Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

5.ročník

Třídní učitelka - Mgr. Blanka Gabrišková - 17 žáků

gabriskova@zsvikyrovice.cz
jilkova@zsvikyrovice.cz

Pomůcky pro školní rok 2020/2021

Do pouzdra pastelky, fixy, 2 pera, tužky (č.1,2,3), gumu, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání.

Velkou a malou fólii.

Do Vv a Pč vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelínu, kelímek, štětce (ploché i kulaté rúzných velikostí), hadřík, suché pastely, lepidlo.

Do geometrie velký lenoch, kružítko, trojúhelník, delší pravítko.

Obaly na sešity.

Tělesná výchova

  • do tělocvičny - sálovou obuv + cvičební úbor
  • na hřiště - tenisky + cvičební úbor
  • pytlík na cvičební úbor do šatny

Přezůvky - ne pantofle


Webové stránky pro procvičování učiva ČJ

Zadávání účiva po dobu karantény nařízené státem
Pokud budete mít čas a chuť podívejte se v televizi Česká televize - 2. program - od 9 hodin program pro školy
- https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000002/

POSLEDNÍ ÚKOLY V DOBĚ KARANTÉNY - HURÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Čj -
brožura slovní druhy - str. 32/1 - opiš cvičení do sešitu a nad slovo napiš, o který slovní druh se jedná (číslicí)
str. 34/2 - opiš cvičení do sešitu a a nad slovo napiš, o který slovní druh se jedná (číslicí)
Ma - vypočítej do sešitu
 
504            306           805        910
  x 12         x410          x24          x 24

sečti pod sebou
12,36 + 4,2 + 0,724 + 10,04 =                                        0,68 + 10,3 + 68,21 + 7,564 =
0,056 + 7,58 + 74,3 + 59 =                                             135,47 + 234,5 + 98,045 + 0,54 =

Aj – PS s. 58/1 (pracuj s učebnicí na s. 70), 2
- je spuštěn nový balíček ve Wocabee (až do 30.6.)

Děkujeme za spolupráci.

 

18.6.2020
Čj -
PS 2 str. 14/6 b + c
Ma - Hravá matematika 5 - 2. díl - piš do sešitu
str. 36/ 5
Vypočítej do sešitu  - 9 322 : 18                        14 596 : 37                   34 477 : 71
                                      39 323 : 42                       8 340 : 65                      79 268 : 93

Vl- uč. s. 56, 60- 61 – opakování (nemusíš posílat – udělej na fólii a zkontroluj vzadu s klíčem)
- hlavní města Evropy (stáhni, vytiskni a nalep do sešitu) státy Evropy (hl. m.)-zápis.docx (14.98 kB)– procvičuj zde https://online.seterra.com/cs/vgp/3051

Aj – PS s. 56/ 1 (přítomný čas prostý), 2 (přítomný čas průběhový) – podívej se na obě cvičení, klidně zkus napsat tužkou - zkontrolujeme online

 

17.6.2020
Čj -
PS str. 13/3 - přepiš správně do sešitu
Ma Hravá matematika 5 - 2. díl  tuto knihu nemáte - Aritmetický průměr
Vypočítej do sešitu -
Hravá matematika 5 2. díl -  str. 36/1 + 2 + 4
Aritmetický průměr - sečteme všechna čísla a vydělíme počtem čísel

- přečti si Mimořádné přírodní události na s. 73 – 75
- závěrečné opakování s. 86,87 (nemusíš posílat – udělej na fólii a zkontroluj vzadu s klíčem)

Aj - uč. s. 64/1 – prohlédni si obrázky a poslechni si tato slovíčka ve Wocabee, s. 65/3 – podívej se, jak popisujeme vzhled osob (He is tall. x He has got dark hair.)
- PS s. 52/1, 2, 3

 

16. 6. 2020
Čj - PS 2 str. 13/1 + str. 14/5 + 6a  - piš do PS
ČJ PS 2 str. 13         Čj PS 2 str. 14
Ma - z tohoto dokumentu vypočítej do sešitu str. 47/8 - Ma PS který nemáš u sebe
G - jednotky obsahu - podívej se https://www.youtube.com/watch?v=aNVI3ZUUZoA&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika
PS str. 48/16 + 17 + 21- pracuj do PS
nápověda jednotky obsahu

 

15.6.2020
– uč. s. 67 – opakování 
- přečti si vzadu v učebnici doplňující témata na s. 70 - 72

Vl – nastuduj s. 54, 55 v učebnici, napiš si do sešitu nadpis Rakousko (+ obr. vlajky) a pod něj vypracuj:
- hlavní město:
- počet obyvatel:
- úřední jazyk:
- měna:
- povrch: (nížiny, pohoří, řeky)
- památky:
Aj - PS s. 51/4 – odpovídej slovy, 5 - vytvoř otázky + přiřaď odpovědi
- cv. I can – dobrovolný úkol


12.6.2020
ČJ -
učebnice str. 165/5 - opiš do sešitu - podtrhní červeně přídavná jména
pod článek v sešitě si napiš předložky - vypiš z článku všechny předložky
spojky - vypiš všechny spojky z článku

Ma - PS str. 60/2 - vyplň celou stránku do PS - výpočty dělej vedle tabulky

Aj – PS s. 50/2, 3

 

11.6.2020
ČJ -
učebnice str. 160/3 - piš do sešitu - udělej si 3 sloupce a všechny slova napiš ve všech třech stupních
1. stupeň               2. stupeň               3. stupeň
milý                        milejší                    nejmilejší
Ma - Hravý početník str. 32/ 1 c + d - do sešitu
vypočítej tyto příklady
8 x 6,4 + 8 x 1,6  můžeš si vybrat dva způsoby výpočtů - první - druhý 8 x (6,4 + 1,6)
4 x 5,8 + 4 x 3,2
9 x 6,7 + 9 x 2,3
5 x 8,4 - 5 x 3,4

Vl – nastuduj s. 52, 53 v učebnici, napiš si do sešitu nadpis Německo (+ obr. vlajky) a pod něj vypracuj:
- hlavní město:
- počet obyvatel:
- úřední jazyk:
- měna:
- povrch: (nížiny, pohoří, řeky)
- památky:

Sl – 1 strana v písance

 

10.6.2020
– nastuduj s. 66 v učebnici
- cvičení 18 (v programu malování/ tisk) rozmnožovací s..png (1001.64 kB)
- pusť si video https://www.youtube.com/watch?v=rnEA4MrtS8g

Aj – opakování lekce v uč. s. 62/1, 2a –doplň na fólii (neposílat)
- PS s. 49/3, 50/1

Ma - Hravý početník str. 32/ 1 a + b - piš do sešitu
Čj - slovní druhy - str. 31/4 - opiš do sešitu
30/1 - opiš a urči slovní druhy

9.6.2020
Čj - učebnice str. 159/11 - tvoř věty do sešitu - - dávej pozor na shodu Po + Př - 6 vět
Ma - Hravý početník 2 - piš do sešitu - str. 31/2a + c + d - zápis, výpočet, odpověď
G - PS str. 47/5 - dělíme 10, 100, 1000 - doplň tabulku v PS
str. 47/ 8 + 10 podívej se nejdřív na video
 https://www.youtube.com/watch?v=UuqVl6RrHEA&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika
Měření času – jednotky Autor: Mgr. Eliška Vokáčová - ppt stáhnout

8.6.2020
Př – nastuduj s. 65 v učebnici
- Vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Jak se rozmnožuje člověk?
2) Ženské pohlavní žlázy:
3) Mužské pohlavní žlázy:
4) Mužské pohlavní buňky:
5) Ženské pohlavní buňky:

Aj – uč. s. 59/4 – poskládej slova do vět (otázek) – ústně
- PS s. 48/2, 49/ 4
- je spuštěna další lekce ve Wocabee (splň v termínu)

Vl – nastuduj s. 50, 51 v učebnici, napiš si do sešitu nadpis Polsko (+ obr. Vlajky) a pod něj vypracuj:
- hlavní město:
- počet obyvatel:
- úřední jazyk:
- měna:
- povrch: (nížiny, pohoří, řeky)
- památky:

 

5.6.2020 - sejdeme se v 9 hodin
Čj - červená brožura PS 2 str. 52 PS 2 str. 52

str. 52/1 - pracuj do PS - udělej přesně podle zadání
str. 52/2 - pracuj do PS - udělej přesně podle zadání + doplň uvozovky, čárky ........
Ma - PS 2 str. 51/11 - piš do sešitu
Hravý početník 2 - str. 24/2a + 2b - piš do sešitu

Aj – uč. s. 58- game (můžeš si s někým zahrát hru- háže se kostkou)
- uč. s. 59/2 – přečti a připomeň si can x can´t (kladná věta)
- PS s. 47/4, 48/1

 

4.6.2020
Čj - brožura slovní druhy - piš do sešitu - str. 29/4 - cvičení opiš a napiš nad slova o jaké slovní druhy se jedná
str. 28/2 - tvoř do sešitu spojení s danou předložkou
Ma - Ps str. 51/12 - piš do sešitu a odpověz na všechny otázky - zápis, výpočet, odpověď
Hravý početník 2 - piš do sešitu - str. 25/1 - počítej pod sebe - jen 8 příkladů

Vl – nastuduj s. 48, 49 v učebnici, napiš si do sešitu nadpis Slovensko + obr. vlajky a pod něj vypracuj:
- hlavní město:
- počet obyvatel:
- úřední jazyk:
- měna:
- povrch: (nížiny, pohoří, řeky)
- památky:

Sl – napiš stranu v písance, dopiš vynechávky kdo má vyznačeno
 

3. 6. 2020
test - https://www.mojecestina.cz/article/2009070404-test-vyjmenovana-slova-5
test - https://www.mojecestina.cz/article/2010031502-velky-test-na-vyjmenovana-slova
Čj - opiš do sešitu - zelená brožura str. 53/7 - 4 řádky Zelená brožura str. 53
Ma - zopakuj si římské číslice https://www.youtube.com/watch?v=vUmyQLmG_Cc&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika
Ma - PS 3 str. 51/ 13, 14, 15 - piš do PS

– doplň cvičení (tisk/ v programu malování) př - nervová s..png (666.8 kB)
- přečti si 68 a 69 v učebnici, pusť si k tomu tohle video https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg

Aj – PS s. 47/3, 5
- uč. s. 57/ 5 – ústně (otázky a odpovědi There is/are)

 

2. 6. 2020 - setkání v 9 hodin - nachystat PS do Ma + sešit do Ma, psací potřeby + Čj zelená brožura
test - https://www.mojecestina.cz/article/2016010801-test-co-umim-ze-zakladni-skoly-3

test - https://www.mojecestina.cz/article/2015040702-test-co-umim-ze-zakladni-skoly-1

Čj - učebnice str. 159/12 - 4 řádky
Ma - Hravý početník 2 - píšeme do sešitu - str. 28/1
G - Hravý početník - piš do sešitu geometrie - str. 39/ 1 - povrch krychle P = 6 x a x a
PIŠ podle vzroce
a = 8 cm
vzoreček
dosadit do vzorečku
výpočet

 

1.6. 2020 - Všem přejeme krásný Den dětí!
– nastuduj s. 64 v učebnici a vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Co zajišťuje nervová soustava?
2) Jaká je další funkce nervové s.?
3) Co tvoří nervovou s.?
4) Kde je uložena mícha?
5) Co spojují nervy?

Aj – poslechni si a splň nový balíček ve Wocabee v termínu
- PS s. 46/1, 2

Vl – opakování v uč. s. 47- zapiš pouze odpovědi do sešitu


29.5.2020
Aj
– uč. s 55/7 – přečíst, přeložit, pojmenovat místnosti (a-e) ústně
- PS s. 45/3, 4

test - https://www.mojecestina.cz/article/2015042501-test-co-umim-ze-zakladni-skoly-2
test - https://www.mojecestina.cz/article/2015041201-test-co-umim-z-1-stupne-1
Čj - zelená brožura str. 58/1 - dopiš cvičení do zelené brožury - přímá řeč
učebnice str. 138/25 - piš do sešitu
Ma - Hravý početník 2. díl - str. 30/1 - piš do sešitu - jen dělíme, dokud bude zbytek 0 
                                                 str. 31/1 - piš do sešitu - nejdříve vynásob desetinná čísla a pak je pod sebou sečti nebo odečti

28.5.2020 - v 9 hodin se spojíme - zel. brožura str.58 + sešit ČJ - budeme dělat společně
test - https://www.mojecestina.cz/article/2012092806-test-psani-predlozek-s-z-1

test - https://www.mojecestina.cz/article/2016110701-test-slovni-druhy-stoparuv-pruvodce-galaxii
Čj - učebnice str. 139/27 - napsat do sešitu
Ma - PS str. 50/4 + 5 - počítej do sešitu
Vl – nastudovat s. 46 v učebnici
 

27. 5. 2020 - v 9 hodin se spojíme - Přímá řeč učebnice str. 156 (pošlu na email odkaz)
test - https://www.mojecestina.cz/article/2017041001-test-slovni-druhy-jen-jestli-si-nevymejslis
test - https://www.mojecestina.cz/article/2016122502-test-terry-pratchett-a-slovni-druhy
Čj - učebnice str. 150/2 - přečti si pořádně zadání
Ma -
minutovky str. 31/61 - piš do sešitu - POZOR - otázky zní
Kolik zasadili cibulek tupilánů?
Kolik nevykvetlo tulipánů?
Kolik vykvetlo tulipánů?

- cvičení 12 a 14 (vypracovat klidně v programu malování na PC) Př cv. 12,14.png (334.86 kB)
Aj – poslechni si slovíčka ve Wocabee, podívej se na ně v učebnici na s. 55/6
- PS s. 44/1 (8- 18), 45/2

 

26.5.2020
test - https://www.mojecestina.cz/article/2016062103-test-vanoce-a-slovni-druhy

test - https://www.mojecestina.cz/article/2017042101-test-slovni-druhy-strazci-pribehu

Čj - podívej se na video - Přímá řeč - https://www.youtube.com/watch?v=J3WeGGt7KMU&t=82s&ab_channel=LucieMarkov%C3%A1

učebnice str. 139/26 - přívlastek je přídavné jméno - piš do sešitu 4 řádky
Ma - piš do sešitu zápis, rovnici, výpočet a odpověď -
PS str. 50/1 + 2
G - do sešitu geometrie - PS str. 42/9 + 10

 

25.5.2020
Aj - uč. s. 54/5- na folii
- procvičuj zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/rooms3.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/rooms4.htm
– PL – opakování kostra, svaly (tisk nebo vyplnit ve Wordu barevně) př- opakování svaly, kostra.docx (86.45 kB)

Vl – nastudovat s. 45 v učebnici
- opakování povrch Evropy (pohoří, poloostrovy, nížiny, řeky)

 

 

21.5.2020 - kavárna v 9:00 a v 9:45 hodin, v 10:30 - společně úkoly- Jílková
test - https://www.mojecestina.cz/article/2018070201-test-urcovani-vzoru-podstatnych-jmen-cervena-karkulka
test - https://www.mojecestina.cz/article/2018071702-test-poznej-vyjmenovana-slova-po-m-presmycky
Čj - učebnice str. 139/28 - 5 řádků - píšeme do sešitu
Ma -
PS str. 38/5 - píšeme do sešitu - zápis, rovnice, výpočet + odpověď
PS str. 38/6 - píšeme do sešitu - zápis, rovnice, výpočet + odpověď
Vl – nastuduj s. 45 v učebnici
- vyznač (obtáhni/vybarvi modře a popiš) v mapě: Volha, Dněpr, Dunaj, Rýn, Labe, Ladožské jezero, Kaspické moře, Černé moře, Severní moře, Středozemní moře vodstvo Evropy.png (139.31 kB)
Aj – Poslechni si nová slovíčka ve Wocabee a splň lekci v termínu
- PS s. 44/1- Rooms and places (2- 7)
- procvičuj zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/rooms1.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/rooms2.htm
 

20.5.2020Kavárna 9:00 (Jersák, Cikrytová, Kabourek, Mokošová), v 9:20 (Ščučková, Mikula, Mazalíková, Lahrová), v 9:40 (Engelová, Horáček, Sháněl, Viktorin) v 10:00 (Hašek, Kováříková, Šustek, Tučková). Prosím, nepřihlašujte se dříve než ve stanovený čas.     Gabrišková

- test - https://www.mojecestina.cz/article/2009040803-test-urcovani-padu-1
test - https://www.mojecestina.cz/article/2009070702-test-urcovani-padu-2
Čj - učebnice str. 147/3 - piš do sešitu - 5 řádků
Ma -
minutovky str. 24/48b - píšeme do minutovek
– nastuduj s. 63 v učebnici
- Vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Jmenuj 5 základních smyslů + jejich orgány.
2) Z jakých tří částí se skládá ucho?
3) Co se nachází na povrchu jazyka?
4) Pomocí čeho vnímáme bolest?
5) Co máme v dutině nosní?
Aj – PS s. 43/8 - představ si, že sedíš ve třídě a doplň odpovědi (stačí slovy)
- splnit balíčky ve Wocabee – ti, kteří ještě nemají
- procvičuj zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/prepositions/prep3.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/prepositions/prep4.htm


19.5.2020 - kavárna v 9:00 a v 9:45 hodin, v 10:30 - společně úkoly- Jílková
Čj - test https://www.mojecestina.cz/article/2016061406-test-urcovani-padu-11
test - https://www.mojecestina.cz/article/2016061405-test-urcovani-padu-10
červená brožura Čj - str. 25/13 e - píšeme do brožury
Ma -
minutovky str. 25 / 50 b - dělíme na 2 desetinná místa
G - minutovky - str. 27/54 - pracujeme do minutovek
minutovky str. 27/53 - počítáme do sešitu geometrie - píšeme podle vzor
- změř si pravitkem strany rovinného obrazce
- zapiš délky stran, které jsi naměřil
- napiš vzoreček o = ......................
- výpočet + výsledek - ukážeme si v kavárně

18.5.2020 - Kavárna ve 12:00 (Jersák, Cikrytová, Kabourek, Mokošová), ve 12:20 (Ščučková, Mikula, Mazalíková, Lahrová), ve 12:40 (Engelová, Horáček, Sháněl, Viktorin) ve 13:00 (Hašek, Kováříková, Šustek, Tučková). Prosím, nepřihlašujte se dříve než ve stanovený čas.  Gabrišková

AjPS s. 43/ 5 – uděláme v kavárně, 43/6

– nastuduj s. 62 v učebnici
- cv. 10 (tisk/ doplnit v programu malování)cvičení 10.png (582.72 kB)

Vl v kavárně si řekneme o vodstvu Evropy (s. 44)
- vypracuj odpovědi do sešitu:
1) Jmenuj tři hlavní a 2 přechodové podnebné pásy
2) Do kterých podnebných pásů zasahuje Evropa?
3) Čím je ovlivněno množství srážek na daném území?
4) Kde v Evropě jsou srážky nejvyšší a kde naopak nejnižší?
5) Napiš přírodní krajiny vyskytující se v Evropě.

 

15.5.2020
testy - Ma https://brumlik.estranky.cz/file/399/zivotzvirata.htm
další test https://www.mojecestina.cz/article/2008082006-test-shoda-podmetu-s-prisudkem-1
podívej se na video - příslovce https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk&t=11s&ab_channel=Prima%C3%BA%C4%8Da-Libu%C5%A1ka
předložky - https://www.youtube.com/watch?v=mZrFduRj7m8&ab_channel=NikolaJehl%C3%A1%C5%99ov%C3%A1
Čj učebnice str. 137/23 d - opiš do sešitu vzorec souvětí V1, že V2 a ve cvičení 23 najdi souvětí podle tohoto vzorce a připiš je k danému vzorci. Budete vypadat takto:

V1, že V2?  Petr ti řekl, že my tam nepůjdeme?    Ke všem vzorcům souvětí připíšeš správné souvětí.
Ma -minutovky str. 23/46 - píšeme do minutovek a počítáme na 2 desetinná čísla ( bude tam i ocas)

14.5.2020 - kavárna v 9:00 a v 9:45 hodin, v 10:30 - společně úkoly- Jílková
Aj – PS s. 42/4 – obrázek a popis, 43/7
Vl – nastuduj v uč. s. 42 a 43 (v pondělí se budu ptát)

testy - shoda Po + Př - https://www.mojecestina.cz/article/2010021002-test-shoda-prisudku-s-podmetem-4
https://www.mojecestina.cz/article/2010022601-test-shoda-prisudku-s-podmetem-5
podívej se na tyto stránky https://www.mojecestina.cz/article/2008081801-shoda-prisudku-s-podmetem

Čj - učebnice str. 137 / 22 - opiš do sešitu
Ma - minutovky str. 22/44 - napiš pod násobení správný výsledek, který najdeš někde v červených rámečcích
 

13.5.2020 - Kavárna v 11:00 (Jersák, Cikrytová, Kabourek, Mokošová), v 11:20 (Ščučková, Mikula, Mazalíková, Lahrová), v 11:40 (Engelová, Horáček, Sháněl, Viktorin) ve 12:00 (Hašek, Kováříková, Šustek, Tučková). Prosím, nepřihlašujte se dříve než ve stanovený čas.  Gabrišková
– nastuduj si v uč. s. 61
- nakresli a popiš do sešitu stavbu vylučovací soustavu (podle učebnice)
Aj – poslechni si předložky ve Wocabee, podívej se na ně i v učebnici na s. 52
- procvičuj zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/prepositions/prep2.htm
- PS s. 42/2, 3
Čj - udělejte si všichni dva testy - https://www.mojecestina.cz/article/2011013003-test-druhy-cislovek

https://www.mojecestina.cz/article/2011091101-test-druhy-cislovek-2
Čj -
červená brožura str. 25/13d
Nejdříve se podívej na video https://www.youtube.com/watch?v=AlIslS08qNc&ab_channel=V%C3%A1clavN%C3%A1dvorn%C3%ADk

Ma - minutovky - píšeme do nich - str. 22/ 43

12.5.2020 - kavárna v 9:00 a v 9:45 hodin, v 10:30 - společně úkoly- Jílková
testy - pozor jsou dva testy https://www.mojecestina.cz/article/2020042601-test-my-x-mi-1

https://www.mojecestina.cz/article/2020042602-test-my-x-mi-2
Čj - modrá brožura str. 25/3 - zeleně podtrhni přídavná jména přivlastňovací,
červeně podstatná jména

- zelená brožura str. 27/3 - napiš vzorce souvětí na konci souvětí
Ma - PS str. 34/14 - druhý řádek - počítej do sešitu
G -
PS str. 43/1 a + 1c - zde popiš obrázky těles
minutovky - str. 26/51 + 52 - píšeme do minutovek

11.5.2020 - kavárna11:00 (Jersák, Cikrytová, Kabourek, Mokošová), v 11:20 (Ščučková, Mikula, Mazalíková, Lahrová), v 11:40 (Engelová, Horáček, Sháněl, Viktorin) ve 12:00 (Hašek, Kováříková, Šustek, Tučková). Prosím, nepřihlašujte se dříve než ve stanovený čas. Gabrišková

– nastuduj v uč. s. 60
- pracovní list cv. 7,8 (někteří už mají vytištěný/ ostatní do sešitu pod sebe) př .str. 33.jpeg (577.1 kB)
Vl - nastuduj v uč. s. 41 (nížiny)
- do slepé mapy zakresli (tisk nebo zase v programu malování) poloostrovy (modře), ostrovy (červeně), pohoří (hnědě), které jsme se učili minulý týden (viz. uč. s. 40) slepá mapa Evropa.png (63.77 kB)
Aj – PS s. 41/I can – uděláme v kavárně
- poslechni si slovíčka ve Wocabee, podívej se pak na obrázky ke slovíčkům v uč. s 52/1 (ti, kteří ještě nemají splněný předchozí balíček, dodělají)
- PS s. 42/1

