Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

5.ročník

Třídní učitelka - Mgr. Blanka Gabrišková - 17 žáků

Zadané úkoly budete odesílat ještě ten den do 22 hodiny po domluvě s vyučujícím přes WhatsApp, Messenger, email.

Rozvrh distanční výuky od 5. 1. 2021 - přihlášení na TEAMS

  8-8,45 9-9,45 10-10,45 11-11,45 12-12,25
Po 1.sk – čj,ma 2.sk – čj,ma 1.sk. - Čt 2. sk - Čt Danielčíková, Durcová, Ficek, Končická
Út 1.sk – čj,ma 2.sk – čj,ma 1. sk - př, vl 2. sk - př,vl Kostková, Lahr, Matýsová, Sojáková, Sojková
St 1.sk – čj,ma 2.sk – čj,ma 1. sk - Aj 2. sk - Aj Kimmerová, Klíčová A, Kovář, Rychlíková
Čt 1.sk – čj,ma 2.sk – čj,ma 1.sk. - Aj 2. sk - Aj Klíčová B, Ščučka, Táborská, Vašková
Pa 1. sk - př, vl 2.sk - př, vl 1. sk - g 2. sk - g  

Online výuka:
1. skupina:  Danielčíková, Durcová, Ficek, Končická, Kostková, Lahr, Matýsová, Sojáková, Sojková
2. skupina - Kimmerová, Klíčová A., Klíčová B., Kovář, Rychlíková, Ščučka, Táborská, Vašková
POZOR, kam se přihlašuješ.
ČJ + Ma - Jílková
Aj, G, Př, Vl - Gabrišková 
Čt - Jonová

(Vl + Př- úkoly posíláte paní učitelce Ďurišové)
TESTY Čj, Ma - pondělí, úterý, středa, čtvrtek
1. skupina - 9:15,
2. skupina - 8:15,  A. + E. Klíčovy - 8:10


Látka ke zkoušení (od 6.4.): Př – Trávicí soustava + péče o zuby, zásady zdravé výživy, Vl – Vysočina, Jihomoravský kraj, Aj slovíčka 4D, Culture

Týdenní úkol: Namaluj na tvrdý papír A4 cokoliv na téma Velikonoce. Výkresy budu známkovat. Přes prázdniny také vyfoť, jak trávíš Velikonoce :-). (termín do 6.4.).

Zajímavá matematika - zajímavý úkol (12.57 MB)

Pátek 9.4.2021
Mg
-  po hodině MG vypočítej do sešituvypočítej.png (302.28 kB)
Aj – slovíčka English across the curriculum (ta která neznáš), PL cv. 11/ prvních 5 vět
Nové lekce ve Wocabee!
TEST Př: 1. sk. v 9:00, 2. sk. ve 10:00
 

Čtvrtek 8.4.2021
Čj - 
PS 2 - píšeme do něj - str. 25/13c PS 2 str. 25/ 13 c (561.53 kB)
Čj - udělej si test - výsledek s poslední otázkou ofoť a pošli. Obě skupiny pošlou  do 10 hodin - bude přiložen v 7,45  https://www.mojecestina.cz/article/2018070202-test-urcovani-vzoru-podstatnych-jmen-harry-potter
Ma  - 
vypočítej do sešitu - děl na 2 desetinná místa
88 : 7                  136: 5                  402 : 9
544 : 13              1 226 : 12           6 400 : 80

Vl - přečti si v uč. s. 32,33; PL s. 20
SP Aj: 1. sk. v 11:00, 2. sk. v 10:00Středa 7.4.2021
Ma - vypočítej do sešitu na dvě destinná místa
180 : 15                          3 886 : 67                     2 814 : 72
4 200 : 70                       1 462 : 34                      1 638 : 91
Čj - PS 2 - píšeme do něj - str. 25/13b PS 2 str. 25/ 13 b (561.53 kB)
Čj - udělej si test - výsledek s poslední otázkou ofoť a pošli. Obě skupiny pošlou  do 10 hodin - bude přiložen v 7,45 https://www.mojecestina.cz/article/2019011201-test-urcovani-vzoru-podstatnych-jmen-matematika
Aj
 – PS s. 42/ 2, 3 , 4 (popiš anglicky)
- podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=niPyVnC6W5g
– PL cv. 10, zakresli a popiš obrázek do sešitu fotkyfoto-63916223-s-(1).jpg (33.85 kB)
- podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=bJd3sWlX93c


Úterý 6.4.2021
Aj
 - vytvoř otázky v PL: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Wh_questions_present_simple_jd755046zo , PS s. 42/1
Vl - přečti si v uč. s. 30,31; PL s. 19
- podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=fGCRRDNQWpk
TEST Vl: 1. sk. v 11:00, 2. sk. ve 12:00, Hanka- 12:15
Čj - učebnice ALTER str. 115/23
video - číslovky - https://www.youtube.com/watch?v=4kqCxeQwAKA

Čj - udělej si test - výsledek s poslední otázkou ofoť a pošli. Obě skupiny pošlou  do 10 hodin - bude přiložen v 7,45  https://www.mojecestina.cz/article/2019011202-test-urcovani-vzoru-podstatnych-jmen-matematika-2
Ma - 
minutovky 2 - str. 25/50 a + b - bez kontroly

Středa 31.3.2021
Ma - minutovky str. 23/46 - zkoušku nemusíš dělat
Čj - 
učebnice ALTER - str. 114/19 - do závorky napiš pomůcku - ji(tu) - jí (té nebo tou)
podívej se na video - https://www.youtube.com/watch?v=zYJR8zxfFwk
Čj - udělej si test - 
výsledek s poslední otázkou ofoť a pošli. Obě skupiny pošlou  do 10 hodin - bude přiložen v 7,45 https://www.mojecestina.cz/article/2014031401-test-zajmeno-ja-v-citatech
Aj 
– PS s. 41/ 4; uč se, zapiš slovíčka 4D, Culture (která neznáš)
– pusť si nejprve video: https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs
- přečti si v uč. s. 59,60 a do sešitu napiš jídelníček na jeden den (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) podle zásad zdravé výživy.
SP Aj: 1. sk. v 11:00, 2. sk. v 10:00


Úterý 30.3.2021
Aj - PS s. 41/I can
Vl - přečti si v uč. s. 28,29; PL s. 18
TEST Př: 1. sk. v 11:00, 2. sk. ve 12:00, Hanka- 12:15
Čj - zelená brožura str. 53/7 - píšeme do sešitu - Pavla + Natálka K. - 4 řádky, ostatní 5 řádků

Čj - udělej si test - výsledek s poslední otázkou ofoť a pošli. Obě skupiny pošlou  do 10 hodin - bude přiložen v 7,45
 https://www.mojecestina.cz/article/2012010802-test-sklonovani-zajmena-ja-1
Ma - 
minutovky str. 23/45 - celé cvičení


Pondělí 29.3.2021
Ma -
žlutý PS 3 - str. 16/2 + 17/1 - týdenní úkol do úterý 6.4.2021 - vyplňujeme jen tabulku
Minutovky 2 str. 22/43 a + b + c
Čj - zelená brožura - píšeme do sešitu - str. 53/6 - Pavla + Natálka K. - 4 řádky, ostatní
řádků
Čj - udělej si test - výsledek s poslední otázkou ofoť a pošli
Obě skupiny pošlou  do 10 hodin - bude přiložen v 7,45 hodin https://www.mojecestina.cz/article/2015022501-test-sklonovani-zajmena-ja-3
– PL s. 33/7,8
- zopakuj si ještě trávicí soustavu, podívej se na video (v úterý se budu ptát): https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0
Čtení - slož báseň na téma - JARO - alespoň 4 verše
Čtvrteční skupina na zkoušení bude mít zkoušení v út ve 12:30.


Pátek 26.3.2021
Aj – zapiš, uč se slovíčka 4C (pouze ta, která neznáš)  https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/wh_questions_ah1527iy
- Zopakuj si tvoření otázek a odpovědí v přítomném čase prostém, koukni na video: https://www.youtube.com/watch?v=OrrqzsuaOSw
Mg – Ma PS 3. díl s. 6/2 - spodní tři sloupečky převody jednotek.jpeg (126.93 kB)
TEST VL: 1. sk. v 9:00, 2. sk. ve 10:00

HV - Poslechněte si hud. nástroje a zkuste pak poznat, který hraje. Vyhodnoťte a můžete poslat skóre na JBrzobohata@seznam.cz       https://www.liveworksheets.com/ni1692284dq


Čtvrtek 25.3.2021
Vl - přečti si v uč. s. 26,27; PL s. 17
SP Aj: 1. sk. v 11:00, 2. sk. v 10:00
Čj - učebnice mimozemšťani - str. 115/7 - doplň s sebou/sebou - Pavla + Natálka K - 4 řádky, ostatní 5 řádků
udělej si test - výsledek s poslední otázkou ofoť a pošli
Obě skupiny pošlou  do 10 hodin  https://www.mojecestina.cz/article/2014101601-test-sklonovani-zajmena-ja-2
Ma - PS 
3 str. 19/1 - dokonči - POZOR počítej na tři místa za desetinnou čárkou nebo pokud bude zbytek 0

 

Středa 24.3.2021
Aj
 – PL cv. 10, PL: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/WH-question_words_qb844138vq
– PL s. 33/5, 6
- podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=IiE8LUaTb8U
Dobrovolný úkol za 1: vyrob „PLÍCÁKA“ viz video (Dobrovolný úkol posílej p. uč. Gabriškové.)
Čj - učebnice - mimozemštěné - str. 114/5 - jen doplň mě (tě)/ mně (tobě) - v závorce bude zájmeno ty ve správné tvaru
udělej si test - výsledek s poslední otázkou ofoť a pošli
Obě skupiny pošlou  do 10 hodin https://www.mojecestina.cz/article/2012102701-test-privlastnovaci-pridavna-jmena-1

Ma - minutovky 2 - str. 21/41 a - 

Úterý 23.3.2021
Čj - PS
 2 str. 25/13 a - piš do PS (může to být i na str. 26 - podívej se)
Dú Čj - PS 2 str. 25/13 a (561.53 kB)
udělej si test - výsledek s poslední otázkou ofoť a pošli
Obě skupiny pošlou  do 10 hodin
test - https://www.mojecestina.cz/article/2015011401-test-vypis-pridavna-jmena-1
Ma - PS 3 str. 15/3 + 4 - dokonči
Aj – PL cv. 9
Vl – přečti si v uč. s. 24,25, PL s. 16
SP Př: 1. sk. v 11:00, 2. sk. ve 12:00, Hanka- 12:15

Pondělí 22. 3. 2021
Ma - PS 3 - papíry - str. 15/2 
Čj - učebnice ALTER - str. 113/17 - Pavlína + Natálka - 3 řádky, ostatní - 4 řádky
udělej si test z Čj a až dáš vyhodnotit ofoť a pošli vyhodnocení  https://www.mojecestina.cz/article/2010030706-test-koncovky-pridavnych-jmen-1
toto si zkus a procvičuj -https://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_049
– PL s. 32/4, nakresli do sešitu a popiš obrázek dýchací soustavy viz uč. s. 57

Pátek 19. 3. 2021
Mg – vypočítej do sešitu vypočítej.jpeg (287.42 kB)
Aj5 – PL cv. 8, slovíčka 4B (zapiš, která neznáš)
- nové lekce WOCABEE!
TEST Vl: 1. sk. v 9:00, 2. sk. ve 10:00

Čtvrtek 18. 3. 2021
Vl - přečti si v uč. s. 22,23, PL s. 15
SP AJ: 1. sk. v 11:00, 2. sk. v 10:00
Čj - učebnice ALTER str. 112/12 - piš podle vzoru a používej nápovědu - v závorce bude správný tvar zájmene ty
VZOR - Čekal na  (, mne, tebe) před školou.
Ma - PS 3 papíry - str. 10/1 - dokonči + 8/1 ukážeme se v hodině

Středa 17. 3. 2021
Aj – PL cv. 7, vypracuj, vyfoť: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_Tense_qe1735hg
– PL s. 32/3, nakresli a popiš řez kůži viz obrázek ŘEZ KŮŽÍ.png (336.01 kB) (v učebnici je podobný obrázek)
- DOBROVOLNÉ za jedničku navíc: procvičuj svaly a dosáhni štítu (jsou zde i některé, které jsme si neříkali, ale úrovně splnit lze) https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-svalstvo-2?source=explicitKC (Dobrovolný úkol posílej p. uč. Gabriškové.)  

Čj - učebnice ALTER str. 108/2 - do sešitu
podívej se na video - https://www.youtube.com/watch?v=dFhOVdd_ScI
https://www.youtube.com/watch?v=oUd5DyuBgoc&t=29s
Nauč se druhy zájmen!!!! 
Ma 
PS 3 - papíry - píšeme do nich - slovní úloha výpočet, odpověď -str.10/3 + 9/4
      dopočítej PS 3 str. 8/4

Úterý 16. 3. 2021
Aj
 - PL cv. 4, https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/My_week_pi666626qs
Vl - přečti si v uč. s. 20,21; PL s. 14
- podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=_GGJxtLL848
SP Př 1. sk. v 11:00, 2. sk. ve 12:00
Čj - brožura modrá - Pravopis přídavných jmen - str. 26/3a - píšeme do sešitu - Pavla a Natálka K. - 3,5 řádků - ostatní celé
podívej se na video  https://www.youtube.com/watch?v=oUd5DyuBgoc
Ma - PS 3 papíry str. 14/3 - píšeme do papírů

 

Pondělí 15. 3. 2021
Čj - 
učebnice Čtení s porozuměním (mimozemšťan) - str. 100/7 - napiš do sešitu - Pavlína + Natálka 4 řádky, ostatní 5 řádků
Podívej se na videa ZÁJMENA - https://www.youtube.com/watch?v=sWBqGgCJwFo
https://www.youtube.com/watch?v=oIeTslzjZKk

Ma - Ps 3 - papíry - dopočítej příklady str. 3/3 + 6/1 + 7/2
procvičuj přídavná jména - https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_stupnovani1.htm
– přečti si v učebnici s. 55, PL s. 32/2
- dosáhni štítu https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-kostra-1?source=explicitKC
ČT - vyprávění - jak vznikl název květiny (vysvětlíme si v hodině)

Pátek 12. 3. 2021
Mg
– převody jednotek převody jednotek obsahu Dú.png (26.75 kB)
Aj5 – zapiš a uč se slovíčka 4A (zapiš ta, která neznáš), vypracuj, vyfoť https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Do_or_does/Present_simple_basic_questions_do-does_ch4317ld

SP Př: 1. sk. v 9:00, 2. sk. ve 10:00

 

Čtvrtek 11. 3. 2021
Vl
- přečti si v uč. s. 18,19, PL s. 13
SP AJ: 1. sk. v 11:00, 2. sk. v 10:00
Ma - minutovky 2 str. 18/35 a + 36a (vždy jen jeden sloupec)
Čj - zelená brožura str. 51/4 - první sloupec - píšeme do sešitu podle VZORU
hladoví (mladí) vlci ................ pozor o který vzor se bude jednat - mladý, jarní, mytčin
zelená brožura str. 51/ 4 (534.95 kB)

 

Středa 10. 3. 2021
Aj – Pl cv. 5, splň všechny úrovně https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-1-uroven/3065
– přečti si s. 53,54 v učebnici, nalep do sešitu kostru a popiš jednotlivé části podle učebnice
- pro zajímavost se podívej na video o celé kostře člověka
https://www.youtube.com/watch?v=UrrfLL5s560
ČJ -zelená brožura str. 50/3 - první sloupec - píšeme do sešitu podle vzoru:
Svatoplukovi (matčini) synové ................
procvičuj přídavná jména https://www.mojecestina.cz/slovni-druhy/pridavna-jmena
Ma - minutovky 2 - str. 16/31 + 32 - první sloupec - píšeme do papírů
                                 str. 17/33 - první sloupec - píšeme do papírů

Úterý 9. 3. 2021
Čj - 
PS 2 str. 20/4 - dej slovo v závorce do správného tvaru - piš do PS
        PS 2 str. 20/3 - doplň jen koncovky (pomáhej si vzorem matčin) - piš do PS
Ma - PS 2 str. 53/3
Aj – PS 36/2 (pozor na 3. os. č. j. )
Vl – přečti si v uč. s. 16,17, PL s. 12
TEST Vl: 1. sk. v 11:00, 2. sk. ve 12:00

Pondělí 8. 3. 2021
Ma - PS 2 - str. 52/2 dokonči
        PS 2 - str. 53/2 dokonči
násobení desetinných čísel 10,100 .............
https://www.youtube.com/watch?v=HNspqtxso0c
https://www.youtube.com/watch?v=ErLKylGfFIg
Čj - 
učebnice ALTER - str. 98/2 - 4 řádky, Pavlína + Natálka K. - 3 řádky - piš podle vzoru - do závorky dávej správný tvar vzoru maldý nebo jarní
ryzí (jarní) charaktery, domýšliví (mladí ) lidé ...............
– přečti si s. 52 v učebnici, PL s. 31/1
- podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc


Pátek 5. 3. 2021
Mg – početník s. 35/ 1 – překresli tabulku (podle pravítka) do sešitu a převeď jednotky
Aj – slovíčka English across the curiculum (zapiš ta, která neznáš)
- PS s. 36/3
TEST Př: 1. sk. v 9:00, 2. sk. ve 10:00

Čtvrtek 4. 3. 2021
Čj - 
PS 2 str. 20/2 - píšeme do sešitu - hledáme přídavná jména a určujeme pád, číslo, rod, druh a vzor -  PODLE VZORU
Pavlovi přátelé1. p., č. mn., r.m.ž., druh přivl., vzor otcův 
Ma - PS 2 str. 47/5 - nafoť jak příklad 5 v PS, tak i pomocné výpočty, které píšeš na vedlejší bílou stránku
Vl - přečti si v uč. s. 14,15, PL s. 11
- podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=8iA8GmZQYKQ
Nové lekce ve Wocabee!
SP Aj - 1. sk. v 11:00, 2. sk. v 10:00


Středa 3. 3. 2021
Čj - PS 2 str. 18/4a
Ma - PS 2 str. 46/1 - nafoť jak příklad 1 v PS, tak i pomocné výpočty, které píšeš na vedlejší bílou stránku
Aj – PL cv. 2 – záporné věty, PS s. 35/5
- pusť si videa https://www.youtube.com/watch?v=pehB3Lu2BxM , https://www.youtube.com/watch?v=Ub-Gwyq1fyo
– odevzdání projektu

Úterý 2. 3. 2021
Čj - učebnice ALTER - str. 97/3 - piš podle VZORU - do závorky piš správný vzor MLADÝ - JARNÍ
mezi filmovámi (mladými) fanoušky, z pavích (jarních) per.................
Ma - PS 2 str. 47/4 + 48/4 - zápis, výpočet odpověď
Podívej se na video - https://www.youtube.com/watch?v=iT3_ZLnTadw

https://www.youtube.com/watch?v=oP8m_hvEtXs
AJ – nový PL/ cv.  1 – doplň slovesa ve správném tvaru, PL https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_-_Video_gz25996xg
Vl – přečti si v uč. s. 12,13, PL s. 10
TEST Vl: 1. sk. v 11:00, 2. sk. ve 12:00


Pondělí 1.3. 2021 (od 9,30 - 10,30 vyzvednout nové výukové materiály)
Zkoušení je !!!!!!              TESTY v pondělí nejsou!!!!!

- Projekt na téma Třídění živých organismů. Ve škole dostaneš výkres A3, na který nakreslíš dělení živých organismů (viz návrh schématu – dobře si ho rozvrhni) PROJEKT TŘÍDĚNÍ Ž.O..png (42.37 kB). Ke každému dělení nakresli obrázek, barevně vyzdob celý projekt. Projekt se bude hodnotit i z hlediska výtvarné výchovy, dej si záležet. Termín odevzdání: středa 3.3. 2021
Čj - PS 2 str. 19/5 - piš do pracovního sešitu
Ma - PS 46/2,3,4,5 - piš do papírů

Pátek - 26.2.2021
Mg – převody jednotek do sešitu převody jednotek obsahu - desetinná čásla.png (21.05 kB)
Aj5 – slovíčka Culture – zapiš, ta která neznáš
- vypracuj cv. a), b), vyhodnoť a vyfoť 
ttps://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple,_affirmative_and_negative_sentences_and_questions_to1253224mh
SP Vl: 1. sk. v 9:00, 2. sk. ve 10:00
 

Čtvrtek - 25.2.2021
Vl – nastuduj si s. 10,11 v učebnici
- PL s. 9
SP AJ: 1. sk. v 11:00, 2. sk. v 10:00

Čj - učebnice ALTER str. 98/3 - 3 řádky - piš podle vzoru - pole - polní, kapr - kapří, ........
Ma - Ps - str. 48/ 2 + 3 - piš do sešitu slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď

Středa - 24.2.2021
Aj – uč. s. 43/3 c – napiš do sešitu 8 vět o svém dni (viz Pradeep´s day s. 42)
– PL s. 30 – celá
- pusť si video https://www.youtube.com/watch?v=IxO0SyHblac
Čj - PS 2 str. 17/7 - píšeme do PS
Ma - PS 2 - str. 44/1 - piš pod sebe do sešitu
         PS 2 str. 44/2 - piš do papírů, zkoušku nedělej

Úterý - 23.2.2021 -  Dnes Př /Vl v 8 a 9 h, Jč/M v 10 a 11 h
Čj - vysklňuj do sešitu v čísle jednotném i množném - na pomoc si vem učebnici ČJ - NOVÁ ŠKOLA (mimozemšťané) - str. 92
dřevěný stůl              usměvavá dívka                    kožené křeslo
Ma - PS 2 str. 42/1 - počítej do sešitu, piš správně pod sebe
Aj - opiš věty do sešitu a vedle napiš čas digitálně Aj- časy.png (19.13 kB)
- vypracuj, vyhodnoť, vyfoť: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routine_py8698vv
Vl -  nastuduj s. 8, 9 v učebnici
- PL s. 7/9, s. 8 - celá
SP Př: 1. sk. v 11:00, 2. sk. v 10:00


Pondělí - 22. 2. 2021
Testy z ČJ a Ma budou obnoveny od úterý 23.2. a vždy v 8:15 a v 9:15
Čj - zelená brožura str. 47/2 - pomáhej si nápovědou v sešitu - gramatika
piš do 2 sloupečků podle vzoru:     zvýklý - tvrdý                 Janova - přivlastňovací
Podívej se na video - přídavná jména měkká - https://www.youtube.com/watch?v=N9Fj0fDles4

Ma - PS str. 40/1 - piš pod sebou do sešitu
Př - nastuduj v uč. s. 48, 49
- PL s. 29/16,17
Čtení - sloh - dopis kamarádovi/kamarádce - jak trávím dny při distatnční výuce


Pátek 19. 2. 2021
Aj – zapiš slovíčka D – school subjects (která neznáš) – PŘÍŠTÍ TÝDEN ZKOUŠÍM I TATO SLOVÍČKA 
- spoj časy, vyhodnoť, vyfoť https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What_time_is_it$_xt177763ga
Mg – převeď jednotky do sešitu (vypracuj po hodině) převody jednotek obsahu.png (19.46 kB)
- procvičovat můžeš zde https://www.umimematiku.cz/pocitani-prevody-jednotky-obsahu-2-uroven/5141
TEST Př: 1. sk v 9:00, 2. sk. v 10:00

Čtvrtek 18. 2. 2021
Čj - 
PS 2 str. 14/6a   podívej se, zda máš cvičení na stejné straně PS 2 str. 14/6a (536.88 kB)
Ma - PS str. 39/3 - počítej do papírů
        PS str. 39/2 - počítej pod sebou do sešitu
Vl – přečti si v uč. s. 6, 7, PL s. 6 celá
SP AJ: 1. sk. v 11:00, 2. sk. v 10:00

Středa 17. 2. 2021
Aj – rozklikni si PL na webu, spoj (kliknout myší a táhnout) digitální čas s ciferníkem a slovem. Až vyplníš, dole klikni na FINISH a pak na CHECK MY ANSWERS – PL se vyhodnotí, vyfoť a pošli. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/Unit_3_xh923523cc
- zapiš slovíčka lekce D (bez školních předmětů)
– Nastuduj s. 46, 47 v učebnici a vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Jak dělíme živé organismy?
2) Co jsou bakterie a sinice?
3) Proč patří houby do samostatné skupiny?
4) Kde se využívají kvasinky?
5) Kde se využívají některé druhy plísní?
Čj - zelená brožura str. 19/4 - 4 řádky
Ma - Ps str. 37/6 - počitej do sešitu pod sebou - oba sloupce

Úterý 16. 2. 2021
Aj 
– zopakuj si, jak vyjadřujeme čas v AJ (viz. uč. s. 40/1), opiš do sešitu a doplň časy anglicky TIME VŠECHNY DOPLN.png (18.49 kB)
- Nové lekce ve Wocabee!
Vl – do sešitu si nalep slepou mapu ČR (ze zápisů), očísluj kraje podle vzoru, pod sebe napiš názvy krajů a k nim krajská města KRAJE ČR.png (152.66 kB) , pod to nalep zápis vodstvo- těžba nerostných surovin.
TEST VL: 1. sk. v 11:00, 2. sk. ve 12:00
Čj - 
zelená brožura str. 18/2 - dva sloupce i se vzory podle VZORU
se světly (městy)      po zábradlí(stavení)
Podívej se na video - https://www.youtube.com/watch?v=1t6H3iErSrw
Ma - minutovky str. 9/17


Pondělí 15. 2. 2021
Čj
- zelená brožura str. 18/1 - dva sloupce (Natálka k. + Pavlína pracují do pracovního sešitu a udělají celé cvičení)
Podívej se na video - https://www.youtube.com/watch?v=Xn2RbEnmVF8
https://www.youtube.com/watch?v=0Uj_cM3X5GM
Ma
- minutovky 2 str- 8/15 - počítej do minutovek - celé cvičení -ukážeme si v hodině, jak počítat
Opiš do sešitu gramatika na úterý - Přídavná jména (41.65 kB)
- PL starý 27/10, 11

Pátek 5. 2. 2021
Mg-
Jak je lehká geometrie s. 38/3, 5
Aj5 – slovíčka 3C (barvy a slovíčka, která znáš nepiš), PS s. 32/2  - dokonči
SP Př: 1. sk. v 11:00, 2. sk. ve 12:00


Čtvrtek 4.2.2021
Čj - zelená brožura str. 20/7 - dva sloupce podle vzoru - do závorky napiš vzor
ve chvíli (růži)          z hlavy (ženy)
Ma - minutovky 2 str. 7/13
Podívej se na video - sčítání desetinných čísel
https://www.youtube.com/watch?v=176YCENrL84
https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU
Vl- nalep si do sešitu zápis ČR, PL s. 5/4, 5
SP Aj: 1. sk. v 11:00, 2. sk. ve 12:00, Hanka 12:15

Středa 3. 2. 2021
Aj – PS s. 31/ I can
Př -zapiš/vytiskni podnebné pásy v mořích a oceánech do sešitu, nakresli obrázky, přečti si v uč. s. 40  moře a oceány.png (39.36 kB)
- starý PL s. 26/8
Čj - zelená brožura str.20/6 - první dva sloupce (Pavlína + Natálka K. píší do PS celé cvičení)
VZOR   skvrna - žena                     sůl - kost
Ma - PS str. 31/1 + 3 dokončit

 

Úterý 2. 2. 2021
Vl –
přečti si  v nové učebnici s. 4, 5 a vypracuj PL s. 4 (kromě znaku ve 3. cv.)
Aj 5 – slovíčka 3 B (zvířata, která znáš, nemusíš psát)
- poslechni si a přiřaď předměty do rozvrhu https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_subjects/My_school_timetable_rr160ci
- Ve Wocabee jsou nové lekce!
Čj - učebnice str. 75/5 - opiš, pak si napiš pod sebe vzory rodu mužského a přiřaď k nim z cvičení všechny podstatná jména
Podívej se na video - https://www.youtube.com/watch?v=O5Di2-I4VoQ

Ma - minutovky str . 5/10 (pokud si nevíš rady, počkej na online výuku)
Podívej se na video - převody zlomků na desetinná čísla
https://www.youtube.com/watch?v=wLZHbFJjzv8

