Základní škola a Mateřská školy Vikýřovice
ZŠ a MŠ Vikýřovice

5.ročník

Zadávání účiva po dobu karantény nařízené státem
Pokud budete mít čas a chuť podívejte se v televizi Česká televize - 2. program - od 9 hodin program pro školy
- https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000002/

1.4.2020
Př- nastuduj kostru s. 53. Kdo si může vytisknout- nalepit a popsat v sešitě podle učebnice. kostra.png (44.74 kB)
-
vyplň, zapiš celou odpověď 31 člověk.png (877.7 kB)

Aj- uč. s 43/4 a, b- přečíst (tvoření záporu- Do+ not= don´t), v PS s. 69/4.4- přehled gramatiky k učivu
- uč. s 43/5 a- zapiš 5 vět do sešitu
- v aplikaci WocaBee poběží ode dneška procvičování slovíček, někteří ještě nejste zaregistrovaní
ČJ - zájmena
učebnice str. 109 - přečti si růžový rámeček o zájmenech - několikrát dokola a nauč se vyjmenovat druhy zájmen - poslechni si video
https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU
https://www.youtube.com/watch?v=6ipIDOKNQvo

Matematika
PS str. 18/1 + 2 dopočítej, str. 19/1a
PS str. 18/3 - výpočet a odpověď

31.3.2020
Geometrie - napiš do sešitu vzorečky - obvod a obsah čtverce a obdelníka, povrch krychle
- narýsuj úsečku /AB/ = 6 cm, /CD/ = 8 cm, /KL/ = 10 cm 5 mm
- vypočítej obsah a obvod čtverce - a = 8 cm
- vypočítek obsah a obvod obdelníka - a = 4 cm, b = 9 cm
Matematika
PS - str. 36/26 - vyzkoušej si dělení jednociferným číslem
V úterý Ti zavolám a domluvíme se, jak se učit další látku v matematice. Bylo by dobré, aby jsi měl nainstalovaný na počítači messenger nebo SKYPE.
Český jazyk
Modrá brožura str. 19/1 - vypiš 8 přídavných jmen a urči jejich druh (tvrdá, měkká, přivlastňovací)
Sále si ještě někdo nevyzvedl ve škole brožuru Modrá brožura - pravopis přídavných jmen str. 18 + 19
- napiš cvičení na str. 17/3 - používej vzor matčin, ať víš jaké i - y napíšeš
Procvičuj na webových stránkách - https://www.umimecesky.cz/cviceni-stupnovani-pridavnych-jmen-prislovci

https://www.skolasnadhledem.cz/game/639
 

30.3.2020
Aj- procvičuj předložky zde https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-prepositions-of-time-1-uroven/3006
- dopiš zbytek slovíček z lekce 4A
Př- Za pomocí učebnice s. 52 zapiš do sešitu:
Společné znaky života člověka s ostatními živočichy: (pod tento nadpis vypiš pomocí odrážek pod sebe)
Člověk se odlišuje: (opět vypiš pod sebe)
Vl- nastuduj kraj Vysočina + pracovní list Pardubický kraj (tisk/zapsat opovědi) 16.jpeg (859.63 kB)

27.3.2020
Ma -
PS str. 16/2
brožura minutovky str. 21/41a
ČJ - modrá brožura str. 17/1 + 2  - piš se vzory - podle vzoru
lékařovy - matčiny - předpisy, dědečkovy - matčiny - zahrady
můžeš procvičovat stupňování přídavných jmen - https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_stupnovani1.htm

26.3.2020
Vl- Nastuduj Pardubický kraj, opakování Královehradecký k. –PL (tisk/ zapsat odpovědi do sešitu)15.jpeg (473.09 kB)

AJ- PS s. 35/3- zkus nejprve zapsat předložky do vět tužkou. Pokud si nebudeš vědět rady, podívej se do zjednodušeného přehledu, který přikládám. předložky-. in, on , at, from , to.docx (13.56 kB)

Učivo předložek není jednoduché, v učebnici k nim toho moc není. Říkali jsme si převážně o předložkách časových (at- spojená s časem, on- dny v týdnu, in- části dne apod.), ale už jste se setkali i s předložkami místními (určují tedy nějakou polohu). Zkus si přehled prostudovat, klidně si ho můžeš i vytisknout a založit do sešitu. První sloupeček opiš do sešitu.
 

Ma - minutovky 2. díl (kopírovaná brožura) - píšeme do nich - kdo je nechal ve škole, dá mi vědět a já brožuru pošlu na email
str. 24/ 47 a + b
str. 
24/ 48 a
Čj - přídavná jména - malý, tichý, hebký, známý, vysoký, nízký, lakomý, suchý, sladký, upřímný (je to 1. stupeň přídavných jmen) - píšeš do sešitu podle vzoru (pokud si nebudeš vědět rady, dej mi vědět a já Ti zavolám) - nápovědu najdeš v modré brožuře na str. 24+25 + 27
TOTO SI PŘEDEPÍŠEŠ DO SEŠITU A BUDEŠ POKRAČOVAT SE ZADANÝMI PŘÍDAVNÝMI JMÉNY
1. stupeň - 2. stupeň - 3. stupeň

dobrý - lepší - nejlepší
dlouhý - delší - nejdelší

 

25. 3. 2020
Př-
pracovní list- opakování (tisk nebo zapsat odpovědi-písmena do sešitu): s. 30.jpg (1.28 MB)
-
nastudovat s. 52 v učebnici
Aj-
PS s. 35/5- popiš svůj den

- přepsat 10 slovíček 4A (výslovnost si můžete pouštět například v překladači)
Čj - modrá brožura Pravopis přídavných jmen str. 26/3b  + 3c - dát přádavná jména do správného tvaru
Ma - PS str. 15/3,4,5
- nejdříve vynásobíš čísla, jako by tam desetinná čárka nebyla
- sečteš počet míst za desetinnou čárkou u obou činitelů a ve výsledku dáš destinou čárku správně
0,5  x 5  = 2,5
0, 5 (zde je jedno číslo za desetinnou čárkou) x 5 (toto číslo nemá desetinnou čárku) = 2,5 (1 + 0 = 1 ve výsledku bude jedno číslo za desetinnou čárkou)
0,05  x 5  = 0,25
0, 05 (zde jsou dvě čísla za desetinnou čárkou) x 5 (toto číslo nemá desetinnou čárku) = 0,25 (2 + 0 = 2 ve výsledku budou jdvě čísla za desetinnou čárkou

24. 3. 2020
Ma - PS 3 str. 14/3
- nejdříve si přehraj video
https://www.youtube.com/watch?v=AlIslS08qNc
násobení desetinných čísel - vynásobíš, tak jak umíme a pak teprve ve výsledku budeš řešit desetinnou čárku
18,2 x 4 = 72,8
18,2 (zde je jedno číslo za desetinnou čárkou) x 4 (není žádné číslo za desitinnou čárkou) = 72,8 ( ve výsledku se počet čísel za desetinnou čárkou sečte = 1 + 0 = 1 - výsledek bude mít jedno číslo za desetinnou čárkou
13,5 x 0,5 = 6,75 ( 1 místo za desitinnou čárkou + 1 místo za destinnou čárkou = 2 místa za desetinnou čárkou)
PS 3 str. 15/2

Čj - stupňování přídavných jmen - modrá brožura Pravopis přídavných jmen - str. 24 + 25 pročíst
1. stupeň  - malý
2. stupeň - menší - přidává se koncovka - ejší, -ější, -ší
3. stupeň - nejmenší - tvoříme z 2. stupně + předponu nej-
POROR - dobrý - lepší - nejlepší, zlý - horší- nejhorší

Pročti si str. 24 + 25 a používej ji jako nápovědu
písemně - modrá brožura Pravopis přídavných jmen str. 26/3a - v závorce je vždy stupeň přídavného jména, do kterého ho máš převést - můžeš se podívat na str. 24 + 25
nápověda - Řeka je hlubší než potok.

23.3.2020
Př- Odpovědi na tyto otázky zapiš do sešitu:
1) Jak můžeme jedním slovem nazvat bakterie a sinice?
2) Do jaké skupiny patří kvasinky a plísně?
3) Jak se dělí rostliny (podle způsobu rozmnožování)?
4) Jak dělíme živočichy (podle vnitřní stavby těla)?
5) Vysvětli pojem bezobratlý živočich.
Vl- Nastuduj Královehradecký kraj + opakování pracovní list Liberecký k. (zapsat odpovědi do sešitu nebo tisk)14.jpeg (809.84 kB)
Aj- PS s. 35/ 4 Tobyho denní režim (Seřaď obrázky podle času a popiš činnosti- vše je ve 3. os.č.j.!)


20.3.2020
Čj - zelená brožura str. 51/4 - cvičení nahoře - píšeme dva sloupce
používej vzory přídavných jmen
vzor tvrdý - mladý - koncovky se mění - ý, -á, -é
vzor měkký - jarní - koncovky se nemění - -í, -í, -í
vzory přivlastňovací - otcův - koncovky - ův, -ova, -ovo, matčin - in, -ina, -ino u pravopisného cvičení používám vzor matčin
piš podle vzoru - hladoví - mladí - vlci, Milanovy - matčiny - sestry
Ma - přečti si pravidloPS str. 10 nahoře
PS 3 str. 10/1, 2 - jen dva sloupce, 3 - jen zápis a odpověď
Nápověda k úloze č. 2 - 1 m = 100 cm, 1 Kč = 100 hal

19.3.2020
Aj-
Procvičuj zde https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/cv3.htm
- písemně
do sešitu- Doplň věty a použij tato slovesa (Pozor! Všechny osoby.):

eat       go        live      play     work    sleep
1) He ……………  in the supermarket.                    4) My father ……………  eight hours a night.
2) They ……………  in a very big house.                5) We ……………  to the cinema every Tuesday
3) Sue …………… a lot of vegetable.

Vl- nastudovat Liberecký kraj, zopakuj Ústecký kraj- PL 13.jpeg (440.83 kB)
Čj - přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův, matčin - pořádně si přečti v učebnici str. 103
podívej se nejdříve na video https://www.youtube.com/watch?v=7eEvmIWR8Yg&t=334s
písemně - zelená brožura str. 50/3 (v některé brožuře je to cvičení 8) - budeš psát do řádku oba sloupce - budeš používat
v závorce vzor matčin ve správném tvaru. Pokud bychom používali vzor otcův - na konci je v, což je obojetná souhláska a nepoznáš co máš napsat. U vzoru matčin, matčiny, matčini - poznáš, co máš psát. Piš podle vzoru:
Svatoplukovi (matčini) synové, číst Jiráskovy (matčiny) Psohlavce ..............ve většině případů pomáhá si říct ti synové, číst ty Psohlavce
Ma - piš do PS
str. 9/1 -
1 cm = 10 mm, 1 tuna = 10 q(metrický cent)
str. 9/2 - nejdříve si převeď všechny čísla na mm - napiš si to nahoře v PS   1 m = 10 dm, 100 cm, 1000 mm - pak teprve seřaď řadu čísel podle zadání
str. 9/3,4 - jen výpočty a odpovědi


18.3.2020
Aj-
video k pochopení učiva- Přítomný čas prostý (Present simple):
https://www.youtube.com/watch?v=pehB3Lu2BxM&t=21s
PS s. 34/1- zakroužkuj a vypiš slova, 2- doplň věty (denní režim- viz. učebnice s. 42)
Př- Bezobratlí s. 50, s.51/ opakování- písmena, případně odpovědi zapsat do sešitu
Ma - PS 3 str. 7 - přečti si jak je to s desetinnou čárkou při dělení 10,100
než začneš pracovat pusť si
https://www.youtube.com/watch?v=U-Pjm0_vuzQ&t=3s
písemně PS 3 str. 7/2 + 3, PS 3 str. 8/5 -odeslat do 19.3. - píšeme do pracovního sešitu
ČJ -
přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův - koncovky -ův, -ova, -ovo a vzor matčin - koncovky - in, -ina, -ino
Pokus se napsat do sešitu z učebnice str. 102/2 - podle vzoru To je kufřík našeho lékaře. - napíšeš To je lékařův kufřík. Píšeš jen vytvořené věty
4 řádky
- nebudu kontrolovat pravopis jen jestli je věta správně vytvořená
modrá brožura Pravopis přídavných jmen - str.8/3 - do závorky piš vzory buď mladý nebo jarní - VZOR - známí (mladí) lidé

17. 3. 2020
Ma - budeme vyplňovat PS 3 - budeme psát do něho
PS 3 str. 6/1 -
přečti si pořádně o kolik míst se posune destinná čárka DOPRAVA - odeslat do 18.3.2020
PS 3 str. 6/3 - piš
jen výpočet a odpověď do PS
PS 3 str. 6/2 - převod na cm - 1 m = 100 cm, 1 km = 1000 m, 1 litr = 10 dl, 1 litr = 1000 ml - piš do PS
poslední sloupeček nedělejte
ČJ - přečti si str. 102 - růžový rámeček, str. 103 - zkus si vyskloňovat přídavná jména přivlastňovací
modrá brožura  Pravopis přídavných jmen str. 8/1 + 2 - opiš cvičení a používej do závorky vzor mladý a jarní
piš podle vzoru - rychlý (mladý) běžec, rýchlí (mladí) běžci - odešli do 18. 3. 2020
16. - 17. 3. 2020 

- Třídění živých organismů- živočichové + pracovní list (zaslán mailem)

Vl- Ústecký kraj + PL (zaslán mailem)
Aj- první dvě cvičení na tomto odkaze:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/index.htm

11. - 13. 3. 2020

Př- Třídění živých organismů- rostliny (+ nalepit zápis)

Vl- Karlovarský kraj (+ nalepit zápis)

Aj- opakování času

- přepsat slovíčka ze 3. lekce - Your project (Žáci, kteří dostávají slovíčka k nalepení, si je mohou vytisknout nebo se je učí z pracovního sešitu.)

- uč. s. 42/2- čtení, překlad

43/ 3a- přečíst tabulku- Přítomný čas prostý (ve 3. os. j.č. dochází ke změně u sloves přidáním -s)- K tomuto se vztahuje tabulka viz sešit školní- Doplnit tvary sloves

43/3b- projít cvičení ústně, poté napsat 5 vět do sešitu školní

Matematika - písemně - PS 2 str. 52/2 - z každého sloupce zaokrouhli  6 příkladů -poslat do neděle 15.3.2020

PS 2 str. 52 /1 - udělej si do sešitu tabulku a vypočítej podle zadání - poslat do neděle 15.3.2020

Nejdříve si přehrej video:

https://www.youtube.com/watch?v=tBPsmFnhYtY

https://www.youtube.com/watch?v=tBPsmFnhYtY&t=73s

nebo si zadej do vyhledávače na youtube - násobení desetinných čísel 10, 100

PS 3 str. 3 - přečti si pořádně zelený rámeček a do sešitu vypočítej cvičení 2 - první sloupeček - poslat do neděle 15.3.2020

cvičení 3 - dva sloupce - poslat do neděle 15.3.2020

při násobení 10,100 se posouvá desetinná čárka o jeno (10) o dvě (100) doprava

Český jazyk

přečti si v učebnici str. 97 - růžový rámeček

str. 98 - napiš do sešitu - cvičení 3 - 2 řádky podle vzoru - odeslat do 15.3.2020

pole - polní (vzor jarní), kapr - kapří (vz. jarní)

podle vzoru mladý - zeptám se mladý muž, mladá žena - koncovka se mění

podle vzoru jarní - zeptám se jarní muž, jarní žena - koncivka se nemění

str. 98 - napiš do sešitu - cvičení 4 - dva sloupce podle vzoru - odeslat do 15.3.2020

ráno (jaký, který, čí) - ranní, týden (jaký, který, čí) - týdenní...

ústně si projdi učebnice str. 99/6,7

procvičuj na stránkách - https://skolakov.eu/ - přídavná jména + podstatná jména

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-5-trida

odkazy najdeš i níže na stránkách

Třídní učitelka - Mgr. Blanka Gabrišková - 16 žáků

gabriskova@zsvikyrovice.cz

Pomůcky pro školní rok 2019/2020

Do pouzdra pastelky, fixy, 2 pera, tužky (č.1,2,3), gumu, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání.

Velkou a malou fólii.

Do Vv a Pč vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelínu, kelímek, štětce (ploché i kulaté rúzných velikostí), hadřík, suché pastely, lepidlo.

Do geometrie velký lenoch, kružítko, trojúhelník, delší pravítko.

Obaly na sešity.

Tělesná výchova

  • do tělocvičny - sálovou obuv + cvičební úbor
  • na hřiště - tenisky + cvičební úbor
  • pytlík na cvičební úbor do šatny

Přezůvky - ne pantofle

Ručník


Webové stránky pro procvičování učiva ČJ

Anketa

Předpověď počasí

Počasí dnes:

31. 3. 2020

Bude polojasno až oblačno, občas sněhové přeháňky. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem