Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

Česká televize - UčiTelka

Česká televize - 2. program - od 9 hodin
Jednotlivé díly lze zhlédnout i zpětně
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000008/

Program na pondělí 15.6.2020

1. třída - Téma: Velké písmeno na začátku věty, vlastní jména
                             Pomůcky: papír, penál          09:00

                             73040.pdf (1 MB)

2. třída - Téma: Rozlišujeme druhy vět
                             Pomůcky: modelína, alespoň tři papíry, tužka      09:35

                             73041.pdf (2.39 MB)

3. třída - Téma:  Dopis – pozdrav z výletu, psaní adresy, opakování velkých písmen
                             Pomůcky: mazací tabulka nebo papír, tužka, obálka        10:10

                             73042.pdf (5.17 MB)

4. třída - Téma: Slovesa – slovesný způsob
                             Pomůcky: papír, tužka       10:50

                             73043.pdf (838.75 kB)

 5. třída - Téma: Rozlišujeme řeč přímou a nepřímou
                              Pomůcky: papír, tužka, oblíbená knížka     11:30

                              73044.pdf (4.37 MB)

Program na úterý16.6.2020

1. třída - Téma: Řešíme slovní úlohy
                             Pomůcky: tužka, papír                   09:00

2. třída - Téma:Sčítáme a odčítáme do 100
                            Pomůcky: materiál z přílohy, papír, pastelky      09:35

                            73046.pdf (61.18 kB)

3. třída - Téma: orientace ve schématu – bludiště, výstaviště
                            Pomůcky: čtverečkovaný papír, pastelky    10:10

                           

4. třída - Téma: Pamětné počítání s přirozenými čísly
                            Pomůcky: materiál z přílohy (není nutný), provázek, papír, tužka (mazací                                                               tabulka)     10:50

                            73048.pdf (210.31 kB)

5. třída - Téma: Matematika kolem nás (využití osvojených dovedností k řešení                                                            reálných situací)
                            Pomůcky: tužka, papír               11:30

                            71432.pptx (46.13 kB)

Program na středu 17.6.2020

1. třída - Téma: Povíme si, co se děje v přírodě na jaře
                             Pomůcky: mělká miska, vata nebo papírové kapesníčky, hrnek s troškou                                                              vody, semínka – hrách, čočka, dýně               09:00  —  09:25

                             71433.zip (3.78 MB

2. třída - Téma: Povíme si, jak běží čas, co je minulost, současnost, budoucnost
                            Pomůcky: tužka, papír

                            71434.ppsx (1.93 MB)

3. třída - Téma: Budeme si povídat o rodině s využitím metody CLIL (se zapojením angličtiny)
                             Pomůcky: tužka, papír, kdo má, tak fotky vlastní rodiny

                             10:10  —  10:35

                             71435.zip (1.97 MB)

4. třída - Téma: Poznáváme Českou republiku s využitím metody CLIL (se zapojením                                                   angličtiny)           10:50  —  11:15

                             71436.zip (819.94 kB)

5. třída - Téma: Poznáváme Českou republiku s využitím metody CLIL (se zapojením                                                  angličtiny)            11:35  —  12:00

                              71471.zip (6.06 MB)

Program na čtvrtek 18.6.2020

1. třída - Téma: Dílna čtení
                             Pomůcky: tužka, papír, rozečtená knížka, materiál z přílohy (není nutný)                                                                09:00

                             73056.pdf (239.39 kB)

2. třída - Téma: Čtenářské a pisatelské dovednosti v dílně čtení
                             Pomůcky: tužka, papír, rozečtená knížka, materiál z přílohy (není nutný)                                                                09:35

                             73057.pdf (303.6 kB)

3. třída - Téma: Tvořivá práce s textem
                             Pomůcky: tužka, papír, špendlík se žlutou hlavičkou        10:10

4. třída - Téma: Pracujeme podle pokynů a instrukcí
                            Pomůcky: tužka, papír       10:50

5. třída - Téma: Vymýšlíme a píšeme recept
                             Pomůcky: tužka, papír linkovaný i nelinkovaný   11:30

Program na pátek 19.6.2020

1. třída - Téma:  Stavíme z krychlí
                              Pomůcky: 2-3 hrací kostky, karty s čísly 0-20, stavebnice (krychle,                                                                           kvádr, asi 10 kusů), papír, pastelky    09:00  —  09:25

                              71451.ppsx (197.77 kB)

2. třída - Téma: Vyzkoušíme si, jaká známe tělesa
                             Pomůcky: hrací kostka, 1 kniha, pomeranč nebo jablko nebo hrášek,                                                                      09:35  —  10:00

                             71452.ppsx (60.28 kB)

3. třída - Téma: Násobíme a dělíme
                            Pomůcky: tužka, papír, pastelka (červená, zelená)       10:10  —  10:35

                            71453.ppsx (2.19 MB)

4. třída - Téma: Pracujeme se stovkovou tabulkou
                            Pomůcky: stovková tabulka (ke stažení níže)    10:50  —  11:15

                            71454.zip (2.92 MB)

5. třída - Téma: Poradíme si se zlomky
                             Pomůcky: papír A4, tužka, hrníček, ciferník (ke stažení níže), nůžky                                                                        11:35  —  12:00

                             71455.zip (790.98 kB)________________________________________________________________________________

Program na pondělí 8.6.2020

1. třída - Téma: Austrálie – Čteme di, ti, ni / dy, ty, ny
                            Pomůcky: 27 párátek nebo sirky, houbička na nádobí, papír, fixy     09:00

                            72944.pdf (3.35 MB)

2. třída - Téma: Afrika – Píšeme velká písmena ve jménech
                             Pomůcky: alespoň 4x papír A4, nůžky       09:35

                             72945.pdf (782.88 kB)

3. třída - Téma: Amerika – Poznáváme slovesa v textu
                            Pomůcky: papír, tužka, míč          10:10

                            72946.pdf (9.21 MB)

4. třída - Téma: Evropa – Časujeme slovesa v minulém čase
                             Pomůcky: papír, tužka                   10:50

                             72947.pdf (7.42 MB)

5. třída - Téma: Procvičujeme psaní přídavných jmen
                             Pomůcky: tužka, papír, pastelky        11:30

                             72948.pdf (14.06 MB)

Program na úterý 9.6.2020

1. třída - Téma: Sčítáme a odčítáme do 20
                             Pomůcky:  kartičky s čísly, papír, tužka      09:00

                             72949.ppsx (591.66 kB)

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu
                             Pomůcky: papír, libovolné mince, pastelky nebo fixy, úloha z přílohy 09:35

                             72950.pdf (264.2 kB)

3. třída - Téma: Orientujeme se v čase
                             Pomůcky: papír, tužka       10:10

                             72951.ppsx (390.63 kB)    

4. třída - Téma: Poznáváme římské číslice
                             Pomůcky: papír, tužka        10:50

                             72952.ppsx (1.25 MB)

5. třída - Téma: Opakujeme písemné dělení dvojciferným dělitelem
                             Pomůcky: papír, tužka         11:30

                             72953.ppsx (385.39 kB)

Program na středu  10.6.2020

1. třída - Téma: Léto na louce
                             Pomůcky: nůžky, papír 3×15 cm, fixy, brčko      09:00

2. třída - Téma: Zahrada v létě
                            Pomůcky: papír, tužka       09:35

3. třída - Téma: Rovnováha v přírodě a její ochrana
                            Pomůcky: papír, tužka, (1 papír recyklovaný, z jedné strany nakreslit 5                                                                   popelnic – oranžovou, žlutou, modrou, zelenou                                                                                         a šedou)                           10:10

                            72956.pdf (229.34 kB)

4. třída - Téma: Období renesance a význam vzdělání
                             Pomůcky: čtvrtka, nůžky, role od toaletního papíru, špendlík, materiály                                                                  z přílohy                         10:50

                              72957.pdf (116.69 kB)

                             ANGLIČTINA:

                             Téma: Forest animals + this/that – these/those
                             Pomůcky: papír, tužka, 4× kartičky THIS/THESE/THAT/THOSE  11:05

                             72958.pdf (167.35 kB)

5. třída - Téma: Člověk a informace
                             Pomůcky:tužka, papír

Program na čtvrtek 11.6.2020

1. třída - Téma: Píšeme příběh
                             Pomůcky: papír, tužka, případně materiál z přílohy         09:00

                             72960.pdf (143.67 kB)

2. třída - Téma: Procvičujeme čtenářskou dovednost – porovnání
                             Pomůcky:  papír, tužka, případně materiál z přílohy             09:35

                             72961.pdf (285.68 kB)

3. třída - Téma: Vypravujeme
                             Pomůcky:  papír, tužka, případně materiál z přílohy               10:10

                             72962.pdf (69.76 kB)

4. třída - Téma: Pracujeme s textem psaným malým písmem
                             Pomůcky:  barevný papír, bílý papír, fixy, pastelky          10:50

5. třída - Téma: Porovnáváme postavy příběhu
                             Pomůcky: nelinkovaný papír, tužka                    11:30

Program na pátek 12.6.2020

1. třída - Téma: Měříme a odhadujeme (metr)
                            Pomůcky: tužka, papír, metr, nůžky, provázek       09:00

                            72965.ppsx (1.1 MB)

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohy (čas)
                            Pomůcky: papírové hodiny, tužka, papír             09:35

                           72966.ppsx (775.58 kB)

3. třída - Téma: Házíme kostkou (posloupnost a pravidelnost)
                             Pomůcky: 2 hrací kostky, tužka, papír, případne i pracovní list z přílohy                                                                  72967.zip (2.02 MB)10:10

4. třída - Téma: Řešíme slovní úlohy
                             Pomůcky: papír, tužka, kalkulačka               10:50

                             72968.pdf (921.56 kB)

5. třída - Téma: Vlastnosti početních operací
                             Pomůcky:  papír, tužka                    11:30

                            72969.ppsx (541.12 kB)

_________________________________________________________________________________

Program na pondělí 1.6.2020 

1. třída - Téma: Poznáváme Q, X, W
                            Pomůcky: švihadlo (nebo provázek), papír, tužka, víčko od papírové                                                                       krabičky (třeba od bonboniery), krupice (nebo hrubá mouka)                                                                 09:00

                            72866.pdf (1.47 MB)

2. třída - Téma: Seznámíme se s dalšími slovními druhy
                             Pomůcky: papír, tužka (nebo mazací tabulka)  09:35

                             72867.pdf (1.41 MB)

3. třída - Téma: Zvířata ve vyjmenovaných slovech
                            Pomůcky: tužka, papír         10:10

                            72868.pdf (21.76 MB)

4. třída - Téma: Časujeme slovesa v budoucím čase
                             Pomůcky: 3 papíry, tužka           10:50

                             72869.pdf (1.49 MB)

5. třída - Téma: Skloňujeme zájmeno já – rozlišujeme mě/mně
                             Pomůcky: tužka, papír               11:30

                            72870.pdf (7.41 MB)

Program na úterý 2.6.2020

1. třída - Téma: Pracujeme s tabulkou
                             Pomůcky: 10x krychle nebo barevné kostky                09:00

                             72871.ppsx (397.73 kB)

2. třída - Téma: Počítáme s rozkladem
                            Pomůcky: papír, tužka, stovková tabulka (z učebnice)                09:35

                            72872.ppsx (146.13 kB)

3. třída - Téma: Tvoříme slovní úlohy
                             Pomůcky:  papír, tužka                              10:10

                             72873.ppsx (69.39 kB)

4. třída - Téma: Pracujeme s daty
                             Pomůcky:  papír, tužka, případně papír z přílohy (nemusí byt)                                                                                     10:50

                             72874.pdf (184.64 kB)

5. třída - Téma: Rozlišujeme přímou a nepřímou úměrnost
                             Pomůcky: papír, tužka                             11:30

                             72875.ppsx (2.1 MB)

Program na středu 3.6.2020

1. třída - Téma: Poznáváme práce na poli
                            Pomůcky: 5 plátků salátové okurky, 2 kuličky nového koření,                                                                                     příborový nůž                        09:00

2. třída - Téma: Přichází léto
                             Pomůcky:  2x rolička od toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek,                                                                       rýže, aluminiová fólie (alobal), izolepa, nůžky, pastelky     09:35

3. třída - Téma: Vnitřní a vnější stavba těl živočichů
                             Pomůcky: tužka, papír                         10:10

4. třída - Téma: Poznáváme život ve středověku
                             Pomůcky: tužka, papír, rozstříhané kartičky z přílohy                        10:50

                             72879.pdf (73.45 kB)

                             Angličtina: Téma: Months of the year
                                                 Pomůcky: soubor z přílohy                 11:05

                            72880.pdf (178.04 kB)

5. třída - Téma: Naším tělem proudí krev
                            Pomůcky:  tužka, papír, stopky, hodinky nebo telefon na měření času,                                                                      obvaz nebo obinadlo                           11:30

Program na čtvrtek 4.6.2020

1. třída - Téma: Osvojujeme si čtenářskou dovednost – posloupnost
                             Pomůcky: tužka, papír, prkýnko, příborový nůž, 1 ks toustového chleba,                                                                  změklé máslo, 1 plátek tvrdého sýra, rozinky, banán,                                                                                červená marmeláda              09:00

                             72882.ppsx (755.43 kB)

2. třída - Téma: Píšeme naučné texty
                            Pomůcky: tužka, papír, materiál z přílohy (není nutné)               09:35

                            72883.zip (2.37 MB)

3. třída - Téma: Řadíme text podle významu
                             Pomůcky: tužka, papír, vytištěný a rozstříhaný materiál z přílohy 10:10

                             72884.pdf (44.24 kB)

4. třída - Téma:  Popisujeme činnost
                              Pomůcky: barevný papír A4, obyčejný bílý papír, nůžky, pastelky, fixy 10:50

                              72885.ppsx (1.93 MB)

5. třída - Téma: Telefonát
                             Pomůcky: telefon nebo ovladač, tužka, papír    11:30

Program na pátek 5.6.2020

1. třída - Téma: : Orientujeme se v čase
                   Pomůcky: tužka, papír, papírové hodiny     09:00

                  72887.ppsx (1.86 MB)

2. třída - Téma: Počítáme se závorkou
                 Pomůcky: tužka, papír    09:35

                 72888.ppsx (174.24 kB)

3. třída - Téma: : Řešíme rodokmen (slovní úlohy o věku)
                   Pomůcky: tužka, papír, pracovní list z přílohy 10:10

                   72889.zip (321.42 kB)

4. třída - Téma: : Řešíme geometrický kvíz
                   Pomůcky: tužka, papír, materiál z přílohy    10:50

                  72890.zip (327.17 kB)

5. třída - Téma: Odhadujeme a kontrolujeme výpočet
                 Pomůcky: tužka, papír             11:30

                 72891.ppsx (108.6 kB)

                 Hudební výchova:

                 Pomůcky: nafukovací balonek, dvě čínské hůlky nebo vařečky

__________________________________________________________________________________

Program na pondělí 25.5.2020

1. třída - Téma:  Čteme slabiku mě
                              Pomůcky: papír, tužka 

2. třída - Téma:  Čteme slabiku mě
                              Pomůcky: papír, tužka

                              72691.zip (2.88 MB)

3. třída - Téma: Seznámíme se se skloňováním podstatných jmen (pádové otázky)
                             Pomůcky: 8 bílých papírů, tužka, fix, rolička  od toaletního papíru, případně                                                          plácačka na mouchy

                             72692.pdf (7.99 MB)

4. třída - Téma: Časujeme slovesa v přítomném čase
                             Pomůcky: papír, pastelky, tužka, nůžky, miska s vodou

                             72693.pdf (766.5 kB)

5. třída - Téma: Rozlišujeme předpony s-, z-, vz-
                             Pomůcky: papír, tužka

                             72694.pdf (969.95 kB)

Program na uterý 26.5.2020 

1. třída - Téma: Pracujeme se znaménky
                            Pomůcky: papír, tužka

                            72697.ppsx (151.41 kB)

2. třída - Téma: Procvičujeme násobení a dělení
                             Pomůcky:  papíry, pastelky              09:35

                             72698.ppsx (144.26 kB)

3. třída - Téma:  Pracujeme se čtvercovou sítí a s geodeskou
                             Pomůcky:   čtverečkovaný papír, tužka, pastelky, pravítko      10:10

                             72699.ppsx (101.43 kB)

4. třída - Téma: Převádíme jednotky
                             Pomůcky: papír, tužka (nebo mazací tabulka), materiál z přílohy 10:50

                             72700.zip (249.81 kB)

5. třída - Téma: Zjišťujeme aritmetický průměr
                             Pomůcky: kalkulačka, tužka, papír          11:30

                             72701.ppsx (900.09 kB)

Program na středu 27.5.2020

1. třída - Téma: Poznáváme roční období
                             Pomůcky:  sklenička s 1 cm vody, kapesníček, fixy          09:00

                             72703.ppsx (3.3 MB)

2. třída - Téma: Poznáváme hospodářská zvířata
                             Pomůcky: gumová nebo latexová rukavice, papír, izolepa, pastelky                                                                           nebo fixy, špendlík nebo jehla

                             72704.zip (1.28 MB)

3. třída - Téma: Společné znaky živočichů
                             Pomůcky: mistička s kostkami ledu, horký čaj, zrcátko  10:10

                             72705.ppsx (113.57 MB)              

4. třída - Téma: Pozorujeme ekosystém park
                            Pomůcky:  papír, tužka, případně křížovka z přílohy      10:50

                            72706.zip (27.08 MB)

5. třída - Téma: Smyslová a nervová soustava                                                                                                                      Pomůcky:  děti si mohou připravit vůně jako například skořici, kávu,                                                                        desinfekci nebo vonnou svíčku a další, tužka, papír 11:30

                            72708.ppsx (1.34 MB)

Program na čtvrtek 28.5.2020 

1. třída - Téma: Osvojujeme si čtenářskou dovednost – porovnání  a kontrast
                             Pomůcky: papír, tužka, případně materiál z přílohy   09:00

                             72709.pdf (496.42 kB)

2. třída - Téma: Osvojujeme si čtenářskou dovednost – záměr autora
                             Pomůcky: papír, tužka    09:35

3. třída - Téma:  Popisujeme předmět
                              Pomůcky: papír, tužka, případně materiál z přílohy    10:10

                              72711.pdf (84.6 kB)

4. třída - Téma: Píšeme e-mail
                             Pomůcky: papír, tužka, případně materiál z přílohy  10:50

                             72712.pdf (84.11 kB)

5. třída - Téma: Porovnáváme perspektivy vypravěče
                             Pomůcky: papír, tužka, případně materiál z přílohy      11:30

                             72713.pdf (136.38 kB)

Program na pátek 29.5.2020

1. třída - Téma: Stavíme stavby podle plánu
                             Pomůcky: 6 kusů stejně velkých kostek, papír, tužka      09:00

                             72714.ppsx (1.94 MB)

2. třída - Téma: Rozlišujeme sudá a lichá čísla
                             Pomůcky: papír, tužka, 2 kartičky z papíru a na jedné napsat L a na                                                                        druhou S   09:35

                             72715.ppsx (1.8 MB)

3. třída - Téma: Dělíme násobky deseti jednociferným dělitelem
                             Pomůcky: tužka, papír, různé papírové nebo kovové mince (např.                                                                            papírové dětské z her)   10:10

                             72716.ppsx (540.85 kB)

4. třída - Téma: Dělíme písemně                                                                                                                                              Pomůcky: papír, tužka       10:50

                            72717.ppsx (190.52 kB)

5. třída - Téma: Konstruujeme obdélník a čtverec
                             Pomůcky: papír, ořezaná tužka, pravítko s ryskou, kružítko    11:30

                             72718.ppsx (31.56 kB)_____________________________________________________________________________________

Program na pondělí 18.5.2020

1. třída - Téma: Čteme bě, pě vě
                             Pomůcky: alespoň 2 papíry, tužka, fixy, pastelky 09:00

                             72577.pdf (873.7 kB)

2. třída - Téma: Rozeznáváme spojky a předložky
                             Pomůcky: tužka, papír         09:35

                             72578.pdf (2.56 MB)

3. třída - Téma: Seznámíme se s číslem a rodem u podstatných jmen
                             Pomůcky: tužka, papír, nůžky      10:10

                             72579.pdf (4.64 MB)

4. třída - Téma: Rozpoznáváme jednoduché a složené tvary sloves a zvratná slovesa
                             Pomůcky: tužka, papír      10:50

                             72580.pdf (2.11 MB)

5. třída - Téma: Rozlišujeme skupiny mě/mně, bě/bjě, vě/vje, pě, nebo na
                             Pomůcky: tužka, papír, menší kartičky 7x   11:30

                             72581.pdf (4.74 MB)

Program na úterý 19.5.2020 

1. třída - Téma: Zkoumáme čísla a jejich vztahy (abaku tria –⁠ aditivní triády)
                             Pomůcky:  kartičky s čísly 1 až 20             09:00

                             72582.ppsx (286.97 kB)

2. třída - Téma: Dělíme v oboru násobilek
                             Pomůcky: tužka, papír, tři malé misky, 30 drobných předmětů (fazole,                                                                    knoflíky)               09:35

                             72583.ppsx (108.56 kB)

3. třída - Téma: Geometrické skládánky –⁠ tangram, evereto
                             Pomůcky: nůžky, tužka, pravítko, obrázek, materiál z webu     09:35

                             72584.pdf (252.76 kB)

4. třída - Téma: Zábavná matematika logické úlohy, rébusy
                             Pomůcky: papír, sirky, tužka               10:10

                             72585.pdf (166.11 kB)

5. třída - Téma: Matematické kvízy a hádanky, sudoku
                             Pomůcky: kalkulačka, papír, tužka                 11:30

                             72586.ppsx (483.61 kB)

Program na středu 20.5.2020

1. třída - Téma: Poznáme některá zvířata v ZOO, řekneme si něco o významu ZOO
                             Pomůcky:  spirála (materiál z přílohy), fixy                  09:00

                             72587.pdf (255.21 kB)

2. třída - Téma: Poznáváme některé drobné živočichy a rostliny na louce
                             Pomůcky:   na výrobu domácí modelíny: hladká mouka, olej, sůl, horká                                                                    voda, hrneček, lžička, větší miska, podložka na modelování                                                                    (silikonový vál)                09:35

3. třída - Téma: Čím se živí živočichové
                             Pomůcky:  papír, tužka                 10:10

                             72592.pdf (105.31 kB)

 4. třída - Téma: Význam přírody pro člověka, ochrana přírody
                              Pomůcky:  papír, tužka            10:50

                              ANGLIČTINA Téma: Food + this/that; these/those
                                                                   Pomůcky:  papír, tužka         11:05

                              72596.pdf (255.21 kB)

5. třída - Téma: Lidské tělo
                             Pomůcky: papír, tužka                        11:30

Program na čtvrtek 21.5.2020

1. třída - Téma: Rozvíjíme pisatelské dovednosti –⁠ tvořivé psaní –⁠ hádanky
                             Pomůcky:papír, tužka                  09:00

 2. třída - Téma: Vyzkoušíme si čtenářskou dovednost –⁠ vysuzování
                              Pomůcky: papír, tužka, materiál z přílohy (není nutný)         09:35

                              72602.jpg (1.16 MB)

3. třída - Téma: Aktivně nasloucháme
                             Pomůcky: papír, tužka                       10:10

4. třída - Téma: Odlišujeme fakta od názorů a domněnek
                             Pomůcky: papír, tužka                     10:50

5. třída - Téma: Čteme a klademe si otázky
                             Pomůcky: papír, tužka                   11:30

Program na pátek 22.5.2020

1. třída - Téma:  Pracujeme s daty, orientujeme se v tabulce
                              Pomůcky:                     09:00

2. třída - Téma: Digitální tvary číslic
                             Pomůcky:                          09:35

3. třída - Téma: Hledáme matematiku všude kolem nás –⁠ řešíme slovní úlohy
                             Pomůcky:                       10:10

4. třída - Téma:  Procvičujeme převody jednotek
                              Pomůcky:                          10:50

5. třída - Téma: igurální čísla (trojúhelníková, čtvercová…)
                             Pomůcky:                                           11:30

____________________________________________________________________________________

Program na pondělí 11.5.2020

1.třída - Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme F, f
                            Pomůcky: 2x papír A5 (může byt i barevný), tužka    09:00

                            72471.pdf (1.04 MB)

2.třída - Téma: Skládáme věty do správného pořadí
                           Pomůcky:  papír, tužka   09:35

                           72472.pdf (1.04 MB)

3.třída - Téma: Naučíme se vyjmenovaná slova po z, procvičíme slova mnohoznačná
                           Pomůcky: papír, tužka   10:10

                           72473.pdf (5.24 MB)

4.třída - Téma: Rozpoznáváme u sloves tvar určitý a neurčitý
                           Pomůcky: papír, tužka      10:50

                           72474.pdf (13.06 MB)

5. třída - Téma: Tvoříme vlastní text a používáme gramatická pravidla, která známe
                             Pomůcky: linkovaný papír, tužka      11:30

                             72475.pdf (10.03 MB)

Program na úterý 12.5.2020

1.třída - Téma: Sčítáme a odčítáme do 20
                            Pomůcky:  mince nebo kolečka s čísly (5 ks)       09:00

                            72476.ppsx (368.14 kB)

2.třída - Téma: Počítáme se závorkami
                           Pomůcky: tužka, papír, slovní úloha z přílohy   09:35

                           72477.pdf (98.83 kB)

3.třída - Téma: Násobíme mimo obor násobilky
                            Pomůcky:  tužka, papír, případně tabulka násobků       10:10

                           72478.ppsx (54.33 kB)

4.třída - Téma: Řešíme nerovnice
                            Pomůcky:  tužka, papír              10:50

                            72479.pdf (12.66 MB)

5.třída - Téma: Seznámíme se s římskými číslicemi a s jejich využitím
                            Pomůcky:  tužka, papír                  11:30

                            72480.ppsx (483.25 kB)

Program na středu 13.5.2020

1.třída - Téma: Seznámíme se s dalšími domácími zvířaty (plazi, bezobratlí)
                            Pomůcky:  žehlička (za dohledu dospělé osoby), trochu mléka nebo                                                                        citronové šťávy, párátko (nebo špejle či vatová tyčinka)09:00

                            72481.ppsx (4.92 MB)

2.třída - Téma: Budeme zkoumat rostliny a živočichy z ekosystému les
                            Pomůcky: tužka, papír                09:35

                            72482.ppsx (2.23 MB)

3.třída - Téma: Zamyslíme se, k čemu slouží rostlinám plody a budeme je třídit
                            Pomůcky: tužka, papír    10:10

                            72483.ppsx (2.15 MB)

4.třída - Téma: Měříme čas
                            Pomůcky: čtvrtka, vytištěné hodiny, lepidlo, nůžky, pravítko, propiska,                                                                     pastelky   

                             72484.pdf (16.7 kB)            

                           Angličtina - Téma: Daily routines
                                                 Pomůcky: tužka, papír, slovíčka z přílohy        11:05

                            72485.pdf (240.03 kB)

5.třída - Téma: Zkoumáme minulost z pohledu architektury
                            Pomůcky: tužka, papír               11:30

                            72486.ppsx (4.28 MB)

program na čtvrtek 14.5.2020

1.třída - Téma: Čteme dě, tě, ně
                            Pomůcky: materiály z přílohy, tužka, papír         09:00

                            72487.pdf (539.22 kB)

2.třída - Téma: Rozvíjíme vlastní pisatelské dovednosti
                            Pomůcky: materiály z přílohy, tužka, papír          09:35

                            72488.pdf (448.56 kB)

3.třída - Téma: Pracujeme s textem – předvídáme
                            Pomůcky: tužka, papír, míč, papírová vlaštovka, sklenice       10:10

                            72489.ppsx (594.6 kB)

4.třída - Téma: Pracujeme s informativním textem
                            Pomůcky:  tužka, papír                    10:50

                            72490.ppsx (2.52 MB)

5.třída - Téma: Porovnáváme informace ze dvou typů textů
                            Pomůcky:  tužka, papír                     11:30

                            72491.pdf (134.59 kB)

Program na pátek 15.5.2020

1.třída - Téma: Stavíme dřívkové stavby, ukážeme si osovou souměrnost
                            Pomůcky: zrcátko, čtvercová síť (kostičkovaný papír), čtvrtka a případně                                                               tempery         09:00

2.třída - Téma: Hledáme u úlohy více řešení
                            Pomůcky: tužka, papír          09:35

3.třída - Téma: Prohlížíme stavby z krychlí zpředu, shora, z boku
                            Pomůcky:  tužka, papír, kostky (krychle) –⁠ alespoň 10x     10:10

4.třída - Téma: Řešíme složené slovní úlohy
                            Pomůcky:  tužka, papír    10:50

5.třída - Téma: Seznámíme se s pojmem úhel
                            Pomůcky:  tužka, papír, pastelky/fixy       11:30

_____________________________________________________________________________________

Program na pondělí 4.5.2020

1. třída - Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme G, g
                             Pomůcky: materiál z přílohy, tužka, papír       09:00

                             72339.zip (713.45 kB)

2. třída - Téma: Procvičíme si abecedu
                             Pomůcky: materiál z přílohy, jakoukoli abecedu (papírová, plastová)  09:35

                             72340.pdf (241.99 kB)

3. třída - Téma: Využíváme slova stejného významu a slova protikladná
                             Pomůcky: tužka, papír            10:10

                             Hudebka: 

                             Pomůcky: 2 středně velké kameny (na vyťukávání), na jeden si děti                                                                          mohou nakreslit modré srdce a na druhý červené srdce

4. třída - Téma: Podstatná jména rodu mužského –⁠ životnost a neživotnost
                             Pomůcky: kolíčky (6 a více kusů), 2 papíry, tužka, kdo chce,tak může                                                                      jednu čtvrtku rozstřihnout podélně na půl       10:50

5. třída - Téma: Procvičíme si psaní vlastních jmen
                             Pomůcky: pero, linkovaný papír (sešit)     11:30

Program na úterý 5.5.2020

1. třída - Téma: Nakupujeme a počítáme s penězi
                             Pomůcky: mince 1, 2, 5, 10 Kč, každá 5x (obrázky mincí nebo kolečko                                                                    s číslem)      09:00

2. třída - Téma: Seznámíme se s násobilkou 6
                             Pomůcky:  tabulka 3x3 čtverečky, tužka, papír, lístečky s násobky 6                                                                          09:35

3. třída - Téma: Dělíme se zbytkem
                             Pomůcky: tužka, papír, 12 ks různých předmětů k počítání (pastelky,

                                                 víčka, kamínky,…)        10:10

                             72346.pdf (702.45 kB)

4. třída - Téma: Zaznamenáváme přímou úměrnost do tabulky (nebo do grafu?)
                             Pomůcky:  tužka, papír                                              10:50

5. třída - Téma: Čteme údaje ze sloupcového nebo kruhového diagramu
                             Pomůcky: tužka, papír, kalkulačka                            11:30

Program na středu 6.5.2020

1. třída - Téma: Seznámíme se s domácími zvířaty a jejich mláďaty
                             Pomůcky: středně velký ručník, 2 ponožky, pracovní list z přílohy                                                                            (dobrovolně)                 09:00

                             72349.pdf (474.66 kB)

2. třída - Téma: Budeme zkoumat rostliny a živočichy z ekosystému řeky a rybníku
                             Pomůcky:  papír, pastelky             09:35

3. třída - Téma: Zjistíme, co znamená koloběh vody v přírodě
                             Pomůcky:  papír, pastelky             10:10

4. třída - Téma: Co se odehrálo v minulosti podle pověstí?
                             Pomůcky: tužka, papír                   10:50

                             Angličtina: Clothes
                             Pomůcky:  oblečení, co mají děti na sobě (+ čepice, šála, bunda,                                                                               sukně), slovíčka z přílohy          11:05

                             72354.zip (438 kB)

5. třída - Téma: Budeme se věnovat třídění živých organismů
                             Pomůcky: tužka, papír                                    11:30

Program na čtvrtek 7.5.2020

1. třída - Téma: Říkáme si říkadla a rozpočitadla
                             Pomůcky:  materiál z přílohy, tužka                   09:00

                             72355.zip (3.53 MB)

2. třída - Téma: Nacvičíme si novou čtenářskou dovednost –⁠ vizuální prvky
                            Pomůcky: materiál z přílohy (nemusí být), tužka        09:35

                            72356.zip (11.5 MB)

3. třída - Téma: Rozvíjíme své pisatelské dovednosti
                             Pomůcky: nelinkovaný + linkovaný papír, tužka          10:10

                             72357.ppsx (302.22 kB)

4. třída - Téma: Využijeme grafický záznam informací při práci s textem
                             Pomůcky: materiál z přílohy (nemusí byt), papír, tužka       10:50

                             72358.zip (1.79 MB)

5. třída - Téma: Pracujeme s pověstí
                             Pomůcky: nelinkovaný + linkovaný papír, tužka                11:30

                             72359.pdf (69.99 kB)

Program na pátek 8.5.2020

            STÁTNÍ SVÁTEK

_______________________________________________________________________________________

program na pondělí 27.4.2020

1. třída - Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme Ch, ch    09:00  —  09:25

                             Pomůcky: pastelky, papír, fixy, materiál z přílohy (není nutné)

                             72216.zip (1.06 MB)

2. třída - Téma: Hrajeme si se slovy příbuznými    09:35  —  10:00

                             Pomůcky: pastelky, pero, papír, materiál z přílohy

                          72217.pdf (210.97 kB)

3. třída - Téma: Pokračujeme s vyjmenovanými slovy po v     10:10  —  10:30

                             Pomůcky: papír, tužka (nebo mazací tabulka)

                             Hudebka: Práce s poslechem, skladba Tanec kuřátek ve skořápce -

                             Modest Petrovič Musorgskij, orchestrální úprava Maurice Ravel
                             Pomůcky: plastové vajíčko naplněné rýží, barevná látková rukavice

4. třída - Téma: Podstatná jména rodu mužského – měkké vzory  10:50  —  11:10

                             Pomůcky: tužka, papír, 7 kusů drobných předmětů (například knoflíky)

5. třída - Téma: Seznámíme se s druhy zájmen   11:30  —  11:50

                             Pomůcky: materiál z přílohy, papír, tužka

                          72220.pdf (491.03 kB)

program na úterý 28.4.2020

1. třída - Téma: Sčítáme a odčítáme do 20 bez přechodu desítky 09:00  —  09:25

                             Pomůcky: pracovní list z přílohy, kartičky s čísly 1-20, 20 drobných

                                                předmětů (třeba fazole nebo knoflíky)

                             72221.pdf (585.46 kB)

2. třída - Téma: Využíváme komutativnost násobení   09:35  —  10:00

                             Pomůcky: tabulka z přílohy, papír, tužka

                             72222.pdf (361.23 kB)

3. třída - Téma: Učíme se dávat přednost se závorkami   10:10  —  10:30

                             Pomůcky: červená a zelená pastelka, papír, tužka

4. třída - Téma: Modelujeme, zapisujeme a čteme zlomky    10:50  —  11:10

                             Pomůcky: papír ve tvaru čtverce, papír A4, tužka (nebo mazací tabulka)

5. třída - Téma: Počítáme se zlomky       11:30  —  11:50

                             Pomůcky: papír, tužka, vystřižená příloha, vystřihnout 20 koleček z papíru

                                               (5 fixou rozdělit na polovinu, 5 rozdělit na třetiny, pět na čtvrtiny a 

                                                5 na šestiny jako koláč), barevná fixa   

                             72225.jpg (88.4 kB)

Program na středu 29.4.2020

1. třída - Téma: Seznámíme se s hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty 09:00  —  09:25

                             Pomůcky: vajíčko, sůl, tácek nebo mělký talířek

2. třída - Téma: Ptáci kolem nás   09:35  —  10:00

                             Pomůcky: papír, pastelky, fixy, sešívačka, děrovačka nebo nůžky, provázek

3. třída - Téma: Vyzkoušíme lidské smysly   10:10  —  10:30

                             Pomůcky: tužka, papír, 3 různé vůně

4. třída - Téma: Cestujeme po naší vlasti     10:50  —  11:05

                             Pomůcky: jakákoli slepá mapa s kraji (nebo z přílohy)

                          72229.jpg (53.55 kB)

                             Angličtina: Farm animals    11:05  —  11:20

                             Pomůcky: figurky zvířátek, obrázky zvířátek ze statku

                         72230.pdf (122.76 kB)

5. třída - Téma: Cestujeme po Evropě    11:30  —  11:50

                             Pomůcky: tužka, papír

Program na čtvrtek 30.4.2020

1. třída - Téma: Čteme texty s ď, ť, ň      09:00  —  09:25

                             Pomůcky: materiál z přílohy, tužka, pastelky

                             72232.pdf (110.02 kB)

2. třída - Téma: Aktivně pracujeme s literárním textem    09:35  —  10:00

                             Pomůcky: materiál z přílohy, psací potřeby, svoji rozečtenou knihu

                             72233.pdf (267.91 kB)

3. třída - Téma: Tvořivě pracujeme s literárním textem    10:10  —  10:30

                             Pomůcky: materiál z přílohy, papír, psací potřeby

                             72234.pdf (29.36 kB)

4. třída - Téma: Prozkoumáme zvukovou stránku jazyka      10:50  —  11:10

                             Pomůcky: papír, psací potřeby, případně malou pet lahev, vařečku, lžíci

5. třída - Téma: Vyhledáváme a třídíme informace    11:30  —  11:50

                             Pomůcky: nelinkovaný papír, materiál z přílohy, psací potřeby

                             72236.pdf (125.44 kB)

Program na pátek 1.5.2020

     STÁTNÍ SVÁTEK  -  SVÁTEK PRÁCE 

_________________________________________________________________________________________

program na pondělí 20.4.2020

1. třída - Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme Ř, ř. 09:00  —  09:25

                          Pomůcky: tužka, papír, pastelky

                          72114.pdf (267.81 kB)

2. třída - Téma: Úvod do slovních druhů, podstatná jména. 09:35  —  10:00

                          Pomůcky: vytištěná příloha, tužka

                          72117.pdf (200.06 kB)

3. třída - Téma: Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po v. 10:10  —  10:30

                          Pomůcky: vytištěná příloha (rozstříhat)

                          72118.pdf (75.96 kB)

4. třída - Téma: Učíme se používat vzory podstatných jmen rodu mužského – tvrdé vzory.                                    10:50  —  11:10        

                           Pomůcky: papír, tužka

                              72119.pdf (1.64 MB)

5. třída - Téma: Záhada detektiva Jazykznala 11:30  —  11:50

                         Pomůcky: tužka, papír, nůžky, lepenka, 2 kartičky (formát pohledu)

                            72120.pdf (6.43 MB)

program na úterý 21.4.2020

1. třída - Téma: Počítáme o několik více, o několik méně.

                          Pomůcky: 20 předmětů na počítání

                             72121.ppsx (387.66 kB)

2. třída - Téma: Počítáme s násobilkou 5.

                          Pomůcky: tabulka z přílohy, mince 5 Kč (10 kusů)

                             72122.zip (531.48 kB)

3. třída - Téma: Písemně odčítáme.

                          Pomůcky: papír, pastelky, hrací kostka, případně víčka z pet lahví (knoflíky)

                                                20 kusů

                             72123.ppsx (216.38 kB)

4. třída - Téma: Pamětně počítáme s přirozenými čísly. 

                          Pomůcky: pracovní list z přílohy nebo papír, tužku (nebo tabulku, fix)

                             72124.zip (963.69 kB)

5. třída - Téma: Zaokrouhlujeme desetinná čísla 

                          Pomůcky: pravítko, ořezaná tužka, papír, 20 kartiček z papíru (velikost

                                                polovina pohlednice)

                             72125.ppsx (208.99 kB)

Program na středu 22.4.2020

1. třída - Téma: Oslavíme den Země     09:00  —  09:25

                          Pomůcky: 3 plyšová zvířátka, papír 7 x 5 cm, fix, zavřená sklenice od 

                                                 zavařeniny s vodou bez nálepek

2. třída - Téma: Savci kolem nás     09:35  —  10:00

                             Pomůcky: papír a pastelky

3. třída - Téma: Pečujeme o své zdraví    10:10  —  10:30

                             Pomůcky: fix, papír, leták z obchodu s potravinami

4. třída - Téma: Seznámíme se s časovou osou a povíme si, jak se žilo v minulosti

                          Pomůcky: papír a tužka

                          Angličtina:My house 

                          72130.pdf (430.44 kB)

5. třída - Téma: Porovnáme život v minulosti a dnes (např. bydlení, móda)

                          Pomůcky: papír a tužka

Program na čtvrtek 23.4.2020

1. třída - Téma: Vyprávíme podle obrázkové osnovy. 09:00  —  09:25

                         Pomůcky: rozstřihané materiály z přílohy, tužka nebo pastelky

                            72132.zip (870.55 kB)

2. třída - Téma: Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti – píšeme dopis. 09:35  —  10:00

                          Pomůcky: materiál z přílohy, tužka

                             72133.zip (731.89 kB)

3. třída - Téma: Popisujeme pracovní postup. 10:10  —  10:30

                          Pomůcky: barevné papíry (1 zelený, 1 dle výběru), 1 bílý papír, kružítko,

                                                 nůžky, izolepa, špejle, lepidlo, fixy, kolíček nebo kancelářská                                                               svorka, linkovaný papír, tužka, kartičky z přílohy

                             72134.zip (740.93 kB)

4. třída - Téma: Porovnáváme informace ze dvou textů. 10:50  —  11:10

                          Pomůcky: tužka, papír, případně vystřižené karty z přílohy (není podmínkou)

                             72135.zip (1009.68 kB)

5. třída - Téma: Používáme čtenářskou strategii vytváření představ. 11:30  —  11:50

                         Pomůcky: materiály z přílohy, tužka, papír           

                            72136.zip (158.87 kB)

Program na pátek 24.4.2020

1. třída - Téma: Řešíme součtové trojúhelníky. 09:00  —  09:25

                          Pomůcky: 10 plyšáků, pracovní list z přílohy, tužka, papír

                             72137.pdf (785.28 kB)

2. třída - Téma: Zjišťujeme obvod útvarů

                          Pomůcky: krejčovský metr (nebo pravítko a provázek), 16 fixů, velký

                                                 plyšák, tužka, papír

                             72138.pdf (6.21 kB)

3. třída - Téma: Hledáme k úloze více řešení. 10:10  —  10:30

                          Pomůcky: tužka, papír

4. třída - Téma: Písemně počítáme s přirozenými čísly. 10:50  —  11:10

                             Pomůcky: tužka, papír, případně si můžete vytisknout herní plán z přílohy

                                                 a vzít si k němu herní figurku a kostku

                                                72140.zip (1.2 MB)

5. třída - Téma: Počítáme povrch krychle. 11:30  —  11:50

                          Pomůcky: tužka, fixy, papír, pravítko, čtverečkovaný papír, předmět ve

                                                tvaru krychle

______________________________________________________________________________________________

program na pondělí 13.4.2020

          VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

 program na úterý 14.4.2020

1. třída - Téma: Odčítáme do 20 bez přechodu desítky      09:00  —  09:25

                              72016.ppsx (424.76 kB)

                             Zdravotní cvičení: Cviky na plochou nohu a pro nevidomé na vnímání

                                                               různých  povrchů  09:25

                             Pomůcky: švihadlo, koště, kostky / víčka, vařečky, plyšáci, ručník,

                                                 kuchyňské utěrky, cokoliv, po čem mohou děti šlapat a 

                                                 vnímat různé materiály

2. třída- Téma:  Násobíme čtyřmi, pracujeme s tabulkou násobků  09:35  —  10:00

                             Pomůcky: kostky (nebo 40 malých předmětů), tabulka násobků (příloha),

                                                papír, tužka

                             72017.zip (289.34 kB)

3. třída - Téma: Učíme se písemně sčítat 10:10  —  10:30

                             Pomůcky: papír, pastelky, dětské peníze (1 Kč, 10 Kč, 100 Kč), kartičky

                                                (na cenovky)

                            72018.ppsx (1.73 MB) 

                            Zdravotní cvičení: Bubnování s dřevěnými paličkami 10:30

                            Pomůcky: bubenické paličky nebo ozvučná dřívka (nebo vařečky), velký míč                                                         nebo polštář, podložka z koupelny nebo karimatka

4. třída - Téma: Počítáme do milionu (opakujeme řády)  10:50  —  11:10

                             72019.pdf (234.28 kB)

                             Zdravotní cvičení: Cviky na protažení a správné držení těla  11:10

                             Pomůcky: karimatka nebo deka

5. třída - Téma: Porovnáváme desetinná čísla  11:30  —  11:50
                             Pomůcky: papír, tužka

                             72020.pdf (9.4 MB)

Program na středu 15.4.2020

1. třída - Téma: Pozorujeme živočichy na jaře - hmyz   09:00  —  09:25
                             Pomůcky: papír (přibližně 15 cm x 15 cm), papírový proužek (2 cm x 15 cm)

                                                a lepidlo na výrobu „turbočmeláka,,

                             72024.ppsx (5.89 MB)

2. třída - Téma: Pozorujeme stromy na jaře      09:35  —  10:00
                             Pomůcky: 3 papíry A4, pastelky, fixy

                             72025.ppsx (7.73 MB)

3. třída - Téma: Povíme si něco o sluneční soustavě    10:10  —  10:30
                             Pomůcky: pracovní list z přílohy (černobílý), papír, tužku, pastelky

                             72026.zip (12.45 MB)

4. třída - Téma: Pozorujeme živočichy a rostliny v okolí lidských obydlí     10:50  —  11:05
                             Pomůcky: pracovní list, tužka

                             72027.zip (28.69 MB)

                             Angličtina: Classroom objects     11:05  —  11:20
                             Pomůcky: běžná aktovka a v ní: kniha, penál, pero, tužka, pastelky,

                                                pravítko, ořezávátko, guma, lepidlo, nůžky

                             72028.zip (2.6 MB)

5. třída - Téma: Česká republika oblast mírného podnebného pásu    11:30  —  11:50
                             Pomůcky: pracovní list a slepá mapa z přílohy

                             72029.zip (1.56 MB)

Program na čtvrtek 16.4.2020

1. třída - Téma: Čteme a rozpoznáváme b, d    09:00  —  09:25
                             Pomůcky: materiály na webu, plácačka (nebo pomlázka, ruka)

                             72030.zip (949.86 kB)

2. třída - Téma: Naučíme se používat čtenářskou strategii VIZUALIZACE    09:35  —  10:00

                             72031.zip (7.88 MB)

3. třída - Téma: Vyhledáváme v textu    10:10  —  10:30

                             72032.zip (903.67 kB)

4. třída - Téma: Tvořivě pracujeme s literárním textem   10:50  —  11:10  

                             72033.pdf (765.27 kB)

5. třída - Téma: Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti     11:30  —  11:50

Program na pátek 17.4.2020

1. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu              09:00  —  09:25
                             Pomůcky: pastelky (20 ks), obrázek z přílohy, fazole (20 ks)

                             72035.zip (1.03 MB)

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu (počítáme s penězi)       09:35  —  10:00
                             Pomůcky: tužka, papír, papírové mince (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč,

                                                 50 Kč), hrací kostka

                             72036.zip (804.14 kB)

3. třída - Téma: Poznáváme tělesa a jejich vlastnosti (vrchol, stěna, hrana)   10:10  —  10:30
                             Pomůcky: párátka, modelína

                             72037.ppsx (275.97 kB)

4. třída - Téma: Modelujeme některá tělesa (např. krychle z dřívek)   10:50  —  11:10
                             Pomůcky: párátka (špejle), modelína (želé bonbóny)

                             72038.ppsx (719.33 kB)

5. třída - Téma: Písemně sčítáme a odčítáme desetinná čísla  11:30  —  11:50
                             Pomůcky: 9 proužků papíru (2 A4), papír

                             72039.ppsx (77.5 kB)

______________________________________________________________________________________________

program na pondělí 6.4.2020

1. třída - Téma: Vyvodíme a píšeme Ž, ž      09:00  —  09:25

                             Pomůcky: hračka „žába“ (zelené víčko), papír (tabulka), tužka

                             71889.zip (1.67 MB)

2. třída - Téma: Čteme a píšeme slova se skupinami 
                             Pomůcky: papír, tužka               09:35  —  10:00

                             71890.pdf (1.67 MB)

3. třída - Téma: Vyjmenovaná slova po P a vlastní jména
                             Pomůcky: slepá mapa (z přílohy), nůžky, lepidlo     10:10  —  10:30

                             71891.zip (31.76 MB)

                             Hudebka: 

                            Pomůcky: 2 vařečky, kousek červené a modré mašle (mohou být i jiné

                                               barvy)       10:30

4. třída - Téma: Procvičíme si vyjmenovaná a příbuzná slova po z a zopakujeme

                             všechna vyjm. sl.
                             Pomůcky: tužka, papír        10:50  —  11:10

                             71893.pdf (983.75 kB)

                             Hudební výchova:

                             Pomůcky: 2 vařečky, kousek červené a modré mašle (mohou být i jiné

                                                barvy)            11:10

5. třída - Téma: Zjistíme, co to znamená, když je podmět nevyjádřený
                            Pomůcky: papír (velikost pohlednice), tužka, věty (z přílohy)  11:30  —  11:50

                           71895.zip (3.24 MB) 

program na úterý 7.4.2020

1. třída - Téma: Počítáme s kostkami
                             Pomůcky: kostky ze stavebnice, pracovní list z přílohy   09:00  —  09:25

                             71896.zip (1.39 MB)

2. třída - Téma: Počítáme s kostkami
                             Pomůcky: kostky (stejné), 2 papíry      09:35  —  10:00

                             71897.ppsx (656.24 kB)

3. třída - Téma: Pracujeme a počítáme se stavebnicí   10:10  —  10:30
                             Pomůcky: stavebnice (krychle, kvádry), pastelky, papír (čtverečkovaný)

                             71898.ppsx (106.62 kB)

4. třída - Téma: Pracujeme a počítáme se stavebnicí
                             Pomůcky: kostky (s čepy), kostky dřevěné, hrací kostky  10:50  —  11:10

                             71899.ppsx (248.91 kB)

5. třída - Téma: Zapisujeme desetinná čísla a seznamujeme se s jejich řády
                             Pomůcky: papír, nůžky, tužka, účtenka z obchodu    11:30  —  11:50

                             71900.pdf (9.67 MB)

 Program na středu 8.4.2020

1. třída - Téma: Povídáme si, jaké jsou naše velikonoční tradice
                             Pomůcky: gumičku, mikroutěrku "froté" nebo malý ručník   09:00  —  09:25

                             71901.zip (1.8 MB)

2. třída - Téma: Dozvíme se o původu Velikonoc
                             Pomůcky: čtvrtka A3, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo na papír  09:35  —  10:00

                             71902.zip (3.71 MB)

3. třída - Téma: Slavíme Velikonoce v Anglii a zapojíme angličtinu

                             Pomůcky: nůžky, lepidlo, zelený papír (nemusí být), bílá čtvrtka (může být                                                            i obyčejný papír), různobarevné odstřižky papírů i třeba zbytky                                                              látek nebo mašliček, mohou být i nějaké velikonoční samolepky                                                          (není povinné), 1 vařené vajíčko, fixy na jeho pomalování,                                                                      čokoládové vajíčko​.             10:10  —  10:30

                              71903.ppsx (1.38 MB)

4. třída - Téma: Povíme si o velikonočních zvycích a tradicích na různých místech ČR
                             Pomůcky: tužka, pracovní list se slepou mapou ČR a vystřiženými kraji,                                                                můžete si připravit také vajíčko natvrdo, sklenici s barvou na                                                                vajíčka dle vlastního výběru, obvaz a čerstvý list                                                                                      10:50  —  11:10

                             71904.zip (14.87 MB)

5. třída - Téma: Poznáváme, jak se slaví Velikonoce v některých zemích Evropy
                             Pomůcky: zelený barevný papír, vařené (barvené) vajíčko (když nebude                                                                  barvené, nic se neděje)         11:30  —  11:50

Program na čtvrtek 9.4.2020

           Velikonoční prázdniny 

Program na pátek 10.4.2020

            Státní svátek 

__________________________________________________________________________________________

Program na pondělí 30.3.2020

1. třída - Téma: Vyvodíme písmeno Čč, nacvičíme si psací Čč
                             Pomůcky: papír, tužka, papír A4 rozstřihaný na hromádku lístečků                                                                         (cca 30 kousků), fixy, hrst čočky nebo korálků    09:00  —  09:25

                             71715.zip (2.13 MB)

2. třída - Téma: Procvičíme čtení a psaní slov se skupinami 
                             Pomůcky: dvakrát papír A4, tužku, červený a modrý fix  09:35  —  10:00

                             71716.pdf (1.44 MB)

3. třída - Téma: Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po p
                             Pomůcky: tužka, papír, vyjmenovaná slova po P (buď najdete u nás na                                                                    webu nebo je můžete sami napsat na kartičky)  10:10  —  10:35

                             71717.zip (9.96 MB)

4. třída - Téma: Procvičíme si vyjmenovaná a příbuzná slova po v
                             Pomůcky: přehled vyjmenovaných slov po v (z knížky, učebnice nebo                                                                    sešitu), tužka, papír       10:50  —  11:15

                              71718.zip (2.74 MB)

5. třída - Téma: Seznámíme se s přídavnými jmény přivlastňovacími
                             Pomůcky: papír tužka (nebo mazací tabulku), vytisknout podklady z webu,                                                          lepící papírky    11:35  —  12:00

                              71719.zip (4.85 MB)

Program na úterý 31.3.2020

1. třída - Téma: Čteme a píšeme čísla od 11 do 20
                             Pomůcky: karty s čísly 1-20 (můžete vyrobit), 12 kusů víček od pet lahví,                                                               pracovní list                                        09:00  —  09:25

                             71720.zip (1.19 MB)

2. třída - Téma: Násobíme třemi, hádáme čísla
                             Pomůcky: papír, tužka, pastelky, 30 kusů fazolí nebo těstovin (drobný                                                                    materiál, který lze počítat)                 09:35  —  10:00

                             71721.ppsx (183.25 kB)

3. třída - Téma: Zaokrouhlujeme na stovky
                             Pomůcky: pravítko 30 cm, pracovní list              10:10  —  10:35

                             71722.zip (8.51 MB)

4. třída - Téma: Čteme v jízdních řádech (převádíme jednotky času)
                             Pomůcky: jízdní řád tramvaje č. 17 (najdete v materiálech k hodině),                                                                      pracovní list, papír, tužka (nebo mazací tabulka)  10:50  —  11:15

                             71723.pdf (481.72 kB)

5. třída - Téma: Modelujeme, zapisujeme a čteme desetinná čísla                                                                                   Pomůcky: kalkulačka, pravítko, papír, špejle                 11:35  —  12:00

                             71724.zip (15 MB)

Program na středu 1.4.2020

1. třída - Téma: Pozorujeme živočichy na jaře (ptáci)
                             Pomůcky: ptáček (šablona je v příloze, obstřihnout vnější tvar včetně                                                                    čtverců), 3 plyšáci   09:00                                                                                                           71726.zip (11.18 MB)

2. třída - Téma: Jaro v kalendáři. Seznámení s novými pojmy: rovnodennost, slunovrat
                             Pomůcky: tužka, papír, kalendář   09:35  —  10:00

                             71730.zip (1.4 MB)

3. třída - Téma: Budeme si povídat o lidském těle (vnitřní orgány) a zapojíme angličtinu
                             Pomůcky: tužka, papír, pracovní list z přílohy   10:10  —  10:35

                             71733.zip (2.51 MB)

4. třída - Téma: Budeme si povídat o našem hlavním městě
                             Pomůcky: nastříhané papíry (15 kusů ve velikosti pohlednice), tužka,                                                                    papír (nebo mazací tabulka)   10:50  —  11:15

                             71735.zip (3.92 MB)

5. třída - Téma: Podnebné pásy a co o nich víme
                             Pomůcky: papír, tužka, pastelky, můžete si vzít také plácačku na                                                                              mouchy     11:35  —  12:00

                            71737.pdf (2.88 MB)

 

Program na čtvrtek 2.4.2020 

1. třída - Téma: Čteme ouaueu
                             Pomůcky: papír, tužka, libovolná pastelka  09:00  —  09:25                                                                     71739.zip (539.92 kB)

2. třída - Téma: Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti
                             Pomůcky: tužka, papír, podklady z přílohy   09:35  —  10:00                                                                   71745.zip (2.74 MB)

3. třída - Téma: Čteme a ptáme se
                             Pomůcky: 2 papíry, podklady z přílohy, tužka  10:10  —  10:35                                                               71749.zip (971.6 kB)

4. třída - Téma: Používáme orientační prvky v textu k lepšímu porozumění
                             Program: tužka, papír, kdo má: papír velikosti plakátu, podklady z přílohy                                                            10:50  —  11:15                                                                                                                               71750.zip (1.07 MB)

5. třída - Téma: Čteme a využíváme čtenářskou strategii hledání souvislostí
                             Pomůcky: linkovaný papír, tužka, vytištěné a vystřižené puzzle z přílohy                                                                11:35  —  12:00                                                                                                                             71751.zip (270.73 kB)

Program na pátek 3.4.2020

1. třída - Téma: Počítáme do 20
                             Pomůcky: párátka (20 a více), fazole (20 a více), 3 plyšáci   09:00  —  09:25

                             71752.ppsx (6.67 MB)

2. třída - Téma: Tvoříme slovní úlohy
                             Pomůcky: papír, tužka (nebo mazací tabulka), 30 libovolných drobných                                                                  předmětů na počítání    09:35  —  10:00

                                                71753.ppsx (14.43 MB)

3. třída - Téma: Orientujeme se v čase, počítáme s ciferníkem
                             Pomůcky: papír, tužka, pastelky, materiál z přílohy 10:10  —  10:30

                             71754.zip (1.11 MB)

4. třída - Téma: Vyhledáváme rovinné útvary souměrné podle osy
                             Pomůcky: papír (čtverečkovaný), nůžky, zrcátko 10:50  —  11:10

                             71755.ppsx (283.39 kB)

5. třída - Téma: Poznáváme pravidelné rovinné obrazce
                             Pomůcky: papír (čtverečkovaný), tužka, fix (pastelky), případně špejle                                                                    a provázek 11:35  —  12:00

                             71756.zip (5.18 MB)

_____________________________________________________________________________________

Program na pondělí 23.3.2020

1. třída - Téma: Vyvodíme písmeno H, nacvičíme si psací H
                             Pomůcky: papír, tužka, pravítko, krátká párátka, mazací tabulka s fixem                                                                09:00  —  09:25

                             71596.zip (3.77 MB)

2. třída - Téma: Píšeme souhlásky uprostřed a na konci slov
                             Pomůcky: papír A4, tužka, nůžky, červený a modrý  fix    09:35  —  10:00

                             71597.ppsx (1.08 MB)

3. třída - Téma: párové souhlásky
                            Pomůcky: tužka, papír nebo mazací tabulka s fixem     10:10  —  10:35

                            71598.pdf (537.87 kB)

4. třída - Téma: Procvičíme si vyjmenovaná slova po p, s
                             Pomůcky: tužka, papíry (na kartičky s i /y)​      10:50  —  11:15

                             71599.pdf (35.59 MB)

5. třída - Téma: Rozpoznáváme přídavná jména tvrdá a měkká a budeme je skloňovat
                            Pomůcky: tužka, fixy, papíry, 3 plyšáci      11:35  —  12:00

                            71601.zip (448.87 kB)

Program na úterý 24.3.2020

1. třída - Téma: Opakujeme si znaménka menší, větší, rovná se, plus
                             Pomůcky: papírové mince (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč), tužka, papír   09:00  —  09:25

                            71613.zip (1.73 MB)

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu
                             Pomůcky: tužka, papír, pastelky, mince (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč,10 Kč, 20 Kč,                                                                    50 Kč)     09:35  —  10:00

                             71614.ppsx (187.33 kB)

3. třída - Téma: Pamětně sčítáme a odčítáme do 1000
                             Pomůcky: dětské papírové bankovky (100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč                                                                   nebo vyrobit kartičky), tužka, papír  10:10  —  10:35

                             71615.ppsx (2.52 MB)

4. třída - Téma: Zaokrouhlujeme na čísla na tisíce, sta a desítky
                             Pomůcky: mazací tabulka s fixem nebo papír, papír a tužka  10:50  —  11:15

                             71616.zip (196.47 kB)

5. třída - Téma: Počítáme s časovými údaji                                                                                                                           Pomůcky: kalkulačka, tužka, papír              11:35  —  12:00

                             71617.ppsx (60.8 kB)

Program na středu 25.3.2020

1. třída - Téma: Pozorujeme klíčení semen, poznáváme květiny
                            Pomůcky: miska s vodou, vystřižena květina z přílohy,                                                                                               naklíčená semena z minulého týdne, lupa (kdo má)                                                                                 09:00  —  09:25

                            71618.zip (3.73 MB)

2. třída - Téma: Naučíme se členění času (měsíce, dny)
                             Pomůcky: pastelky, papír    09:35  —  10:00

                             71619.ppsx (5.96 MB)

3. třída - Téma: Budeme si povídat o lidském těle a zapojíme angličtinu
                             Pomůcky: tužka, papír, panenka    10:10  —  10:35

                             71620.zip (3 MB)

4. třída - Téma: Ekosystémy na jaře                                                                                                                                         Pomůcky: 6 obyčejných papíru, tužka  10:50  —  11:15

5. třída - Téma: Poznáváme Evropu, naše sousední státy
                             Pomůcky: tužka, papír        11:35  —  12:00

                             71622.ppsx (2.28 MB)

Program na čtvrtek 26.3.2020

1. třída - Téma: Samostatně čteme a klademe si otázky
                             Pomůcky: pastelky, 4 čisté papíry A5, záložka    09:00  —  09:25

                             71623.zip (138.69 kB)

2. třída - Téma:  Aktivně nasloucháme čtenému textu
                              Pomůcky: pastelky, pracovní list, rozstříhaná slova z přílohy                                                                                     09:35  —  10:00

                              71624.zip (7.27 MB)

3. třída - Téma: Orientujeme se v textu
                             Pomůcky: papír, tužka, mazací tabulka        10:10  —  10:35

                             71625.zip (138.45 kB)

4. třída - Téma: Pracujeme s vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými v textu (po p, s)
                             Pomůcky: psací potřeby, papír (stírací tabulka, fix )    10:50  —  11:15

                             71626.pdf (105.87 kB)

 5. třída - Téma: Čteme a pracujeme s klíčovými slovy

                              Pomůcky: papír, tužka (stírací tabulka, fix)   11:35  —  12:00

                              71627.pdf (162.88 kB)

Program na pátek 27.3.2020

1. třída - Téma:  Odčítáme do 20 a řešíme slovní úlohu
                              Pomůcky: kostky, mince (papírové 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč)                                                                            09:00  —  09:25

                              71628.ppsx (12 MB)

2. třída - Téma: Rozpoznáváme rovinné útvary kolem nás
                             Pomůcky: špejle (pastelky), kdo má tak modelínu     09:35  —  10:00

3. třída - Téma:  Měříme na centimetry a milimetry
                              Pomůcky: papír, tužka, nůžky, pravítko, provázek      10:10  —  10:35

                              71630.ppsx (167.13 kB)

4. třída - Téma: Určujeme obsah jednoduchých rovinných obrazců  pomocí čtvercové sítě
                             Pomůcky: čtverečkovaný papír, nůžky, papír (nejlépe barevný)                                                                                  10:50  —  11:15

                             71631.ppsx (405.2 kB)

5. třída - Téma: Poznáváme základní jednotky obsahu
                             Pomůcky: tužka, čtverečkovaný nebo obyčejný papír, pravítko, provázek                                                                1 metr, nůžky       11:35  —  12:00

                             71632.ppsx (1.62 MB)

________________________________________________________________________________________

 

 

 

Svátek

Svátek má Petr

Obědy dětem

Obědy dětem

Šablony II

Dotace

Šablony III

ŠABLONY III

Šablony IV

Šablony IV

Doučování

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

Pranostika na akt. den

Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 22. 2. 2024
zataženo 8 °C 4 °C
pátek 23. 2. déšť se sněhem 7/4 °C
sobota 24. 2. slabý déšť 8/3 °C
neděle 25. 2. slabý déšť 9/6 °C

Anketa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.