Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

Informace dle zákona

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Základní škola a Mateřská škola Vikýřovice, okres Šumperk, p.o.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní výdejna.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právnická osoba je zřízená na dobu neurčitou.
Právní forma:příspěvková organizace
Zřizovatel:Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Školní 122
788 13 Vikýřovice
Telefon: 604 447 871
Telefon: 734 791 555
E-mail: info@zsvikyrovice.cz
WWW: www.zsvikyrovice.cz
ID Datové schránky: 72bmixi
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Školní 122
  788 13 Vikýřovice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Školní 122
  788 13 Vikýřovice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí11:00 - 12:0013:00 - 15:00
  úterý10:00 - 12:0013:00 - 15:00
  středa11:00 - 12:0013:00 - 15:00
  čtvrtek10:00 - 12:0013:00 - 15:00
  pátek10:00 - 12:0013:00 - 14:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 72bmixi
181786101/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
75027101
Nejsme plátci DPH
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři ZŠ a MŠ
 • písemně – osobně v kanceláři ZŠ a MŠ nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ
  Vikýřovice
  Školní 122
  788 13 Vikýřovice
 • e-mailem: info@zsvikyrovice.cz
 • elektronickým podáním: info@zsvikyrovice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 734 791 555

Úřední hodiny

pondělí 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00
úterý 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00
středa 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00
čtvrtek 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00
pátek 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelství školy na adrese školy Školní 122, 788 13 Vikýřovicen, u níže uvedeného pracovníka a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Mgr. Danuše Jílková
tel.:  604 447 871
e-mail: jilkova@zsvikyrovice.cz

Tato pracovnice vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Evidence žádost obsahuje

 • datum doručení
 • jméno, příjmení, adresa žadatele pro doručování
 • jakou informaci žadatel žádá
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena – datum vyřízení žádosti (údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů)

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na ředitelství školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. '; document.getElementById('cloak9130').innerHTML += ''+addy_text9130+'</a>'; //-->   žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Podatelna

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
  • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
  • Vyhláška č. 317 /2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

  Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy každý pracovní den v úřední hodiny. Z těchto předpisů je možno pořídit kopie za poplatek rovný poplatku za kopírování.

 • 11.2 Vydané právní předpisy

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Tisk na tiskárně a kopírování na kopírovacích strojích
  A4 jednostranné, černobílé: 2,-
  A4 oboustranné, černobílé: 3,-
  A3 jednostranné, černobílé: 6,-
  A3 oboustranné, černobílé: 10,-
  A4 jednostranné, barevné: 14,-
  A4 oboustranné, barevné: 22,-

  Kopírování na magnetické nosiče: CD: 50,-

  Telekomunikační poplatky dle platných tarifů
  Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů
  Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy: bezplatně

  Práce s počítačem
  Bakaláři - výstup: 5,-/min.
  Internet: 2,-/min

  Druhopisy vysvědčení: 50,-

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2012/2013

vyrocni_zprava_2012-2013_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,74 MB
Staženo: 215×
Vloženo: 31. 10. 2019

2013/2014

vyrocni_zprava_2013-2014_web1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,96 MB
Staženo: 253×
Vloženo: 31. 10. 2019

2014/2015

vyrocni_zprava_2014-2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB
Staženo: 236×
Vloženo: 31. 10. 2019

2015/2016

vyrocni_zprava_2015-2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,1 MB
Staženo: 237×
Vloženo: 31. 10. 2019

2016/2017

Výroční_zpráva_2016-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,54 MB
Staženo: 258×
Vloženo: 31. 10. 2019

2017/2018

vyrocni_zprava_2017-2018_s_fotografiemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,77 MB
Staženo: 233×
Vloženo: 31. 10. 2019

2018/2019

vyrocni zprava 2018-2019 s fotografiemi1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,59 MB
Staženo: 371×
Vloženo: 24. 2. 2020

2019/2020

vyrocni zprava 2019-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,72 MB
Staženo: 152×
Vloženo: 14. 11. 2020

2020/2021

vyrocni zprava 2020-2021 s fotografiemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,13 MB
Staženo: 64×
Vloženo: 16. 1. 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2016_-_ZŠ_a_MŠ_Vikýřovice.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,59 kB
Staženo: 189×
Vloženo: 26. 10. 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2017_-_ZŠ_a_MŠ_Vikýřovice.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 19,31 kB
Staženo: 176×
Vloženo: 26. 10. 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2018_-_ZŠ_a_MŠ_Vikýřovice.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 19,26 kB
Staženo: 222×
Vloženo: 26. 10. 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

ZŠ a MŠ Vikýřovice - výroční zpráva o poskytnutí informací 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 521,3 kB
Staženo: 212×
Vloženo: 24. 2. 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Vyrocni_zprava_poskytování informací 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,93 kB
Staženo: 52×
Vloženo: 16. 1. 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Vyrocni_zprava_poskytování informací 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,01 kB
Staženo: 45×
Vloženo: 16. 1. 2022

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v úředních hodinách v ředitelně školy (viz. bod 4).

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedené internetové adrese: www.zsvikyrovice.cz

Zpráva České školní inspekce
Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání
Školní řád a pravidla hodnocení
Výroční zpráva o činnosti školy

Formuláře nejsou k dispozici.

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31
1
1
1
2 3
1
4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Apolena

Obědy dětem

Obědy dětem

Šablony II

Dotace

Šablony III

ŠABLONY III

Doučování

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.

Pranostika na akt. den

Nadělá-li svatá Apolena ledy, až svatý Matěj je zbourá.

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 9. 2. 2023
jasno -1 °C -9 °C
pátek 10. 2. skoro jasno 0/-7 °C
sobota 11. 2. oblačno 0/-6 °C
neděle 12. 2. zataženo 1/-4 °C

Anketa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.