Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

1.ročník

Online výuka přes Teams – úterý a čtvrtek

9 – 9,45 – 1. skupina – Kováříková, Rulíšková, Stankuš, Pospíchalová, Lorenz, Horák, Šafrová

11, - 11, 45 – 2. skupina – Janák, Stančík, Michal, Benyo, Rameš, Heráková, Lucuk

(Pokud z nějakého důvodu nemůžete přijít do své skupiny, přihlaste se do jiné. Pokud můžete, dodržujte svoji skupinu, ať není najednou moc dětí.) 

Pondělí 16. 11.

ČJ - SL - str. 6

        PSANÍ - str. 11

M - str. 35/1, 2, 3

Úterý 17. 11. - státní svátek

Středa 18. 11. - nástup do školy - nezapomeňte s sebou nabalit složku s čísly a písmeny, 2 malé sešity (M a ČJ), Matematické minutovky

______________________________________________________________________________________________

 

ČJ - složka s písmeny - jako obvykle

SL - str. 5

PSANÍ - str. 10

PRV - 19 (Cv. 1 - vztahové dvojice - pojmy maminka, tatínek, rodiče, manželé, děti, sourozenci, dcera, syn...Cv. 2 - další členové rodiny -  dědeček, babička, teta, strýc.. Ve cv. 4 děti dopíšou : ÁLO, MÁMO - vykřičník nemusí. Ještě ho neznáme.)

______________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 12. 11.

ČJ - složka s písmeny - podle potřeby

SL - str. 4

PSANÍ - str. 9, klikněte na odkaz a podívejte se, jak se píše malé u.

https://www.youtube.com/watch?v=uJD_YX3wjNs

M - str. 34

______________________________________________________________________________________________

Středa 11. 11.

ČJ - Složka s písmeny - skládáme podle potřeby (Děti, které už vůbec nechybují, mohou se skládáním počkat až na nové písmeno.)

SL (Slabikář) - str. 3 - děti mohou ke každému písmenku říct básničku, pokud si pamatují. Potom spojují obrázky s písmeny, na které začínají.

PSANÍ - str. 8 - malé i, í - dbejte, ať je tečka nad písmenkem a ve správné vyšce. Čárku píšeme shora dolů. Klikněte na video - psaní i.

https://www.youtube.com/watch?v=uN8QQ-UGm-U

M - str. 33 - manipulativní práce. Děti si vystřihnou z papíru geometrické tvary a poskládají nějaký obrázek, který nakonec nalepí do rámečku v prac. sešitě. Můžete použít barevný papír, ale pokud nemáte, klidně balící papír, noviny, letáky... Pozor, tvary musí být pouze tak velké, aby se obrázek vlezl do rámečku. (obrázky např. - auta, panáčci, zvířátka, domečky...)

______________________________________________________________________________________________

Úterý 10. 11.

ČJ - složka s písmeny

ŽA - str. 47

PSANÍ - str. 7 - slabiky me, le - nejdřív klikněte na odkaz a podívejte se.

https://www.youtube.com/watch?v=_XPS7p4fjOk

M - str. 32

Klikněte na odkaz a trénujte sčítání.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=03.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%935&topic=07.+S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%3A+p%C5%99%C3%ADklady+typu+0+%2B+5+%3D+%3F#selid

______________________________________________________________________________________________

Pondělí 9. 11.

Info: V pondělí 16. 11. se ruší ředitelské volno. Pokud na tento již máte nějaké předem zajištěné plány, budu potřebovat omluvenku v ŽK (vyfotit) a do 17. 11. dodělané domácí úkoly. Děkuji L. S.

ČJ - složka s písmeny - jako obvykle

ŽA - str. 46 - trénujte čtení (k této stránce se můžete kdykoli vrátit a trénovat čtení známých slabik a slov). Tuhle stranu neposílat.

PSANÍ - str. 6 - psací m - písmeno píšeme jedním tahem.

Nácvik písmene m - klikněte a sledujte až od času 3:41.

https://www.youtube.com/watch?v=aHLRYP7ySgQ

M - str. 31 (Ve cvičení 2 označíte křížkem jakákoliv 2 okénka a děti napíšou správná čísla.)

PRV - str. 18 - ve cv. 1 děti vypráví podle myšlenkové mapy o členech rodiny, o sourozencích, o pokojíčku...., ve cv. 2 děti vypráví o modelové rodině a pojmenují členy rodiny podle začátečního písmena. Jméno nemusí umět napsat. Maminka tak může být Ema, Erika.. Jediné jméno k přečtení je ÁLA. Ve cv. 3 napíšou děti ke každému členu rodiny počáteční písmeno jména, u nastávajícího miminka se rozhodnou, zda to bude dcera nebo syn, vymyslí jméno a napíšou počáteční písmeno - důležité pojmy - maminka, matka, tatínek, otec, dcera, syn.

______________________________________________________________________________________________

 

Pátek 6. 11

ČJ - složka s písmeny - jako obvykle

ŽA - str. 45

PSANÍ - str. 5 - psací písmeno malé L

PRV - str. 17

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

______________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 5. 11.

ČJ - složka s písmeny - jako obvykle

ŽA - str. 44

Klikni na odkaz a trénujte čtení slabik s písmenem I:

https://www.youtube.com/watch?v=5Jeipb8yu0Q

PSANÍ - str. 4 - psací e, é - dbejte na to, aby děti vnímaly, že píšou skutečné písmeno a uměly ho přečíst.

M - str. 30 - hledejte trojúhelníky v bytě, potom pracovní sešit.

______________________________________________________________________________________________

Středa 4. 11.

ČJ - složka s písmeny - vyzkoušejte poskládat nové slabiky mi, li, si, pi, mí, lí, sí, pí

ŽA - str. 43 - vypracujte jako obvykle, ve cv. 3 vepište všechna naučená písmena (velká).

PSANÍ - str. 3

M - str. 29 

Klikněte na rozklady čísel:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1084

______________________________________________________________________________________________

Úterý 3. 11.

ČJ - složka s písmeny - jako vždy

Poslechněte si pohádku na písmeno I.

Motivační pohádka na písmeno I.pptx (2.48 MB)

Pokud nejde spustit, klikni zde:

Pohádka na písmeno I.m4a (1.95 MB)

ŽA - str. 42 - prohlédněte si tiskací a psací písmena I, i (zařaďte do složky), přečtěte dětem básničku, děti kroužkují červeně písmena I, modře písmena i. Zbytek strany jako obvykle.

PSANÍ - str. 2 - jamka pro pipku - zeptejte se dětí, jestli si pamatují, proč tomuto cviku říkáme právě jamka pro pipku. Dbejte, ať je jamka pěkně do šířky, aby nevypadala jako U.

M - str. 28 - celá strana se týká rozkladu čísel. Děti si mohou vzít pomůcku, např. kostky, fazole... Ve cv. 1 musí děti rozložit 5 bonbonů všemi způsoby (tzn. 0 - 5, 1 - 4, 2 - 3, nebo v opačném sledu - nechte je, ať na to přijde každý sám), ve cvičení 2 rozkládají podle obrázků.

______________________________________________________________________________________________

Pondělí 2. 11.

ČJ - složka s písmeny - řady písmen, slabiky a slova se všemi probranými písmeny

ŽA - str. 41 (Cv. 1 -  pokud děti nevidí hned o jaké jde slovo, ať si ho vyzkouší poskládat přehazováním písmenek ze složky, cv. 3 a 4 - děti si pro snadnější čtení mohou vyznačit obloučky pod slabikami.)

PÍSANKA 1 - Pozor, jde o novou písanku, děti ji mají u sebe. Píšeme stále tužkou, dávejte pozor na sklon a mezery. Písanka 1.docx (92.74 kB)

M - str. 27 (Cv. 1 - zaznačte počet obrázků puntíky a čísly, cv. 2 - porovnejte počty obrázků - pouze ústně.)

PRV - str. 16 - celou stranu procvičte ústně - neposílejte. (Cv. 1 - žáci podle fotografie vyprávějí o podzimu, navádějte je otázkami - Jaké je počasí na podzim? Stmívá se dřív nebo později? Co se děje se stromy na podzim - listnaté, jehličnaté? Co se děje na polích, na zahradách?atd.. Cv. 2 a 3 - děti pojmenují ovoce na obrázcích a říkají na kterém roste stromě, potom jmenují další ovoce, které znají. Podobně postupujte u zeleniny. Cv. 3 Dejte dětem otázku: Proč vlaštovka a čáp odlétají do teplých krajin? Děti většinou odpoví, že jim je zima, ale musí také vědět, že je to hlavně kvůli potravě, kterou tady v zimě nemají.)

______________________________________________________________________________________________

 

Pátek 23. 10. 

ČJ – složka s písmeny – jako obvykle, už zařaďte slabiky s ů – pozor ať děti neskládají mú, pú

ŽA – str. 40

Klikni na odkaz a procvičuj.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1718

PSANÍ – str. 39 (někteří už mi poslali včera)

UČÍME SE PÍSMENA (omalovánky) – děti si mohou během prázdnin dodělat až do písmene U (včetně). Je to dobrovolné, nemusíte mi posílat.

PRV – nejdříve se podívej na video

https://www.youtube.com/watch?v=jq0ifYqQyz8&list=PLa_q7_yN2-0EjD6fQwEp6iN23eKDnRnsF&index=1

PRV - str. 15 (Cv. 1 – děti pojmenují všechna zvířata a další objekty: krmelec, seno, pařez – některé děti neznají pojem krmelec – prosím vysvětlit. Potom děti tvoří věty podle kartiček s červeným puntíkem. Např. Vpravo vedle krmelce je seno – seno v barevném obrázku vybarvit. Vlevo vedle srnky sedí zajíc – vybarvit. Atd..; Podobně děti postupují i ve cvičení 2, kde vytvářejí věty podle kartiček, používají předložky – vlevo, vpravo, nad, pod, mezi, v.   Cv. 3 – děti pojmenují ptáky ve sloupečku vpravo – vlaštovka, vrabec, sýkorka, čáp, kos, jiřička – potom vyberou ptáky, kteří odlétají do teplých krajin, protože u nás nemají v zimě potravu – vlaštovka, čáp, jiřička, a nalepí nálepky z přílohy do správného rámečku.)

HEZKÉ PRÁZDNINY!!!

______________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 22. 10. 

ČJ – složka s písmeny – skládáme řady písmen + U, ú, ů, slabiky, slova – zatím bez u

Klikni na odkaz a podívej se na video.

Čtení slabik s U.mp4 (148.17 MB)

ŽA – str. 39 (Ve cvičení 4 přikládejte malá písmena, ale psát můžete velká – je to jednodušší.)

PSANÍ - str. 39 - 3 řádky

M – str. 26 ( Ve cv. 2 nemusí děti kreslit, lepší je manipulativní činnost, např. sestavovat porovnání z fazolí, kostek, co se doma najde…, ve cv. 4 – někteří už budou umět přečíst věty sami nebo s malou pomocí. Nechte je, ať to napřed zkusí než je přečtete vy.)

Klikni na odkaz a procvičuj porovnávání.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1028

______________________________________________________________________________________________

Středa 21. 10.

ČJ – složka s písmeny – skládáme řady písmen, slabiky, jednoduchá slova (vystřihněte do složky písmena U, Ú, u, ú, ů).

Klikni na odkaz a poslechni si pohádku na písmeno U.

Motivační pohádka na písmeno U.pptx (3.38 MB)

Pokud se vám to neotevře, klikněte sem.

Pohádka na písmeno U.m4a (2.76 MB)

ŽA – str. 38 (Cv. 1 – přečtěte dětem básničku, vysvětlete slovo tucet – 12, děti zakroužkují červeně velké U a modře malé u, ú, ů. Řekněte dětem, že ú se čte stejně jako ů. Zatím jim neříkejte, kde ve slově se úů píše. Bylo by toho moc najednou, zbytek stránky podle zadání dole.)

PSANÍ – str. 38 – stále kontrolujte správný úchop tužky.

M – str. 25

Klikni sem, najdi porovnávání 0 - 5 a procvičuj.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=1&subject=Matematika&search1=#selid

PRACOVNÍ ČINNOSTI - kdo má chuť, může si nasbírat a vylisovat listy a nalepit na papír ve tvaru zvířátek nebo skřítků. Detaily můžete dokreslit černým fixem. Dobrovolný úkol. 

https://cz.pinterest.com/pin/73535406405078451/?nic_v2=1a1mcY8cj

______________________________________________________________________________________________

Úterý 20. 10.

ČJ – složka s písmeny – řady, slabiky – skládáme už i s písmenem P, slova

ŽA – str. 37 – při čtení slov si děti mohou dělat tužkou obloučky pod slabikami.

PSANÍ – str. 37 – dodělat

M – str. 24 – pojmy větší, menší, rovná se – seznámili jsme se už ve škole, děti musí umět správně přečíst: 3 > 2  3 je větší než 2, 1 < 3  1 je menší než 3, 2 = 2   2 rovná se 2

Klikni na odkaz a porovnávej.

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/medvedi-zapasnici/priklady1.htm

TV – 2x oběhnout dům, 10 dřepů s výskokem, hlavně jen neseďte doma : ).

Pondělí 19. 10.

ČJ - složka s písmeny - skládejte řady písmen, slabiky a jednoduchá slova

ŽA - str. 36

M - str. 23

PRV - klikni na odkaz a poznávej stromy

Stromy.pptx (2.36 MB)

PRV - str. 14

AJ - klikni na odkaz a zopakuj si slovíčka

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02?cc=cz&selLanguage=cs

Pátek 16. 10. 

ČJ - složka s písmeny, skládejte řady písmen a slabiky. Kde je písmeno P? Řeknete slovo, které obsahuje písmeno P. Děti ho položí buď na začátek jezevčíka, nebo doprostřed či dozadu. Např. pole - začátek, opasek - prostředek, sloup - konec.

ŽA - str. 35 - postupujte podle návodu dole na stránce

Nezapomeňte číst.

PÍSANKA - str. 37 - 3 řádky - nejdříve si ale klikněte na odkaz a podívejte se na video. (Načítá se skoro minutu, vydržte.)

Psaní horní kličky.mp4 (174.99 MB)

PRV - str. 13 - ve cvičení 1 si s dětmi povídejte o práci na zeleninové zahrádce na podzim. Ve cvičení 2 nechte děti, ať pojmenují všechnu zeleninu a potom jim dávejte hádanky: Např. Co je ve druhém řádku uprostřed? Co je v prvním sloupci a ve druhém řádku?... Nejdříve dětem ujasněte, co je řádek a co sloupec. Cvičení 3 - vysvětlím na kartičce s mrkví - děti ukážou mrkev ve cv. 2, a protože puntík je vedle mrkve vpravo, děti určí, jaká zelenina je vpravo od mrkve ve cvičení 2. Cvičení 4 - děti přečtou, mohou si dělat obloučky pod slabikami, cvičení 5 - děti dokreslí, co se může zavařit.

______________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 15. 10. (odeslat do 22 hod)

ČJ - děti skládají řady písmen podle vašeho diktátu, potom diktujte slabiky (zatím umíme ma, má, la, lá, sa, sá, me, mé, le, lé, se, sé, mo mó, lo, ló, so, só). Děti mohou skládat slabiky z velkých i malých písmen např. ma, MA, Ma - ale pozor, nesmí složit mA. Založte nová písmena P, p.

ŽA - str. 34 - žáci se seznamují s novým písmenem, přečtěte jim básničku, děti zakroužkují písmena. Velké P - červeně, malé p - modře. Zbytek strany podle vysvětlivek dole na stránce.

PÍSANKA - str. 36

M - str. 22 - nejdříve dětem nachystejte nějaké situace - např. na jednom talířku 3 fazole, na druhém žádná, sklenice s vodou a prázdná sklenice, pytlík ořechů a prázdný pytlík - a ptejte se, kolik předmětů je na pravém talířku a na levém... Děti používají obvykle slova jako, nic, prázdný, žádný atd. Necháte je a potom jim řeknete, že v matematice tato slova znamenají 0. Přidejte 0 do složky s čísly a řekněte dětem, aby poskládali řadu, která stoupá (1, 2, 3, 4, 5) a přidejte nulu na správné místo. Potom řada klesá - 5, 4, 3, 2, 1 - přidejte nulu. Poté děti již pracují s nulou. Pojmy řada stoupá a klesá již znají. Ve cv. 1 hledají děti hrnečky, kde je nula puntíků - u každého hrníčku se ptejte - Kolik je tam puntíků? Žáci odpovídají - 0, 5, 2.... Pokud řeknou nic - opravte je: 0. Na obrázku se ptejte podobně. Kolik je tam ryb, pampelišek pomerančů, mraků, lodiček atd... Cvičení 2 děti napíšou.

PRV - str. 11 - dokreslit počasí za čtvrtek

______________________________________________________________________________________________

 

Středa 14. 10.  (odeslat do 22 hod)

ČJ - skládejte slabiky a jednoduchá slova (složka - písmena). Např. nadiktujte písmena, která děti poskládají do řady S á E m l (říkejte dětem velké S, malé áááááá, velké E - neříkejte krátké a dlouhé. Délku písmene musí slyšet). Potom říkejte slabiky, které budou skládat. Třeba lá, se atd.

ŽA - str. 33/1, 2 - čtěte slova a věty, děti tužkou vyznačují slabiky (obloučky), str. 33/3 - dopište slabiku z prostředního sloupečku, aby vzniklo slovo, 33/4 - poskládej do rámečku z písmenek správné počáteční slabiky (malá písmena), potom tužkou slabiky napiš (velká písmena).

Je potřeba, aby žáci každý den nahlas četli slabiky z Živé abecedy. (Čtenáři - Johanka a Vojta S. předčítají nahlas jakoukoli knížku.)

PÍSANKA - str. 35 - pište tužkou, dbejte na správný úchop, tužka míří na žáka - viz písanka str. 5

M - str. 21

PRV - str. 11 - dokreslit počasí - středa

______________________________________________________________________________________________

       

Třídní učitelka Mgr. Lucie Sojková - 14 žáků

Pomůcky pro žáky 1. ročníku - školní rok 2020/2021 - ZDE

POZOR - do tělocvičny je potřeba sálová obuv

Portál o silniční bezpečnosti dětí se spoustou her

Jak správně psát

Stránky na procvičení učiva na PC 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Svátek má Doubravka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.

Pranostika na akt. den

Je-li na svatého Kanuta teplý den, urodí se hojně obilí.

Obědy dětem

Obědy dětem

Dotace

Anketa

Předpověď počasí

Počasí dnes:

19. 1. 2021

zatazenosesnezenim

Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, během dne pod 300m srážky smíšené nebo i dešťové. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem