Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

3.ročník

Středa 1. 4.  (odevzdat do 2. 4.)

ČJ – U – str. 91 – připomeň si, co jsou to slovesa – žlutý rámeček

          U – str. 91/1 – ústně

          U – str. 91/2 pouze a – piš do sešitu podle vzoru (sešit ČJ – 2), nad každé slovo napiš číslici pro slovní druh.

                                                                               3       1      5        3         1         5

Vzor (tvoř slova podle obrázků v učebnici): ten motýl létá,    to sluníčko svítí

Slovesa můžeš procvičit i zde:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso1.htm

M – PS – str. 20/41, 42

Procvičuj i zde:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-2/maluj0.htm

AJ – U – str. 46

Colin in Computerland.m4a (2.45 MB)

          PS – str. 58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 31. 3.  (odeslat do 1. 4.)

ČJ – U – str. 91/2 (horní cvičení) – napiš do sešitu ČJ – 2 (nezapomeň datum).

          U – str. 87/6 – piš do sešitu ČJ – 2, pokud máš možnost, nechej si nadiktovat, pokud ne, cvičení opiš. Diktát si zkontroluj podle učebnice. Až opravíš chyby, očísluj ve všech větách podstatná jména číslem 1.

M – PS – str. 19 - celá

        Cv. 38 – rozklad děláš podle prvního čísla, které dopočítáš do následující stovky. Např. číslo 370 musíš dopočítat do čísla 400. Takže ti chybí 30. Rozklad čísla 40 tedy bude na 30 a 10. Číslo 280 dopočítáš do čísla 300. Chybí ti 20. Takže číslo 50 rozložíš na 20 a 30….

AJ – PS – str. 56 – na krátké linky napíšeš písmeno A nebo B tak, aby věty dávaly smysl.

          PS – str. 57 – zkus doplnit email pro Grega. Pomůže ti včerejší práce v učebnici.

PRV – U – str. 57 – opakování – nezapomeň, že do učebnice se nepíše, vše si vyzkoušej ústně.

            PS – str. 43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 30. 3. (odeslat do 31. 3.)

ČJ – U – str. 90 / ČÍSLOVKY – přečti si žlutý rámeček a připomeň si, co jsou to číslovky.

         U – str. 90/číslovky 1 (cv. je na stránce dole) – vyhledej číslovky, pouze ústně, nepiš

         PS – str. 58

M – PS – str. 18/36, 37, cv. 35 je dobrovolné

AJ – U – str. 45 – poslechni si nahrávku. Potom si ji zastavuj po větách a zkoušej správně číst.

Email - anglicky.m4a (555.65 kB)

Zkus email přeložit, svůj výkon si zkontroluj zde:

Email - překlad.m4a (576.72 kB)

        Malý sešit do AJ – odpověz na 6 otázek z učebnice (str. 45 dole). Kdo zvládne, odpoví celými větami. Kdo to nezvládne celými větami, odpoví pouze slovem nebo slovy. Pomůcka: Where’s  - kde je?, Have you got – máš?

PRV – U – str. 56 – přečti si a zkus říct nahlas.

            PS – str. 42

Můžeš trénovat i zde:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zvirata_znaky.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 27. 3. (odeslat do 28. 3.)

Milí rodiče, moji milí žáci. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za spolupráci při domácí výuce. Vím, že to nemáte jednoduché a že jsou to někdy nervy. Ale je to nutné, abyste nám, vy děti, moc nezlenivěly a nezakrněly a měly to co nejjednodušší, až se vrátíte zpátky do lavic. Tak vydržte, jde Vám to dobře. Jste skvělí.

ČJ – U – str. 90/2 – napiš 3 řádky do sešitu ČJ – 2. Podtržená slova nahraď zájmeny. Např. Koně se dali do klusu. Napiš: Oni se dali do klusu.

        PS – str. 57 – dokončit

M – U – str. 100 - zopakuj si všechna tělesa a nově se nauč, co je vrchol, hrana a stěna. Učebnice ti poradí.

        PS – str. 47

Tělesa a jejich části můžeš trénovat i zde:

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Tělesa#selid

PRV – U – str. 55 – přečti si a zkus říct nahlas.

            PS – str. 41

Hezký víkend!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 26. 3. (odeslat do 27. 3.)

ČJ – U – str. 90 – nauč se žlutou poučku. Vzpomeň si, co jsme se učili ve 2. třídě. Zájmena zastupují osoby nebo věci. Např. Tatínek řídí auto. On řídí auto. On ho řídí. Ve třídě rozdáváme sešity. Jeden je Fandův. Je jeho. Druhý je Sandry. Je její. Sešity jsou jejich. Jiné sešity jsou vaše. Ani jeden není můj. Ale možná ten, co držím, je tvůj. Vzpomeň si také, že existují 2 zvratná zájmena se, si.

         U – str.90/1 a, b – udělej pouze ústně, nepiš. Pokud jsi hledal/a správně, našel/la jsi 16 zájmen. (já, tebou, ta, to, toho, já, to, my, se, tom, tento, námi, tato, oni, se, ty)

         PS – str. 57/1, 2, 3

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/zajmena1.htm

M – PS – str. 17/32, 33, 34 – prohlédni si pořádně tabulky a rozhodni se, jestli se v nich sčítá nebo odečítá.

AJ – PS – str. 55/1 – nakresli všechny obrázky ze zásobníku někde na, pod židli, stůl, skříňku nebo do skříňky.

         PS – str. 55/2 – sloupec My friend nedělej. Do sloupce Me napiš, kde jsou tvé obrázky. Např. on the table, under the chair….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 25. 3. (odeslat do 26. 3.)

ČJ – U – str. 89/5 – přepiš celé cvičení do sešitu ČJ -2, potom se vrať na začátek a vždy se u každé dvojice slov zeptej, např. Jaká je liška? Bystrá.  Které hodiny? Přesýpací. Čí je mobil? Maminčin. Takhle se zkus zeptat u každé dvojice. Nad každé slovo napiš číslem slovní druh.

                2        1

Např. bystrá liška

M – PS – str. 16/30, 31

AJ – U – str. 44 - procvič ústně, nic nepiš

Hlas 004.m4a (369.52 kB)

Hlas 005.m4a (637.68 kB)

U posledního cvičení rozhodni, který obrázek z dvojice je moderní, a který starý. Např. The green pen is modern. The black pen is old.

        PS – str. 54

Hlas 006.m4a (418.69 kB)

Můžeš trénovat také zde:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06/picturedictionary_06_02?cc=cz&selLanguage=cs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 24. 3.  (odeslat do 25. 4. )

ČJ – U – str. 89 – nauč se žlutou poučku, hlavně si zapamatuj, že na přídavná jména se ptáme:

Jaký, který, čí ? Např. Jaká je hruška?  Žlutá, dobrá, šišatá, sladká….., Které tričko si mám vzít? Modré, zelené….., Čí je ten míč? Petrův, Janin….

        U – str. 89/1, 2 – pouze ústně, nepiš

        PS – str. 56/1, 2, 3, + sloupec, cvičení 4 je dobrovolné

Přídavná jména můžeš procvičovat i zde:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pridav_jm1.htm

M – PS - str. 16/28, 29

AJ – PS – str. 53

PRV – U – str. 54 – přečti si a zkus nahlas říc.

Můžeš procvičovat i zde:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zvirata1.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 23. 3.  (odeslat do 24. 3. )

ČJ – odpověz na otázky – jen ústně, nepiš.

  1. Co jsou to podstatná jména?
  2. Jak se dělí podstatná jména?
  3. S jakým písmenem na začátku se píší vlastní jména a obecná jména?

ČJ - U  - str. 86/2 – přečti si vyprávění a najdi všechna podstatná jména. Je jich tam 30. Pokud jich najdeš méně než 25, zkus to znovu.

              U – str. 87/3 a, c, d – jen ústně, nepiš

              U – str. 87/4 – napiš do sešitu ČJ 2 (nezapomeň na datum)

PS – str. 55 – dokončit (někteří jste mi už posílali v pátek)

M – PS – str. 15

PRV – U – str. 52 – přečti si stránku a zkus si ji přeříkat nahlas.

           U – str. 53 – prohlédni si zástupce bezobratlých živočichů.

           PS – str. 40

AJ – U – str. 41 – zazpívej si písničku  - klikni na odkaz (možná ji máš i na CD z PS)

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song2?cc=cz&selLanguage=cs

        U – str. 43 – pojmenuj všechny obrázky v zásobníku (modrý obdélník). Pokud jsi nějaké slovíčko zapomněl(a), najdi si ho ve slovníku. Říkej anglicky věty podle obrázku. Např. The robot is on the chair. 5 vět napiš do sešitu AJ.

        PS – str. 51/1

Hlas 002.m4a (575.65 kB)

                 Str. 52/1, 2

Hlas 003.m4a (680.17 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 20. 3.  (odeslat do 21. 3.)

ČJ – cvičení 1 – 5 dělejte pouze ústně, nikam je nepište.

  1. Řekni zpaměti všechny slovní druhy.
  2. Víš, které z nich jsou ohebné?

Ohebné jsou proto, že slovo může měnit svůj tvar.

Např. podstatná jména – kočka, kočky, kočku

           přídavná jména – červený, červené, červená

           zájmena ty, bez tebe, k tobě

           číslovky – jedna, jednu, jednoho

           slovesa – dělá, děláme, dělají

Neohebné tvary to neumějí, mají tvar pořád stejný. Např. velmi, bum, ať, že, ….

    3. Víš, které jsou neohebné slovní druhy?

    4. Jaké slovní druhy jsou čísla: 10, 6, 3, 5, 1, 8, 4, 9, 2, 7

    5. Zkus ohýbat slova: okno, krásný, vy, deset, zpívá

ČJ – U – str. 86 – zopakuj si žluté rámečky, je to opakování ze 2. třídy

        U/ 1, 2 – procvičuj jen ústně, nic nepiš.

        PS – str. 55/1, 2, 3 - tohle napiš

M – PS – str. 46/1, 2 – vše dokresli tak, ať jsou obě poloviny na obou stranách stejné. Pokud se ti to podaří, budou obrázky souměrné podle osy. Osa je přímka o, která rozděluje nějaký obrázek nebo tvar na dvě stejné poloviny. Když ty poloviny dáme přes sebe, tak se překryjí.

Odpověz ústně: Je souměrný podle osy: čtverec, obdélník, dlaň, mrak, televize? Zkus doma hledat věci souměrné podle osy.

PRV – zopakuj si vlastnosti živočichů. Umíš o nich něco z hlavy říct?

            PS – str. 39 – někteří jste už tuhle stránku udělali a poslali. Mám uloženo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 19. 3.  (odeslat do 20. 3.)

ČJ – U – str. 85 – nauč se vyjmenovat všechny slovní druhy. Je to opakování, nemělo by to být těžké. U každého slovního druhu musíš znát číslo. Nauč se nově i žlutý rámeček na str. 85. – slova ohebná a neohebná

          PS – str. 54

Klikni na odkazy a trénuj vyjmenovaná slova po P a S.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

M – PS – str. 14 – dodělat

Klikni na odkaz a počítej.

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_zpa_sc3.htm

AJ

Napřed si zopakuj 6 nových slovíček, a potom klikni na hru.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_02?cc=cz&selLanguage=cs

Nauč se:  Where is it?  /we(r) is it?/  Kde to je?

In /in/ - v                                       The ball is in the box.                        Míč je v krabici.

On /on/ - na                                  The pencilcase is on the table.       Pouzdro je na stole.

Under /and(r) / - pod                  The cat is under the chair.                Kočka je pod židlí.  

Klikni na odkazy a trénuj.

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 18. 3.  (odeslat do 19. 3.)

ČJ – PS – str. 53

Procvičuj vyjmenovaná slova po P.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/pravopisna-cviceni/diktaty-P1.htm

M – PS – 14/19, 20

Vyber si buď zadání a, nebo b, podle toho, jak Ti to jde:

 a) Pokud Ti matematika nedělá potíže, vypočítej do sešitu  U – str. 55/30.

 b) Pokud na to potřebuješ jít pomaleji, vypočítej do sešitu následující příklady.

84 + 5 =                           684 + 5 =

42 + 6 =                           242 + 6 =

33 + 8 =                           333 + 8 =

25 + 6 =                           125 + 6 =

96 – 4 =                           796 – 4 =

75 – 2 =                           575 – 2 =

68 – 2 =                           468 – 2 =

92 – 4 =                           892 – 4 =

AJ – U – str. 41

Klikni na odkaz, poslechni si text a zkoušej číst stejně. Potom si zkus sám článek přeložit. Až to uděláš, podívej se zpět sem na překlad.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_06?cc=cz&selLanguage=cs

Překlad:

Kde je křeček?

Ale ne, kde je můj křeček? Podívej se pod skříňku. Je na knihovně? V šatní skříni? Kde je? Haf, haf! Poslouchej! Kde je Flossy? V kuchyni. Podívej! Tady je křeček – v pračce! Haf! Chytrý Flossy! Dobrý pes!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý – 17. 3. (odesláno do 18. 3.)

ČJ – PS – str. 52

Stále trénuj vyjmenovaná slova po M.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

M – PS – dodělat str. 13

       Vypočítej do sešitu:

 15                      100                       38                     84                     79                    23

 39                     -  43                       38                   - 36                   - 46                    54

Pokud vidíte příklady rozházené, tak si je přepište pod sebe a vypočítejte.

15 + 39, 100 - 43, 38 + 38, 84 - 36, 79 - 46, 23 + 54

PRV – U – str. 50, 51 – nauč se vlastnosti živočichů 5 – 8.

             PS – str. 38

AJ – trénuj včerejší odkazy.

    PS – str. 51/2

Nauč se písničku z odkazu.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí - 16. 3. (odeslat do 17. 3.)

ČJ - PS - str. 51/11, 12 a, b - pouze ústně, c - nedělejte (pokud nemáte hotové cvičení 10, které bylo za úkol již minulý týden v pondělí, dodělejte také).

Klikni na odkazy a procvičuj vyjmenovaná slova po L a M tak často, dokud se nesníží počet chyb.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

M - PS - str. 12/14, str. 13/15, 16

Klikni na odkaz a procvičuj sčítání do 1000.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/rybi-skolicka/pocitame.html

AJ - klikni na odkazy, trénuj nová slovíčka a zahrej si hru.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06/picturedictionary_06_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/games_unit06_01?cc=cz&selLanguage=cs

PRV - U - str. 49, 50 - nauč se vlastnosti živočichů 1 - 4.

           PS - str. 37

ČTENÍ - nezapomínejte si číst. Můžete číst jakoukoliv knihu, která vás baví.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 13. 3. - Dnes jsem od některých z Vás obdržela první úkoly a narazila jsem na jistou nedomyšlenost. Pokud nebudeme mít strany v pracovních sešitech vypracované celé, tak mi je nemusíte posílat hned do druhého dne, ale až budou dokončené. I tak toho budete mít na focení dost.  

ČJ - PS - str. 49/6, 7; str. 50/ 9 a, b (c - nedělejte)

Klikni na odkazy a procvičuj vyjmenovaná slova po B a L. Při velkém počtu chyb trénuj déle a častěji.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni6.html      

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni5.html    

M - PS - str. 12/11, 12, 13 

Cv. 11 - čísla rozkládej na desítky a jednotky, např. číslo 78 rozlož na 70 a 8, číslo 15 rozlož na 10 a 5.  

Cv. 13 - dej pozor na pořadí výpočtů. Násobení má přednost před sčítáním.

Klikni na odkaz a procvičuj čísla do 1000.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html

 PRV - U - str. 49 - nauč se vyjmenovat 8 společných vlastností živočichů.

            PS - str. 36 - pokud nebudeš něco vědět, odpověď najdeš v učebnici na straně 48 (probírali jsme v úterý).     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                    

Čtvrtek 12. 3.

ČJ - PS - str. 49/4, 5; str. 50/a, b, c

Klikni na odkaz a trénuj vyjmenovaná slova po B.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

Trenažér je třeba trénovat vícekrát. Žáci, kteří usilují o jedničku, by měli mít výsledek max.    0 - 2 chyby, na dvojku max. 4 chyby, na trojku max. 6 chyb.

M - PS - str. 11/8, 9, 10

Zaokrouhli čísla na desítkyna stovky - do sešitu M (napiš datum):

354, 604, 805, 496, 248

Klikni na odkaz a procvič si zaokrouhlování na 100.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/zaokrouhlovani/jahodova-uroda/1/kviz.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AJ - U + PS - vše je probráno a docvičeno až do konce 5. lekce (U - do str. 39, PS - do str. 50), pokud něco v PS chybí - dodělat (kromě poslechů). Hned po ukončení karantény bude test na slovíčka z 5. lekce. V průběhu karantény zapsat do slovníku slovíčka 6. lekce - PS - str. 102, 103 (netýká se T. Svobody a D. Žáka - dostanou slovíčka na vlepení).

PRV - hned po ukončení karantény bude test - U - str. 37 - 47 (u veličin mi stačí naučit pouze žluté rámečky, je tam vše podstatné.

Středa 11. 3.

ČJ - PS - str. 48 - celá

M - PS - str. 11/6, 7

     - do sešitu M vypočítej příklady (zapiš datum)

96 : 4 =                            3 . 23 =

18 . 4 =                            72 : 3 =

75 : 5 =                            13 . 6 =

86 : 2 =                            5 . 14 =

31 . 3 =                            84 : 7 =

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Třídní učitelka - Mgr. Lucie Sojková - 21 žáků

Školní pomůcky pro školní rok 2019/2020

Do pouzdra pastelky, fixy, 2 pera, tužky (č.1,2,3), gumu, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání.

Velkou a malou fólii.

Do Vv a Pč vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelínu, kelímek, štětce, hadřík, suché pastely, lepidlo. Do geometrie malý lenoch, kružítko, trojúhelník, delší pravítko.

Obaly na sešity.

Tělesná výchova

  • do tělocvičny - sálovou obuv + cvičební úbor
  • na hřiště - tenisky + cvičební úbor
  • pytlík na cvičební úbor do šatny

Přezůvky - ne pantofle

Ručník


Webové stránky pro procvičování učiva

 

Svátek

Svátek má Hugo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Pranostika na akt. den

Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl Aprílem.

Obědy dětem

Obědy dětem

Dotace

Anketa

Předpověď počasí

Počasí dnes:

1. 4. 2020

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Víťa

Informace e-mailem

Novinky e-mailem