Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

Informace dle zákona

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Základní škola a Mateřská škola Vikýřovice, okres Šumperk, p.o.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní výdejna.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právnická osoba je zřízená na dobu neurčitou.
Právní forma:příspěvková organizace
Zřizovatel:Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Školní 122
788 13 Vikýřovice
Telefon: 604 447 871
Telefon: 734 791 555
E-mail: info@zsvikyrovice.cz
WWW: www.zsvikyrovice.cz
ID Datové schránky: 72bmixi
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Školní 122
  788 13 Vikýřovice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Školní 122
  788 13 Vikýřovice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí11:00 – 12:0013:00 – 15:00
  úterý10:00 – 12:0013:00 – 15:00
  středa11:00 – 12:0013:00 – 15:00
  čtvrtek10:00 – 12:0013:00 – 15:00
  pátek10:00 – 12:0013:00 – 14:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 72bmixi
181786101/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
75027101
Nejsme plátci DPH
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři ZŠ a MŠ
 • písemně – osobně v kanceláři ZŠ a MŠ nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ
  Vikýřovice
  Školní 122
  788 13 Vikýřovice
 • e-mailem: info@zsvikyrovice.cz
 • elektronickým podáním: info@zsvikyrovice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 734 791 555

Úřední hodiny

pondělí 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00
úterý 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00
středa 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00
čtvrtek 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00
pátek 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelství školy na adrese školy Školní 122, 788 13 Vikýřovice, u níže uvedeného pracovníka a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Mgr. Danuše Jílková
tel.:  604 447 871
e-mail: info@zsvikyrovice.cz

Tato pracovnice vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Evidence žádost obsahuje

 • datum doručení
 • jméno, příjmení, adresa žadatele pro doručování
 • jakou informaci žadatel žádá
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena – datum vyřízení žádosti (údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů)

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na ředitelství školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. '; document.getElementById('cloak9130').innerHTML += ''+addy_text9130+'</a>'; //-->   žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Podatelna

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
  • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
  • Vyhláška č. 317 /2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

  Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy každý pracovní den v úřední hodiny. Z těchto předpisů je možno pořídit kopie za poplatek rovný poplatku za kopírování.

 • 11.2 Vydané právní předpisy

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Tisk na tiskárně a kopírování na kopírovacích strojích
  A4 jednostranné, černobílé: 2,-
  A4 oboustranné, černobílé: 3,-
  A3 jednostranné, černobílé: 6,-
  A3 oboustranné, černobílé: 10,-
  A4 jednostranné, barevné: 14,-
  A4 oboustranné, barevné: 22,-

  Kopírování na magnetické nosiče: CD: 50,-

  Telekomunikační poplatky dle platných tarifů
  Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů
  Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy: bezplatně

  Práce s počítačem
  Bakaláři - výstup: 5,-/min.
  Internet: 2,-/min

  Druhopisy vysvědčení: 50,-

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2012/2013

vyrocni_zprava_2012-2013_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,74 MB
Staženo: 320×
Vloženo: 31. 10. 2019

2013/2014

vyrocni_zprava_2013-2014_web1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,96 MB
Staženo: 377×
Vloženo: 31. 10. 2019

2014/2015

vyrocni_zprava_2014-2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB
Staženo: 312×
Vloženo: 31. 10. 2019

2015/2016

vyrocni_zprava_2015-2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,1 MB
Staženo: 344×
Vloženo: 31. 10. 2019

2016/2017

Výroční_zpráva_2016-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,54 MB
Staženo: 401×
Vloženo: 31. 10. 2019

2017/2018

vyrocni_zprava_2017-2018_s_fotografiemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,77 MB
Staženo: 313×
Vloženo: 31. 10. 2019

2018/2019

vyrocni zprava 2018-2019 s fotografiemi1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,59 MB
Staženo: 501×
Vloženo: 24. 2. 2020

2019/2020

vyrocni zprava 2019-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,72 MB
Staženo: 220×
Vloženo: 14. 11. 2020

2020/2021

vyrocni zprava 2020-2021 s fotografiemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,13 MB
Staženo: 142×
Vloženo: 16. 1. 2022

2021/2022

ZŠ a MŠ Vikýřovice - výroční zpráva 2021-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,55 MB
Staženo: 74×
Vloženo: 17. 2. 2023

2022/2023

závěrečné hodnocení 22-23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,21 MB
Staženo: 30×
Vloženo: 15. 2. 2024

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2016_-_ZŠ_a_MŠ_Vikýřovice.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,59 kB
Staženo: 242×
Vloženo: 26. 10. 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2017_-_ZŠ_a_MŠ_Vikýřovice.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 19,31 kB
Staženo: 239×
Vloženo: 26. 10. 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2018_-_ZŠ_a_MŠ_Vikýřovice.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 19,26 kB
Staženo: 312×
Vloženo: 26. 10. 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

ZŠ a MŠ Vikýřovice - výroční zpráva o poskytnutí informací 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 521,3 kB
Staženo: 284×
Vloženo: 24. 2. 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Vyrocni_zprava_poskytování informací 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,93 kB
Staženo: 125×
Vloženo: 16. 1. 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Vyrocni_zprava_poskytování informací 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,01 kB
Staženo: 113×
Vloženo: 16. 1. 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

ZŠ a MŠ Vikýřovice - výroční zpráva o poskytnutí informací 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 457,73 kB
Staženo: 80×
Vloženo: 17. 2. 2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Vyrocni_zprava_poskytování informací 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 237,02 kB
Staženo: 33×
Vloženo: 15. 2. 2024

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v úředních hodinách v ředitelně školy (viz. bod 4).

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedené internetové adrese: www.zsvikyrovice.cz

Zpráva České školní inspekce
Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání
Školní řád a pravidla hodnocení
Výroční zpráva o činnosti školy

Formuláře nejsou k dispozici.

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

Svátek

Svátek má Alois

Obědy dětem

Obědy dětem

Šablony II

Dotace

Šablony III

ŠABLONY III

Šablony IV

Šablony IV

Doučování

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

Předpověď počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 19 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 26/17 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 22/17 °C
pondělí 24. 6. zataženo 26/17 °C

Anketa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.