Pondělí 1. 2. 2021
Není online výuka, testy ani doučování.
Od 10 - 12 hodin
se ve škole vydávají výukové materiály + nové sešity (popsané se donesou do školy). Na vysvědčení si doneste složku.
Čj - učebnice str. 73/5
vzor předseda, soudce - https://www.youtube.com/watch?v=eLpJJ_Yx1dI
Ma - listy desetinná čísla - str. 32/1 - píšeme do nich
porovnávání desetinných čísel https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=rroL2VpQ0R8&t=102s
- zapiš/vytiskni POLÁRNÍ P. do sešitu a nakresli obrázky, nastuduj s. 40 v uč. polární p..png (27.34 kB)

 

Pátek 29.1. 2021 jsou pololetní prázdniny :-)

Úkoly na čtvrtek 28.1.2021
Čj - 
zelená brožura - str.23/14 - převeď do množného čísla - do závorky piš vzory rod mužský
VZOR - Máme holuby (pány).
Ma - vypočítej do sešitu - násobení pod sebou
 1 135                 6 790                  2 246             8 801
x   123                  x456                   x789             x 159

Dnes VYJÍMEČNĚ úkol z PŘ místo VL
- PL s. 25/7           

 

Úkoly na středu 27.1.2021
Čj -
 zelená brožura str. 23/15 - dva sloupce (kdo chce, může celé cvičení)
Podívej se na video - desetinná čísla
https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q
https://www.youtube.com/watch?v=ltOlU9ksIAI
Ma - 
vypočítej do sešitu
2  z 35,      4  ze 40          5 z 60              ze 100        8 z 63        7 ze 72
5                8                     20                   10                   9                 6

2 ze 70      4  ze 36         8 ze 100          7  z 99           3   z 60         2  z 90
5                 3                    5                      9                    4                    9     
Aj – Zapiš do sešitu datum, nadpis a doplň do rozvrhu anglické názvy tvých předmětů ve škole timetable - rozvrh AJ.png (27.35 kB)
- zapiš/vytiskni SUBPOLÁRNÍ P. do sešitu a nakresli obrázky, přečti si v uč. s. 38,39 subpolární p..png (40.93 kB)

 

Úkoly na úterý 26. 1. 2021
Čj - zelená brožura str. 22/12 - udělej 2 sloupce do sešitu, přelož si stránku v sešitě (Kimmerová + Vašková vyplní v zelené brožuře) - podle vzoru
automobil - hrad               čmelák - pán
Ma - vypočítej - pozor, je to se zbytkem
4 410 010 : 25                1 875 280 : 28             4 000 024 : 25
Vl- nastudovat s. 42 a 43 v učebnici, vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Co je záměrem EU?
2) Co je to globalizace?
3) Dvě negativa globalizace:
4) Dvě pozitiva globalizace:
5) Co je to přímá volba?
Aj 5 – PS s. 30/1, 2  

Úkoly na pondělí 25. 1. 2021
Podívej se na video - několikrát - Podstatná jména rodu mužského
https://www.youtube.com/watch?v=jpHDO03xhTM
https://www.youtube.com/watch?v=1sEG6uExBGo

Čj - učebnice str. 67/6 - za každé podstatné jméno rodu mužského napíšeš do závorky vzor ve správném tvaru - vzor věty - Poštovní holubi (páni) závodili ...................
Ma - minutovky 2 (máte nakopírováno - píšete do papírů)str. 1/2 + 3/5 + 6 - v hodině si ukážeme, jak budeme pracovat
Podívej se na video -
Zlomky - výpočet části ze zlomku
https://www.youtube.com/watch?v=u1a_ouY90uw
Př - 
zapiš/vytiskni MÍRNÝ PÁS –LESY do sešitu a nakresli obrázky, přečti si v uč. s. 37,38 lesy mírného p..png (57.69 kB)
Čtení - dokonči příběh - vypravování - Kam zmizela Rebarbora - čítanka strana 112 - 113

Úkoly na pátek 22. 1. 2021
Mg – Jak je lehká geometrie s. 38/1,2
- procvičuj zde https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
Aj - PS s. 29/4
- pusť si video https://www.youtube.com/watch?v=-Xrs09kihwk
DOBROVOLNÉ procvičování - https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-adjectives-1-uroven
 

Úkoly na čtvrtek 21. 1. 2021
Několikrát se podívej na video - budeme to příští týden potřebovat - vše o podstatných jménech abstraktních, pomnožných, hromadných ..............
https://www.youtube.com/watch?v=iHxllkPNP-Y

https://www.youtube.com/watch?v=jaap_tu-Id4
https://www.youtube.com/watch?v=YTE3urQCWN8
Čj -
učebnice str. 65/4 nebo 5  (cvičení je ve žlutém rámečku dole na stránce a první věta je - Rodiče i děti odjeli...........)
Ma - vypočítej příklady:
4 587 048 : 36                            8 296 050 : 75                2 299 977 : 23
Vl - PS s. 31/3, 4
- zapiš (netisknout) a nakresli viz prezentce EU, NATO.pptx (62.33 kB)

 

Úkoly na středu 20. 1. 2021
Aj – PS s. 28/2 – vypracuj až po online hodině
- zapiš/vytiskni MÍRNÝ PÁS -STEPI do sešitu a nakresli obrázky (tak jako u předchozích podnebných pásů), PS s. 25/5 mírný p. - step.png (47.81 kB)
Čj - učebnice str. 62/44 - napiš do sešitu 4 řádky a vlnovkou podtrhni slovesa
Ma - vypočítel slovní úlohu e) - zápis, výpočet a odpověď (příloha)
Vypočítej příklad - slovní úlohu e) (631.77 kB)Úkoly na úterý 19. 1. 2021
Čj - učebnice str. 62/47 - dopiš poslední tři řádky, podtrhni všechna podstatná jména
Ma - vypočítej slovní úlohu - zápis, výpočet a odpověď - b + c (příloha)
Vypočítej slovní úlohu b + c (631.77 kB)
Podívej se na video o podstatných jménech - několikrát si to pusť
https://www.youtube.com/watch?v=fDVp7eimwTE

https://www.youtube.com/watch?v=mOwZMPCgnGQ
Aj – uč. s. 33/4 b – popiš tyto 4 rozdíly: a bag, a watch, a pencil, a book (viz příklad)
Vl –  Vypracuj do sešitu:
1) 3 změny po s. revoluci:
2) 3 problémy našeho státu po s. revoluci:
3) Přesné datum vzniku ČR:
4) První prezident ČR:
5) Který další stát vznikl po s. revoluci?
VL TEST: 11:00 – 1. sk., 12:00 – 2. sk.

Úkoly na pondělí 18. 1. 2021
Čj -
učebnice str. 62/47 - 4 řádky (Natálka + Pavlína 3 řádky)
Několikrát si pusť video.
https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
https://www.youtube.com/watch?v=f_8Ehf0dfY0
Ma - 
Vypočítej z přílohy - str. 49/3 - třetí - spodní sloupce - příloha nahoře - str. 49
Vypočítej příklady (1.66 MB)
- zapiš/vytiskni SUBTROPICKÝ PÁS do sešitu a nakresli obrázky (tak jako u předchozích podnebných pásů) subtropický p..png (35.87 kB)
- PL cv. 24/4
Čtení - napiš vypravování svými slovy, ktré vyplývá z textu (čítanka str. 99), se kterým jsme dnes pracovali (na pondělí 25. 1. - poslat)

Úkoly na pátek 15. 1. 2021
Aj - 
zapiš si slovíčka 3 A do slovníčku– pouze ta, která neznáš (Pavla+ Natka se učí a vyznačí v PS)
Mg - minutovky s. 29/57 b do sešitu

 

Úkoly na čtvrtek 14. 1. 2021
Vl – PL s. 31/1, 2
Ma - Vypočítej z přílohy - str. 49/3 - druhé dva sloupce - můžeš psát na nakopírovaného papíru
Vypočítej příklady (1.66 MB)
Čj - str. 56/25 - dopiš poslední čtyři řádky

Úkoly na středu 13. 1. 2021
Aj – uč. s. 33/3 b do sešitu (vypracuj po hodině, budeme procvičovat)
– přečti si POUŠŤ v uč. na s. 35, zapiš (tisk) do sešitu a nakresli obrázky (tak jako u předchozích krajin) poušť.png (48.57 kB)
TEST Př: 2. sk. v 10:15, 1. sk. v 11:15
Čj - učebnice str. 56/25 - 4 řádky
Ma - vypočítej do sešitu Vypočítej příklady (1.66 MB)
Vypočítej z přílohy - str. 49/3 - první dva sloupce

 

 

 

Úkoly na úterý 12. 1. 2021
Čj - učebnice str. 58/32
Ma - PS str. 18/3 - hoď 100x kostkou a zapiš čísla do tabulky
Aj – uč. s. 31/5 – vytvoř a zapiš do sešitu 5 různých otázek o dětech na obrázku
Vl – přečti si s. 39 v učebnici, zapiš a vypracuj otázky a odpovědi:
1) Začátek sametové revoluce:
2) Poslední komunistický prezident:
3) Co je to revoluce?
4) Jak dlouho u nás trval komunismus?
5) Kdo protestoval na Národní třídě?

Úkoly na pondělí 11. 1. 2021
Čj -  učebnice ALTER - str. 51/13 - dej do množného čísla
Ma - vypočítej příklady - je to dělení se zbytkem
290 936 : 34                    801 917 : 86                  806 562 : 76
Začneme opakovat zlomky - podívej se na videa
https://www.youtube.com/watch?v=fyyNXGsEtL4
https://www.youtube.com/watch?v=F7rRJDg-SFc
https://www.youtube.com/watch?v=npX1nbKD9fo

- nastuduj SAVANY v uč. na s. 34, opiš (nebo si vytiskni) zápis. Rostliny a živočichy stačí nakreslit tak, jak jsme v sešitě tvořili deštný les. SAVANA.png (30.94 kB)Úkoly na pátek 8. 1. 2021
Aj5 – PS s. 25/5 – napiš, co má Jack a co ty, 26/1 - vybarvi
Mg- nalepit barevný přehled (Základní jednotky) do sešitu
- Minutovky 1. díl s. 29/58 – 1. sloupec- zapiš do sešitu (lenoch!)

 

Úkoly na čtvrtek 7. 1. 2021
Čj - zelená brožura str. 31/4 - Napiš správně věty se správným přísudkem ze závorky.
Ma - PS 2 str. 13/1 - druhý sloupec
         PS 2 str. 13/4 - druhý sloupec
Vl - PL s. 30/6,7 – jedná se o poslední list v nově rozdaných pracovních listech do Př a Vl
- přečti si s. 38 v učebnici

Úkoly na středu 6. 1. 2021
ČJ - PS 2 - červená brožura str. 49/3 - tvoř věty - POZOR, může to být i na str. 48
PS 2 str. 49.jpg (457.84 kB) tady je správná stránka
Ma - PS 2 str. 12/1 - druhý sloupec
          PS 2 str. 12/2 - dopočítej cvičení (první dva příklady jsme udělali ve škole)
Zapiš do gramatického sešitu do ČJ

Oko zaslzelo.              Oko na punčoše uteklo.          Podívej se v učebnici na str. 50/12 a  
Oči zaslzely.              Oka na punčoše utekla.            si označ oko x oči, ucho x uši barevně.
Ucho mu omrzlo.       Ucho u hrnce upadlo.
Uši mu umrzly.          Ucha u hrnce upadla.

Aj - zapiš si slovíčka 2) Eglish across the curriculum a Your project – pouze ta, která neznáš :-) (Natálka + Pavla vyznačí v PS)
- Napiš si do sešitu nadpis PODNEBNÉ PÁSY. Nakresli si naší planetu, vyznač barevně a popiš jednotlivé pásy (na šířku) viz. uč. s. 32 (jak jsme si vysvětlili). Červeně vyznač rovník. Kdo chce, posílala jsem slepou mapku mailem a přikládám i zde. slepá mapa-pásy.docx (78.17 kB)
- nastuduj s. 32 v učebnici


Úkoly na úterý 5. 1. 2021
Čj - učebnice str. 49/8
Ma - PS str. 7/E - celý řádek
Vl - poslední strana starého PL – V naší republice po válce/ cv. 1 a 2 (pro jistotu vkládám i zde)V naší republice po válce.png (986.01 kB)
Aj - PS s. 25/3 – odpověz celými větami

Ve Wocabee jsou nové balíčky k procvičování!


Úkoly na pondělí 4. 1. 2021
- nezapomeň si přijít v pondělí mezi 11 - 12 hodinou pro učební materiály
- pro objednané notebooky nebo tablety mezi 12 - 13 hodinou
ČJ - učebnice ALTER str. 48/7
Ma - PS 2 - str. 7/ D - celý řádek
- zopakuj si kapitolu Počasí a podnebí v uč. na s. 30, PL cv. 20/19

 

Úkoly na pátek 27. 11. 2020
MG
– uč. Jak je lehká geometrie s. 34/3, 35/4 (spočítej), 5
Aj5 – PS s. 21/5, přepiš další slovíčka v pořadí po „for“ (zbytek z C, část z D)

 

Úkoly na čtvrtek 26. 11. 2020
Čj - 
modrá brožura Dokážeš - str. 29/ 9
Někteří chybujete v podmiňovacím způsobu, podívej se na video, několikrát
https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y&t=208s

https://www.youtube.com/watch?v=f3hrxZIpbuw
Ma - pracuj do sešitu matematika - dělení jednociferným číslem - POZOR, může být i se zbytkem
12 345 : 9             234 567 : 3            34 567 : 5            45 678 : 4
Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=AAnI6XsKIzk
Vl - nastuduj s. 28, 29 v učebnici
- PL s. 23 celá

Úkoly na středu 25. 11. 2020
Čj - modrá brožura str. 29/8 - uvědom si, co je 2. os. č. mn. - VY
Ma - 
PS - str. 59/1 - druhý a třetí příklad
Aj - 
PL to be or to have - doplň správný tvar slovesa být nebo mít To-be-or-to-have.pdf (116.62 kB)
Př - PL s. 16/8
- přečti si v učebnici s. 24, 25

Úkoly na úterý 24. 11. 2020
Vl – PL s. 20/5, 21/7
Aj5 – PS s. 20/2 (nafoť i cvičení z online hodiny)
Čj - modrá brožura Dokážeš - str. 29/7 - uvědom si, co je 1. os. č. mn. - MY  
podívej se, zda souhlasí stránka ve tvé brožuře - Dokážeš str. 29
Ma - 
PS str. 57/2
podívej se na video - https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVHo

 

Úkoly na pondělí 23. 11. 2020
Čj - učebnice str. 33/29
Ma - PS str. 57/1 - obě tabulky
Na úterý si napiště do sešitu gramatiky - čj
Podmět a přísudek
Podmět – Po
Přísudek – Př

Podmět
Po – holý – Po/H
Po – rozvitý – Po/R
Po – několikanásobný – Po/Něk
Po – nevyjádřený – Po/Nev

Přísudek
Př – holý – Př/H
Př – rozvitý – Př/R

Př – několikanásobný – Př/Něk
- PL s. 15/5, přečti si s. 23 v učebnici


Úkoly na pátek 20. 11. 2020
Aj - zapiš dalších 10 slovíček z lekce 2C
- lísteček v sešitě (10 vět) - zakroužkuj správné zájmeno přivlastňovací zájm..png (29.08 kB)
TEST VL: 2. sk. v 10:15, 1. sk. v 11:15

 

Úkoly na čtvrtek 19. 11. 2020
Čj -
učebnice str. 30/19
Ma - PS str. 55/2 + 57/3
Vl - PL s. 19/ 2, 3
- pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes
V pá bude TEST: Vynálezy, povstání r. 1848 (5. a 6. kapitola v učebnici), 1. sk. v 11:15, 2. sk. v 10:15


Úkoly na středu 18. 11. 2020
-  přečti s. 22 v učebnici
- přepiš do sešitu a doplň planety- doplň.png (43.68 kB)

Aj5 – zopakuj dny v týdnu – poslech uč. s 22/1:
 http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_54.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
- PS s. 18/1, 3
Čj - učebnice str. 29/14 - podtrhni podmět (zeptej se kdo, co?) - podle pomětu poznáš, zda v přísudku napíšeš i, y nebo a -POZOR, u podmětu DĚTI se v přísudku píše - Y
Po - rodu mužského životného - v přísudku i
Po - rodu mužského neživotného a rodu ženského - v přísudku y
Po - rodu středního - v přísudku a
Ma - str. 55/3
 

Úkoly na pondělí 16. 11. 2020
Čj - 
podívej se na video - několikrát si ho pusť
https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
https://www.youtube.com/watch?v=c2YtK53lipo

Čj - učebnice str. 27/8 - podtrhni podmět (zeptej se kdo, co?) - podle pomětu poznáš, zda v přísudku napíšeš i, y nebo a
Po - rodu mužského životného - v přísudku i
Po - rodu mužského neživotného a rodu ženského - v přísudku y
Po - rodu středního - v přísudku a
Ma
 - PS 1 str. 54/1 - bez kontroly
Př - 
PL s. 14/ 2
- podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o
TEST Př: 12:15 – obě skupiny
 

Úkoly na pátek 13. 11 .2020
Aj
- přepiš si do slovníčku 10 slovíček z lekce 2C
- Procvičuj zde https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/3214 a zde https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/slovesa/pexeso-to-be/exercises.html

 

Úkoly na čtvrtek 12. 11 .2020
Čj - učebnice str. 23/5 - 4 řádky
Ma - str. 52/1 + 53/2
Místo AJ bude opět Čj a Ma
Vl - 
PL s. 19/1 – doplň křížovku

Úkoly na středu 11. 11. 2020
Ma - PS str. 52/2 - bez kontroly
Čj - učebnice str. 21/14
Aj - PL Simpsonovi (druhá strana) – cv.1 – doplň osobní a přivlastňovací zájmena (17- I like them), cv. 2- pojmenuj/ očísluj obrázky
-  PL s. 14/4 – vyškrtni z vět chybná tvrzení
- přečti si s. 21 v učebnici

 

Úkoly na úterý 10. 11. 2020
Čj - 
učebnice str. 32/24
Ma - PS str. 50/5 + budeme částečně dělat společně ve škole PS str. 50/1 + 2 + 51/2 + 3
Aj - PS s.17/6 – doplň rozhovor
- další hodinu zkouším i slovíčka 2A
Vl - Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Jaké nové typy pohonů se začaly využívat v 19. st.?
2) Co to byl Präsident?
3) Co vydal František Josef I.?
4) Kolik let trvala školní docházka?
5) Jak se přejmenovala habsburská říše?
- pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo

 

Úkoly na pondělí 9. 11. 2020
Ředitelské volno vyhlášené na pondělí 16. 11. 2020 se ruší. Online výuka bude probíhat podle rozvrhu.

ČJ - učebnice ALTER - str. 29/13
rozkazovací způsob - podívej se na video - https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg
podmiňovací způsob - podívej se na video - https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y
Ma - PS str. 49/3 - zaokrouhli od čísla 86 736 dolů.
- Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Čím je tvořeno Slunce?
2) Co je to vesmír?
3) Jak se jmenuje naše galaxie?
4) Co je to galaxie?
5) Jaká síla působí na tělesa ve vesmíru?
- přečti s. 21 v učebnici

Úkoly na pátek 6. 11. 2020
Aj - 
přehraj si příběh ze s. 20/1 – ústně přečti, přelož http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_50.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
- PS s. 16/3
- v pondělí zkouším ústně slovíčka: 1Culture- Your project
TEST Př: 1. skupina 9:15, 2. skupina 10:15

 

Úkoly na čtvrtek 5. 11. 2020
Čj - 
učebnice ALTER (světle modrá) - str. 27/7
Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ&t=62s
Ma - PS 1 str. 48/2 - slovní úloha - zápis, výpočet, odpověď
Vl - nastuduj s. 20 v učebnici
- Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Kdy proběhlo povstání za větší svobodu?
2) Co Češi požadovali po panovníkovi?
3) Čemu panovník vyhověl?
4) Co bylo střediskem průmyslové výroby?
- pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ

Úkoly na středu 4. 11. 2020
Aj
 – PL Simpsonovi – doplň přivlastňovací zájmena do textu (čti pozorně), čísla u vět doplň k obrázkům
– PL s. 13/1 doplň
- přečti si s. 20 v učebnici
- V pá bude test: horniny (ráno ještě zopakujeme, čas upřesním)
Čj - zelená brožura str. 14/3a - vypiš do sešitu jen sloveso z každé věty.POZOR - jsou tam dvě věty, kde jsou dvě slovesa.
Ma - 
vypočítej do sešitu - násobení pod sebou
123            456       789      905
x45            x 67      x 89      x23

 

Úkoly na úterý 3. 11. 2020
Aj - 
nalep si do sešitu tento lísteček, který jsi dostal a přelož AJ překlad.png (6.26 kB)
- přepiš slovíčka z lekce 2B (pouze ta, která neznáš) a nauč se je. Slovíčka budu zkoušet i ústně na známky. Ti co mají Wocabee, plní lekce. (Pavla a Natálka nepřepisují)
- pusť si poslech z učebnice na s. 19/ 9a – opakuj výslovnost 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_48.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Vl – PL s. 14/ 5 – křížovka a 15/7- doplň slova
Čj - PS 1 (růžový) - str.34/12 - opiš cvičení do sešitu správně bez chyb
Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ
Ma - vypočítej do sešitu a udělej kontrolu:
5 496 : 6                     12 530 : 7            142 332 : 3              137 565 : 5

Úkoly na pondělí 2. 11. 2020
Čj - 
PS 1 (růžová brožura) - str. 27/7 - celé cvičení do sešitu
Několikrát si to pusť po sobě - https://www.youtube.com/watch?v=SzMKBoDSHRA
Ma - PS 1 - str. 41/3 - počítej i s ocasem a udělej kontrolu pomocí násobení
Nápověda - 45 : 5 = 9                       zk: 9 x 5 = 45
        dělenec : dělitel = podíl            zk: podíl x dělitel = dělenec

– učebnice s. 18 - odpověz písemně do sešitu – opakování (stačí číslo otázky a písmeno: např. 1 a + tajenka na závěr) POZOR! Chyba v učebnici u otázky č. 4. (4a = pismeno N).
- vypracuj písemně otázky do sešitu:
1) Co je to souhvězdí?
2) Jmenuj názvy dvou souhvězdí.
3) Jak se jmenuje naše nejjasnější hvězda?

 

Úkoly na pátek 23. 10. 2020
Aj - 
PS s. 14/2, 15/6 (Pošli i to, co bylo na online hodině.)
- poslechy k včerejším cvičením: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_45.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub , http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_46.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub (uč. s. 18/2, 19/6)

 

Úkoly na čtvrtek 22. 10. 2020
Pozor!! V pátek Vám bude přesně v 9 hodin poslána na TEAMS písemka na zkoušku. V 9,15 hodin se test uzavře. Musíte být přesní.

ČJ - zelená brožura str. 41/9 - 2 sloupce
Ma - PS str. 31/2 - celé cvičení
Vl - Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Jaký byl úřední jazyk v habsburské říši v 19. st.?
2) Jak se říká lidem, kteří brání svou vlast a mateřský jazyk?
3) Co psali a vydávali vzdělaní lidé, aby šířili JČ?
4) Jak se šířila čeština na venkově?
5) Co bylo otevřeno r. 1881?
- pusť si video 82, pak 83 https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok

 

Úkoly na středu 21. 10. 2020
Ma - PS str. 40/3 - počítej do sešitu, je potřeba počítat někde s ocasem
Čj - zelená brožura str. 39/2 - znovu si pusť video s-, z- 
Aj - 
uč. s. 18/1 – přehraj si poslech a opakuj, PS s. 14/1 – doplň věty (nová slovíčka: husband = manžel, wife = manželka)
Poslech: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_44.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
- Procvičuj zde: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html
Př - Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Vyjmenuj druhy půdy.
2) Čím člověk záměrně zvyšuje úrodnost půdy?
3) Co je to eroze?
4) Jak člověk poškozuje půdu?
- nastuduj s. 19 v učebniciÚkoly na úterý 20. 10. 2020
Čj - zelená brožura str. 40/3
Ma - PS str. 39/6 - celé
Aj – PL – VERB TO BE cv. B (doplň správné tvary slovesa „být“ v záporném tvaru)
- napiš si do školního sešitu a nauč se přehled.png (15.96 kB)
Vl – PL vynálezy mění život lidí (s. 12) - celá
- nastuduj s. 18 v učebnici

 

Úkoly na pondělí 19. 10. 2020
Prohlédni si video - pusť si to několikrát - druhé skupiny se budu ptát již v 9 hodin ten samý den a první skupina mi odpoví na otázky o čem to bylo, druhý den
https://www.youtube.com/watch?v=yi5fkkNgJM0
https://www.youtube.com/watch?v=fsT7-HXjTok&ab_channel=J%C5%AFt%C5%AFb%C4%8De%C5%A1tina
Od úterka budu známkovat vyjmenovaná slova - budu vyvolávat.
Čj -
písemně - zelená brožura str. 42/10 - piš do řádku a mezi sloupci vynech řádek
Ma - nezapomeň, že na úterý máš mít připravenou cenu kubíku vody
písemně - PS str.31/1
- Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Jak vznikala půda?
2) Jak se nazývá proces, při kterém vzniká půda?
3) Vyjmenuj půdní vrstvy.
4) Vyjmenuj půdní typy.
5) Na čem závisí úrodnost půdy?
- nastuduj s. 17

 

Úkoly na pátek 16. 10. 2020
Aj – PS s. 13/8
- slovíčka 1. lekce - Your Project, 2. lekce - 2A (zapiš si jen ty, které neznáš)
- PL  s názvem VERB TO BE (dostali jste ve škole)/ C. doplň do vět am, is, are

MG – Jak je lehká geometrie s. 27 – zopakuj si, co už víme o trojúhelníku, jaké typy známe. Do sešitu si napiš nadpis TROJÚHELNÍK. Pod to na nový řádek: Pravoúhlý trojúhelník - Dvě strany trojúhelníka jsou k sobě kolmé, říkáme jim odvěsny a svírají pravý úhel. Narýsuj dva libovolné pravoúhlé trojúhelníky.

 

Úkoly na čtvrtek 15. 10. 2020
Spojení TEAMS - 1. skupina v 9 hodin, pak v 10:15
                                2. Skupina v 10 hodin, pak v 11:10

Čj - modrá brožura Dokážeš - str. 20/5
Ma - str. 27/3
Na pondělí zjisti na internetu nebo od rodičů, kolik stojí kubík vody - vodné, stočné
Aj – uč. s. 17/10 – uděláme společně online (NACHYSTEJ SI FOLII)
- PS s. 13/7 – uděláme společně online
- procvičuj slovesa mít/být https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/4401

Vl – pusť si Dějiny udatného českého národa (2díly): https://www.youtube.com/watch?v=vbhSZHnpp0E , https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY
- Podle učebnice na s. 17 dole – zapiš do sešitu pod sebe 5 jmen našich vynálezců a k nim jejich vynálezy (všichni kromě Pavly a Natálky).
- PL s křížovkou/ cv. 1,2 (rozdali jsme si ve škole)

 


Úkoly na středu 14. 10 . 2020
Čj -
zelená brožura str. 45/2 - 2 sloupce
Ma - PS str. 27/1 - pracujeme na papír - dokončit
Aj - uč. s. 17/8 - ústně převeď věty do záporu, pak napiš 5 vět do sešitu DÚ
- školní sešit - doplň nalepené cvičení
Př - pusť si video k probranému učivu o zemním plynu https://www.youtube.com/watch?v=X5pCzqWHy0c&feature=emb_logo
- nastudovat s. 16 v učebnici, nalepit zápis, nakreslit obrázek řezu půdou (+ popsat 3 vrstvy)

 

gabriskova@zsvikyrovice.cz
jilkova@zsvikyrovice.cz

Pomůcky pro školní rok 2020/2021

Do pouzdra pastelky, fixy, 2 pera, tužky (č.1,2,3), gumu, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání.

Velkou a malou fólii.

Do Vv a Pč vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelínu, kelímek, štětce (ploché i kulaté rúzných velikostí), hadřík, suché pastely, lepidlo (tuhé + herkules).

Do geometrie velký lenoch, kružítko, trojúhelník, delší pravítko.

Obaly na sešity a učebnice.

Tělesná výchova

  • do tělocvičny - sálovou obuv + cvičební úbor
  • na hřiště - tenisky + cvičební úbor
  • pytlík na cvičební úbor do šatny

Přezůvky - ne pantofle.


Webové stránky pro procvičování učiva ČJ a M:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Svátek

Svátek má Aleš

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

Pranostika na akt. den

Na mokrý duben, přichází suchý červen.

Obědy dětem

Obědy dětem

Dotace

Anketa

Předpověď počasí

Počasí dnes:

13. 4. 2021

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Gábinka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem