Jídelníček ZŠ a MŠ

Jídelníčky aktualizovány na stránkách http://www.skolydesna.cz/-/skolni-jidelna-24

 

POZOR změna bankovního spojení ŠJ Sobotín

43-1219960297/0100

 

Školní jídelna

Od 1.9.2013 vaří pro ZŠ a MŠ Vikýřovice ZŠ a MŠ Údolí Desné - Sobotín.

Tel. číslo - pí Pavelková (Sobotín) - 583 550 180 (774 401 704)

 

Upozornění:

 

Od 1.9.2010 se obědy přihlašují a odhlašuji vždy den předem, nejpozději do 13,30 hod.

 

Ceny stravného pro školní rok 2015-2016

Mateřská škola                                    

Žáci 3-6 let                                                           žáci 7 let

Přesnídávka                       9,00 Kč                       Přesnídávka            11,00 Kč

Oběd                              17,00 Kč                       Oběd                     22,00 Kč

Svačina                            7,00 Kč                       Svačina                   9,00 Kč __________________________                       _____________________________

Celodenní strava              33,00 Kč                       Celodenní strava      42,00 Kč

 

Výdej stravy - pí Helga Doubravová

 

UPOZORNĚNÍ

 

od 1.9.2005 se děti zařazují do těchto kategorií:

MŠ - 3-6 let   

MŠ - 7 let       

ZŠ - 7 - 10 let

ZŠ  11- 14 let  

 

Věk se bere podle toho, jaký věk  dítě dosáhne v daném školním roce.

 

Výdej stravy - pí Olga Dusová

Platba: - souhlas s inkasem

 

Žáci ZŠ Vikýřovice se mohou stravovat i jeden den v týdnu. Záleží na potřebách žáka. 

Cizí strávníci -  56,- Kč

 

UPOZORNĚNÍ

 

podle vyhlášky č.107/2005 Sb. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ.

§ 4 odstavec 9 - první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

To znamená - pokud Vaše dítě bude nemocné, může si první den odebrat oběd za sníženou cenu. Další dny je nutno oběd odhlásit nebo zaplatit plnou cenu, která činí 50 Kč (53,- Kč).

POZOR - v případě, že opomenete obědy odhlásit, bude Vám od druhého dne nepřítomnosti dítěte účtována vyšší sazba.

Aktuality

Desatero pro malé děti

Nová MŠ - Ke Splavu 318, Vikýřovice

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Desatero pro rodiče

Šablony pro MŠ a ZŠ II

 

Více