Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

Česká televize - UčiTelka

Česká televize - 2. program - od 9 hodin
Jednotlivé díly lze zhlédnout i zpětně
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000008/

Program na pondělí 15.6.2020

1. třída - Téma: Velké písmeno na začátku věty, vlastní jména
                             Pomůcky: papír, penál          09:00

                             73040.pdf (1 MB)

2. třída - Téma: Rozlišujeme druhy vět
                             Pomůcky: modelína, alespoň tři papíry, tužka      09:35

                             73041.pdf (2.39 MB)

3. třída - Téma:  Dopis – pozdrav z výletu, psaní adresy, opakování velkých písmen
                             Pomůcky: mazací tabulka nebo papír, tužka, obálka        10:10

                             73042.pdf (5.17 MB)

4. třída - Téma: Slovesa – slovesný způsob
                             Pomůcky: papír, tužka       10:50

                             73043.pdf (838.75 kB)

 5. třída - Téma: Rozlišujeme řeč přímou a nepřímou
                              Pomůcky: papír, tužka, oblíbená knížka     11:30

                              73044.pdf (4.37 MB)

Program na úterý16.6.2020

1. třída - Téma: Řešíme slovní úlohy
                             Pomůcky: tužka, papír                   09:00

2. třída - Téma:Sčítáme a odčítáme do 100
                            Pomůcky: materiál z přílohy, papír, pastelky      09:35

                            73046.pdf (61.18 kB)

3. třída - Téma: orientace ve schématu – bludiště, výstaviště
                            Pomůcky: čtverečkovaný papír, pastelky    10:10

                           

4. třída - Téma: Pamětné počítání s přirozenými čísly
                            Pomůcky: materiál z přílohy (není nutný), provázek, papír, tužka (mazací                                                               tabulka)     10:50

                            73048.pdf (210.31 kB)

5. třída - Téma: Matematika kolem nás (využití osvojených dovedností k řešení                                                            reálných situací)
                            Pomůcky: tužka, papír               11:30

                            71432.pptx (46.13 kB)

Program na středu 17.6.2020

1. třída - Téma: Povíme si, co se děje v přírodě na jaře
                             Pomůcky: mělká miska, vata nebo papírové kapesníčky, hrnek s troškou                                                              vody, semínka – hrách, čočka, dýně               09:00  —  09:25

                             71433.zip (3.78 MB

2. třída - Téma: Povíme si, jak běží čas, co je minulost, současnost, budoucnost
                            Pomůcky: tužka, papír

                            71434.ppsx (1.93 MB)

3. třída - Téma: Budeme si povídat o rodině s využitím metody CLIL (se zapojením angličtiny)
                             Pomůcky: tužka, papír, kdo má, tak fotky vlastní rodiny

                             10:10  —  10:35

                             71435.zip (1.97 MB)

4. třída - Téma: Poznáváme Českou republiku s využitím metody CLIL (se zapojením                                                   angličtiny)           10:50  —  11:15

                             71436.zip (819.94 kB)

5. třída - Téma: Poznáváme Českou republiku s využitím metody CLIL (se zapojením                                                  angličtiny)            11:35  —  12:00

                              71471.zip (6.06 MB)

Program na čtvrtek 18.6.2020

1. třída - Téma: Dílna čtení
                             Pomůcky: tužka, papír, rozečtená knížka, materiál z přílohy (není nutný)                                                                09:00

                             73056.pdf (239.39 kB)

2. třída - Téma: Čtenářské a pisatelské dovednosti v dílně čtení
                             Pomůcky: tužka, papír, rozečtená knížka, materiál z přílohy (není nutný)                                                                09:35

                             73057.pdf (303.6 kB)

3. třída - Téma: Tvořivá práce s textem
                             Pomůcky: tužka, papír, špendlík se žlutou hlavičkou        10:10

4. třída - Téma: Pracujeme podle pokynů a instrukcí
                            Pomůcky: tužka, papír       10:50

5. třída - Téma: Vymýšlíme a píšeme recept
                             Pomůcky: tužka, papír linkovaný i nelinkovaný   11:30

Program na pátek 19.6.2020

1. třída - Téma:  Stavíme z krychlí
                              Pomůcky: 2-3 hrací kostky, karty s čísly 0-20, stavebnice (krychle,                                                                           kvádr, asi 10 kusů), papír, pastelky    09:00  —  09:25

                              71451.ppsx (197.77 kB)

2. třída - Téma: Vyzkoušíme si, jaká známe tělesa
                             Pomůcky: hrací kostka, 1 kniha, pomeranč nebo jablko nebo hrášek,                                                                      09:35  —  10:00

                             71452.ppsx (60.28 kB)

3. třída - Téma: Násobíme a dělíme
                            Pomůcky: tužka, papír, pastelka (červená, zelená)       10:10  —  10:35

                            71453.ppsx (2.19 MB)

4. třída - Téma: Pracujeme se stovkovou tabulkou
                            Pomůcky: stovková tabulka (ke stažení níže)    10:50  —  11:15

                            71454.zip (2.92 MB)

5. třída - Téma: Poradíme si se zlomky
                             Pomůcky: papír A4, tužka, hrníček, ciferník (ke stažení níže), nůžky                                                                        11:35  —  12:00

                             71455.zip (790.98 kB)________________________________________________________________________________

Program na pondělí 8.6.2020

1. třída - Téma: Austrálie – Čteme di, ti, ni / dy, ty, ny
                            Pomůcky: 27 párátek nebo sirky, houbička na nádobí, papír, fixy     09:00

                            72944.pdf (3.35 MB)

2. třída - Téma: Afrika – Píšeme velká písmena ve jménech
                             Pomůcky: alespoň 4x papír A4, nůžky       09:35

                             72945.pdf (782.88 kB)

3. třída - Téma: Amerika – Poznáváme slovesa v textu
                            Pomůcky: papír, tužka, míč          10:10

                            72946.pdf (9.21 MB)

4. třída - Téma: Evropa – Časujeme slovesa v minulém čase
                             Pomůcky: papír, tužka                   10:50

                             72947.pdf (7.42 MB)

5. třída - Téma: Procvičujeme psaní přídavných jmen
                             Pomůcky: tužka, papír, pastelky        11:30

                             72948.pdf (14.06 MB)

Program na úterý 9.6.2020

1. třída - Téma: Sčítáme a odčítáme do 20
                             Pomůcky:  kartičky s čísly, papír, tužka      09:00

                             72949.ppsx (591.66 kB)

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu
                             Pomůcky: papír, libovolné mince, pastelky nebo fixy, úloha z přílohy 09:35

                             72950.pdf (264.2 kB)

3. třída - Téma: Orientujeme se v čase
                             Pomůcky: papír, tužka       10:10

                             72951.ppsx (390.63 kB)    

4. třída - Téma: Poznáváme římské číslice
                             Pomůcky: papír, tužka        10:50

                             72952.ppsx (1.25 MB)

5. třída - Téma: Opakujeme písemné dělení dvojciferným dělitelem
                             Pomůcky: papír, tužka         11:30

                             72953.ppsx (385.39 kB)

Program na středu  10.6.2020

1. třída - Téma: Léto na louce
                             Pomůcky: nůžky, papír 3×15 cm, fixy, brčko      09:00

2. třída - Téma: Zahrada v létě
                            Pomůcky: papír, tužka       09:35

3. třída - Téma: Rovnováha v přírodě a její ochrana
                            Pomůcky: papír, tužka, (1 papír recyklovaný, z jedné strany nakreslit 5                                                                   popelnic – oranžovou, žlutou, modrou, zelenou                                                                                         a šedou)                           10:10

                            72956.pdf (229.34 kB)

4. třída - Téma: Období renesance a význam vzdělání
                             Pomůcky: čtvrtka, nůžky, role od toaletního papíru, špendlík, materiály                                                                  z přílohy                         10:50

                              72957.pdf (116.69 kB)

                             ANGLIČTINA:

                             Téma: Forest animals + this/that – these/those
                             Pomůcky: papír, tužka, 4× kartičky THIS/THESE/THAT/THOSE  11:05

                             72958.pdf (167.35 kB)

5. třída - Téma: Člověk a informace
                             Pomůcky:tužka, papír

Program na čtvrtek 11.6.2020

1. třída - Téma: Píšeme příběh
                             Pomůcky: papír, tužka, případně materiál z přílohy         09:00

                             72960.pdf (143.67 kB)

2. třída - Téma: Procvičujeme čtenářskou dovednost – porovnání
                             Pomůcky:  papír, tužka, případně materiál z přílohy             09:35

                             72961.pdf (285.68 kB)

3. třída - Téma: Vypravujeme
                             Pomůcky:  papír, tužka, případně materiál z přílohy               10:10

                             72962.pdf (69.76 kB)

4. třída - Téma: Pracujeme s textem psaným malým písmem
                             Pomůcky:  barevný papír, bílý papír, fixy, pastelky          10:50

5. třída - Téma: Porovnáváme postavy příběhu
                             Pomůcky: nelinkovaný papír, tužka                    11:30

Program na pátek 12.6.2020

1. třída - Téma: Měříme a odhadujeme (metr)
                            Pomůcky: tužka, papír, metr, nůžky, provázek       09:00

                            72965.ppsx (1.1 MB)

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohy (čas)
                            Pomůcky: papírové hodiny, tužka, papír             09:35

                           72966.ppsx (775.58 kB)

3. třída - Téma: Házíme kostkou (posloupnost a pravidelnost)
                             Pomůcky: 2 hrací kostky, tužka, papír, případne i pracovní list z přílohy                                                                  72967.zip (2.02 MB)10:10

4. třída - Téma: Řešíme slovní úlohy
                             Pomůcky: papír, tužka, kalkulačka               10:50

                             72968.pdf (921.56 kB)

5. třída - Téma: Vlastnosti početních operací
                             Pomůcky:  papír, tužka                    11:30

                            72969.ppsx (541.12 kB)

_________________________________________________________________________________

Program na pondělí 1.6.2020 

1. třída - Téma: Poznáváme Q, X, W
                            Pomůcky: švihadlo (nebo provázek), papír, tužka, víčko od papírové                                                                       krabičky (třeba od bonboniery), krupice (nebo hrubá mouka)                                                                 09:00

                            72866.pdf (1.47 MB)

2. třída - Téma: Seznámíme se s dalšími slovními druhy
                             Pomůcky: papír, tužka (nebo mazací tabulka)  09:35

                             72867.pdf (1.41 MB)

3. třída - Téma: Zvířata ve vyjmenovaných slovech
                            Pomůcky: tužka, papír         10:10

                            72868.pdf (21.76 MB)

4. třída - Téma: Časujeme slovesa v budoucím čase
                             Pomůcky: 3 papíry, tužka           10:50

                             72869.pdf (1.49 MB)

5. třída - Téma: Skloňujeme zájmeno já – rozlišujeme mě/mně
                             Pomůcky: tužka, papír               11:30

                            72870.pdf (7.41 MB)

Program na úterý 2.6.2020

1. třída - Téma: Pracujeme s tabulkou
                             Pomůcky: 10x krychle nebo barevné kostky                09:00

                             72871.ppsx (397.73 kB)

2. třída - Téma: Počítáme s rozkladem
                            Pomůcky: papír, tužka, stovková tabulka (z učebnice)                09:35

                            72872.ppsx (146.13 kB)

3. třída - Téma: Tvoříme slovní úlohy
                             Pomůcky:  papír, tužka                              10:10

                             72873.ppsx (69.39 kB)

4. třída - Téma: Pracujeme s daty
                             Pomůcky:  papír, tužka, případně papír z přílohy (nemusí byt)                                                                                     10:50

                             72874.pdf (184.64 kB)

5. třída - Téma: Rozlišujeme přímou a nepřímou úměrnost
                             Pomůcky: papír, tužka                             11:30

                             72875.ppsx (2.1 MB)

Program na středu 3.6.2020

1. třída - Téma: Poznáváme práce na poli
                            Pomůcky: 5 plátků salátové okurky, 2 kuličky nového koření,                                                                                     příborový nůž                        09:00

2. třída - Téma: Přichází léto
                             Pomůcky:  2x rolička od toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek,                                                                       rýže, aluminiová fólie (alobal), izolepa, nůžky, pastelky     09:35

3. třída - Téma: Vnitřní a vnější stavba těl živočichů
                             Pomůcky: tužka, papír                         10:10

4. třída - Téma: Poznáváme život ve středověku
                             Pomůcky: tužka, papír, rozstříhané kartičky z přílohy                        10:50

                             72879.pdf (73.45 kB)

                             Angličtina: Téma: Months of the year
                                                 Pomůcky: soubor z přílohy                 11:05

                            72880.pdf (178.04 kB)

5. třída - Téma: Naším tělem proudí krev
                            Pomůcky:  tužka, papír, stopky, hodinky nebo telefon na měření času,                                                                      obvaz nebo obinadlo                           11:30

Program na čtvrtek 4.6.2020

1. třída - Téma: Osvojujeme si čtenářskou dovednost – posloupnost
                             Pomůcky: tužka, papír, prkýnko, příborový nůž, 1 ks toustového chleba,                                                                  změklé máslo, 1 plátek tvrdého sýra, rozinky, banán,                                                                                červená marmeláda              09:00

                             72882.ppsx (755.43 kB)

2. třída - Téma: Píšeme naučné texty
                            Pomůcky: tužka, papír, materiál z přílohy (není nutné)               09:35

                            72883.zip (2.37 MB)

3. třída - Téma: Řadíme text podle významu
                             Pomůcky: tužka, papír, vytištěný a rozstříhaný materiál z přílohy 10:10

                             72884.pdf (44.24 kB)

4. třída - Téma:  Popisujeme činnost
                              Pomůcky: barevný papír A4, obyčejný bílý papír, nůžky, pastelky, fixy 10:50

                              72885.ppsx (1.93 MB)

5. třída - Téma: Telefonát
                             Pomůcky: telefon nebo ovladač, tužka, papír    11:30

Program na pátek 5.6.2020

1. třída - Téma: : Orientujeme se v čase
                   Pomůcky: tužka, papír, papírové hodiny     09:00

                  72887.ppsx (1.86 MB)

2. třída - Téma: Počítáme se závorkou
                 Pomůcky: tužka, papír    09:35

                 72888.ppsx (174.24 kB)

3. třída - Téma: : Řešíme rodokmen (slovní úlohy o věku)
                   Pomůcky: tužka, papír, pracovní list z přílohy 10:10

                   72889.zip (321.42 kB)

4. třída - Téma: : Řešíme geometrický kvíz
                   Pomůcky: tužka, papír, materiál z přílohy    10:50

                  72890.zip (327.17 kB)

5. třída - Téma: Odhadujeme a kontrolujeme výpočet
                 Pomůcky: tužka, papír             11:30

                 72891.ppsx (108.6 kB)

                 Hudební výchova:

                 Pomůcky: nafukovací balonek, dvě čínské hůlky nebo vařečky

__________________________________________________________________________________

Program na pondělí 25.5.2020

1. třída - Téma:  Čteme slabiku mě
                              Pomůcky: papír, tužka 

2. třída - Téma:  Čteme slabiku mě
                              Pomůcky: papír, tužka

                              72691.zip (2.88 MB)

3. třída - Téma: Seznámíme se se skloňováním podstatných jmen (pádové otázky)
                             Pomůcky: 8 bílých papírů, tužka, fix, rolička  od toaletního papíru, případně                                                          plácačka na mouchy

                             72692.pdf (7.99 MB)

4. třída - Téma: Časujeme slovesa v přítomném čase
                             Pomůcky: papír, pastelky, tužka, nůžky, miska s vodou

                             72693.pdf (766.5 kB)

5. třída - Téma: Rozlišujeme předpony s-, z-, vz-
                             Pomůcky: papír, tužka

                             72694.pdf (969.95 kB)

Program na uterý 26.5.2020 

1. třída - Téma: Pracujeme se znaménky
                            Pomůcky: papír, tužka

                            72697.ppsx (151.41 kB)

2. třída - Téma: Procvičujeme násobení a dělení
                             Pomůcky:  papíry, pastelky              09:35

                             72698.ppsx (144.26 kB)

3. třída - Téma:  Pracujeme se čtvercovou sítí a s geodeskou
                             Pomůcky:   čtverečkovaný papír, tužka, pastelky, pravítko      10:10

                             72699.ppsx (101.43 kB)

4. třída - Téma: Převádíme jednotky
                             Pomůcky: papír, tužka (nebo mazací tabulka), materiál z přílohy 10:50

                             72700.zip (249.81 kB)

5. třída - Téma: Zjišťujeme aritmetický průměr
                             Pomůcky: kalkulačka, tužka, papír          11:30

                             72701.ppsx (900.09 kB)

Program na středu 27.5.2020

1. třída - Téma: Poznáváme roční období
                             Pomůcky:  sklenička s 1 cm vody, kapesníček, fixy          09:00

                             72703.ppsx (3.3 MB)

2. třída - Téma: Poznáváme hospodářská zvířata
                             Pomůcky: gumová nebo latexová rukavice, papír, izolepa, pastelky                                                                           nebo fixy, špendlík nebo jehla

                             72704.zip (1.28 MB)

3. třída - Téma: Společné znaky živočichů
                             Pomůcky: mistička s kostkami ledu, horký čaj, zrcátko  10:10

                             72705.ppsx (113.57 MB)              

4. třída - Téma: Pozorujeme ekosystém park
                            Pomůcky:  papír, tužka, případně křížovka z přílohy      10:50

                            72706.zip (27.08 MB)

5. třída - Téma: Smyslová a nervová soustava                                                                                                                      Pomůcky:  děti si mohou připravit vůně jako například skořici, kávu,                                                                        desinfekci nebo vonnou svíčku a další, tužka, papír 11:30

                            72708.ppsx (1.34 MB)

Program na čtvrtek 28.5.2020 

1. třída - Téma: Osvojujeme si čtenářskou dovednost – porovnání  a kontrast
                             Pomůcky: papír, tužka, případně materiál z přílohy   09:00

                             72709.pdf (496.42 kB)

2. třída - Téma: Osvojujeme si čtenářskou dovednost – záměr autora
                             Pomůcky: papír, tužka    09:35

3. třída - Téma:  Popisujeme předmět
                              Pomůcky: papír, tužka, případně materiál z přílohy    10:10

                              72711.pdf (84.6 kB)

4. třída - Téma: Píšeme e-mail
                             Pomůcky: papír, tužka, případně materiál z přílohy  10:50

                             72712.pdf (84.11 kB)

5. třída - Téma: Porovnáváme perspektivy vypravěče
                             Pomůcky: papír, tužka, případně materiál z přílohy      11:30

                             72713.pdf (136.38 kB)

Program na pátek 29.5.2020

1. třída - Téma: Stavíme stavby podle plánu
                             Pomůcky: 6 kusů stejně velkých kostek, papír, tužka      09:00

                             72714.ppsx (1.94 MB)

2. třída - Téma: Rozlišujeme sudá a lichá čísla
                             Pomůcky: papír, tužka, 2 kartičky z papíru a na jedné napsat L a na                                                                        druhou S   09:35

                             72715.ppsx (1.8 MB)

3. třída - Téma: Dělíme násobky deseti jednociferným dělitelem
                             Pomůcky: tužka, papír, různé papírové nebo kovové mince (např.                                                                            papírové dětské z her)   10:10

                             72716.ppsx (540.85 kB)

4. třída - Téma: Dělíme písemně                                                                                                                                              Pomůcky: papír, tužka       10:50

                            72717.ppsx (190.52 kB)

5. třída - Téma: Konstruujeme obdélník a čtverec
                             Pomůcky: papír, ořezaná tužka, pravítko s ryskou, kružítko    11:30

                             72718.ppsx (31.56 kB)_____________________________________________________________________________________

Program na pondělí 18.5.2020

1. třída - Téma: Čteme bě, pě vě
                             Pomůcky: alespoň 2 papíry, tužka, fixy, pastelky 09:00

                             72577.pdf (873.7 kB)

2. třída - Téma: Rozeznáváme spojky a předložky
                             Pomůcky: tužka, papír         09:35

                             72578.pdf (2.56 MB)

3. třída - Téma: Seznámíme se s číslem a rodem u podstatných jmen
                             Pomůcky: tužka, papír, nůžky      10:10

                             72579.pdf (4.64 MB)

4. třída - Téma: Rozpoznáváme jednoduché a složené tvary sloves a zvratná slovesa
                             Pomůcky: tužka, papír      10:50

                             72580.pdf (2.11 MB)

5. třída - Téma: Rozlišujeme skupiny mě/mně, bě/bjě, vě/vje, pě, nebo na
                             Pomůcky: tužka, papír, menší kartičky 7x   11:30

                             72581.pdf (4.74 MB)

Program na úterý 19.5.2020 

1. třída - Téma: Zkoumáme čísla a jejich vztahy (abaku tria –⁠ aditivní triády)
                             Pomůcky:  kartičky s čísly 1 až 20             09:00

                             72582.ppsx (286.97 kB)

2. třída - Téma: Dělíme v oboru násobilek
                             Pomůcky: tužka, papír, tři malé misky, 30 drobných předmětů (fazole,                                                                    knoflíky)               09:35

                             72583.ppsx (108.56 kB)

3. třída - Téma: Geometrické skládánky –⁠ tangram, evereto
                             Pomůcky: nůžky, tužka, pravítko, obrázek, materiál z webu     09:35

                             72584.pdf (252.76 kB)

4. třída - Téma: Zábavná matematika logické úlohy, rébusy
                             Pomůcky: papír, sirky, tužka               10:10

                             72585.pdf (166.11 kB)

5. třída - Téma: Matematické kvízy a hádanky, sudoku
                             Pomůcky: kalkulačka, papír, tužka                 11:30

                             72586.ppsx (483.61 kB)

Program na středu 20.5.2020

1. třída - Téma: Poznáme některá zvířata v ZOO, řekneme si něco o významu ZOO
                             Pomůcky:  spirála (materiál z přílohy), fixy                  09:00

                             72587.pdf (255.21 kB)

2. třída - Téma: Poznáváme některé drobné živočichy a rostliny na louce
                             Pomůcky:   na výrobu domácí modelíny: hladká mouka, olej, sůl, horká                                                                    voda, hrneček, lžička, větší miska, podložka na modelování                                                                    (silikonový vál)                09:35

3. třída - Téma: Čím se živí živočichové
                             Pomůcky:  papír, tužka                 10:10

                             72592.pdf (105.31 kB)

 4. třída - Téma: Význam přírody pro člověka, ochrana přírody
                              Pomůcky:  papír, tužka            10:50

                              ANGLIČTINA Téma: Food + this/that; these/those
                                                                   Pomůcky:  papír, tužka         11:05

                              72596.pdf (255.21 kB)

5. třída - Téma: Lidské tělo
                             Pomůcky: papír, tužka                        11:30

Program na čtvrtek 21.5.2020

1. třída - Téma: Rozvíjíme pisatelské dovednosti –⁠ tvořivé psaní –⁠ hádanky
                             Pomůcky:papír, tužka                  09:00

 2. třída - Téma: Vyzkoušíme si čtenářskou dovednost –⁠ vysuzování
                              Pomůcky: papír, tužka, materiál z přílohy (není nutný)         09:35

                              72602.jpg (1.16 MB)

3. třída - Téma: Aktivně nasloucháme
                             Pomůcky: papír, tužka                       10:10

4. třída - Téma: Odlišujeme fakta od názorů a domněnek
                             Pomůcky: papír, tužka                     10:50

5. třída - Téma: Čteme a klademe si otázky
                             Pomůcky: papír, tužka                   11:30

Program na pátek 22.5.2020

1. třída - Téma:  Pracujeme s daty, orientujeme se v tabulce
                              Pomůcky:                     09:00

2. třída - Téma: Digitální tvary číslic
                             Pomůcky:                          09:35

3. třída - Téma: Hledáme matematiku všude kolem nás –⁠ řešíme slovní úlohy
                             Pomůcky:                       10:10

4. třída - Téma:  Procvičujeme převody jednotek
                              Pomůcky:                          10:50

5. třída - Téma: igurální čísla (trojúhelníková, čtvercová…)
                             Pomůcky:                                           11:30

____________________________________________________________________________________

Program na pondělí 11.5.2020

1.třída - Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme F, f
                            Pomůcky: 2x papír A5 (může byt i barevný), tužka    09:00

                            72471.pdf (1.04 MB)

2.třída - Téma: Skládáme věty do správného pořadí
                           Pomůcky:  papír, tužka   09:35

                           72472.pdf (1.04 MB)

3.třída - Téma: Naučíme se vyjmenovaná slova po z, procvičíme slova mnohoznačná
                           Pomůcky: papír, tužka   10:10

                           72473.pdf (5.24 MB)

4.třída - Téma: Rozpoznáváme u sloves tvar určitý a neurčitý
                           Pomůcky: papír, tužka      10:50

                           72474.pdf (13.06 MB)

5. třída - Téma: Tvoříme vlastní text a používáme gramatická pravidla, která známe
                             Pomůcky: linkovaný papír, tužka      11:30

                             72475.pdf (10.03 MB)

Program na úterý 12.5.2020

1.třída - Téma: Sčítáme a odčítáme do 20
                            Pomůcky:  mince nebo kolečka s čísly (5 ks)       09:00

                            72476.ppsx (368.14 kB)

2.třída - Téma: Počítáme se závorkami
                           Pomůcky: tužka, papír, slovní úloha z přílohy   09:35

                           72477.pdf (98.83 kB)

3.třída - Téma: Násobíme mimo obor násobilky
                            Pomůcky:  tužka, papír, případně tabulka násobků       10:10

                           72478.ppsx (54.33 kB)

4.třída - Téma: Řešíme nerovnice
                            Pomůcky:  tužka, papír              10:50

                            72479.pdf (12.66 MB)

5.třída - Téma: Seznámíme se s římskými číslicemi a s jejich využitím
                            Pomůcky:  tužka, papír                  11:30

                            72480.ppsx (483.25 kB)

Program na středu 13.5.2020

1.třída - Téma: Seznámíme se s dalšími domácími zvířaty (plazi, bezobratlí)
                            Pomůcky:  žehlička (za dohledu dospělé osoby), trochu mléka nebo                                                                        citronové šťávy, párátko (nebo špejle či vatová tyčinka)09:00

                            72481.ppsx (4.92 MB)

2.třída - Téma: Budeme zkoumat rostliny a živočichy z ekosystému les
                            Pomůcky: tužka, papír                09:35

                            72482.ppsx (2.23 MB)

3.třída - Téma: Zamyslíme se, k čemu slouží rostlinám plody a budeme je třídit
                            Pomůcky: tužka, papír    10:10

                            72483.ppsx (2.15 MB)

4.třída - Téma: Měříme čas
                            Pomůcky: čtvrtka, vytištěné hodiny, lepidlo, nůžky, pravítko, propiska,                                                                     pastelky   

                             72484.pdf (16.7 kB)            

                           Angličtina - Téma: Daily routines
                                                 Pomůcky: tužka, papír, slovíčka z přílohy        11:05

                            72485.pdf (240.03 kB)

5.třída - Téma: Zkoumáme minulost z pohledu architektury
                            Pomůcky: tužka, papír               11:30

                            72486.ppsx (4.28 MB)

program na čtvrtek 14.5.2020

1.třída - Téma: Čteme dě, tě, ně
                            Pomůcky: materiály z přílohy, tužka, papír         09:00

                            72487.pdf (539.22 kB)

2.třída - Téma: Rozvíjíme vlastní pisatelské dovednosti
                            Pomůcky: materiály z přílohy, tužka, papír          09:35

                            72488.pdf (448.56 kB)

3.třída - Téma: Pracujeme s textem – předvídáme
                            Pomůcky: tužka, papír, míč, papírová vlaštovka, sklenice       10:10

                            72489.ppsx (594.6 kB)

4.třída - Téma: Pracujeme s informativním textem
                            Pomůcky:  tužka, papír                    10:50

                            72490.ppsx (2.52 MB)

5.třída - Téma: Porovnáváme informace ze dvou typů textů
                            Pomůcky:  tužka, papír                     11:30

                            72491.pdf (134.59 kB)

Program na pátek 15.5.2020

1.třída - Téma: Stavíme dřívkové stavby, ukážeme si osovou souměrnost
                            Pomůcky: zrcátko, čtvercová síť (kostičkovaný papír), čtvrtka a případně                                                               tempery         09:00

2.třída - Téma: Hledáme u úlohy více řešení
                            Pomůcky: tužka, papír          09:35

3.třída - Téma: Prohlížíme stavby z krychlí zpředu, shora, z boku
                            Pomůcky:  tužka, papír, kostky (krychle) –⁠ alespoň 10x     10:10

4.třída - Téma: Řešíme složené slovní úlohy
                            Pomůcky:  tužka, papír    10:50

5.třída - Téma: Seznámíme se s pojmem úhel
                            Pomůcky:  tužka, papír, pastelky/fixy       11:30

_____________________________________________________________________________________

Program na pondělí 4.5.2020

1. třída - Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme G, g
                             Pomůcky: materiál z přílohy, tužka, papír       09:00

                             72339.zip (713.45 kB)

2. třída - Téma: Procvičíme si abecedu
                             Pomůcky: materiál z přílohy, jakoukoli abecedu (papírová, plastová)  09:35

                             72340.pdf (241.99 kB)

3. třída - Téma: Využíváme slova stejného významu a slova protikladná
                             Pomůcky: tužka, papír            10:10

                             Hudebka: 

                             Pomůcky: 2 středně velké kameny (na vyťukávání), na jeden si děti                                                                          mohou nakreslit modré srdce a na druhý červené srdce

4. třída - Téma: Podstatná jména rodu mužského –⁠ životnost a neživotnost
                             Pomůcky: kolíčky (6 a více kusů), 2 papíry, tužka, kdo chce,tak může                                                                      jednu čtvrtku rozstřihnout podélně na půl       10:50

5. třída - Téma: Procvičíme si psaní vlastních jmen
                             Pomůcky: pero, linkovaný papír (sešit)     11:30

Program na úterý 5.5.2020

1. třída - Téma: Nakupujeme a počítáme s penězi
                             Pomůcky: mince 1, 2, 5, 10 Kč, každá 5x (obrázky mincí nebo kolečko                                                                    s číslem)      09:00

2. třída - Téma: Seznámíme se s násobilkou 6
                             Pomůcky:  tabulka 3x3 čtverečky, tužka, papír, lístečky s násobky 6                                                                          09:35

3. třída - Téma: Dělíme se zbytkem
                             Pomůcky: tužka, papír, 12 ks různých předmětů k počítání (pastelky,

                                                 víčka, kamínky,…)        10:10

                             72346.pdf (702.45 kB)

4. třída - Téma: Zaznamenáváme přímou úměrnost do tabulky (nebo do grafu?)
                             Pomůcky:  tužka, papír                                              10:50

5. třída - Téma: Čteme údaje ze sloupcového nebo kruhového diagramu
                             Pomůcky: tužka, papír, kalkulačka                            11:30

Program na středu 6.5.2020

1. třída - Téma: Seznámíme se s domácími zvířaty a jejich mláďaty
                             Pomůcky: středně velký ručník, 2 ponožky, pracovní list z přílohy                                                                            (dobrovolně)                 09:00

                             72349.pdf (474.66 kB)

2. třída - Téma: Budeme zkoumat rostliny a živočichy z ekosystému řeky a rybníku
                             Pomůcky:  papír, pastelky             09:35

3. třída - Téma: Zjistíme, co znamená koloběh vody v přírodě
                             Pomůcky:  papír, pastelky             10:10

4. třída - Téma: Co se odehrálo v minulosti podle pověstí?
                             Pomůcky: tužka, papír                   10:50

                             Angličtina: Clothes
                             Pomůcky:  oblečení, co mají děti na sobě (+ čepice, šála, bunda,                                                                               sukně), slovíčka z přílohy          11:05

                             72354.zip (438 kB)

5. třída - Téma: Budeme se věnovat třídění živých organismů
                             Pomůcky: tužka, papír                                    11:30

Program na čtvrtek 7.5.2020

1. třída - Téma: Říkáme si říkadla a rozpočitadla
                             Pomůcky:  materiál z přílohy, tužka                   09:00

                             72355.zip (3.53 MB)

2. třída - Téma: Nacvičíme si novou čtenářskou dovednost –⁠ vizuální prvky
                            Pomůcky: materiál z přílohy (nemusí být), tužka        09:35

                            72356.zip (11.5 MB)

3. třída - Téma: Rozvíjíme své pisatelské dovednosti
                             Pomůcky: nelinkovaný + linkovaný papír, tužka          10:10

                             72357.ppsx (302.22 kB)

4. třída - Téma: Využijeme grafický záznam informací při práci s textem
                             Pomůcky: materiál z přílohy (nemusí byt), papír, tužka       10:50

                             72358.zip (1.79 MB)

5. třída - Téma: Pracujeme s pověstí
                             Pomůcky: nelinkovaný + linkovaný papír, tužka                11:30

                             72359.pdf (69.99 kB)

Program na pátek 8.5.2020

            STÁTNÍ SVÁTEK

_______________________________________________________________________________________

program na pondělí 27.4.2020

1. třída - Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme Ch, ch    09:00  —  09:25

                             Pomůcky: pastelky, papír, fixy, materiál z přílohy (není nutné)

                             72216.zip (1.06 MB)

2. třída - Téma: Hrajeme si se slovy příbuznými    09:35  —  10:00

                             Pomůcky: pastelky, pero, papír, materiál z přílohy

                          72217.pdf (210.97 kB)

3. třída - Téma: Pokračujeme s vyjmenovanými slovy po v     10:10  —  10:30

                             Pomůcky: papír, tužka (nebo mazací tabulka)

                             Hudebka: Práce s poslechem, skladba Tanec kuřátek ve skořápce -

                             Modest Petrovič Musorgskij, orchestrální úprava Maurice Ravel
                             Pomůcky: plastové vajíčko naplněné rýží, barevná látková rukavice

4. třída - Téma: Podstatná jména rodu mužského – měkké vzory  10:50  —  11:10

                             Pomůcky: tužka, papír, 7 kusů drobných předmětů (například knoflíky)

5. třída - Téma: Seznámíme se s druhy zájmen   11:30  —  11:50

                             Pomůcky: materiál z přílohy, papír, tužka

                          72220.pdf (491.03 kB)

program na úterý 28.4.2020

1. třída - Téma: Sčítáme a odčítáme do 20 bez přechodu desítky 09:00  —  09:25

                             Pomůcky: pracovní list z přílohy, kartičky s čísly 1-20, 20 drobných

                                                předmětů (třeba fazole nebo knoflíky)

                             72221.pdf (585.46 kB)

2. třída - Téma: Využíváme komutativnost násobení   09:35  —  10:00

                             Pomůcky: tabulka z přílohy, papír, tužka

                             72222.pdf (361.23 kB)

3. třída - Téma: Učíme se dávat přednost se závorkami   10:10  —  10:30

                             Pomůcky: červená a zelená pastelka, papír, tužka

4. třída - Téma: Modelujeme, zapisujeme a čteme zlomky    10:50  —  11:10

                             Pomůcky: papír ve tvaru čtverce, papír A4, tužka (nebo mazací tabulka)

5. třída - Téma: Počítáme se zlomky       11:30  —  11:50

                             Pomůcky: papír, tužka, vystřižená příloha, vystřihnout 20 koleček z papíru

                                               (5 fixou rozdělit na polovinu, 5 rozdělit na třetiny, pět na čtvrtiny a 

                                                5 na šestiny jako koláč), barevná fixa   

                             72225.jpg (88.4 kB)

Program na středu 29.4.2020

1. třída - Téma: Seznámíme se s hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty 09:00  —  09:25

                             Pomůcky: vajíčko, sůl, tácek nebo mělký talířek

2. třída - Téma: Ptáci kolem nás   09:35  —  10:00

                             Pomůcky: papír, pastelky, fixy, sešívačka, děrovačka nebo nůžky, provázek

3. třída - Téma: Vyzkoušíme lidské smysly   10:10  —  10:30

                             Pomůcky: tužka, papír, 3 různé vůně

4. třída - Téma: Cestujeme po naší vlasti     10:50  —  11:05

                             Pomůcky: jakákoli slepá mapa s kraji (nebo z přílohy)

                          72229.jpg (53.55 kB)

                             Angličtina: Farm animals    11:05  —  11:20

                             Pomůcky: figurky zvířátek, obrázky zvířátek ze statku

                         72230.pdf (122.76 kB)

5. třída - Téma: Cestujeme po Evropě    11:30  —  11:50

                             Pomůcky: tužka, papír

Program na čtvrtek 30.4.2020

1. třída - Téma: Čteme texty s ď, ť, ň      09:00  —  09:25

                             Pomůcky: materiál z přílohy, tužka, pastelky

                             72232.pdf (110.02 kB)

2. třída - Téma: Aktivně pracujeme s literárním textem    09:35  —  10:00

                             Pomůcky: materiál z přílohy, psací potřeby, svoji rozečtenou knihu

                             72233.pdf (267.91 kB)

3. třída - Téma: Tvořivě pracujeme s literárním textem    10:10  —  10:30

                             Pomůcky: materiál z přílohy, papír, psací potřeby

                             72234.pdf (29.36 kB)

4. třída - Téma: Prozkoumáme zvukovou stránku jazyka      10:50  —  11:10

                             Pomůcky: papír, psací potřeby, případně malou pet lahev, vařečku, lžíci

5. třída - Téma: Vyhledáváme a třídíme informace    11:30  —  11:50

                             Pomůcky: nelinkovaný papír, materiál z přílohy, psací potřeby

                             72236.pdf (125.44 kB)

Program na pátek 1.5.2020

     STÁTNÍ SVÁTEK  -  SVÁTEK PRÁCE 

_________________________________________________________________________________________

program na pondělí 20.4.2020

1. třída - Téma: Vyvozujeme, čteme a píšeme Ř, ř. 09:00  —  09:25

                          Pomůcky: tužka, papír, pastelky

                          72114.pdf (267.81 kB)

2. třída - Téma: Úvod do slovních druhů, podstatná jména. 09:35  —  10:00

                          Pomůcky: vytištěná příloha, tužka

                          72117.pdf (200.06 kB)

3. třída - Téma: Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po v. 10:10  —  10:30

                          Pomůcky: vytištěná příloha (rozstříhat)

                          72118.pdf (75.96 kB)

4. třída - Téma: Učíme se používat vzory podstatných jmen rodu mužského – tvrdé vzory.                                    10:50  —  11:10        

                           Pomůcky: papír, tužka

                              72119.pdf (1.64 MB)

5. třída - Téma: Záhada detektiva Jazykznala 11:30  —  11:50

                         Pomůcky: tužka, papír, nůžky, lepenka, 2 kartičky (formát pohledu)

                            72120.pdf (6.43 MB)

program na úterý 21.4.2020

1. třída - Téma: Počítáme o několik více, o několik méně.

                          Pomůcky: 20 předmětů na počítání

                             72121.ppsx (387.66 kB)

2. třída - Téma: Počítáme s násobilkou 5.

                          Pomůcky: tabulka z přílohy, mince 5 Kč (10 kusů)

                             72122.zip (531.48 kB)

3. třída - Téma: Písemně odčítáme.

                          Pomůcky: papír, pastelky, hrací kostka, případně víčka z pet lahví (knoflíky)

                                                20 kusů

                             72123.ppsx (216.38 kB)

4. třída - Téma: Pamětně počítáme s přirozenými čísly. 

                          Pomůcky: pracovní list z přílohy nebo papír, tužku (nebo tabulku, fix)

                             72124.zip (963.69 kB)

5. třída - Téma: Zaokrouhlujeme desetinná čísla 

                          Pomůcky: pravítko, ořezaná tužka, papír, 20 kartiček z papíru (velikost

                                                polovina pohlednice)

                             72125.ppsx (208.99 kB)

Program na středu 22.4.2020

1. třída - Téma: Oslavíme den Země     09:00  —  09:25

                          Pomůcky: 3 plyšová zvířátka, papír 7 x 5 cm, fix, zavřená sklenice od 

                                                 zavařeniny s vodou bez nálepek

2. třída - Téma: Savci kolem nás     09:35  —  10:00

                             Pomůcky: papír a pastelky

3. třída - Téma: Pečujeme o své zdraví    10:10  —  10:30

                             Pomůcky: fix, papír, leták z obchodu s potravinami

4. třída - Téma: Seznámíme se s časovou osou a povíme si, jak se žilo v minulosti

                          Pomůcky: papír a tužka

                          Angličtina:My house 

                          72130.pdf (430.44 kB)

5. třída - Téma: Porovnáme život v minulosti a dnes (např. bydlení, móda)

                          Pomůcky: papír a tužka

Program na čtvrtek 23.4.2020

1. třída - Téma: Vyprávíme podle obrázkové osnovy. 09:00  —  09:25

                         Pomůcky: rozstřihané materiály z přílohy, tužka nebo pastelky

                            72132.zip (870.55 kB)

2. třída - Téma: Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti – píšeme dopis. 09:35  —  10:00

                          Pomůcky: materiál z přílohy, tužka

                             72133.zip (731.89 kB)

3. třída - Téma: Popisujeme pracovní postup. 10:10  —  10:30

                          Pomůcky: barevné papíry (1 zelený, 1 dle výběru), 1 bílý papír, kružítko,

                                                 nůžky, izolepa, špejle, lepidlo, fixy, kolíček nebo kancelářská                                                               svorka, linkovaný papír, tužka, kartičky z přílohy

                             72134.zip (740.93 kB)

4. třída - Téma: Porovnáváme informace ze dvou textů. 10:50  —  11:10

                          Pomůcky: tužka, papír, případně vystřižené karty z přílohy (není podmínkou)

                             72135.zip (1009.68 kB)

5. třída - Téma: Používáme čtenářskou strategii vytváření představ. 11:30  —  11:50

                         Pomůcky: materiály z přílohy, tužka, papír           

                            72136.zip (158.87 kB)

Program na pátek 24.4.2020

1. třída - Téma: Řešíme součtové trojúhelníky. 09:00  —  09:25

                          Pomůcky: 10 plyšáků, pracovní list z přílohy, tužka, papír

                             72137.pdf (785.28 kB)

2. třída - Téma: Zjišťujeme obvod útvarů

                          Pomůcky: krejčovský metr (nebo pravítko a provázek), 16 fixů, velký

                                                 plyšák, tužka, papír

                             72138.pdf (6.21 kB)

3. třída - Téma: Hledáme k úloze více řešení. 10:10  —  10:30

                          Pomůcky: tužka, papír

4. třída - Téma: Písemně počítáme s přirozenými čísly. 10:50  —  11:10

                             Pomůcky: tužka, papír, případně si můžete vytisknout herní plán z přílohy

                                                 a vzít si k němu herní figurku a kostku

                                                72140.zip (1.2 MB)

5. třída - Téma: Počítáme povrch krychle. 11:30  —  11:50

                          Pomůcky: tužka, fixy, papír, pravítko, čtverečkovaný papír, předmět ve

                                                tvaru krychle

______________________________________________________________________________________________

program na pondělí 13.4.2020

          VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

 program na úterý 14.4.2020

1. třída - Téma: Odčítáme do 20 bez přechodu desítky      09:00  —  09:25

                              72016.ppsx (424.76 kB)

                             Zdravotní cvičení: Cviky na plochou nohu a pro nevidomé na vnímání

                                                               různých  povrchů  09:25

                             Pomůcky: švihadlo, koště, kostky / víčka, vařečky, plyšáci, ručník,

                                                 kuchyňské utěrky, cokoliv, po čem mohou děti šlapat a 

                                                 vnímat různé materiály

2. třída- Téma:  Násobíme čtyřmi, pracujeme s tabulkou násobků  09:35  —  10:00

                             Pomůcky: kostky (nebo 40 malých předmětů), tabulka násobků (příloha),

                                                papír, tužka

                             72017.zip (289.34 kB)

3. třída - Téma: Učíme se písemně sčítat 10:10  —  10:30

                             Pomůcky: papír, pastelky, dětské peníze (1 Kč, 10 Kč, 100 Kč), kartičky

                                                (na cenovky)

                            72018.ppsx (1.73 MB) 

                            Zdravotní cvičení: Bubnování s dřevěnými paličkami 10:30

                            Pomůcky: bubenické paličky nebo ozvučná dřívka (nebo vařečky), velký míč                                                         nebo polštář, podložka z koupelny nebo karimatka

4. třída - Téma: Počítáme do milionu (opakujeme řády)  10:50  —  11:10

                             72019.pdf (234.28 kB)

                             Zdravotní cvičení: Cviky na protažení a správné držení těla  11:10

                             Pomůcky: karimatka nebo deka

5. třída - Téma: Porovnáváme desetinná čísla  11:30  —  11:50
                             Pomůcky: papír, tužka

                             72020.pdf (9.4 MB)

Program na středu 15.4.2020

1. třída - Téma: Pozorujeme živočichy na jaře - hmyz   09:00  —  09:25
                             Pomůcky: papír (přibližně 15 cm x 15 cm), papírový proužek (2 cm x 15 cm)

                                                a lepidlo na výrobu „turbočmeláka,,

                             72024.ppsx (5.89 MB)

2. třída - Téma: Pozorujeme stromy na jaře      09:35  —  10:00
                             Pomůcky: 3 papíry A4, pastelky, fixy

                             72025.ppsx (7.73 MB)

3. třída - Téma: Povíme si něco o sluneční soustavě    10:10  —  10:30
                             Pomůcky: pracovní list z přílohy (černobílý), papír, tužku, pastelky

                             72026.zip (12.45 MB)

4. třída - Téma: Pozorujeme živočichy a rostliny v okolí lidských obydlí     10:50  —  11:05
                             Pomůcky: pracovní list, tužka

                             72027.zip (28.69 MB)

                             Angličtina: Classroom objects     11:05  —  11:20
                             Pomůcky: běžná aktovka a v ní: kniha, penál, pero, tužka, pastelky,

                                                pravítko, ořezávátko, guma, lepidlo, nůžky

                             72028.zip (2.6 MB)

5. třída - Téma: Česká republika oblast mírného podnebného pásu    11:30  —  11:50
                             Pomůcky: pracovní list a slepá mapa z přílohy

                             72029.zip (1.56 MB)

Program na čtvrtek 16.4.2020

1. třída - Téma: Čteme a rozpoznáváme b, d    09:00  —  09:25
                             Pomůcky: materiály na webu, plácačka (nebo pomlázka, ruka)

                             72030.zip (949.86 kB)

2. třída - Téma: Naučíme se používat čtenářskou strategii VIZUALIZACE    09:35  —  10:00

                             72031.zip (7.88 MB)

3. třída - Téma: Vyhledáváme v textu    10:10  —  10:30

                             72032.zip (903.67 kB)

4. třída - Téma: Tvořivě pracujeme s literárním textem   10:50  —  11:10  

                             72033.pdf (765.27 kB)

5. třída - Téma: Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti     11:30  —  11:50

Program na pátek 17.4.2020

1. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu              09:00  —  09:25
                             Pomůcky: pastelky (20 ks), obrázek z přílohy, fazole (20 ks)

                             72035.zip (1.03 MB)

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu (počítáme s penězi)       09:35  —  10:00
                             Pomůcky: tužka, papír, papírové mince (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč,

                                                 50 Kč), hrací kostka

                             72036.zip (804.14 kB)

3. třída - Téma: Poznáváme tělesa a jejich vlastnosti (vrchol, stěna, hrana)   10:10  —  10:30
                             Pomůcky: párátka, modelína

                             72037.ppsx (275.97 kB)

4. třída - Téma: Modelujeme některá tělesa (např. krychle z dřívek)   10:50  —  11:10
                             Pomůcky: párátka (špejle), modelína (želé bonbóny)

                             72038.ppsx (719.33 kB)

5. třída - Téma: Písemně sčítáme a odčítáme desetinná čísla  11:30  —  11:50
                             Pomůcky: 9 proužků papíru (2 A4), papír

                             72039.ppsx (77.5 kB)

______________________________________________________________________________________________

program na pondělí 6.4.2020

1. třída - Téma: Vyvodíme a píšeme Ž, ž      09:00  —  09:25

                             Pomůcky: hračka „žába“ (zelené víčko), papír (tabulka), tužka

                             71889.zip (1.67 MB)

2. třída - Téma: Čteme a píšeme slova se skupinami 
                             Pomůcky: papír, tužka               09:35  —  10:00

                             71890.pdf (1.67 MB)

3. třída - Téma: Vyjmenovaná slova po P a vlastní jména
                             Pomůcky: slepá mapa (z přílohy), nůžky, lepidlo     10:10  —  10:30

                             71891.zip (31.76 MB)

                             Hudebka: 

                            Pomůcky: 2 vařečky, kousek červené a modré mašle (mohou být i jiné

                                               barvy)       10:30

4. třída - Téma: Procvičíme si vyjmenovaná a příbuzná slova po z a zopakujeme

                             všechna vyjm. sl.
                             Pomůcky: tužka, papír        10:50  —  11:10

                             71893.pdf (983.75 kB)

                             Hudební výchova:

                             Pomůcky: 2 vařečky, kousek červené a modré mašle (mohou být i jiné

                                                barvy)            11:10

5. třída - Téma: Zjistíme, co to znamená, když je podmět nevyjádřený
                            Pomůcky: papír (velikost pohlednice), tužka, věty (z přílohy)  11:30  —  11:50

                           71895.zip (3.24 MB) 

program na úterý 7.4.2020

1. třída - Téma: Počítáme s kostkami
                             Pomůcky: kostky ze stavebnice, pracovní list z přílohy   09:00  —  09:25

                             71896.zip (1.39 MB)

2. třída - Téma: Počítáme s kostkami
                             Pomůcky: kostky (stejné), 2 papíry      09:35  —  10:00

                             71897.ppsx (656.24 kB)

3. třída - Téma: Pracujeme a počítáme se stavebnicí   10:10  —  10:30
                             Pomůcky: stavebnice (krychle, kvádry), pastelky, papír (čtverečkovaný)

                             71898.ppsx (106.62 kB)

4. třída - Téma: Pracujeme a počítáme se stavebnicí
                             Pomůcky: kostky (s čepy), kostky dřevěné, hrací kostky  10:50  —  11:10

                             71899.ppsx (248.91 kB)

5. třída - Téma: Zapisujeme desetinná čísla a seznamujeme se s jejich řády
                             Pomůcky: papír, nůžky, tužka, účtenka z obchodu    11:30  —  11:50

                             71900.pdf (9.67 MB)

 Program na středu 8.4.2020

1. třída - Téma: Povídáme si, jaké jsou naše velikonoční tradice
                             Pomůcky: gumičku, mikroutěrku "froté" nebo malý ručník   09:00  —  09:25

                             71901.zip (1.8 MB)

2. třída - Téma: Dozvíme se o původu Velikonoc
                             Pomůcky: čtvrtka A3, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo na papír  09:35  —  10:00

                             71902.zip (3.71 MB)

3. třída - Téma: Slavíme Velikonoce v Anglii a zapojíme angličtinu

                             Pomůcky: nůžky, lepidlo, zelený papír (nemusí být), bílá čtvrtka (může být                                                            i obyčejný papír), různobarevné odstřižky papírů i třeba zbytky                                                              látek nebo mašliček, mohou být i nějaké velikonoční samolepky                                                          (není povinné), 1 vařené vajíčko, fixy na jeho pomalování,                                                                      čokoládové vajíčko​.             10:10  —  10:30

                              71903.ppsx (1.38 MB)

4. třída - Téma: Povíme si o velikonočních zvycích a tradicích na různých místech ČR
                             Pomůcky: tužka, pracovní list se slepou mapou ČR a vystřiženými kraji,                                                                můžete si připravit také vajíčko natvrdo, sklenici s barvou na                                                                vajíčka dle vlastního výběru, obvaz a čerstvý list                                                                                      10:50  —  11:10

                             71904.zip (14.87 MB)

5. třída - Téma: Poznáváme, jak se slaví Velikonoce v některých zemích Evropy
                             Pomůcky: zelený barevný papír, vařené (barvené) vajíčko (když nebude                                                                  barvené, nic se neděje)         11:30  —  11:50

Program na čtvrtek 9.4.2020

           Velikonoční prázdniny 

Program na pátek 10.4.2020

            Státní svátek 

__________________________________________________________________________________________

Program na pondělí 30.3.2020

1. třída - Téma: Vyvodíme písmeno Čč, nacvičíme si psací Čč
                             Pomůcky: papír, tužka, papír A4 rozstřihaný na hromádku lístečků                                                                         (cca 30 kousků), fixy, hrst čočky nebo korálků    09:00  —  09:25

                             71715.zip (2.13 MB)

2. třída - Téma: Procvičíme čtení a psaní slov se skupinami 
                             Pomůcky: dvakrát papír A4, tužku, červený a modrý fix  09:35  —  10:00

                             71716.pdf (1.44 MB)

3. třída - Téma: Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po p
                             Pomůcky: tužka, papír, vyjmenovaná slova po P (buď najdete u nás na                                                                    webu nebo je můžete sami napsat na kartičky)  10:10  —  10:35

                             71717.zip (9.96 MB)

4. třída - Téma: Procvičíme si vyjmenovaná a příbuzná slova po v
                             Pomůcky: přehled vyjmenovaných slov po v (z knížky, učebnice nebo                                                                    sešitu), tužka, papír       10:50  —  11:15

                              71718.zip (2.74 MB)

5. třída - Téma: Seznámíme se s přídavnými jmény přivlastňovacími
                             Pomůcky: papír tužka (nebo mazací tabulku), vytisknout podklady z webu,                                                          lepící papírky    11:35  —  12:00

                              71719.zip (4.85 MB)

Program na úterý 31.3.2020

1. třída - Téma: Čteme a píšeme čísla od 11 do 20
                             Pomůcky: karty s čísly 1-20 (můžete vyrobit), 12 kusů víček od pet lahví,                                                               pracovní list                                        09:00  —  09:25

                             71720.zip (1.19 MB)

2. třída - Téma: Násobíme třemi, hádáme čísla
                             Pomůcky: papír, tužka, pastelky, 30 kusů fazolí nebo těstovin (drobný                                                                    materiál, který lze počítat)                 09:35  —  10:00

                             71721.ppsx (183.25 kB)

3. třída - Téma: Zaokrouhlujeme na stovky
                             Pomůcky: pravítko 30 cm, pracovní list              10:10  —  10:35

                             71722.zip (8.51 MB)

4. třída - Téma: Čteme v jízdních řádech (převádíme jednotky času)
                             Pomůcky: jízdní řád tramvaje č. 17 (najdete v materiálech k hodině),                                                                      pracovní list, papír, tužka (nebo mazací tabulka)  10:50  —  11:15

                             71723.pdf (481.72 kB)

5. třída - Téma: Modelujeme, zapisujeme a čteme desetinná čísla                                                                                   Pomůcky: kalkulačka, pravítko, papír, špejle                 11:35  —  12:00

                             71724.zip (15 MB)

Program na středu 1.4.2020

1. třída - Téma: Pozorujeme živočichy na jaře (ptáci)
                             Pomůcky: ptáček (šablona je v příloze, obstřihnout vnější tvar včetně                                                                    čtverců), 3 plyšáci   09:00                                                                                                           71726.zip (11.18 MB)

2. třída - Téma: Jaro v kalendáři. Seznámení s novými pojmy: rovnodennost, slunovrat
                             Pomůcky: tužka, papír, kalendář   09:35  —  10:00

                             71730.zip (1.4 MB)

3. třída - Téma: Budeme si povídat o lidském těle (vnitřní orgány) a zapojíme angličtinu
                             Pomůcky: tužka, papír, pracovní list z přílohy   10:10  —  10:35

                             71733.zip (2.51 MB)

4. třída - Téma: Budeme si povídat o našem hlavním městě
                             Pomůcky: nastříhané papíry (15 kusů ve velikosti pohlednice), tužka,                                                                    papír (nebo mazací tabulka)   10:50  —  11:15

                             71735.zip (3.92 MB)

5. třída - Téma: Podnebné pásy a co o nich víme
                             Pomůcky: papír, tužka, pastelky, můžete si vzít také plácačku na                                                                              mouchy     11:35  —  12:00

                            71737.pdf (2.88 MB)

 

Program na čtvrtek 2.4.2020 

1. třída - Téma: Čteme ouaueu
                             Pomůcky: papír, tužka, libovolná pastelka  09:00  —  09:25                                                                     71739.zip (539.92 kB)

2. třída - Téma: Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti
                             Pomůcky: tužka, papír, podklady z přílohy   09:35  —  10:00                                                                   71745.zip (2.74 MB)

3. třída - Téma: Čteme a ptáme se
                             Pomůcky: 2 papíry, podklady z přílohy, tužka  10:10  —  10:35                                                               71749.zip (971.6 kB)

4. třída - Téma: Používáme orientační prvky v textu k lepšímu porozumění
                             Program: tužka, papír, kdo má: papír velikosti plakátu, podklady z přílohy                                                            10:50  —  11:15                                                                                                                               71750.zip (1.07 MB)

5. třída - Téma: Čteme a využíváme čtenářskou strategii hledání souvislostí
                             Pomůcky: linkovaný papír, tužka, vytištěné a vystřižené puzzle z přílohy                                                                11:35  —  12:00                                                                                                                             71751.zip (270.73 kB)

Program na pátek 3.4.2020

1. třída - Téma: Počítáme do 20
                             Pomůcky: párátka (20 a více), fazole (20 a více), 3 plyšáci   09:00  —  09:25

                             71752.ppsx (6.67 MB)

2. třída - Téma: Tvoříme slovní úlohy
                             Pomůcky: papír, tužka (nebo mazací tabulka), 30 libovolných drobných                                                                  předmětů na počítání    09:35  —  10:00

                                                71753.ppsx (14.43 MB)

3. třída - Téma: Orientujeme se v čase, počítáme s ciferníkem
                             Pomůcky: papír, tužka, pastelky, materiál z přílohy 10:10  —  10:30

                             71754.zip (1.11 MB)

4. třída - Téma: Vyhledáváme rovinné útvary souměrné podle osy
                             Pomůcky: papír (čtverečkovaný), nůžky, zrcátko 10:50  —  11:10

                             71755.ppsx (283.39 kB)

5. třída - Téma: Poznáváme pravidelné rovinné obrazce
                             Pomůcky: papír (čtverečkovaný), tužka, fix (pastelky), případně špejle                                                                    a provázek 11:35  —  12:00

                             71756.zip (5.18 MB)

_____________________________________________________________________________________

Program na pondělí 23.3.2020

1. třída - Téma: Vyvodíme písmeno H, nacvičíme si psací H
                             Pomůcky: papír, tužka, pravítko, krátká párátka, mazací tabulka s fixem                                                                09:00  —  09:25

                             71596.zip (3.77 MB)

2. třída - Téma: Píšeme souhlásky uprostřed a na konci slov
                             Pomůcky: papír A4, tužka, nůžky, červený a modrý  fix    09:35  —  10:00

                             71597.ppsx (1.08 MB)

3. třída - Téma: párové souhlásky
                            Pomůcky: tužka, papír nebo mazací tabulka s fixem     10:10  —  10:35

                            71598.pdf (537.87 kB)

4. třída - Téma: Procvičíme si vyjmenovaná slova po p, s
                             Pomůcky: tužka, papíry (na kartičky s i /y)​      10:50  —  11:15

                             71599.pdf (35.59 MB)

5. třída - Téma: Rozpoznáváme přídavná jména tvrdá a měkká a budeme je skloňovat
                            Pomůcky: tužka, fixy, papíry, 3 plyšáci      11:35  —  12:00

                            71601.zip (448.87 kB)

Program na úterý 24.3.2020

1. třída - Téma: Opakujeme si znaménka menší, větší, rovná se, plus
                             Pomůcky: papírové mince (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč), tužka, papír   09:00  —  09:25

                            71613.zip (1.73 MB)

2. třída - Téma: Řešíme slovní úlohu
                             Pomůcky: tužka, papír, pastelky, mince (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč,10 Kč, 20 Kč,                                                                    50 Kč)     09:35  —  10:00

                             71614.ppsx (187.33 kB)

3. třída - Téma: Pamětně sčítáme a odčítáme do 1000
                             Pomůcky: dětské papírové bankovky (100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč                                                                   nebo vyrobit kartičky), tužka, papír  10:10  —  10:35

                             71615.ppsx (2.52 MB)

4. třída - Téma: Zaokrouhlujeme na čísla na tisíce, sta a desítky
                             Pomůcky: mazací tabulka s fixem nebo papír, papír a tužka  10:50  —  11:15

                             71616.zip (196.47 kB)

5. třída - Téma: Počítáme s časovými údaji                                                                                                                           Pomůcky: kalkulačka, tužka, papír              11:35  —  12:00

                             71617.ppsx (60.8 kB)

Program na středu 25.3.2020

1. třída - Téma: Pozorujeme klíčení semen, poznáváme květiny
                            Pomůcky: miska s vodou, vystřižena květina z přílohy,                                                                                               naklíčená semena z minulého týdne, lupa (kdo má)                                                                                 09:00  —  09:25

                            71618.zip (3.73 MB)

2. třída - Téma: Naučíme se členění času (měsíce, dny)
                             Pomůcky: pastelky, papír    09:35  —  10:00

                             71619.ppsx (5.96 MB)

3. třída - Téma: Budeme si povídat o lidském těle a zapojíme angličtinu
                             Pomůcky: tužka, papír, panenka    10:10  —  10:35

                             71620.zip (3 MB)

4. třída - Téma: Ekosystémy na jaře                                                                                                                                         Pomůcky: 6 obyčejných papíru, tužka  10:50  —  11:15

5. třída - Téma: Poznáváme Evropu, naše sousední státy
                             Pomůcky: tužka, papír        11:35  —  12:00

                             71622.ppsx (2.28 MB)

Program na čtvrtek 26.3.2020

1. třída - Téma: Samostatně čteme a klademe si otázky
                             Pomůcky: pastelky, 4 čisté papíry A5, záložka    09:00  —  09:25

                             71623.zip (138.69 kB)

2. třída - Téma:  Aktivně nasloucháme čtenému textu
                              Pomůcky: pastelky, pracovní list, rozstříhaná slova z přílohy                                                                                     09:35  —  10:00

                              71624.zip (7.27 MB)

3. třída - Téma: Orientujeme se v textu
                             Pomůcky: papír, tužka, mazací tabulka        10:10  —  10:35

                             71625.zip (138.45 kB)

4. třída - Téma: Pracujeme s vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými v textu (po p, s)
                             Pomůcky: psací potřeby, papír (stírací tabulka, fix )    10:50  —  11:15

                             71626.pdf (105.87 kB)

 5. třída - Téma: Čteme a pracujeme s klíčovými slovy

                              Pomůcky: papír, tužka (stírací tabulka, fix)   11:35  —  12:00

                              71627.pdf (162.88 kB)

Program na pátek 27.3.2020

1. třída - Téma:  Odčítáme do 20 a řešíme slovní úlohu
                              Pomůcky: kostky, mince (papírové 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč)                                                                            09:00  —  09:25

                              71628.ppsx (12 MB)

2. třída - Téma: Rozpoznáváme rovinné útvary kolem nás
                             Pomůcky: špejle (pastelky), kdo má tak modelínu     09:35  —  10:00

3. třída - Téma:  Měříme na centimetry a milimetry
                              Pomůcky: papír, tužka, nůžky, pravítko, provázek      10:10  —  10:35

                              71630.ppsx (167.13 kB)

4. třída - Téma: Určujeme obsah jednoduchých rovinných obrazců  pomocí čtvercové sítě
                             Pomůcky: čtverečkovaný papír, nůžky, papír (nejlépe barevný)                                                                                  10:50  —  11:15

                             71631.ppsx (405.2 kB)

5. třída - Téma: Poznáváme základní jednotky obsahu
                             Pomůcky: tužka, čtverečkovaný nebo obyčejný papír, pravítko, provázek                                                                1 metr, nůžky       11:35  —  12:00

                             71632.ppsx (1.62 MB)

________________________________________________________________________________________

 

 

 

Svátek

Svátek má Kamila

Obědy dětem

Obědy dětem

Šablony II

Dotace

Šablony III

ŠABLONY III

Šablony IV

Šablony IV

Doučování

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Máj kvítí dává a stromy listím odívá.

Předpověď počasí

dnes, pátek 31. 5. 2024
déšť 14 °C 11 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 19/10 °C
neděle 2. 6. déšť 19/11 °C
pondělí 3. 6. slabý déšť 17/12 °C

Anketa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.