7.5.2020 - kavárna v 9:00 a v 9:45 hodin, v 10:30 - společně úkoly- Jílková
Kavárna
11:00 (Jersák, Cikrytová, Kabourek, Mokošová), v 11:20 (Ščučková, Mikula, Mazalíková, Lahrová), v 11:40 (Engelová, Horáček, Sháněl, Viktorin) ve 12:00 (Hašek, Kováříková, Šustek, Tučková). Prosím, nepřihlašujte se dříve než ve stanovený čas. Gabrišková
Aj – PS s. 41/4- uděláme v kavárně
- přepiš slovíčka 4C do slovníčku
- procvičuj zde https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/present-simple2/cv7.htm
Vl – nastuduj si v uč. s 40 – ukazuj si na mapě hranice Evropy, poloostrovy a ostrovy

testy - vypracuje test Cikrytová, Jersák, Kabourek, Lahrová, Mazalíková, Mikula, Mokošová, Ščučková +  kdo má odvahu https://zpravy.idnes.cz/Soutez_test.aspx?id=107

Čj - vypracuje test Engelová, Hašek, Horáček, Kovaříková, Sháněl, Šustek, Tučková, Viktorin - pozor jsou dva testy https://www.mojecestina.cz/article/2009072307-test-koncovky-podstatnych-jmen-5

https://www.mojecestina.cz/article/2015031401-test-vypis-podstatna-jmena-1

Všichni - Čj - modrá brožura Dokážeš str. 25/2 - přepiš do sešitu podle zadání a podtrhni
červeně - přídavná jména tvrdá
modře - přídavná jména měkká
zeleně - přídavná jména přivlastňovací
Ma - PS 3 str.21/2c - píšeme do sešitu (pomůžu v kavárně) - POZOR jsou tam desetinná čísla
PS 3 str. 36/30  - vzpomeň si na pořadí výpočtů

6.5.2020 - kavárna - kdo potřebuje ve 14 hodin
Př -
nastuduj s. 59
- vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Co je srdce a kde je uloženo?
2) Co krev rozvádí po těle? (2)
3) Co krev z těla odvádí? (2)
4) Jmenuj typy cév. (3)
5) Jmenuj nemoci přenášené krví. (2)
Aj - PS s. 41/3
- procvičuj zde https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/present-simple2/cv6.htm
Ma - vypracuje test Cikrytová, Jersák, Kabourek, Lahrová, Mazalíková, Mikula, Mokošová, Ščučková +  kdo má odvahu https://zpravy.idnes.cz/Soutez_test.aspx?id=110

Čj - vypracuje test Engelová, Hašek, Horáček, Kovaříková, Sháněl, Šustek, Tučková, Viktorin 
https://www.mojecestina.cz/article/2019011202-test-urcovani-vzoru-podstatnych-jmen-matematika-2

Čj - modrá brožura Dokážeš str. 25/1 (přídavná jména) - podtrhni tvrdá přídavná jména červeně
- měkká - modře
- přivlastňovací - zeleně
Ma - minutovky - píšeme do nich str. 18/ 35 b + 36 b, str. 19/ 37b + 38b

5.5.2020 - kavárna v 9:00 a v 9:45 hodin a pak v 10:30 hodin, kdo chce děláme úkoly
Dívej se v 11,30 na čt2 -
Čteme údaje ze sloupcového nebo kruhového diagramu - důležité!!!!!!
Čj -
test - pošli výsledky - https://www.mojecestina.cz/article/2015022501-test-sklonovani-zajmena-ja-3

Čj - červená brožura str. 25/13 c - piš do brožury
Ma - PS  3 str. 21/3 - pozor,
každý příklad má jiný počet čísel - do sešitu počítáme
PS 3 str. 23/1 - vypočítej do sešitu
aritmetický průměr známek z předmětů Vv, Tv a Pv
G -
PS 3 str. 41/12
PS 3 str. 41/ 1

4.5.2020 - Kavárna v 11:00 (Jersák, Cikrytová, Kabourek, Mokošová), v 11:20 (Ščučková, Mikula, Mazalíková, Lahrová), v 11:40 (Engelová, Horáček, Sháněl, Viktorin) ve 12:00 (Hašek, Kováříková, Šustek, Tučková). Prosím, nepřihlašujte se dříve než ve stanovený čas.

- Nastuduj str. 58 v uč.
- pracovní list z minulého týdne cv. 6 křížovka (tisk nebo vyplnit ve wordu a poslat) křížovka srdce.docx (18.11 kB)
Vl - zapiš do sešitu zadání + odpovědi:
1) nejmenší a největší světadíl:
2) největší poušť světa:
3) nejchladnější světadíl:
4) nejvyšší pohoří a hora světa:
5) nejdelší řeka světa:
6) největší poloostrov světa:
7) pohoří SA, JA:
Aj – PS s. 40/2- uděláme v kavárně
- procvičuj zde https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/present-simple2/cv7.htm
- ve Wocabee je spuštěn nový balíček- procvičuj a splň lekci do konce termínu
- dobrovolný úkol: uč. s. 50/3- křížovka (klidně na fólii- nemusíte posílat)


30.4.2020 - kavárna 9:00 a 9:45 hodin - Jílková
Čj - udělej si test  a pošli výsledek https://www.mojecestina.cz/article/2014101601-test-sklonovani-zajmena-ja-2
čj - učebnice str. 124/16 - napiš do sešitu celé cvičení - nápověda je na str. 121 - učebnice
Ma - minutovky - piš do nich - str.18/35 a + 36 a
str. 19/ 37a + 38 a
PS 3 str. 35/20 - píšeme do sešitu - zápis, výpočet a odpověď
V kavárně si poradíme.
Podívej se na zájmena - https://edu.ceskatelevize.cz/vztazna-zajmena-5e4422a3e173fa6cb524aced?_ga=2.85033502.642772698.1588184091-7852208.1583508751

tady se podívej až na závěr - https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000029/

Vl – Popiš (klidně i barevně) oceány a světadíly do slepé mapy (tisk/ popiš v programu malování a pošli nebo vyfoť) mapa svět.png (80.19 kB)
- přečti si v uč. s. 38 a 39
Aj – PS s. 40/1
- Dopiš zbytek slovíček z lekce 4B
- Procvičuj zde https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/present-simple2/cv6.htm

29.4.2020 - Kavárna v 11:00 (Jersák, Cikrytová, Kabourek, Mokošová), v 11:20 (Ščučková, Mikula, Mazalíková, Lahrová), v 11:40 (Engelová, Horáček, Sháněl, Viktorin) ve 12:00 (Hašek, Kováříková, Šustek, Tučková). Prosím, nepřihlašujte se dříve než ve stanovený čas. Gabrišková

– nakresli si a popiš stavbu dýchací soustavy z uč. s. 57 do sešitu
- PL  cv. 5 (tisk/ zapsat správné pořadí čísel pod sebe do sešitu) př .str. 33.jpeg (577.1 kB)
Aj - PS s. 39/4
- procvičuj zde https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/present-simple2/cv5.htm
Čj - udělej test a pošli výsledek https://www.mojecestina.cz/article/2012010802-test-sklonovani-zajmena-ja-1
Zelená brožura - piš do ní - str. 54/11

Ma - PS 3 - str. 35/23 - počítej do sešitu
PS 3 str. 35/17 -- piš do PS a na každém řádku 10 čísel

 

 

28.4.2020 - kavárna v 9:00 a v 9:45 hodin - Jílková

ČJ - udělej si test https://www.mojecestina.cz/article/2010030706-test-koncovky-pridavnych-jmen-1
po vyhodnocení stránku vyfoť a pošli mi fotku, jak jsi dopadl
Modrá brožura Dokážeš psát bez chyb str. 32 (28)/ 3 - napiš správně do sešitu. U řadových číslove se píše tečka za číslovkou.
Podívej se videa o skloňování číslovek - https://www.youtube.com/watch?v=5_vtO5HNhJU&ab_channel=J%C5%AFt%C5%AFb%C4%8De%C5%A1tina

https://www.youtube.com/watch?v=MZrHi85X2rU&ab_channel=J%C5%AFt%C5%AFb%C4%8De%C5%A1tina
Ma - minutovky - píšeme do nich str. 17/33 - celé cvičení
PS - str. 34/15 + 16 - píšeme do sešitu a v kavárně si ukážeme co s tím - zápis, výpočet, odpověď
G - PS 3 str. 46/2 + 4 - do PS - nápověda Převody jednotek

27.4.2020 - kavárna v 11:00 a v 11:30- Gabrišková
Př - barevně zakresli do sešitu zjednodušený řez kůží podle učebnice s. 56. Přikládám ještě jeden obrázek, podle kterého také můžete kreslit (vyznač vše, co je červeně podtrženo). obázek, kůže.png (222.42 kB)
- nastuduj Dýchací soustavu v uč. s. 57
Aj - PS s. 38/2, 3
- procvičuj zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/present-simple2/cv4.htm
Vl – nastudovat v uč. s. 37- Světadíly a oceány + Zapsat do sešitu

24.4.2020 - kavárna v 9 hodin a v 9,45 hodin - Jílková
Čj - udělej si test https://www.mojecestina.cz/article/2015011401-test-vypis-pridavna-jmena-1

po vyhodnocení stránku vyfoť a pošli mi fotku, jak jsi dopadl ( kdo není schopen vypracovat test a vyfotit to, spojí se se mnou )
Přečti si v učebnici str. 121 - skloňování číslovek a vypracuj do sešitu z modré brožury Dokážeš psát bez chyb str. 32(28)/2 ČJ Dokážeš psát bez chyb str. 32 Číslovky

Ma - Minutovky str. 16/31 + 32 druhý sloupec - někteří již udělali
PS 3 
str.33/10 + 34/11 + 36/32 - budeme pracovat do sešitu a v kavárně si ukážeme jak

 

23.4.2020 - pro zájemce o pomoc budu ve 13 hodin v kavárně - Jílková
- kavárna v 11:00 a v 11:30 h (tak jako v pondělí) - Gabrišková

Vl - opakování Moravskoslezský kraj  PS- (tisk/zapsat odpovědi) vl-str. 21.jpeg (462.97 kB)
- uč. s. 36/opakování- zapsat do sešitu čísla otázek a k nim odpověď
Aj – PS s. 70/4.5 – zopakovat tvoření otázek v přítomném čase prostém
- procvičuj otázky zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/presentsimple/presentsimple4.htm
- uč. s. 47/ 3b- napiš 4 otázky do sešitu
Ma  - minutovky 2 - píšeme do nich 
str. 16/31 - první sloupec - zaokrouhlujeme na desetiny 0,1
str. 16/32 - první sloupec - zaokrouhlujeme na setiny 0,01
Čj -
červená brožura str. 25(26)/13a + 13b - doplň do brožury ČJ PS 2 str. 25(26)

Modrá brožura Dokážeš psát bez chyb - str. 32/1 - vypiš do sešitu číslovky a urči druhy
zase máme dvě různé brožury - jedná se o tuto stránku ČJ Dokážeš psát bez chyb str. 32 - číslovky

pořádně si znovu přečti vše o číslovkách - piš podle vzoru - číslovka - otázka - druh
dva(kolik) - základní
dvoje (kolikery) - druhové

 

22.4.2020
- nastuduj Dýchací soustavu v uč. s. 57
- opakování kůže- PL z pondělí/ 4. cvičení (Kdo bude psát do sešitu, piště jen slova oddělená čárkou.)
A j – Přečti a přelož si příběh v uč. s 46 (hlavně ti, kteří se nepřipojili do kavárny) a zapiš do sešitu k číslům otázek ze cv. 2 zda je věta pravdivá (T), lež (F) nebo nebylo řečeno (D).
- PS s. 38/1- dopiš název sportu
- přepsat slovíčka po „kitchen“, ve Wocabee je spuštěno další procvičování
Čj - červená brožura PS 2 str. 40(41)/1 - každou číslovku zabarvi jinou barvou
červená brožura PS 2 str. 40(41)/ 3 Čj PS 2 str. 40(41)
opiš do sešitu správně bez chyb - červená brožura PS 2 str. 37(38)/2 - 4 řádky Čj PS 2 str. 37(38)
Ma -
PS 3 str. 34/13
PS 3 str. 36/29 - výpočet, odpověď

 

21.4.2020 - schůzka v kavárně v 9:00 a 9:45 hodin
G -
vypočítej povrch kvárdu - využij vzorečků:
P = 2 x ( a x b + b x c + c x a)    nebo
P = 2 x a x b + 2 x b x c + 2 x c x a
Vypočitej povrch těchto kvádrů - můžeš použít kalkulačku, ale musíš dosazovat do vzorečků
1) a = 3 m, b = 18 m, c = 7 m
2) a = 38 m, b = 50 m, c = 45 m
Ma -zaokrouhlování desetinných čísel, podívej se na videa
https://www.youtube.com/watch?v=TkDCkLahHL0&ab_channel=%C5%A0KOLYB%C5%98EZOV%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=Nh6oT3X9b1w&ab_channel=PetrKa%C5%A1%C5%A1%C3%A1k
Zkus zaokrouhlit do sešitu - udělej si 4 sloupečky
číslo            na jednotky = 1                               na desetiny = 0,1                    na setiny = 0,01
0,1588
0,576
Ma PS 3 - str. 32/2 + str. 33/5
Čj - číslovky - přečti si učebnici na str. 119 - růžový rámeček + str. 120 - růžový + modrý rámeček
https://www.youtube.com/watch?v=4qUQuMUGPoI&ab_channel=%C3%9A%C4%8DazPod%C5%A1kol%C3%AD

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000019/video/761477

napiš do sešitu - učebnice str. 119/ 3 - 4 řádky

 

20.4.2020 - schůzka v kavárně v 11:00 a 11:30 h.
- nastuduj v uč. s. 56- Kožní soustava
- Opakování kostra, svaly: cv. 2 - ústně, cv. 3- zapsat pouze odpovědi do sešitu (1-6) - PL ke stažení př-str.32-kostra, svaly.jpeg (425.75 kB)
Vl- nastuduj v uč. s. 34- Moravskoslezský kraj
- opakování Zlínský kraj- PL (tisk/ zapsat odpovědi) vl-str.20.jpeg (852.99 kB)
AJ- PS. S.  36/3
- procvičuj zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/presentsimple/presentsimple5.htm

17.4.2020 - schůzka v kavárně v 9 hodin a v 9,45 hodin
Ma -
PS str. 23 - budeme počítat aritmetický průměr známek z jednotlivých předmětů
Ma = (10 x 1 + 12 x 2 + 4 x 3 + 6 x 4 + 0 x 5) : 32       vysvětlíme v kavárně
Ma - PS str. 24/1 - vysvětlíme v kavárně
Čj - červená brožura str. 23(24)/ 5 + 6 (nápověda - lékařovy recepty) - Čj PS 2 str. 23(24)
PS 2 str. 23(24)/ 8

16.4.2020
Vl -
nastudovat Zlínský kraj
- PL opakování- Olomoucký kraj vl-str.19.jpeg (454.24 kB)
Aj – ve Wocabee je spuštěn další balíček (pozor na termín)
- Uč. s. 45/ 5a, b – ústně, poté zapiš 5 vět do sešitu 
- procvičuj volnočasové aktivity zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/activity/aktivity1.htm
Čj - červená brožura PS 2 str. 24(někdo 25 - rozklikni odkaz o kterou stránku se jedná)
ČJ PS 2 str.24(25)

Zopakuj si přídavná jména - piš do PS - str. 24/9 + 10 + 11
Ma - PS 3 str. 32/12
PS 3 str. 32/14 - nejdříve si převeď  všechny jednotky na metry a pak teprve porovnávej

PS 3 str. 33/3

Další kavárna bude v pátek 17.4. v 9 hodin 1. skupina a 9,45 hodin 2. skupina
Nezapomeň se dívat na televizi - vysílání pro páťáky, jsou tam pro vás důležité věci!!!!!!!!


15.4.2020
Př -
Nastuduj v uč. s. 56.
- Písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu:
1) Co potřebuje naše tělo pro správný vývoji kostí? (2)
2) Co konkrétně dělají svaly při pohybu?
3) Jaké druhy svalů máme? (2)
4) Co potřebují svaly pro správný vývoj? (2)
5) Co je důležité předtím, než začneme sportovat?

Aj - všichni, kteří nesplnili ve Wocabee lekci 4A,B mají prodloužený termín na splnění do Pá (Na splnění lekce byl celý týden!)
- Přepsat 10 slovíček z lekce 4B (po „get up“) do slovníčku
- Přepiš si do sešitu zápis zápis- present simple-negative.png (11.27 kB)
- Procvičuj zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/cv5.htm
Ma - sejdeme se v kavárně v 9 hodin (Mokošová, Mazalíková, Mikula, Lahrová, Jersák, Ščučková, Kaboure, Cikrytová) a druhá skupina v 9,30 hodin (Horáček, Engelová, Sháněl, Šustek, Tučková, Kováříková, Hašek, Viktorin,)
PS - str. 22/1
PS - str. 23/1 - grafy
Čj - červená brožura PS 2 - píšeme do ní - Čj PS 2 str. 39(40)
str. 39/1 - používej jako nápovědu učebnici
str. 39/ 2 + 3
procvičuj zájmena https://www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena-druhy

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm
 

 

14.4.2020
Sl-
Volné psaní- Tématem je karanténa. Napiš, jak se máš, jestli sportuješ, zda ti chybí škola apod. Formát- max. A5. (Termín odevzdání je do úterý 21.4.)
Ma - PS - str. 34/12
PS str. 34/14 - první řádek
PS str. 36/28 - výpočet, odpověď
Geometrie - povrch kvádru - několikrát se podívej na videa - https://www.youtube.com/watch?v=2ZqMOzek_Co

https://www.youtube.com/watch?v=HCrpuQ9Vs_w
I když je to z jiné knížky, tak povrch kvádru je vysvětlen stejně. Kvádr má 6 stěn tvořených obdelníky. Vždy dva  obdelníky jsou shodné. Vzoreček pro výpočet povrchu kvádru je:

Napiš si do sešitu geometrie:

Povrch kvádru
strana a, b,c

S = 2x (S1 + S2 + S3)      S1 - je obsah obdelníka a x b
                                                       S2 - je obsah druhého obdelníka  b x c
                                        
S3 - je obsah třetího obdelníka  c x a
S = 2x a x b + 2 x b x c + 2 x c x a

Zkus vypočítat povrch kvádru do sešitu geometrie - dosaď do vzorečku
a = 5 cm, b = 7 cm, c = 6 cm
S = .....cm2
Čj -
učebnice str. 112/9 - napsat do sešitu i s nápovědou
červená brožura str. 37/1 + 37/4 - píšeme do PS (někdo to má na str. 38)
toto je správná str. - podívej se, které cvičení máš napsat ČJ PS 2 str. 37 (38)

 

9. 4. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
10. 4. a 13. 4. - STÁTNÍ SVÁTEK (Nebudou úkoly :-))
8.4.2020
Aj - zopakuj si přítomný čas prostý- PS s. 69/4.3, 4.4
- PS s. 36/2- Napiš věty (slovesa ve správném tvaru- podle osoby), s. 36/4- zakroužkuj
- uč. 44/ 2- přečti a přelož, přiřaď A,B,C- ústně
- nastuduj s. 55- svalová soustava
Ma - PS str. 33/6 + str. 35/24 + 25
Čj - učebnice str. 113/17 - 4 řádky
učebnice str. 112/12
pomáhej si - pokud budeme psát mě - pomůžeme si slovem tě nebo mne - napíše ho do závorky
- pokud budeme psát mně -
pomůžeme si slovem tobě - napíšeš do závorky
Píšeme podle vzoru -
Čekal na mě (na tě, na mne) před školou. Josefovi se o mně (o tobě) zdálo.

7.4.2020
Čj -
přečti si (několikrát) v učebnici na str. 111 - skloňování zájmene já
podívej se na video - pomůcka při psaní zájmene já (mě x mně) - POZOR způsobů je několik
https://www.youtube.com/watch?v=dFhOVdd_ScI
https://www.youtube.com/watch?v=D6ThoiFZL84

https://www.pancelcino.cz/zajmena-sklonovani-zajmen-ja-ty-zvratneho-se-atd/

Pořádně přečti i několikrát - Zájmena
Zájmena skloňování
Během úterý se spojíme a probereme nové učivo.
ČJ - Písemně -
do sešitu - učebnice str. 110/6 - 4 řádky
Ma - píšeme do PS - str. 20/1,2
PS str. 32/9,10

6.4.2020
- Nastuduj stranu 54 v učebnici a písemně vypracuj otázky a odpovědi do sešitu (počet odpovědí je v závorce):
1) Do jaké skupiny živočichů patří člověk? (1)
2) K čemu slouží kostra? (2)
3) Na jaké části se dělí lebka? (2)
4) Čím je tvořena páteř? (1)
5) Co tvoří kostru hrudníku? (3)
Aj- uč. s. 44/1- koukni na volnočasové aktivity, přehraj si je v aplikaci wocabee, kde si je pak rovnou můžeš procvičit
- PS s. 36/1 - přiřaď aktivity k číslům
Vl- Nastuduj Olomoucký kraj. Jelikož je to kraj, ve kterém žijeme, napiš si nadpis do sešitu a zapiš:
- kde leží:
- povrch (nížiny, hory):
- průmysl:
- památky:
- opakování Jihomoravský k. PL (tisk/zápis) vl-str. 18.jpeg (830.35 kB)

3.4.2020
Matematika - PS str. 19/1c - POZOR -
počítej na 3 místa za desetinnou čárkou - objeví se tam čárka nad číslem!!!
PS str. 19/2 - pozor, kolik má rok měsíců
PS str. 32/11 + 12

Čj - červená brožura PS pro 5. ročník, 2. pololetí - píšeme do PS - stále používej učebnici jako nápovědu
POZOR někdo má cvičení na jiné stránce - posílám vždy svou stránku, kde najdeš cvičení - můžeš to mít o stránku dál
str. 33/1 + 2  ČJ PS 2 str. 33.pdf (351.79 kB)
str. 34/3 Čj PS 2 str. 34.pdf (412.97 kB)
str. 35/1 Čj PS 2 str. 35.pdf (386.64 kB)

2.4.2020
Aj- procvičuj zde (Přemýšlej nad osobami!) https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/cv4.htm
- pusť jsi video- Přítomný čas prostý (Present simple)- Poslechni si opravdu celé video k pochopení učiva! https://www.youtube.com/watch?v=BZsl38LUGdw&t=708s
- procvičuj slovíčka v aplikaci Wocabee
Vl- nastuduj Jihomoravský kraj + opakování kraj Vysočina PL (tisk/zapsat odpovědi) vl- str.17.jpeg (458.77 kB)
Čj - zelená brožura - píšeme do ní

str. 52/1 + 3 - dívej se do učebnice na nápovědu
str. 52/2 - podtrhni jen zájmena
Matematika
PS - str. 19/1b + str. 18/4
PS - str. 31/5 - co jsou to lichá čísla - 1,3,5,7,9,11.......................

1.4.2020
Př- nastuduj kostru s. 53. Kdo si může vytisknout- nalepit a popsat v sešitě podle učebnice. kostra.png (44.74 kB)
-
vyplň, zapiš celou odpověď 31 člověk.png (877.7 kB)

Aj- uč. s 43/4 a, b- přečíst (tvoření záporu- Do+ not= don´t), v PS s. 69/4.4- přehled gramatiky k učivu
- uč. s 43/5 a- zapiš 5 vět do sešitu
- v aplikaci WocaBee poběží ode dneška procvičování slovíček, někteří ještě nejste zaregistrovaní
ČJ - zájmena
učebnice str. 109 - přečti si růžový rámeček o zájmenech - několikrát dokola a nauč se vyjmenovat druhy zájmen - poslechni si video
https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU
https://www.youtube.com/watch?v=6ipIDOKNQvo

píšeme do sešitu - učebnice str. 108/2 - 3 řádky

Matematika
PS str. 18/1 + 2 dopočítej, str. 19/1a
PS str. 18/3 - výpočet a odpověď

31.3.2020
Geometrie - napiš do sešitu vzorečky - obvod a obsah čtverce a obdelníka, povrch krychle
- narýsuj úsečku /AB/ = 6 cm, /CD/ = 8 cm, /KL/ = 10 cm 5 mm
- vypočítej obsah a obvod čtverce - a = 8 cm
- vypočítek obsah a obvod obdelníka - a = 4 cm, b = 9 cm
Matematika
PS - str. 36/26 - vyzkoušej si dělení jednociferným číslem
V úterý Ti zavolám a domluvíme se, jak se učit další látku v matematice. Bylo by dobré, aby jsi měl nainstalovaný na počítači messenger nebo SKYPE.
Český jazyk
Modrá brožura str. 19/1 - vypiš 8 přídavných jmen a urči jejich druh (tvrdá, měkká, přivlastňovací)
Sále si ještě někdo nevyzvedl ve škole brožuru Modrá brožura - pravopis přídavných jmen str. 18 + 19
- napiš cvičení na str. 17/3 - používej vzor matčin, ať víš jaké i - y napíšeš
Procvičuj na webových stránkách - https://www.umimecesky.cz/cviceni-stupnovani-pridavnych-jmen-prislovci

https://www.skolasnadhledem.cz/game/639
 

30.3.2020
Aj- procvičuj předložky zde https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-prepositions-of-time-1-uroven/3006
- dopiš zbytek slovíček z lekce 4A
Př- Za pomocí učebnice s. 52 zapiš do sešitu:
Společné znaky života člověka s ostatními živočichy: (pod tento nadpis vypiš pomocí odrážek pod sebe)
Člověk se odlišuje: (opět vypiš pod sebe)
Vl- nastuduj kraj Vysočina + pracovní list Pardubický kraj (tisk/zapsat opovědi) 16.jpeg (859.63 kB)

27.3.2020
Ma -
PS str. 16/2
brožura minutovky str. 21/41a
ČJ - modrá brožura str. 17/1 + 2  - piš se vzory - podle vzoru
lékařovy - matčiny - předpisy, dědečkovy - matčiny - zahrady
můžeš procvičovat stupňování přídavných jmen - https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_stupnovani1.htm

26.3.2020
Vl- Nastuduj Pardubický kraj, opakování Královehradecký k. –PL (tisk/ zapsat odpovědi do sešitu)15.jpeg (473.09 kB)

AJ- PS s. 35/3- zkus nejprve zapsat předložky do vět tužkou. Pokud si nebudeš vědět rady, podívej se do zjednodušeného přehledu, který přikládám. předložky-. in, on , at, from , to.docx (13.56 kB)

Učivo předložek není jednoduché, v učebnici k nim toho moc není. Říkali jsme si převážně o předložkách časových (at- spojená s časem, on- dny v týdnu, in- části dne apod.), ale už jste se setkali i s předložkami místními (určují tedy nějakou polohu). Zkus si přehled prostudovat, klidně si ho můžeš i vytisknout a založit do sešitu. První sloupeček opiš do sešitu.
 

Ma - minutovky 2. díl (kopírovaná brožura) - píšeme do nich - kdo je nechal ve škole, dá mi vědět a já brožuru pošlu na email
str. 24/ 47 a + b
str. 
24/ 48 a
Čj - přídavná jména - malý, tichý, hebký, známý, vysoký, nízký, lakomý, suchý, sladký, upřímný (je to 1. stupeň přídavných jmen) - píšeš do sešitu podle vzoru (pokud si nebudeš vědět rady, dej mi vědět a já Ti zavolám) - nápovědu najdeš v modré brožuře na str. 24+25 + 27
TOTO SI PŘEDEPÍŠEŠ DO SEŠITU A BUDEŠ POKRAČOVAT SE ZADANÝMI PŘÍDAVNÝMI JMÉNY
1. stupeň - 2. stupeň - 3. stupeň

dobrý - lepší - nejlepší
dlouhý - delší - nejdelší

 

25. 3. 2020
Př-
pracovní list- opakování (tisk nebo zapsat odpovědi-písmena do sešitu): s. 30.jpg (1.28 MB)
-
nastudovat s. 52 v učebnici
Aj-
PS s. 35/5- popiš svůj den

- přepsat 10 slovíček 4A (výslovnost si můžete pouštět například v překladači)
Čj - modrá brožura Pravopis přídavných jmen str. 26/3b  + 3c - dát přádavná jména do správného tvaru
Ma - PS str. 15/3,4,5
- nejdříve vynásobíš čísla, jako by tam desetinná čárka nebyla
- sečteš počet míst za desetinnou čárkou u obou činitelů a ve výsledku dáš destinou čárku správně
0,5  x 5  = 2,5
0, 5 (zde je jedno číslo za desetinnou čárkou) x 5 (toto číslo nemá desetinnou čárku) = 2,5 (1 + 0 = 1 ve výsledku bude jedno číslo za desetinnou čárkou)
0,05  x 5  = 0,25
0, 05 (zde jsou dvě čísla za desetinnou čárkou) x 5 (toto číslo nemá desetinnou čárku) = 0,25 (2 + 0 = 2 ve výsledku budou jdvě čísla za desetinnou čárkou

24. 3. 2020
Ma - PS 3 str. 14/3
- nejdříve si přehraj video
https://www.youtube.com/watch?v=AlIslS08qNc
násobení desetinných čísel - vynásobíš, tak jak umíme a pak teprve ve výsledku budeš řešit desetinnou čárku
18,2 x 4 = 72,8
18,2 (zde je jedno číslo za desetinnou čárkou) x 4 (není žádné číslo za desitinnou čárkou) = 72,8 ( ve výsledku se počet čísel za desetinnou čárkou sečte = 1 + 0 = 1 - výsledek bude mít jedno číslo za desetinnou čárkou
13,5 x 0,5 = 6,75 ( 1 místo za desitinnou čárkou + 1 místo za destinnou čárkou = 2 místa za desetinnou čárkou)
PS 3 str. 15/2

Čj - stupňování přídavných jmen - modrá brožura Pravopis přídavných jmen - str. 24 + 25 pročíst
1. stupeň  - malý
2. stupeň - menší - přidává se koncovka - ejší, -ější, -ší
3. stupeň - nejmenší - tvoříme z 2. stupně + předponu nej-
POROR - dobrý - lepší - nejlepší, zlý - horší- nejhorší

Pročti si str. 24 + 25 a používej ji jako nápovědu
písemně - modrá brožura Pravopis přídavných jmen str. 26/3a - v závorce je vždy stupeň přídavného jména, do kterého ho máš převést - můžeš se podívat na str. 24 + 25
nápověda - Řeka je hlubší než potok.

23.3.2020
Př- Odpovědi na tyto otázky zapiš do sešitu:
1) Jak můžeme jedním slovem nazvat bakterie a sinice?
2) Do jaké skupiny patří kvasinky a plísně?
3) Jak se dělí rostliny (podle způsobu rozmnožování)?
4) Jak dělíme živočichy (podle vnitřní stavby těla)?
5) Vysvětli pojem bezobratlý živočich.
Vl- Nastuduj Královehradecký kraj + opakování pracovní list Liberecký k. (zapsat odpovědi do sešitu nebo tisk)14.jpeg (809.84 kB)
Aj- PS s. 35/ 4 Tobyho denní režim (Seřaď obrázky podle času a popiš činnosti- vše je ve 3. os.č.j.!)


20.3.2020
Čj - zelená brožura str. 51/4 - cvičení nahoře - píšeme dva sloupce
používej vzory přídavných jmen
vzor tvrdý - mladý - koncovky se mění - ý, -á, -é
vzor měkký - jarní - koncovky se nemění - -í, -í, -í
vzory přivlastňovací - otcův - koncovky - ův, -ova, -ovo, matčin - in, -ina, -ino u pravopisného cvičení používám vzor matčin
piš podle vzoru - hladoví - mladí - vlci, Milanovy - matčiny - sestry
Ma - přečti si pravidloPS str. 10 nahoře
PS 3 str. 10/1, 2 - jen dva sloupce, 3 - jen zápis a odpověď
Nápověda k úloze č. 2 - 1 m = 100 cm, 1 Kč = 100 hal

19.3.2020
Aj-
Procvičuj zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/cv3.htm
- písemně
do sešitu- Doplň věty a použij tato slovesa (Pozor! Všechny osoby.):

eat       go        live      play     work    sleep
1) He ……………  in the supermarket.                    4) My father ……………  eight hours a night.
2) They ……………  in a very big house.                5) We ……………  to the cinema every Tuesday
3) Sue …………… a lot of vegetable.

Vl- nastudovat Liberecký kraj, zopakuj Ústecký kraj- PL 13.jpeg (440.83 kB)
Čj - přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův, matčin - pořádně si přečti v učebnici str. 103
podívej se nejdříve na video https://www.youtube.com/watch?v=7eEvmIWR8Yg&t=334s
písemně - zelená brožura str. 50/3 (v některé brožuře je to cvičení 8) - budeš psát do řádku oba sloupce - budeš používat
v závorce vzor matčin ve správném tvaru. Pokud bychom používali vzor otcův - na konci je v, což je obojetná souhláska a nepoznáš co máš napsat. U vzoru matčin, matčiny, matčini - poznáš, co máš psát. Piš podle vzoru:
Svatoplukovi (matčini) synové, číst Jiráskovy (matčiny) Psohlavce ..............ve většině případů pomáhá si říct ti synové, číst ty Psohlavce
Ma - piš do PS
str. 9/1 -
1 cm = 10 mm, 1 tuna = 10 q(metrický cent)
str. 9/2 - nejdříve si převeď všechny čísla na mm - napiš si to nahoře v PS   1 m = 10 dm, 100 cm, 1000 mm - pak teprve seřaď řadu čísel podle zadání
str. 9/3,4 - jen výpočty a odpovědi


18.3.2020
Aj-
video k pochopení učiva- Přítomný čas prostý (Present simple):
https://www.youtube.com/watch?v=pehB3Lu2BxM&t=21s
PS s. 34/1- zakroužkuj a vypiš slova, 2- doplň věty (denní režim- viz. učebnice s. 42)
Př- Bezobratlí s. 50, s.51/ opakování- písmena, případně odpovědi zapsat do sešitu
Ma - PS 3 str. 7 - přečti si jak je to s desetinnou čárkou při dělení 10,100
než začneš pracovat pusť si
https://www.youtube.com/watch?v=U-Pjm0_vuzQ&t=3s
písemně PS 3 str. 7/2 + 3, PS 3 str. 8/5 -odeslat do 19.3. - píšeme do pracovního sešitu
ČJ -
přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův - koncovky -ův, -ova, -ovo a vzor matčin - koncovky - in, -ina, -ino
Pokus se napsat do sešitu z učebnice str. 102/2 - podle vzoru To je kufřík našeho lékaře. - napíšeš To je lékařův kufřík. Píšeš jen vytvořené věty
4 řádky
- nebudu kontrolovat pravopis jen jestli je věta správně vytvořená
modrá brožura Pravopis přídavných jmen - str.8/3 - do závorky piš vzory buď mladý nebo jarní - VZOR - známí (mladí) lidé

17. 3. 2020
Ma - budeme vyplňovat PS 3 - budeme psát do něho
PS 3 str. 6/1 -
přečti si pořádně o kolik míst se posune destinná čárka DOPRAVA - odeslat do 18.3.2020
PS 3 str. 6/3 - piš
jen výpočet a odpověď do PS
PS 3 str. 6/2 - převod na cm - 1 m = 100 cm, 1 km = 1000 m, 1 litr = 10 dl, 1 litr = 1000 ml - piš do PS
poslední sloupeček nedělejte
ČJ - přečti si str. 102 - růžový rámeček, str. 103 - zkus si vyskloňovat přídavná jména přivlastňovací
modrá brožura  Pravopis přídavných jmen str. 8/1 + 2 - opiš cvičení a používej do závorky vzor mladý a jarní
piš podle vzoru - rychlý (mladý) běžec, rýchlí (mladí) běžci - odešli do 18. 3. 2020
16. - 17. 3. 2020 

- Třídění živých organismů- živočichové + pracovní list (zaslán mailem)

Vl- Ústecký kraj + PL (zaslán mailem)
Aj- první dvě cvičení na tomto odkaze:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/index.htm

11. - 13. 3. 2020

Př- Třídění živých organismů- rostliny (+ nalepit zápis)

Vl- Karlovarský kraj (+ nalepit zápis)

Aj- opakování času

- přepsat slovíčka ze 3. lekce - Your project (Žáci, kteří dostávají slovíčka k nalepení, si je mohou vytisknout nebo se je učí z pracovního sešitu.)

- uč. s. 42/2- čtení, překlad

43/ 3a- přečíst tabulku- Přítomný čas prostý (ve 3. os. j.č. dochází ke změně u sloves přidáním -s)- K tomuto se vztahuje tabulka viz sešit školní- Doplnit tvary sloves

43/3b- projít cvičení ústně, poté napsat 5 vět do sešitu školní

Matematika - písemně - PS 2 str. 52/2 - z každého sloupce zaokrouhli  6 příkladů -poslat do neděle 15.3.2020

PS 2 str. 52 /1 - udělej si do sešitu tabulku a vypočítej podle zadání - poslat do neděle 15.3.2020

Nejdříve si přehrej video:

https://www.youtube.com/watch?v=tBPsmFnhYtY

https://www.youtube.com/watch?v=tBPsmFnhYtY&t=73s

nebo si zadej do vyhledávače na youtube - násobení desetinných čísel 10, 100

PS 3 str. 3 - přečti si pořádně zelený rámeček a do sešitu vypočítej cvičení 2 - první sloupeček - poslat do neděle 15.3.2020

cvičení 3 - dva sloupce - poslat do neděle 15.3.2020

při násobení 10,100 se posouvá desetinná čárka o jeno (10) o dvě (100) doprava

Český jazyk

přečti si v učebnici str. 97 - růžový rámeček

str. 98 - napiš do sešitu - cvičení 3 - 2 řádky podle vzoru - odeslat do 15.3.2020

pole - polní (vzor jarní), kapr - kapří (vz. jarní)

podle vzoru mladý - zeptám se mladý muž, mladá žena - koncovka se mění

podle vzoru jarní - zeptám se jarní muž, jarní žena - koncivka se nemění

str. 98 - napiš do sešitu - cvičení 4 - dva sloupce podle vzoru - odeslat do 15.3.2020

ráno (jaký, který, čí) - ranní, týden (jaký, který, čí) - týdenní...

ústně si projdi učebnice str. 99/6,7

procvičuj na stránkách - https://skolakov.eu/ - přídavná jména + podstatná jména

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-5-trida

odkazy najdeš i níže na stránkách

Třídní učitelka - Mgr. Blanka Gabrišková - 17 žáků

gabriskova@zsvikyrovice.cz

Pomůcky pro školní rok 2020/2021

Do pouzdra pastelky, fixy, 2 pera, tužky (č.1,2,3), gumu, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání.

Velkou a malou fólii.

Do Vv a Pč vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelínu, kelímek, štětce (ploché i kulaté rúzných velikostí), hadřík, suché pastely, lepidlo.

Do geometrie velký lenoch, kružítko, trojúhelník, delší pravítko.

Obaly na sešity.

Tělesná výchova

  • do tělocvičny - sálovou obuv + cvičební úbor
  • na hřiště - tenisky + cvičební úbor
  • pytlík na cvičební úbor do šatny

Přezůvky - ne pantofle


Webové stránky pro procvičování učiva ČJ

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3
1
4 5 6
7 8 9
1
10 11 12 13
14 15 16 17
1
18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Berta

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Pranostika na akt. den

Zpustlé pšenice - prázdné truhlice.

Obědy dětem

Obědy dětem

Dotace

Anketa

Předpověď počasí

Počasí dnes:

23. 9. 2020

bourka

Bude polojasno až oblačno, od JZ místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyvozujeme násobilku

Informace e-mailem

Novinky e-mailem