrátíte zpátky do lavic. Tak vydržte, jde Vám to dobře. Jste skvělí.

ČJ – U – str. 90/2 – napiš 3 řádky do sešitu ČJ – 2. Podtržená slova nahraď zájmeny. Např. Koně se dali do klusu. Napiš: Oni se dali do klusu.

        PS – str. 57 – dokončit

M – U – str. 100 - zopakuj si všechna tělesa a nově se nauč, co je vrchol, hrana a stěna. Učebnice ti poradí.

        PS – str. 47

Tělesa a jejich části můžeš trénovat i zde:

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Tělesa#selid

PRV – U – str. 55 – přečti si a zkus říct nahlas.

            PS – str. 41

Hezký víkend!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 26. 3. (odeslat do 27. 3.)

ČJ – U – str. 90 – nauč se žlutou poučku. Vzpomeň si, co jsme se učili ve 2. třídě. Zájmena zastupují osoby nebo věci. Např. Tatínek řídí auto. On řídí auto. On ho řídí. Ve třídě rozdáváme sešity. Jeden je Fandův. Je jeho. Druhý je Sandry. Je její. Sešity jsou jejich. Jiné sešity jsou vaše. Ani jeden není můj. Ale možná ten, co držím, je tvůj. Vzpomeň si také, že existují 2 zvratná zájmena se, si.

         U – str.90/1 a, b – udělej pouze ústně, nepiš. Pokud jsi hledal/a správně, našel/la jsi 16 zájmen. (já, tebou, ta, to, toho, já, to, my, se, tom, tento, námi, tato, oni, se, ty)

         PS – str. 57/1, 2, 3

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/zajmena1.htm

M – PS – str. 17/32, 33, 34 – prohlédni si pořádně tabulky a rozhodni se, jestli se v nich sčítá nebo odečítá.

AJ – PS – str. 55/1 – nakresli všechny obrázky ze zásobníku někde na, pod židli, stůl, skříňku nebo do skříňky.

         PS – str. 55/2 – sloupec My friend nedělej. Do sloupce Me napiš, kde jsou tvé obrázky. Např. on the table, under the chair….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 25. 3. (odeslat do 26. 3.)

ČJ – U – str. 89/5 – přepiš celé cvičení do sešitu ČJ -2, potom se vrať na začátek a vždy se u každé dvojice slov zeptej, např. Jaká je liška? Bystrá.  Které hodiny? Přesýpací. Čí je mobil? Maminčin. Takhle se zkus zeptat u každé dvojice. Nad každé slovo napiš číslem slovní druh.

                2        1

Např. bystrá liška

M – PS – str. 16/30, 31

AJ – U – str. 44 - procvič ústně, nic nepiš

Hlas 004.m4a (369.52 kB)

Hlas 005.m4a (637.68 kB)

U posledního cvičení rozhodni, který obrázek z dvojice je moderní, a který starý. Např. The green pen is modern. The black pen is old.

        PS – str. 54

Hlas 006.m4a (418.69 kB)

Můžeš trénovat také zde:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06/picturedictionary_06_02?cc=cz&selLanguage=cs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 24. 3.  (odeslat do 25. 4. )

ČJ – U – str. 89 – nauč se žlutou poučku, hlavně si zapamatuj, že na přídavná jména se ptáme:

Jaký, který, čí ? Např. Jaká je hruška?  Žlutá, dobrá, šišatá, sladká….., Které tričko si mám vzít? Modré, zelené….., Čí je ten míč? Petrův, Janin….

        U – str. 89/1, 2 – pouze ústně, nepiš

        PS – str. 56/1, 2, 3, + sloupec, cvičení 4 je dobrovolné

Přídavná jména můžeš procvičovat i zde:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pridav_jm1.htm

M – PS - str. 16/28, 29

AJ – PS – str. 53

PRV – U – str. 54 – přečti si a zkus nahlas říc.

Můžeš procvičovat i zde:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zvirata1.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 23. 3.  (odeslat do 24. 3. )

ČJ – odpověz na otázky – jen ústně, nepiš.

 1. Co jsou to podstatná jména?
 2. Jak se dělí podstatná jména?
 3. S jakým písmenem na začátku se píší vlastní jména a obecná jména?

ČJ - U  - str. 86/2 – přečti si vyprávění a najdi všechna podstatná jména. Je jich tam 30. Pokud jich najdeš méně než 25, zkus to znovu.

              U – str. 87/3 a, c, d – jen ústně, nepiš

              U – str. 87/4 – napiš do sešitu ČJ 2 (nezapomeň na datum)

PS – str. 55 – dokončit (někteří jste mi už posílali v pátek)

M – PS – str. 15

PRV – U – str. 52 – přečti si stránku a zkus si ji přeříkat nahlas.

           U – str. 53 – prohlédni si zástupce bezobratlých živočichů.

           PS – str. 40

AJ – U – str. 41 – zazpívej si písničku  - klikni na odkaz (možná ji máš i na CD z PS)

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song2?cc=cz&selLanguage=cs

        U – str. 43 – pojmenuj všechny obrázky v zásobníku (modrý obdélník). Pokud jsi nějaké slovíčko zapomněl(a), najdi si ho ve slovníku. Říkej anglicky věty podle obrázku. Např. The robot is on the chair. 5 vět napiš do sešitu AJ.

        PS – str. 51/1

Hlas 002.m4a (575.65 kB)

                 Str. 52/1, 2

Hlas 003.m4a (680.17 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 20. 3.  (odeslat do 21. 3.)

ČJ – cvičení 1 – 5 dělejte pouze ústně, nikam je nepište.

 1. Řekni zpaměti všechny slovní druhy.
 2. Víš, které z nich jsou ohebné?

Ohebné jsou proto, že slovo může měnit svůj tvar.

Např. podstatná jména – kočka, kočky, kočku

           přídavná jména – červený, červené, červená

           zájmena ty, bez tebe, k tobě

           číslovky – jedna, jednu, jednoho

           slovesa – dělá, děláme, dělají

Neohebné tvary to neumějí, mají tvar pořád stejný. Např. velmi, bum, ať, že, ….

    3. Víš, které jsou neohebné slovní druhy?

    4. Jaké slovní druhy jsou čísla: 10, 6, 3, 5, 1, 8, 4, 9, 2, 7

    5. Zkus ohýbat slova: okno, krásný, vy, deset, zpívá

ČJ – U – str. 86 – zopakuj si žluté rámečky, je to opakování ze 2. třídy

        U/ 1, 2 – procvičuj jen ústně, nic nepiš.

        PS – str. 55/1, 2, 3 - tohle napiš

M – PS – str. 46/1, 2 – vše dokresli tak, ať jsou obě poloviny na obou stranách stejné. Pokud se ti to podaří, budou obrázky souměrné podle osy. Osa je přímka o, která rozděluje nějaký obrázek nebo tvar na dvě stejné poloviny. Když ty poloviny dáme přes sebe, tak se překryjí.

Odpověz ústně: Je souměrný podle osy: čtverec, obdélník, dlaň, mrak, televize? Zkus doma hledat věci souměrné podle osy.

PRV – zopakuj si vlastnosti živočichů. Umíš o nich něco z hlavy říct?

            PS – str. 39 – někteří jste už tuhle stránku udělali a poslali. Mám uloženo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 19. 3.  (odeslat do 20. 3.)

ČJ – U – str. 85 – nauč se vyjmenovat všechny slovní druhy. Je to opakování, nemělo by to být těžké. U každého slovního druhu musíš znát číslo. Nauč se nově i žlutý rámeček na str. 85. – slova ohebná a neohebná

          PS – str. 54

Klikni na odkazy a trénuj vyjmenovaná slova po P a S.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

M – PS – str. 14 – dodělat

Klikni na odkaz a počítej.

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_zpa_sc3.htm

AJ

Napřed si zopakuj 6 nových slovíček, a potom klikni na hru.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_02?cc=cz&selLanguage=cs

Nauč se:  Where is it?  /we(r) is it?/  Kde to je?

In /in/ - v                                       The ball is in the box.                        Míč je v krabici.

On /on/ - na                                  The pencilcase is on the table.       Pouzdro je na stole.

Under /and(r) / - pod                  The cat is under the chair.                Kočka je pod židlí.  

Klikni na odkazy a trénuj.

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 18. 3.  (odeslat do 19. 3.)

ČJ – PS – str. 53

Procvičuj vyjmenovaná slova po P.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/pravopisna-cviceni/diktaty-P1.htm

M – PS – 14/19, 20

Vyber si buď zadání a, nebo b, podle toho, jak Ti to jde:

 a) Pokud Ti matematika nedělá potíže, vypočítej do sešitu  U – str. 55/30.

 b) Pokud na to potřebuješ jít pomaleji, vypočítej do sešitu následující příklady.

84 + 5 =                           684 + 5 =

42 + 6 =                           242 + 6 =

33 + 8 =                           333 + 8 =

25 + 6 =                           125 + 6 =

96 – 4 =                           796 – 4 =

75 – 2 =                           575 – 2 =

68 – 2 =                           468 – 2 =

92 – 4 =                           892 – 4 =

AJ – U – str. 41

Klikni na odkaz, poslechni si text a zkoušej číst stejně. Potom si zkus sám článek přeložit. Až to uděláš, podívej se zpět sem na překlad.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_06?cc=cz&selLanguage=cs

Překlad:

Kde je křeček?

Ale ne, kde je můj křeček? Podívej se pod skříňku. Je na knihovně? V šatní skříni? Kde je? Haf, haf! Poslouchej! Kde je Flossy? V kuchyni. Podívej! Tady je křeček – v pračce! Haf! Chytrý Flossy! Dobrý pes!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý – 17. 3. (odesláno do 18. 3.)

ČJ – PS – str. 52

Stále trénuj vyjmenovaná slova po M.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

M – PS – dodělat str. 13

       Vypočítej do sešitu:

 15                      100                       38                     84                     79                    23

 39                     -  43                       38                   - 36                   - 46                    54

Pokud vidíte příklady rozházené, tak si je přepište pod sebe a vypočítejte.

15 + 39, 100 - 43, 38 + 38, 84 - 36, 79 - 46, 23 + 54

PRV – U – str. 50, 51 – nauč se vlastnosti živočichů 5 – 8.

             PS – str. 38

AJ – trénuj včerejší odkazy.

    PS – str. 51/2

Nauč se písničku z odkazu.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí - 16. 3. (odeslat do 17. 3.)

ČJ - PS - str. 51/11, 12 a, b - pouze ústně, c - nedělejte (pokud nemáte hotové cvičení 10, které bylo za úkol již minulý týden v pondělí, dodělejte také).

Klikni na odkazy a procvičuj vyjmenovaná slova po L a M tak často, dokud se nesníží počet chyb.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

M - PS - str. 12/14, str. 13/15, 16

Klikni na odkaz a procvičuj sčítání do 1000.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/rybi-skolicka/pocitame.html

AJ - klikni na odkazy, trénuj nová slovíčka a zahrej si hru.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06/picturedictionary_06_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_01?cc=cz&selLanguage=cs

PRV - U - str. 49, 50 - nauč se vlastnosti živočichů 1 - 4.

           PS - str. 37

ČTENÍ - nezapomínejte si číst. Můžete číst jakoukoliv knihu, která vás baví.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 13. 3. - Dnes jsem od některých z Vás obdržela první úkoly a narazila jsem na jistou nedomyšlenost. Pokud nebudeme mít strany v pracovních sešitech vypracované celé, tak mi je nemusíte posílat hned do druhého dne, ale až budou dokončené. I tak toho budete mít na focení dost.  

ČJ - PS - str. 49/6, 7; str. 50/ 9 a, b (c - nedělejte)

Klikni na odkazy a procvičuj vyjmenovaná slova po B a L. Při velkém počtu chyb trénuj déle a častěji.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni6.html      

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni5.html    

M - PS - str. 12/11, 12, 13 

Cv. 11 - čísla rozkládej na desítky a jednotky, např. číslo 78 rozlož na 70 a 8, číslo 15 rozlož na 10 a 5.  

Cv. 13 - dej pozor na pořadí výpočtů. Násobení má přednost před sčítáním.

Klikni na odkaz a procvičuj čísla do 1000.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html

 PRV - U - str. 49 - nauč se vyjmenovat 8 společných vlastností živočichů.

            PS - str. 36 - pokud nebudeš něco vědět, odpověď najdeš v učebnici na straně 48 (probírali jsme v úterý).     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                    

Čtvrtek 12. 3.

ČJ - PS - str. 49/4, 5; str. 50/a, b, c

Klikni na odkaz a trénuj vyjmenovaná slova po B.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

Trenažér je třeba trénovat vícekrát. Žáci, kteří usilují o jedničku, by měli mít výsledek max.    0 - 2 chyby, na dvojku max. 4 chyby, na trojku max. 6 chyb.

M - PS - str. 11/8, 9, 10

Zaokrouhli čísla na desítkyna stovky - do sešitu M (napiš datum):

354, 604, 805, 496, 248

Klikni na odkaz a procvič si zaokrouhlování na 100.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/zaokrouhlovani/jahodova-uroda/1/kviz.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AJ - U + PS - vše je probráno a docvičeno až do konce 5. lekce (U - do str. 39, PS - do str. 50), pokud něco v PS chybí - dodělat (kromě poslechů). Hned po ukončení karantény bude test na slovíčka z 5. lekce. V průběhu karantény zapsat do slovníku slovíčka 6. lekce - PS - str. 102, 103 (netýká se T. Svobody a D. Žáka - dostanou slovíčka na vlepení).

PRV - hned po ukončení karantény bude test - U - str. 37 - 47 (u veličin mi stačí naučit pouze žluté rámečky, je tam vše podstatné.

Středa 11. 3.

ČJ - PS - str. 48 - celá

M - PS - str. 11/6, 7

     - do sešitu M vypočítej příklady (zapiš datum)

96 : 4 =                            3 . 23 =

18 . 4 =                            72 : 3 =

75 : 5 =                            13 . 6 =

86 : 2 =                            5 . 14 =

31 . 3 =                            84 : 7 =

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Třídní učitelka - Mgr. Lucie Sojková - 21 žáků

Školní pomůcky pro školní rok 2019/2020

Do pouzdra pastelky, fixy, 2 pera, tužky (č.1,2,3), gumu, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání.

Velkou a malou fólii.

Do Vv a Pč vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelínu, kelímek, štětce, hadřík, suché pastely, lepidlo. Do geometrie malý lenoch, kružítko, trojúhelník, delší pravítko.

Obaly na sešity.

Tělesná výchova

 • do tělocvičny - sálovou obuv + cvičební úbor
 • na hřiště - tenisky + cvičební úbor
 • pytlík na cvičební úbor do šatny

Přezůvky - ne pantofle

Ručník


Webové stránky pro procvičování učiva

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Markéta

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dne ubývá, horka přibývá.

Pranostika na akt. den

Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší.

Obědy dětem

Obědy dětem

Dotace

Anketa

Předpověď počasí

Počasí dnes:

13. 7. 2020

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem