Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

5.ročník

Třídní učitelka - Mgr. Blanka Gabrišková - 17 žáků

Zadané úkoly budete odesílat ještě ten den do 22 hodiny po domluvě s vyučujícím přes WhatsApp, Messenger, email - oskenovat

Rozvrh distanční výuky od 5. 1. 2021 - přihlášení na TEAMS

    8-8,45 9-9,45 10-10,45 11-11,45
Po 5.tř 1.sk – čj,ma 2.sk – čj,ma 1.sk. - Čt 2. sk - Čt
Út 5.tř 1.sk – čj,ma 2.sk – čj,ma 1. sk - př, vl 2. sk - př,vl
St 5.tř 1.sk – čj,ma 2.sk – čj,ma 1. sk - Aj 2. sk - Aj
Čt 5.tř 1.sk – čj,ma 2.sk – čj,ma 1.sk. - Aj 2. sk - Aj
Pa 5.tř 1. sk - př, vl 2.sk - př, vl 1. sk - g 2. sk - g

Online výuka:
1. skupina:  Danielčíková, Durcová, Ficek, Končická, Kostková, Lahr, Matýsová, Sojáková, Sojková
2. skupina - Kimmerová, Klíčová A., Klíčová B., Kovář, Rychlíková, Ščučka, Táborská, Vašková
POZOR, kam se přihlašuješ.
ČJ + Ma - Jílková
Aj, G, Př, Vl - Gabrišková 
Čt - Jonová

(Vl + Př- úkoly posíláte paní učitelce Ďurišové)
TESTY Čj, Ma - pondělí, úterý, středa, čtvrtek
1. skupina - 9:15,
2. skupina - 8:15,  A. + E. Klíčovy - 8:10

Prosím o vytištění, kdo nemá možnost je to ve škole nachystáno - možno vyzvednout do 15,30 hodin
Zlomky str. 45 (772.74 kB)

Zlomky str. 46 (496 kB)
Zlomky str. 47 (481.34 kB)
Zlomky str. 48 (521.86 kB)Zlomky str. 50 (483.69 kB)
Zlomky str. 51 (596.19 kB)
Zlomky str. 52 (650.05 kB)
Zlomky str. 54 (645.24 kB)

Zlomky str. 49 (1.66 MB)

Úkoly na úterý 19. 1. 2021
Čj -
 učebnice str. 62/47 - dopiš poslední tři řádky, podtrhni všechna podstatná jména
Ma - vypočítej slovní úlohu - zápis, výpočet a odpověď - b + c (příloha)
Vypočítej slovní úlohu b + c (631.77 kB)
Podívej se na video o podstatných jménech - několikrát si to pusť
https://www.youtube.com/watch?v=fDVp7eimwTE

https://www.youtube.com/watch?v=mOwZMPCgnGQ
Aj – uč. s. 33/4 b – popiš tyto 4 rozdíly: a bag, a watch, a pencil, a book (viz příklad)
Vl –  Vypracuj do sešitu:
1) 3 změny po s. revoluci:
2) 3 problémy našeho státu po s. revoluci:
3) Přesné datum vzniku ČR:
4) První prezident ČR:
5) Který další stát vznikl po s. revoluci?
VL TEST: 11:00 – 1. sk., 12:00 – 2. sk.

Úkoly na pondělí 18. 1. 2021
Čj -
učebnice str. 62/47 - 4 řádky (Natálka + Pavlína 3 řádky)
Několikrát si pusť video.
https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
https://www.youtube.com/watch?v=f_8Ehf0dfY0
Ma - 
Vypočítej z přílohy - str. 49/3 - třetí - spodní sloupce - příloha nahoře - str. 49
Vypočítej příklady (1.66 MB)
- zapiš/vytiskni SUBTROPICKÝ PÁS do sešitu a nakresli obrázky (tak jako u předchozích podnebných pásů) subtropický p..png (35.87 kB)
- PL cv. 24/4
Čtení - napiš vypravování svými slovy, ktré vyplývá z textu (čítanka str. 99), se kterým jsme dnes pracovali (na pondělí 25. 1. - poslat)

Úkoly na pátek 15. 1. 2021
Aj - 
zapiš si slovíčka 3 A do slovníčku– pouze ta, která neznáš (Pavla+ Natka se učí a vyznačí v PS)
Mg - minutovky s. 29/57 b do sešitu

 

Úkoly na čtvrtek 14. 1. 2021
Vl – PL s. 31/1, 2
Ma - Vypočítej z přílohy - str. 49/3 - druhé dva sloupce - můžeš psát na nakopírovaného papíru
Vypočítej příklady (1.66 MB)
Čj - str. 56/25 - dopiš poslední čtyři řádky

Úkoly na středu 13. 1. 2021
Aj – uč. s. 33/3 b do sešitu (vypracuj po hodině, budeme procvičovat)
– přečti si POUŠŤ v uč. na s. 35, zapiš (tisk) do sešitu a nakresli obrázky (tak jako u předchozích krajin) poušť.png (48.57 kB)
TEST Př: 2. sk. v 10:15, 1. sk. v 11:15
Čj - učebnice str. 56/25 - 4 řádky
Ma - vypočítej do sešitu Vypočítej příklady (1.66 MB)
Vypočítej z přílohy - str. 49/3 - první dva sloupce

 

 

 

Úkoly na úterý 12. 1. 2021
Čj - učebnice str. 58/32
Ma - PS str. 18/3 - hoď 100x kostkou a zapiš čísla do tabulky
Aj – uč. s. 31/5 – vytvoř a zapiš do sešitu 5 různých otázek o dětech na obrázku
Vl – přečti si s. 39 v učebnici, zapiš a vypracuj otázky a odpovědi:
1) Začátek sametové revoluce:
2) Poslední komunistický prezident:
3) Co je to revoluce?
4) Jak dlouho u nás trval komunismus?
5) Kdo protestoval na Národní třídě?

Úkoly na pondělí 11. 1. 2021
Čj -  učebnice ALTER - str. 51/13 - dej do množného čísla
Ma - vypočítej příklady - je to dělení se zbytkem
290 936 : 34                    801 917 : 86                  806 562 : 76
Začneme opakovat zlomky - podívej se na videa
https://www.youtube.com/watch?v=fyyNXGsEtL4
https://www.youtube.com/watch?v=F7rRJDg-SFc
https://www.youtube.com/watch?v=npX1nbKD9fo

- nastuduj SAVANY v uč. na s. 34, opiš (nebo si vytiskni) zápis. Rostliny a živočichy stačí nakreslit tak, jak jsme v sešitě tvořili deštný les. SAVANA.png (30.94 kB)Úkoly na pátek 8. 1. 2021
Aj5 – PS s. 25/5 – napiš, co má Jack a co ty, 26/1 - vybarvi
Mg- nalepit barevný přehled (Základní jednotky) do sešitu
- Minutovky 1. díl s. 29/58 – 1. sloupec- zapiš do sešitu (lenoch!)

 

Úkoly na čtvrtek 7. 1. 2021
Čj - zelená brožura str. 31/4 - Napiš správně věty se správným přísudkem ze závorky.
Ma - PS 2 str. 13/1 - druhý sloupec
         PS 2 str. 13/4 - druhý sloupec
Vl - PL s. 30/6,7 – jedná se o poslední list v nově rozdaných pracovních listech do Př a Vl
- přečti si s. 38 v učebnici

Úkoly na středu 6. 1. 2021
ČJ - PS 2 - červená brožura str. 49/3 - tvoř věty - POZOR, může to být i na str. 48
PS 2 str. 49.jpg (457.84 kB) tady je správná stránka
Ma - PS 2 str. 12/1 - druhý sloupec
          PS 2 str. 12/2 - dopočítej cvičení (první dva příklady jsme udělali ve škole)
Zapiš do gramatického sešitu do ČJ

Oko zaslzelo.              Oko na punčoše uteklo.          Podívej se v učebnici na str. 50/12 a  
Oči zaslzely.              Oka na punčoše utekla.            si označ oko x oči, ucho x uši barevně.
Ucho mu omrzlo.       Ucho u hrnce upadlo.
Uši mu umrzly.          Ucha u hrnce upadla.

Aj - zapiš si slovíčka 2) Eglish across the curriculum a Your project – pouze ta, která neznáš :-) (Natálka + Pavla vyznačí v PS)
- Napiš si do sešitu nadpis PODNEBNÉ PÁSY. Nakresli si naší planetu, vyznač barevně a popiš jednotlivé pásy (na šířku) viz. uč. s. 32 (jak jsme si vysvětlili). Červeně vyznač rovník. Kdo chce, posílala jsem slepou mapku mailem a přikládám i zde. slepá mapa-pásy.docx (78.17 kB)
- nastuduj s. 32 v učebnici


Úkoly na úterý 5. 1. 2021
Čj - učebnice str. 49/8
Ma - PS str. 7/E - celý řádek
Vl - poslední strana starého PL – V naší republice po válce/ cv. 1 a 2 (pro jistotu vkládám i zde)V naší republice po válce.png (986.01 kB)
Aj - PS s. 25/3 – odpověz celými větami

Ve Wocabee jsou nové balíčky k procvičování!


Úkoly na pondělí 4. 1. 2021
- nezapomeň si přijít v pondělí mezi 11 - 12 hodinou pro učební materiály
- pro objednané notebooky nebo tablety mezi 12 - 13 hodinou
ČJ - učebnice ALTER str. 48/7
Ma - PS 2 - str. 7/ D - celý řádek
- zopakuj si kapitolu Počasí a podnebí v uč. na s. 30, PL cv. 20/19

 

Úkoly na pátek 27. 11. 2020
MG
– uč. Jak je lehká geometrie s. 34/3, 35/4 (spočítej), 5
Aj5 – PS s. 21/5, přepiš další slovíčka v pořadí po „for“ (zbytek z C, část z D)

 

Úkoly na čtvrtek 26. 11. 2020
Čj - 
modrá brožura Dokážeš - str. 29/ 9
Někteří chybujete v podmiňovacím způsobu, podívej se na video, několikrát
https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y&t=208s

https://www.youtube.com/watch?v=f3hrxZIpbuw
Ma - pracuj do sešitu matematika - dělení jednociferným číslem - POZOR, může být i se zbytkem
12 345 : 9             234 567 : 3            34 567 : 5            45 678 : 4
Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=AAnI6XsKIzk
Vl - nastuduj s. 28, 29 v učebnici
- PL s. 23 celá

Úkoly na středu 25. 11. 2020
Čj - modrá brožura str. 29/8 - uvědom si, co je 2. os. č. mn. - VY
Ma - 
PS - str. 59/1 - druhý a třetí příklad
Aj - 
PL to be or to have - doplň správný tvar slovesa být nebo mít To-be-or-to-have.pdf (116.62 kB)
Př - PL s. 16/8
- přečti si v učebnici s. 24, 25

Úkoly na úterý 24. 11. 2020
Vl – PL s. 20/5, 21/7
Aj5 – PS s. 20/2 (nafoť i cvičení z online hodiny)
Čj - modrá brožura Dokážeš - str. 29/7 - uvědom si, co je 1. os. č. mn. - MY  
podívej se, zda souhlasí stránka ve tvé brožuře - Dokážeš str. 29
Ma - 
PS str. 57/2
podívej se na video - https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVHo

 

Úkoly na pondělí 23. 11. 2020
Čj - učebnice str. 33/29
Ma - PS str. 57/1 - obě tabulky
Na úterý si napiště do sešitu gramatiky - čj
Podmět a přísudek
Podmět – Po
Přísudek – Př

Podmět
Po – holý – Po/H
Po – rozvitý – Po/R
Po – několikanásobný – Po/Něk
Po – nevyjádřený – Po/Nev

Přísudek
Př – holý – Př/H
Př – rozvitý – Př/R

Př – několikanásobný – Př/Něk
- PL s. 15/5, přečti si s. 23 v učebnici


Úkoly na pátek 20. 11. 2020
Aj - zapiš dalších 10 slovíček z lekce 2C
- lísteček v sešitě (10 vět) - zakroužkuj správné zájmeno přivlastňovací zájm..png (29.08 kB)
TEST VL: 2. sk. v 10:15, 1. sk. v 11:15

 

Úkoly na čtvrtek 19. 11. 2020
Čj -
učebnice str. 30/19
Ma - PS str. 55/2 + 57/3
Vl - PL s. 19/ 2, 3
- pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes
V pá bude TEST: Vynálezy, povstání r. 1848 (5. a 6. kapitola v učebnici), 1. sk. v 11:15, 2. sk. v 10:15


Úkoly na středu 18. 11. 2020
-  přečti s. 22 v učebnici
- přepiš do sešitu a doplň planety- doplň.png (43.68 kB)

Aj5 – zopakuj dny v týdnu – poslech uč. s 22/1:
 http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_54.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
- PS s. 18/1, 3
Čj - učebnice str. 29/14 - podtrhni podmět (zeptej se kdo, co?) - podle pomětu poznáš, zda v přísudku napíšeš i, y nebo a -POZOR, u podmětu DĚTI se v přísudku píše - Y
Po - rodu mužského životného - v přísudku i
Po - rodu mužského neživotného a rodu ženského - v přísudku y
Po - rodu středního - v přísudku a
Ma - str. 55/3
 

Úkoly na pondělí 16. 11. 2020
Čj - 
podívej se na video - několikrát si ho pusť
https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
https://www.youtube.com/watch?v=c2YtK53lipo

Čj - učebnice str. 27/8 - podtrhni podmět (zeptej se kdo, co?) - podle pomětu poznáš, zda v přísudku napíšeš i, y nebo a
Po - rodu mužského životného - v přísudku i
Po - rodu mužského neživotného a rodu ženského - v přísudku y
Po - rodu středního - v přísudku a
Ma
 - PS 1 str. 54/1 - bez kontroly
Př - 
PL s. 14/ 2
- podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o
TEST Př: 12:15 – obě skupiny
 

Úkoly na pátek 13. 11 .2020
Aj
- přepiš si do slovníčku 10 slovíček z lekce 2C
- Procvičuj zde https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/3214 a zde https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/slovesa/pexeso-to-be/exercises.html

 

Úkoly na čtvrtek 12. 11 .2020
Čj - učebnice str. 23/5 - 4 řádky
Ma - str. 52/1 + 53/2
Místo AJ bude opět Čj a Ma
Vl - 
PL s. 19/1 – doplň křížovku

Úkoly na středu 11. 11. 2020
Ma - PS str. 52/2 - bez kontroly
Čj - učebnice str. 21/14
Aj - PL Simpsonovi (druhá strana) – cv.1 – doplň osobní a přivlastňovací zájmena (17- I like them), cv. 2- pojmenuj/ očísluj obrázky
-  PL s. 14/4 – vyškrtni z vět chybná tvrzení
- přečti si s. 21 v učebnici

 

Úkoly na úterý 10. 11. 2020
Čj - 
učebnice str. 32/24
Ma - PS str. 50/5 + budeme částečně dělat společně ve škole PS str. 50/1 + 2 + 51/2 + 3
Aj - PS s.17/6 – doplň rozhovor
- další hodinu zkouším i slovíčka 2A
Vl - Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Jaké nové typy pohonů se začaly využívat v 19. st.?
2) Co to byl Präsident?
3) Co vydal František Josef I.?
4) Kolik let trvala školní docházka?
5) Jak se přejmenovala habsburská říše?
- pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo

 

Úkoly na pondělí 9. 11. 2020
Ředitelské volno vyhlášené na pondělí 16. 11. 2020 se ruší. Online výuka bude probíhat podle rozvrhu.

ČJ - učebnice ALTER - str. 29/13
rozkazovací způsob - podívej se na video - https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg
podmiňovací způsob - podívej se na video - https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y
Ma - PS str. 49/3 - zaokrouhli od čísla 86 736 dolů.
- Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Čím je tvořeno Slunce?
2) Co je to vesmír?
3) Jak se jmenuje naše galaxie?
4) Co je to galaxie?
5) Jaká síla působí na tělesa ve vesmíru?
- přečti s. 21 v učebnici

Úkoly na pátek 6. 11. 2020
Aj - 
přehraj si příběh ze s. 20/1 – ústně přečti, přelož http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_50.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
- PS s. 16/3
- v pondělí zkouším ústně slovíčka: 1Culture- Your project
TEST Př: 1. skupina 9:15, 2. skupina 10:15

 

Úkoly na čtvrtek 5. 11. 2020
Čj - 
učebnice ALTER (světle modrá) - str. 27/7
Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ&t=62s
Ma - PS 1 str. 48/2 - slovní úloha - zápis, výpočet, odpověď
Vl - nastuduj s. 20 v učebnici
- Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Kdy proběhlo povstání za větší svobodu?
2) Co Češi požadovali po panovníkovi?
3) Čemu panovník vyhověl?
4) Co bylo střediskem průmyslové výroby?
- pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ

Úkoly na středu 4. 11. 2020
Aj
 – PL Simpsonovi – doplň přivlastňovací zájmena do textu (čti pozorně), čísla u vět doplň k obrázkům
– PL s. 13/1 doplň
- přečti si s. 20 v učebnici
- V pá bude test: horniny (ráno ještě zopakujeme, čas upřesním)
Čj - zelená brožura str. 14/3a - vypiš do sešitu jen sloveso z každé věty.POZOR - jsou tam dvě věty, kde jsou dvě slovesa.
Ma - 
vypočítej do sešitu - násobení pod sebou
123            456       789      905
x45            x 67      x 89      x23

 

Úkoly na úterý 3. 11. 2020
Aj - 
nalep si do sešitu tento lísteček, který jsi dostal a přelož AJ překlad.png (6.26 kB)
- přepiš slovíčka z lekce 2B (pouze ta, která neznáš) a nauč se je. Slovíčka budu zkoušet i ústně na známky. Ti co mají Wocabee, plní lekce. (Pavla a Natálka nepřepisují)
- pusť si poslech z učebnice na s. 19/ 9a – opakuj výslovnost 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_48.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Vl – PL s. 14/ 5 – křížovka a 15/7- doplň slova
Čj - PS 1 (růžový) - str.34/12 - opiš cvičení do sešitu správně bez chyb
Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ
Ma - vypočítej do sešitu a udělej kontrolu:
5 496 : 6                     12 530 : 7            142 332 : 3              137 565 : 5

Úkoly na pondělí 2. 11. 2020
Čj - 
PS 1 (růžová brožura) - str. 27/7 - celé cvičení do sešitu
Několikrát si to pusť po sobě - https://www.youtube.com/watch?v=SzMKBoDSHRA
Ma - PS 1 - str. 41/3 - počítej i s ocasem a udělej kontrolu pomocí násobení
Nápověda - 45 : 5 = 9                       zk: 9 x 5 = 45
        dělenec : dělitel = podíl            zk: podíl x dělitel = dělenec

– učebnice s. 18 - odpověz písemně do sešitu – opakování (stačí číslo otázky a písmeno: např. 1 a + tajenka na závěr) POZOR! Chyba v učebnici u otázky č. 4. (4a = pismeno N).
- vypracuj písemně otázky do sešitu:
1) Co je to souhvězdí?
2) Jmenuj názvy dvou souhvězdí.
3) Jak se jmenuje naše nejjasnější hvězda?

 

Úkoly na pátek 23. 10. 2020
Aj - 
PS s. 14/2, 15/6 (Pošli i to, co bylo na online hodině.)
- poslechy k včerejším cvičením: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_45.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub , http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_46.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub (uč. s. 18/2, 19/6)

 

Úkoly na čtvrtek 22. 10. 2020
Pozor!! V pátek Vám bude přesně v 9 hodin poslána na TEAMS písemka na zkoušku. V 9,15 hodin se test uzavře. Musíte být přesní.

ČJ - zelená brožura str. 41/9 - 2 sloupce
Ma - PS str. 31/2 - celé cvičení
Vl - Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Jaký byl úřední jazyk v habsburské říši v 19. st.?
2) Jak se říká lidem, kteří brání svou vlast a mateřský jazyk?
3) Co psali a vydávali vzdělaní lidé, aby šířili JČ?
4) Jak se šířila čeština na venkově?
5) Co bylo otevřeno r. 1881?
- pusť si video 82, pak 83 https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok

 

Úkoly na středu 21. 10. 2020
Ma - PS str. 40/3 - počítej do sešitu, je potřeba počítat někde s ocasem
Čj - zelená brožura str. 39/2 - znovu si pusť video s-, z- 
Aj - 
uč. s. 18/1 – přehraj si poslech a opakuj, PS s. 14/1 – doplň věty (nová slovíčka: husband = manžel, wife = manželka)
Poslech: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_44.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
- Procvičuj zde: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/privlastnovaci-zajmena/my-your-his-her/exercises.html
Př - Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Vyjmenuj druhy půdy.
2) Čím člověk záměrně zvyšuje úrodnost půdy?
3) Co je to eroze?
4) Jak člověk poškozuje půdu?
- nastuduj s. 19 v učebniciÚkoly na úterý 20. 10. 2020
Čj - zelená brožura str. 40/3
Ma - PS str. 39/6 - celé
Aj – PL – VERB TO BE cv. B (doplň správné tvary slovesa „být“ v záporném tvaru)
- napiš si do školního sešitu a nauč se přehled.png (15.96 kB)
Vl – PL vynálezy mění život lidí (s. 12) - celá
- nastuduj s. 18 v učebnici

 

Úkoly na pondělí 19. 10. 2020
Prohlédni si video - pusť si to několikrát - druhé skupiny se budu ptát již v 9 hodin ten samý den a první skupina mi odpoví na otázky o čem to bylo, druhý den
https://www.youtube.com/watch?v=yi5fkkNgJM0
https://www.youtube.com/watch?v=fsT7-HXjTok&ab_channel=J%C5%AFt%C5%AFb%C4%8De%C5%A1tina
Od úterka budu známkovat vyjmenovaná slova - budu vyvolávat.
Čj -
písemně - zelená brožura str. 42/10 - piš do řádku a mezi sloupci vynech řádek
Ma - nezapomeň, že na úterý máš mít připravenou cenu kubíku vody
písemně - PS str.31/1
- Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Jak vznikala půda?
2) Jak se nazývá proces, při kterém vzniká půda?
3) Vyjmenuj půdní vrstvy.
4) Vyjmenuj půdní typy.
5) Na čem závisí úrodnost půdy?
- nastuduj s. 17

 

Úkoly na pátek 16. 10. 2020
Aj – PS s. 13/8
- slovíčka 1. lekce - Your Project, 2. lekce - 2A (zapiš si jen ty, které neznáš)
- PL  s názvem VERB TO BE (dostali jste ve škole)/ C. doplň do vět am, is, are

MG – Jak je lehká geometrie s. 27 – zopakuj si, co už víme o trojúhelníku, jaké typy známe. Do sešitu si napiš nadpis TROJÚHELNÍK. Pod to na nový řádek: Pravoúhlý trojúhelník - Dvě strany trojúhelníka jsou k sobě kolmé, říkáme jim odvěsny a svírají pravý úhel. Narýsuj dva libovolné pravoúhlé trojúhelníky.

 

Úkoly na čtvrtek 15. 10. 2020
Spojení TEAMS - 1. skupina v 9 hodin, pak v 10:15
                                2. Skupina v 10 hodin, pak v 11:10

Čj - modrá brožura Dokážeš - str. 20/5
Ma - str. 27/3
Na pondělí zjisti na internetu nebo od rodičů, kolik stojí kubík vody - vodné, stočné
Aj – uč. s. 17/10 – uděláme společně online (NACHYSTEJ SI FOLII)
- PS s. 13/7 – uděláme společně online
- procvičuj slovesa mít/být https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/4401

Vl – pusť si Dějiny udatného českého národa (2díly): https://www.youtube.com/watch?v=vbhSZHnpp0E , https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY
- Podle učebnice na s. 17 dole – zapiš do sešitu pod sebe 5 jmen našich vynálezců a k nim jejich vynálezy (všichni kromě Pavly a Natálky).
- PL s křížovkou/ cv. 1,2 (rozdali jsme si ve škole)

 


Úkoly na středu 14. 10 . 2020
Čj -
zelená brožura str. 45/2 - 2 sloupce
Ma - PS str. 27/1 - pracujeme na papír - dokončit
Aj - uč. s. 17/8 - ústně převeď věty do záporu, pak napiš 5 vět do sešitu DÚ
- školní sešit - doplň nalepené cvičení
Př - pusť si video k probranému učivu o zemním plynu https://www.youtube.com/watch?v=X5pCzqWHy0c&feature=emb_logo
- nastudovat s. 16 v učebnici, nalepit zápis, nakreslit obrázek řezu půdou (+ popsat 3 vrstvy)

 

gabriskova@zsvikyrovice.cz
jilkova@zsvikyrovice.cz

Pomůcky pro školní rok 2020/2021

Do pouzdra pastelky, fixy, 2 pera, tužky (č.1,2,3), gumu, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání.

Velkou a malou fólii.

Do Vv a Pč vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelínu, kelímek, štětce (ploché i kulaté rúzných velikostí), hadřík, suché pastely, lepidlo (tuhé + herkules).

Do geometrie velký lenoch, kružítko, trojúhelník, delší pravítko.

Obaly na sešity a učebnice.

Tělesná výchova

  • do tělocvičny - sálovou obuv + cvičební úbor
  • na hřiště - tenisky + cvičební úbor
  • pytlík na cvičební úbor do šatny

Přezůvky - ne pantofle.


Webové stránky pro procvičování učiva ČJ a M:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Svátek má Doubravka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Roste-li v lednu tráva, neúroda se očekává.

Pranostika na akt. den

Je-li na svatého Kanuta teplý den, urodí se hojně obilí.

Obědy dětem

Obědy dětem

Dotace

Anketa

Předpověď počasí

Počasí dnes:

19. 1. 2021

zatazenosesnezenim

Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, během dne pod 300m srážky smíšené nebo i dešťové. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem